Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Informācijas tehnoloģija
Nosaukums Lietotāja telpiskās vizualizēšanas spēju ietekme uz cilvēka-datora saskarsmi
Nosaukums angļu valodā Impact of User’s Spatial Vizualization Ability on Human-Computer Interaction
Struktūrvienība 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte
Darba vadītājs Mg. sc. ing. Inese Šūpulniece
Recenzents Mg. sc. ing. Lauma Pommere
Anotācija Eksistē sistēmas, kuru lietojamību un izmantošanas produktivitāti ietekmē sistēmas lietotāja telpiskās vizualizēšanas spējas. Darba mērķis ir noskaidrot, cik lielā mērā telpiskās vizualizēšanas spēju līmenis iespaido cilvēka-datora saskarsmi, un kādi paņēmieni sistēmas grafiskās saskarnes izstrādē strādā lietotāju ar dažādām vizualizēšanas spējām labā. Darba uzdevumi ir: tādu jēdzienu kā telpiskās vizualizēšanas spējas, cilvēka-datora mijiedarbība un grafiskā lietotāja saskarne izpēte; sistēmu, kurās cilvēka-datora mijiedarbības rezultatīvums var mainīties atkarībā no konkrētā lietotāja vizualizēšanas spējām, apskate; dažu risinājumu sniegšana un pārbaude eksperimenta veidā attiecībā uz grafiskās saskarnes izstrādi atbilstoši tās lietotāju telpiskās vizualizēšanas spējām. Darba ietvaros tiek veikts eksperiments ar mērķi pārbaudīt, kā tāds vai šāds paņēmiens grafiskās saskarnes izstrādē ietekmē sistēmas izmantošanas rezultatīvumu atkarībā no tās lietotāju telpiskās vizualizēšanas spējām. Eksperimenta vajadzībām ir izstrādāts veikala tīmekļa vietnes prototips. Eksperimenta dalībnieku - abu dzimumu pārstāvju dažādā vecumā - telpiskās vizualizēšanas spēju līmenis tiek pārbaudīts ar Mental Rotation testa palīdzību. Balstoties uz laiku, kurš tiek patērēts pirkuma veikšanai, tiek novērtēts, kā lietotājam esošas vizualizācijas spējas ietekmē viņa saskarsmi ar datoru. Uz eksperimenta rezultātu pamata var secināt, ka lietotāji ar augstām telpiskās vizualizēšanas spējām ir ātrākie un efektīvākie sadarbībā ar datoru. Taču veiksmīgi izstrādāta grafiskā saskarne uzlabo rezultātus arī lietotājiem ar zemām telpiskās vizualizēšanas spējām. Darba apjoms 50 lpp., 7 tabulas, 23 attēli un 2 pielikumi.
Atslēgas vārdi Lietotāja telpiskās vizualizēšanas spējas, cilvēka-datora saskarsme, grafiskā lietotāja saskarne
Atslēgas vārdi angļu valodā Spatial visualization ability, human-computer interaction, graphical user interface
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 06.06.2012 21:46:27