Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Apdrošināšanas sabiedrības filiāles darbības pilnveidošanas projekts
Nosaukums angļu valodā Performance improvement project for an insurance company’s affiliate
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec., asoc.prof. I.Voronova
Recenzents Dr.oec., doc. R.Greitāne
Anotācija Diplomprojekta temats ir Apdrošināšanas sabiedrības filiāles darbības pilnveidošanas projekts, kurā tiek analizēts If P&C Insurance AS Latvijas filiāles Liepājas klientu apkalpošanas centrs. Projekts sastāv no 5 daļām analītiskās daļas, projekta aprēķina daļas, tehnoloģiskās daļas, darba un dabas aizsardzības daļas un grafiskās daļas. Analītiskā daļā ir analizēta If P&C Insurance AS Latvijas filiāles uzņēmējdarbības ārējā un iekšējā vide un raksturots Liepājas klientu apkalpošanas centrs. Projekta aprēķina daļā izstrādāti Liepājas klientu apkalpošanas centra konkurētspējas uzlabošanas pasākumi, salīdzinot apdrošināšanas sabiedrības pakalpojumus ar konkurentu piedāvātajiem pakalpojumiem un izvirzot ieteikumus cenu noteikšanas stratēģiju izvēlei iepriekš salīdzinātajiem pakalpojumiem, kā arī sastādīts Liepājas klientu apkalpošanas centra mārketinga aktivitāšu gada plāns, analizējot mārketinga aktivitāšu iespējas Liepājā. Klientu piesaistīšanai un Liepājas klientu apkalpošanas centra interjera maiņas nodrošināšanai ir sastādīta biroja mēbeļu iegādes tāme, analizējot iespējamos piegādātājus. Nosakot Liepājas klientu apkalpošanas centra darbinieku darba apmierinātības uzlabošanas pasākumus, tika aprēķināti tādi rādītāji kā organizatoriskās attīstības pakāpe un darba apmierinātības līmenis konkrētā apdrošināšanas sabiedrības filiālē. Tehnoloģiskajā daļā izmantota ekonomiskā prognozēšana, prognozējot If P&C Insurance AS Latvijas filiāles bruto parakstīto prēmiju apjomu 2012.gadam, lai noteiktu cik lielu apjomu naudas līdzekļu var ieguldīt sastādot Liepājas mārketinga aktivitāšu gada plānu un tāmi Liepājas klientu apkalpošanas centra biroja mēbeļu iegādei. Darba un dabas aizsardzības daļā noteikti Liepājas klientu apkalpošanas centra darba vides riski un izstrādāts aizsardzības pasākumu plāns ar plānotajiem izdevumiem, bet grafiskajā daļā ir attēloti projektēšanas procesā iegūtie rezultāti, lai varētu sniegt priekšlikumus apdrošināšanas sabiedrības filiāles darbības pilnveidošanai. Kopumā diplomprojekts izklāstīts 71 lpp, neskaitot grafisko daļu un pielikumus, kur iekļauti 30 attēli un 26 tabulas. Grafiskās daļas apjoms ir 16 lpp. Projektam pievienoti 5 pielikumi apdrošināšanas sabiedrības mārketinga aktivitātes Liepājā, 30 sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas jeb OCTA cenu salīdzinājums, biroja mēbeļu iegādes tāmē norādītie biroja mēbeļu attēli, aptaujas tests un anketa darbinieku apmierinātības līmeņa noteikšanai.
Atslēgas vārdi uzņēmējdarbības vide konkurētspējas uzlabošana klientu piesaistīšanas pasākumi darba apmierinātība
Atslēgas vārdi angļu valodā the business environment improvement of competitiveness customer acquisition job satisfaction
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 23.05.2012 09:23:35