Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transportbūves
Nosaukums "Lokveida ceļa mezglu caurlaidspējas un satiksmes drošības līmeņa analīze"
Nosaukums angļu valodā "Analysis of Roundabout Capacity and Traffic Safety Level"
Struktūrvienība 24100 Transportbūvju institūts
Darba vadītājs prof. J.Smirnovs
Recenzents
Anotācija Maģistra darbā "Lokveida ceļa mezglu caurlaidspējas un satiksmes drošības līmeņa analīze" tiek pētīta lokveida ceļa mezglu caurlaidspēja un satiksmes drošības līmenis ar mērķi noteikt, kā mezgla konfigurācija (joslu skaits un izvietojums) ietekmē šos satiksmes kvalitātes rādītājus. Darbā tiek apskatīta citu valstu pieredze caurlaidspējas un satiksmes drošības novērtēšanā, kā arī dažādu lokveida ceļa mezglu darbības principi. Pirmkārt, pētījuma daļā tiek veikti caurlaidspējas un iespējamo negadījumu skaita aprēķini dažādām lokveida ceļa mezgla konfigurācijām. Otrkārt, tiek analizēta Juglas ielas un Biķernieku ielas rotācijas apļa Rīgā caurlaidspēja un satiksmes drošības līmenis. Pētījuma rezultāti liecina, ka, palielinoties braukšanas joslu skaitam, lokveida ceļa mezgla caurlaidspēja palielinās, savukārt satiksmes drošības līmenis samazinās. Turklāt satiksmes kvalitātes rādītāji nav atkarīgi tikai no joslu skaita, bet arī no joslu noslogojuma pakāpes. Maģistra darbā tiek sniegti ieteikumi, pēc kādiem principiem izvēlēties lokveida ceļa mezgla konfigurāciju, lai tas nodrošinātu augstu satiksmes kvalitātes līmeni, kā arī sniegts vērtējums par autovadītāju uzvedības modeli un lokveida ceļa mezglu funkcionalitāti Latvijā. Maģistra darba apjoms ir 99 lapaspuses, ietverot 41 attēlus, 49 tabulas. Darba izstrādei izmantoti 28 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Lokveida ceļa mezgls, caurlaidspēja, satiksmes drošības līmenis
Atslēgas vārdi angļu valodā Roundabout, capacity , traffic safety level
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 30.05.2012 20:27:38