Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Biznesa plāna izstrādes projekts
Nosaukums angļu valodā Project of Development of a Business Plan
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Mg.oec.V.Šatrevičs
Recenzents Mg.oec.Bc.psych.,lekt.I.Ozoliņa-Ozola
Anotācija Šī diplomdarba tēma ir Biznesa plāna izstrādes projekts un tas tika izstrādāts par jaundibināmo uzņēmumu SIA Double T studio. SIA Double T studio ir uzņēmums, kura pamatdarbība ir skaņu ierakstu veikšana un apstrāde. Diplomdarba mērķis ir izstrādāt biznesa plānu un novērtēt iespēju to realizēt praksē. Diplomdarbs sastāv no ievada, četrām daļām, grafiskās daļas, secinājumiem un priekšlikumiem, izmantotās literatūras avotu saraksta un pielikumiem. Ievadā ir aprakstīta darba aktualitāte, darba mērķis un uzdevumi, kas veicami mērķa sasniegšanai, pētījuma objekts un priekšmets, kā arī diplomdarba struktūra. Darba pirmajā daļā autore sniedz uzņēmuma SIA Double T studio raksturojumu, darbības veida raksturojumu, apskata tā mērķus, veic ārējās vides analīzi. Otrajā daļā tiek sniegta informācija par uzņēmuma plānoto finanšu darbību. Tajā tiek apskatīta izveidotā bilance, peļņas vai zaudējumu aprēķins, veikta plānotās finanšu darbības analīze. Trešā ir tehnoloģiskā diplomdarba daļa, kurā tiek secīgi aprakstīta mājas lapas izveide. Darba ceturtajā daļā autore apskata darba aizsardzības jautājumus, tos saistot ar izvēlētā uzņēmuma darbību. Grafiskajā daļā ir apkopoti diplomdarba izstrādes procesā veidotie attēli un tabulas. Darba nobeigumā ir izteikti secinājumi par izstrādāto biznesa plānu, sniegti priekšlikumi SIA Double T studio veiksmīgai darbībai nākotnē. Diplomdarba apjoms ir 50 lapas. Tas sastāv arī no 13 tabulām, 28 attēliem un 5 pielikumiem.
Atslēgas vārdi Biznesa plāna izstrādes projekts
Atslēgas vārdi angļu valodā Project of Development of a Business Plan
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 08.06.2012 00:00:26