Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Enerģētika un elektrotehnika
Nosaukums "Rīgas TEC-2 jaunā energobloka spēka transformatoru tehniskā stāvokļa vērtēšana"
Nosaukums angļu valodā "Power transformers technical condition assessment of thermal power unit in Riga TEC-2 power station"
Struktūrvienība 27200 Enerģētikas institūts
Darba vadītājs S.Vītoliņa
Recenzents
Anotācija Šajā bakalaura darbā veikta Rīgas TEC-2 pirmā energobloka spēka transformatoru tehniskā stāvokļa analīze, kas veikta, pamatojoties uz eļļā izšķīdušo gāzu hromatogrāfijas (GHA) un eļļas parametru mērījumu rezultātiem. Darbs sastāv no četrām daļām, kur pirmās trīs nodaļas ir teorētiskā bāze ceturtajai izpētes nodaļai. Pirmā nodaļā ir dotas ziņas par elektroenerģijas ražošanu Eiropas Savienībā un Latvijā, sīkāk izskatot tieši Rīgas TEC-2 lomu un šīs elektrostacijas rekonstrukciju. Otrās nodaļas ietvaros sagatavots īss kopsavilkums par spēka transformatoru diagnostikas mērķiem un to nepieciešamību. Tā kā praktiskajai analīzei izmantoti GHA un eļļas parametru mērījumu rezultāti, trešajā nodaļā analizēta informācija par eļļas nozīmi spēka transformatoru tehniskā stāvokļa novērtēšanā, galveno vērību veltot rezultātu novērtēšanas un interpretācijas metodēm. Ceturtajā nodaļā veikta pētnieciskā daļa, kur četriem Rīgas TEC-2 pirmā energobloka spēka transformatoriem tika analizēti eļļas pārbaužu rezultāti laika periodam 10.11.2009.-14.12.2011., uz kā pamata doti slēdzieni par transformatoru tehnisko stāvokli. Darbs apjoms ir 60 lappuses, tas satur 21 tabulu, 39 attēlus un tajā ir atsauces uz 22 informācijas avotiem.
Atslēgas vārdi spēka transformators, tehniskais stāvoklis, diagnostika
Atslēgas vārdi angļu valodā power transformers, technical condition assessment
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 08.06.2012 10:12:26