Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Tekstila nozares attīstības alternatīvas Latvijā"
Nosaukums angļu valodā "Alternatives of Textile Industry Development in Latvia"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Dr.sc.ing.,doc. G.Kozaka
Recenzents Asoc. prof.I.Baltiņa
Anotācija Maģistra darbs ir izstrādāts par tēmu Tekstila nozares attīstības alternatīvas Latvijā. Darba zinātniskā vadītāja ir docente G. Kozaka. Par pētāmo objektu darbā tika izskatīta tekstilrūpniecības nozare, kas ir Latvijas rūpniecības neatņemama daļa kopš seniem laikiem. Tieši tekstila nozare ražo ikdienā vajadzīgos nepieciešamos materiālus, audumus, apģērbus un daudz ko citu. Tās ir svarīgas ikdienas sastāvdaļas, bez kurām nevar iedomāties cilvēku dzīvi, kas arī ļauj uzskatīt šo tēmu par aktuālu. Pētījuma priekšmets ir tekstila nozares rādītāji, tās attīstības tendences un ar to saistītās problēmas, apkārtējā un iekšējā vide, tajā skaitā uzņēmumi, produkcija, eksporta un importa rādītāji. Savas eksistences laikā tekstila nozare ir pārvarējusi vairākas krīzes un pārmaiņas, gan politiskās, gan ekonomiskās, gan tehnoloģiskās. Mūsdienu laikā tekstila nozare ir darba un izmaksu ietilpīga, līdz ar to pēdējo gadu laikā šīs nozares rādītāju īpatsvars Latvijas tautsaimniecībā ir, salīdzinot ar citām nozarēm, neliels. Globālās krīzes laikā tieši tekstila nozare no visām vieglās rūpniecības nozarēm ir cietusi visvairāk. Neskatoties uz situācijas uzlabošanos, vērtējot pēckrīzes nozares rādītājus salīdzinājumā ar pirmskrīzes rādītājiem, ir vērojama nozares ražīguma lejupslīde, kas ir pētāmā darba problēma. Maģistra darba mērķis ir noteikt tekstila nozares attīstības alternatīvu, kas atbilst nozares tendencēm gan pasaules, gan Latvijas tirgū. Maģistra darbs sastāv no ievada, analītiskās, lietišķās pētījuma, projekta daļas, secinājumiem un priekšlikumiem. Analītiskajā daļā tika noteikta tekstila nozares vieta Latvijas tautsaimniecībā un veikta vispārējā nozares analīze. Lietišķā pētījuma daļā autore aplūkoja pētāmās problēmas teorētiskos aspektus un novērtēja pētāmā objekta līdzšinējo attīstību. Projekta daļā autore izstrādā nozares attīstības alternatīvu projektu. Darbā sniegti secinājumi un izstrādāti piedāvājumi, kas radušies darba rakstīšanas rezultātā. Maģistra darbs uzrakstīts latviešu valodā un ir izklāstīts 93 lapaspusēs, tas satur 25 attēlus, 17 tabulas un 3 pielikumus. Izmantoto bibliogrāfisko avotu skaits ir 35.
Atslēgas vārdi Tekstila nozare
Atslēgas vārdi angļu valodā Textile Industry
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 08.01.2013 21:59:25