Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Ģeomātika
Nosaukums "Nekustamo īpašumu nodokļu administrēšana Ķekavas pašvaldībā"
Nosaukums angļu valodā "Administration of real property tax in Kekava municipality"
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs A.Auziņš
Recenzents A.Malacanovs
Anotācija Bakalaura darba ar inženierprojekta daļu nosaukums ir “Nekustamo īpašumu nodokļu administrēšana Ķekavas pašvaldībā”. Darbā ir izpētīta un izvērtēta Latvijas Republikas nodokļu sistēma, tās uzbūve un funkcijas. Darbā ir raksturota arī nodokļu politikas nozīme un tās galvenie principi. Praktiskajā daļā ir izpētītas nekustamā īpašuma nodokļu ieņēmumu izmaiņas Ķekavas novadā piecu gadu posmā, sākot ar 2006.gadu līdz 2010.gadam ieskaitot. Bakalaura darbā ar inženierprojekta daļu ir analizēti iegūtie dati un atspoguļoti izmaiņas datu plūsmās ietekmējoši faktori. Darbā izvērtētas un analizētas iespējamās izmaiņas, kas varētu notikt ar nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma tirgu vispārīgi. Darba autors kritiski izvērtējis vairāku ekspertu viedokļus un sniedzis savus komentārus, secinājumus un priekšlikumus saistībā ar nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanu Ķekavas novadā. Darbs sastāv no 4 nodaļām, katrā no kurām ir vairākas apakšnodaļas. Pirmā, otrā un trešā nodaļa ir bakalaura darba teorētiskā daļa, bet ceturtā nodaļa ir inženierdarbs ar secinājumiem un priekšlikumiem. Darba apjoms ir 72 lpp. Attēlu skaits – 9. Tabulu skaits – 5. Darbā izmantoti 27 literatūras
Atslēgas vārdi Nekustamais īpašums,nodokļi, administrēšana,kadastrālā vērtība,ieņēmumi.
Atslēgas vārdi angļu valodā Real property, tax, administration, tax system.
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 17.01.2012 16:03:27