Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums Saliekamo Dzelzbetona konstrukciju izmantošanas perspektīvas; diplomprojekts Ražošanas un noliktavas ēka Daugavpilī
Nosaukums angļu valodā Prospects for Using Precast Reinforced Concrete Structures; Diploma Project Production and Storehouse Building in Daugavpils
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs Prof. A.Korjakins
Recenzents Asist.Jānis Šliseris
Anotācija Profesionāla bakalaura diplomprojekts sastāv no divām daļām: inženierprojekts un bakalaura pētījumu daļa. Bakalaura pētījumu daļas tēma ir Saliekamo dzelzsbetona konstrukciju izmantošanas perspektīvas. Darba mērķis ir noteikt saliekamo dzelzsbetona konstrukciju izmantošanas perspektīvas.Izstradajot darbu tiek apskatītas sēkojošas tēmas: 1. Saliekamo dzelzsbetona konstrukciju veidi, izmantošanas iespējas un īpatnības; 2. Jaunās tehnoloģijas saliekamo dzelzsbetona konstrukciju izbūvē un montāžā; 3. Saliekamo un monolīto dzelzsbetona konstrukciju izbūves izmaksu un laika salīdzinājumu Dzelzsbetona konstrukciju variantus salīdzināju skolas ēkas pārsegumam. Bakalaura darba ir sekojošie rezultāti: 1. Saliekami-monolītais variants ir vislētākais izbūvē; 2. Saliekamā dzelzsbetona varianta izbūvei jāpatērē vismazāk cilvēkstundas; 3. Saliekamo dzelzsbetona paneļu ar tērauda karkasu variants ir visdārgākais izbūvē; 4. Monolīta dzelzsbetona varianta izbuvei ir jāpatērē visvairāk cilvēkstundas. Bakalaura pētījumu daļa sastāv no 44 lapām, 33 attēliem un 8 tabulām. Inženierprojekts satur ražošanas noliktavas ēkas projekta izstrādāšanu, kurā ietilpst šķersrāmju variantu tehniski-ekonomiskais salīdzinājums, kolonnas un kopnes kā arī pāmata pēdas aprēķins. Izstrādāti arhitektūras un konstruktīvie rasējumi, sastaditas lokalas tāmes (sk.pielikuma) un plaši aprakstīts būvdarbu process. Ir aprēķināts būvdarbu tehnikas nepiecēšamais apjoms un veidi. Ražošanas un noliktavas ēka projektēta personālam 10 cilvēkiem. Ražotne paredzēta metala elementu ražošanai, kā arī gatavas produkcijas uzglabāšanai. Objekta pilnais garums ir 76 m, platums 18 m, maksimālais augstums no zemes virsmas līmeņa 7,53m. Objekta kopēja platība 2950 m2. Ēkai paredzēts veidot monolīta dzelzsbetona stabveida pamatus. Ēkas karkass sastāv no tērauda kolonnām, jumta kopnēm un sijām. Šķērsrāmji savā starpā ir savienoti ar tērauda saitēm. Ēkas sienas projektētas daļēji no metāla sendvičpaneļiem un daļēji apšutas ar metāla profilētām loksnēm. Ēkas jumts projektēts daļēji no jumta sendvičpaneļiem un daļēji no jumta profilēta tērauda lokšņu klāja. Darbā doti apkures, vēdināšanas un gaisa kondicionēšanas, ūdensapgādes, kanalizācijas, gāzes pieslēguma, elektroapgādes principiālie risinājumi. Tiek apskatīti būvdarbu organizācijas principi un dota būvdarbu tāme. Objekta būvniecību plānots uzsākt 2013. gada 2. marta, bet pabeigt 2013. gada 12. augusta. Objektu plānots uzbūvēt 118 darba dienu (24 nedēļu) laikā. Nedēļā tiek strādātas 5 dienas. Sestdienās, svētdienās un svētku dienās ir brīvdienas. Strādnieki strādā vienā maiņā. Vienas maiņas garums ir 8 stundas. Darbs tiek organizēts pēc plūsmas un paralēlo darbu metodes. Galīgas objekta izmaksas ir 636729.74 Ls. Inženierprojekts sastāv no 77. lapām un 10 pielikumiem.
Atslēgas vārdi SALIEKAMO DZELZSBETONA KONSTRUKCIJU IZMANTOŠANAS PERSPEKTĪVAS RAŽOŠANAS UN NOLIKTAVAS ĒKA DAUGAVPIL
Atslēgas vārdi angļu valodā PROSPECTS OF USE OF PRECAST CONCRETE STRUCTURES INDUSTRIAL AND WAREHOUSE BUILDING IN DAUGAVPILS
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 16.06.2012 13:25:05