Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Izvairīšanās no nodokļu nomaksas kvalifikācijas problēmas”
Nosaukums angļu valodā “Qualification problems of the Tax Evasion”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs I. Savčenko, LR Prokuratūra, Prokurora amata kandidāts
Recenzents N.Jezdakova, RTU docente
Anotācija ANOTĀCIJA Oskars Liepa. Diplomdarbs „IZVAIRĪŠANĀS NO NODOKĻU NOMAKSAS KVALIFIKĀCIJAS PROBLĒMAS” Rīga 2012. (61 lpp., 4 nodaļas, 57 bibliogrāfiskie avoti., pielikums). Izvairīšanās no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas ir sociālā parādība. Cilvēku sociāli psiholoģisko īpašību dēļ tā pastāv gan bagātās valstīs, gan mazāk ekonomiski attīstītākās valstīs, līdz ar to samazinoties komerciālai aktivitātei, komersanti mēģina samazināt savus izdevumus ne tikai uz darbinieku, bet arī uz nodokļu maksāšanas rēķina. Pateicoties šai parādībai likumdevējam ir jāaizsargā valsts fiskālās intereses paredzot kriminālatbildību par izvairīšanos no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas, taču noziedzīgie nodarījumi, kas saistīti ar nodokļu nemaksāšanu aizvien pieaug. Pētījuma objekts: Izvairīšanās no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas. Pētījuma priekšmets: KL 218.panta, kurš regulē izvairīšanos no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas, pilnveidošana. Darba mērķis: KL 218.panta pilnveidošana varētu palīdzēt risināt problēmu valsts ieņēmumu jomā un ekonomikas atveseļošanos kopumā. Darba uzdevums: analizējot KL 218.pantu aplūkot šai pantā ietvertā noziedzīgā nodarījuma kvalifikācijas problēmjautājumus, analizēt šī noziedzīgā nodarījuma sastāvu, ņemot par pamatu LR tiesu praksi. Darbā nepieciešams izpētīt šī noziedzīgā nodarījuma pirmstiesas izmeklēšanas procesu, saskatot tajā nepilnības un stādīt priekšā arī savus priekšlikumus. Lai to sasniegtu, darba gaitā nepieciešams izpētīt KL 218.pantā ietverto jēdzienu būtību, citus normatīvos aktus, kuri reglamentē izvairīšanos no nodokļu nomaksas, pētīt tiesu praksi, dažādas publikācijas un statistikas datus. Pirmajā nodaļā autors aplūko jēdzienu skaidrojumus, piemēram, kas ir izvairīšanās no nodokļu nomaksas, otrajā nodaļā autors analizēs noziedzīgā nodarījuma sastāvu, krimināltiesiskās problēmas, trešajā nodaļā autors aplūkos un analizēs pirmstiesas izmeklēšanas procesu, ceturtajā nodaļā autors vēlas analizēt Augstākās tiesas Senāta praksi.
Atslēgas vārdi IZVAIRĪŠANĀS NO NODOKĻU NOMAKSAS KVALIFIKĀCIJAS PROBLĒMAS
Atslēgas vārdi angļu valodā QUALIFICATION PROBLEMS OF THE TAX EVASION
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 10.05.2012 15:30:53