Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Vides zinātne
Nosaukums Slāpekļa oksīdu samazināšanas tehnoloģiju analīze AceGasAps atkritumu sadedzināšanas rūpnīcā
Nosaukums angļu valodā Analysis of nitrogen oxide reduction technologies in AceGasAps waste incineration plant
Struktūrvienība 27300 Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts
Darba vadītājs I.Veidenbergs
Recenzents S.Valtere
Anotācija Maģistra darbu izstrādāja Rīgas Tehniskās universitātes Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātes vides zinātņu programmas studente Oksana Skorobogača. Maģistra darba tēma ir Slāpekļa oksīda samazināšanas tehnoloģiju analīze AceGasAps atkritumu sadedzināšanas rūpnīcā. Temats ir aktuāls, jo ir paredzams, ka CSA sadedzināšanas sektors Eiropā turpmākajā laikā ievērojami paplašināsies. Par to vissvarīgāko piesārņotāju uzskata slāpekļa oksīdus. Tāpēc, efektīvākās slāpekļa oksīdu attīrīšanas tehnoloģijas izvēle kļūst par aktuālu vides aizsardzības jautājumu, lai ierobežotu emisijas gaisā. Bez tam nolīgumā par labākajām pieejamām tehnoloģijām, tiek izvirzītas vēl stingrākas prasības, nekā spēkā esošā Direktīva 2000/76/EK. Izvirzītais darba uzdevums ir: Veikt teorētisko izpēti par emisiju veidošanos atkritumu sadedzināšanas procesā, Veikt teorētisko izpēti par atkritumu degšanas procesā izveidoto slāpekļa oksīdu samazināšanas metodēm, Aprēķināt inovatīvas GORE filtrēšanas sistēmas efektivitāti, strādājot kopā ar citiem DeNOx metodēm atkritumu sadedzināšanas rūpnīcā AceGasAps, Itālija, Salīdzināt DeNOx metožu rezultātus atkritumu sadedzināšanas rūpnīcā AceGasAps, Itālija, Aprēķināt inovatīvas GORE filtrēšanas sistēmas katalizatora nolietošanas procentu. Darbs sastāv no divām galvenajām daļām teorētiskās un praktiskās. Teorētiskajai daļai ir divas nodaļas, kuras tiek sadalītas dažās apakšnodaļās. Teorētiskajā daļā tiek sniegta informācija par atkritumu apsaimniekošanas sektoru Eiropas Savienībā un Itālijā, likumdošanu attiecībā uz atkritumiem; sadedzināšanas procesu un dūmgāzu attīrīšanas paņēmieniem. Praktiskajai daļai ir viena nodaļa ar septiņām apakšnodaļām, kurās ir aprakstīti pētījumā izvirzītie jautājumi un mērķi un trīs eksperimentu sērijas, kuru laikā tiek izpildīts darba uzdevums. Eksperimenti tika veikti atkritumu sadedzināšanas rūpnīcā Padovā, Itālijā. Papildus tika veikts GORE filtra kapitālizmaksu aprēķins. Darba noslēguma daļā ir sniegti eksperimentu rezultāti un secinājumi. Darbs sastāv no 102 lappusēm. Tajās ir iekļautas 10 tabulas, 8 pielikumi, 58 attēli un izmantoti 52 literatūras avoti, 37 no kuriem tiek sniegti svešvalodā.
Atslēgas vārdi Slāpekļa oksīdu samazināšanas tehnoloģijas, atkritumu sadedzināšana,GORE-Tex katalītiskā filtrēšana
Atslēgas vārdi angļu valodā Nitrogen oxides reduction technology, waste incineration, GORE-Tex catalytic filtration
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 21.06.2012 17:01:54