Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Visaptverošā kvalitātes vadība
Nosaukums "Kvalitātes sistēmas pilnveide SIA "SAN Motors" "
Nosaukums angļu valodā "Improvement of Quality Management System in "SAN Motors" Ltd "
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec., asoc. profesore Inga Lapiņa
Recenzents Dr.sc.ing.,profesors Jānis Mazais
Anotācija Maruņina N. Kvalitātes sistēmas pilnveide SIA SAN Motors: Maģistra darba projekta daļa/ N.Maruņina, I.Lapiņa. Rīga: RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, maģistra profesionālo studiju programma Visaptveroša kvalitātes vadība, 2012.- 46.lpp. Maģistra darba projekta daļa rakstīta latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 46 lpp., tajā iekļauti 17 attēli, 6 tabulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti: 15 avoti latviešu valodā un 2 krievu valodā. Darbam pievienoti 4 pielikumi. Maģistra darba projekta daļas mērķis kompleksi analizēt un novērtēt klientu apmierinātību SIA SAN Motors un izstrādāt risinājumus klientu apmierinātības vērtēšanas uzlabošanai un klientu apmierinātības līmeņa paaugstināšanai. Pirmajā darba daļā koncentrētā veidā apskatīti teorētiskie aspekti par klientu apmierinātību, vērtēšanas metodēm un vērtēšanas nepieciešamību, kas ir izklāstīti mūsdienu ekonomiskajā un zinātniskajā literatūrā, periodiskajos izdevumos. Otrajā darba daļā ir iekļauta SIA SAN Motors klientu apmierinātības novērtēšanas analīze, klientu apmierinātības līmeņa vērtējums, pielietojot kvalitatīvo un kvantitatīvo metodes. Izvērtējot iegūto informāciju, maģistra darba noslēguma daļā darba autore piedāvā vairākus risinājumus un rekomendācijas SIA SAN Motors klientu apmierinātības vērtēšanas pilnveidei un uzlabošanai, kā arī priekšlikumus par klientu apmierinātības līmeņa paaugstināšanu. Balstoties uz pētījuma rezultātiem, tika secināts, ka Latvijas tirgū SIA SAN Motors ieņem stabilu pozīciju starp uzņēmumiem, kas sniedz automašīnu apkopes un remonta pakalpojumus. Par to liecina teicama pakalpojumu kvalitāte un augsts klientu apkalpošanas līmenis, kā rezultātā kampaņas Uzslavē labu servisu! iegūta balva. Klientu apmierinātības līmeņa vērtēšanai uzņēmums izmanto kombinēto metodi. Lai uzturētu uzņēmuma SAN Motors stabilu apkalpošana līmeni, vispirms ir jāuzlabo klientu apmierinātības vērtēšanas sistēmu. Pilnībā novērtējot klientu apmierinātības līmeni, var meklēt risinājumus klientu apmierinātības paaugstināšanai.
Atslēgas vārdi klientu apmierinatība, pilnveide
Atslēgas vārdi angļu valodā customer satisfaction, improvement
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 08.06.2012 09:12:40