Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Atvieglotu konstrukciju projektēšana no stiprības betona"
Nosaukums angļu valodā "Facilitate the construction design of high-strength concrete"
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs A.Korjakins
Recenzents V.Mitrofanovs
Anotācija Maģistra darba tēma ir Atvieglotu konstrukciju projektēšana no augstas stiprības betona, un to veido divas galvenās daļas. Pirmā daļa analītiskā, kurā veikta tēmas analīze un izpēte, bet otrā eksperimentālu un teorētisku pētījumu daļa, kurā ietverta reāla eksperimentu veikšana padziļinātai tēmas izpētei. Diplomdarbs izstrādāts Rīgā, Rīgas Tehniskajā universitātē, Būvniecības fakultātes, Materiālu un konstrukciju institūtā, Būvmateriālu un būvizstrādājumu katedrā 2011./2012. gadā. Analītiskā daļa sastāv no trīs nodaļām. Pirmajā nodaļā Ievads, ir aprakstīta, kāda problēma tiks izpētīta un risināta, kā arī veikts ieskats jauno betonu pielietošanā un to priekšrocībās. Otrajā nodaļā ir izvirzīts mērķis un uzdevumi tās risināšanai, bet trešajā nodaļā Analītiskā apskata daļa ir aprakstītas un izpētītas augstas stiprības betona īpašības un pielietojuma sfēras. Galvenie izpētāmie aspekti ietvēra mikrostruktūras apskatu un tās mijiedarbību ar ārējo vidi, betona sastāva projektēšanas vadlīnijas, kā arī tam uzstādāmās prasības. Pēc padziļinātas betona maisījumu analīzes tika izpētītas betona pielietojuma veidi, kuri sevī ietver konstrukcijas ar augstām ekspluatācijas prasībām, konstrukcijas ar palielinātiem laidumiem un slodzes nestspēju. Eksperimentālu un teorētisku pētījumu daļa sastāv no četrām nodaļām. Pirmā nodaļa sastāv no divām daļām - pirmajā daļā ir veikti teorētiski parastas stiprības un augstas stiprības betona siju dimensiju aprēķini pēc LVS 1992-1-1:2005 Betona konstrukciju projektēšana. 1-1. daļa Vispārīgie noteikumi un noteikumi ēkām, bet otrajā daļā ir aprakstīti izstrādātie reālu siju modeļi nepieciešamajam eksperimentam, kas ietver veidņu sagatavošanas, betona sastāva projektēšanas un siju betonēšanas aprakstus un attēlus. Otrajā nodaļā ir aprakstīta eksperimenta gaita un veikta rezultātu, kuri iegūti siju testēšanas laikā, 4-punktu liecē, analīze. Trešajā nodaļā - Secinājumi ir izdarīti izpildītā darba secinājumi izvirzītajai problēmai, kuru izklāsts ietver iegūto rezultātu - sijas nestspēju un deformāciju analīzi, kā arī priekšrocību aprakstu katram no betona sastāviem. Ceturtajā nodaļā ir doti ieteikumi praktiskā darba kvalitātes uzlabošanai, lai iegūtu precīzākus testa rezultātus un darbībām, kas būtu veicamas, lai papildinātu iegūtos rezultātus. Diplomprojektu veido paskaidrojuma raksts uz 85 lappusēm, 16 tabulas un 30 attēli.
Atslēgas vārdi Augstas stiprības betons
Atslēgas vārdi angļu valodā HPC, High-strength concrete
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 08.06.2012 11:43:02