Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Uzņēmuma X finanšu stāvokļa pilnveidošanas iespējas”
Nosaukums angļu valodā “Financial Position Improvement Possibilities at the Enterprise “X””
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs H.Krogzeme, RTU lektore
Recenzents I.Jevinga, RTU docente (prakt.), Mg.oec.
Anotācija ANOTĀCIJA Diplomdarba tēma ir Uzņēmuma X finanšu stāvokļa pilnveidošanas iespējas. Šobrīd Latvijā esošā ekonomiskā situācija būtiski iespaido daudzu uzņēmumu darbību un to stabilitāti. Sakarā ar ekonomisko krīzi, daudzu uzņēmumu finansiālā stabilitāte pasliktinājās vai arī uzņēmumi bankrotēja. Tomēr daudzi uzņēmumi pēc krīzes turpina savu darbību un gūst peļņu, taču finanšu stabilitāte pasliktinās vai ir ļoti mainīga, un daudzi uzņēmumi kļūst maksātnespējīgi un bankrotē. Lai noteiktu uzņēmuma finansiālo situāciju, ir jāveic finanšu stabilitātes analīze par vairākiem uzņēmuma darbības periodiem, jānosaka, kāda ir esošā situācija, un iegūtie rezultāti jāsalīdzina ar iepriekšējiem periodiem. Tas ļauj uzņēmuma vadībai savlaicīgi veikt pārmaiņas uzņēmumā, lai uzlabotu tā finansiālo stabilitāti. Darbam izvirzīts mērķis novērtēt uzņēmuma finanšu stabilitāti pēc dažādām metodēm, noteikt tendences, un rast iespējas, kā uzlabot un pilnveidot uzņēmuma finansiālo stāvokli. Darba objekts ir konkrēts uzņēmums X, kuram ir milzīgi kreditoru parādi trīs gadus, kā arī vienā no gadiem uzņēmums ir strādājis ar zaudējumiem, bet nākošajā gadā uzņēmums samazina kreditoru parādus par ievērojamu summu un palielina pašu kapitālu. Pētījuma priekšmets: uzņēmuma X bilances un peļņas vai zaudējumi aprēķini no 2006.gada līdz 2009.gadam. Lai sasniegtu izvirzīto mērķi, tiek noteikti sekojoši veicamie uzdevumi: iegūt informāciju par finanšu stabilitātes analīzes metodēm, izpētot zinātnisko literatūru un veikt to teorētisko raksturojumu; izvēlēties uzņēmumu un veikt tā finanšu stabilitātes analīzi par četriem uzņēmuma darbības gadiem (2006.-2009.gads); veikt uzņēmuma bankrota iestāšanās varbūtības noteikšanu par katru no izvēlētajiem uzņēmuma darbības gadiem; sniegt kopējo vērtējumu par uzņēmuma finanšu stabilitāti un bankrota varbūtību katrā no analizētajiem uzņēmuma darbības gadiem; izstrādāt priekšlikumus esošās finanšu stabilitātes uzlabošanai. Darbs sastāv no 3 daļām: 1.daļā raksturots uzņēmums X un tā organizatoriskā struktūra, 2.daļa atspoguļo finanšu stabilitātes analīžu teorētisko bāzi, 3.daļā izstrādāts patstāvīgs pētījums par uzņēmuma X finanšu stabilitāti un tā pilnveidošanas iespējām, un sniegts kopvērtējums par uzņēmuma X finansiālo stāvokli. Darba apjoms ir 77 lappuses ar 3 attēliem un 41 tabulu, un darbam ir 6 pielikumi.
Atslēgas vārdi finanšu stabilitāte, finanšu stāvoklis, bankrota iestāšanās varbūtība
Atslēgas vārdi angļu valodā financial stability, financial situation, probabilty of bankruptcy
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 14.05.2012 13:06:50