Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transportbūves
Nosaukums "Netipisku regulējamu vienlīmeņa ceļu mezglu satiksmes drošības analīze"
Nosaukums angļu valodā "Traffic Safety Analysis of Unconventional Signalized At-Grade Intersections"
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs prof. J.Smirnovs
Recenzents
Anotācija Maģistra darba tēma ir Netipisku regulējamu vienlīmeņa ceļu mezglu satiksmes drošības analīze. Maģistra darba mēķis ir analizēt netipisku regulējamu vienlīmeņa ceļu mezglu satiksmes drošības līmeni. Maģistra darba uzdevumi ir aprēķināt potenciālo CSNg skaitu netipiskajos un atbilstošajos tipiskos mezglos un analizēt iegūtos rezultātus, aprēķināt analizējamo mezglu relatīvo sarežģītību un bīstamību un salīdzināt iegūtos rezultātus, noteikt galvenos augstas caurlaides spējas regulējamu mezglu satiksmes drošības līmeni ietekmējošos faktorus, kā arī izteikt rekomendācijas, kā uzlabot esošo augstas caurlaides spējas mezglu satiksmes drošības līmeni. Maģistra darbā identificētas galvenās augstas caurlaides spējas mezglu satiksmes drošības problēmas, analizēti empīriski iegūti dati par CSNg netipiskos regulējamos vienlīmeņa mezglos, kā arī veikts patstāvīgs pētījums, lai salīdzinātu satiksmes drošības līmeni netipiskos vienlīmeņa regulējamos mezglos un atbilstošos standarta regulējamos četrzaru mezglos. Pētījumā aprēķināts, kurā no apskatītajiem mezgliem prognozējams mazāks CSNg skaits un mazāka kopējā mezgla satiksmes bīstamība. Balstoties uz veikto pētījumu un analizētajiem CSNg datiem, noteikti augstas caurlaides spējas regulējamu mezglu satiksmes drošības līmeni ietekmējošie faktori, kā arī izteiktas rekomendācijas regulējamu mezglu satiksmes drošības līmeņa uzlabošanai. Maģistra darba kopējais apjoms 143 lpp., 126 attēli, 44 tabulas un 4 pielikumi. Izmantoto literatūras avotu skaits 50.
Atslēgas vārdi Netipiski regulējami mezgli, augsta caurlaides spēja, satiksmes drošība, CSNg prognozes metodes
Atslēgas vārdi angļu valodā Unconventional Signalized intersections, high capacity, traffic safety, accident prediction methods
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 28.05.2012 19:53:55