Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums "Zīmolu attīstības stratēģija tirdzniecības uzņēmumos Latvijā "
Nosaukums angļu valodā "Brand development strategy in trading companies in Latvia"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.habil.oec., prof. A.Magidenko
Recenzents Dr.oec., doc. V.Vasiļjeva
Anotācija Tirdzniecības nozare ir vieno no senākajiem un perspektīvākajām nozarēm Latvijā. Latvijā ir daudz uzņēmumu, kuri piedāvā līdzīgu produkciju, un lai izdzīvot lielā konkurencē un veiksmīgi darboties savā nozarē, piesaistīt vairāk klientus un palielināt apgrozījumu, katram uzņēmumam ir nepieciešams izcelties uz citu uzņēmumu vidū.Tirdzniecības uzņēmumu sekmīga attīstības veicināšana var tikt panākta ar sava zīmola attīstības palīdzību.Pateicoties spēcīgam zīmolam uzņēmums var iegūt konkurences priekšrocības un konkurēt tirgū. Katram uzņēmuma ir jāsaprot zīmola nozīmi, jo sekmīgi zīmoli piesaista un spēj noturēt patērētājus, nodrošinot uzņēmumam izaugsmi un konkurētspēju. Pateicoties spēcīgam zīmolam uzņēmums var nodrošināt savas pozīcijas tirgū. Zīmoli mūsdienās ne tikai ļauj izvairīties no neveiksmēm, bet tie lielā mērā nosaka uzņēmuma ilgtspēju darboties tirgū.Šī tēma ir aktuāla, jo mūsdienās gandrīz ikviens uzņēmums cenšas vadīt un attīstīt savu zīmolu, jo nepienācīga uzmanība zīmola vadīšanai var novest pie uzņēmuma konkurētspējas samazināšanai, sliktakajā gadījumā pie uzņēmuma darbības izbeigšanas. Zīmoliem mūsdienās ir liela loma uzņēmuma konkurētspējas nodrošināšanai, tāpēc uzņēmuma vadībai jāpievērš liela uzmanība sava zīmola pareizai vadīšanai un attīstīšanai. Konkurences apstākļos zīmola popularitāti var sasniegt ar pareizu zīmola attīstības veicināšanu tirgū. Zīmola veicināšana kļūst arvien nozīmīgāka un aktuālāka, jo zīmols spēj piesaistīt potenciālus klientus, savukārt pastāstīt potenciāliem klientiem par uzņēmumu, par piedāvāto produkciju, tai skaitā arī par uzņēmuma zīmolu, uzņēmums var ar mārketinga komunikācijas palīdzību.Uzņēmums attīstot savu zīmolu var ievērojami uzlabot savu pozīciju konkurences tirgū. Pastāv vairāki faktori, kuri ietekmē un sekmē zīmola attīstību, kā arī tie faktori, kuri bremzē zīmola attīstību, atlasot svarīgākos faktorus un nosakot to svarīgumu zīmola attīstības stratēģija var tika realizēta izmantojot darbā piedāvāto modeli. Maģistra darba mērķa sasniegšanai tika izmantotas šādas pētījumu metodes: kvantitatīvās un kvalitatīvās metodes, anketēšana, eksperta metode, aprakstošā metode, salīdzināšana metode, grafiskā analīze, analīzes metode, publiski pieejamo materiālu analīze. Aprēķini tika veikti, izmantojot Microsoft Excel datorprogrammu. Maģistra darbs sastāv no trim daļām: analītiskās, teorētiskās un zinātniski praktiskās daļas.Analītiskā daļā tiek izpētītas tirdzniecības attīstības tendences Latvijā, kas kopumā sniedz priekšstatu par situāciju tirdzniecības sektorā, izpētīts mazumtirdzniecības sektors, ka tirdzniecības nozares elements, analizēts Latvijas apģērbu tirgus, noskaidrota zīmola loma mazumtirdzniecībā Latvijā, izpētīta zīmola realizācija un veicināšana Latvijā, kā arī analizēti zīmola statistiskie rādītāji. Teorētiskā daļā tiek aplūkotas zīmola teorētiskie aspekti, apskatīti zīmola veidošanas un vadīšanas principi, zīmola konkurētspējas priekšrocības, piedāvāti novitātes elementi. Zinātniski praktiskā daļā tiek pievērsta uzmanība apģērbu zīmolam Steilmann, izpētīta apģērbu zīmola Steilmann darbības sfēra, veikta zīmola Steilmann SVID analīze, tiek izstrādāta potenciālo klientu aptauja, izmantojot anketēšanu, un ir apkopoti potenciāla klienta aptaujas rezultāti, balstoties uz analītisko un teorētisko daļu parādīts zīmola attīstības stratēģijas modeļa praktiskais pielietojums. Darb sastāv no 83 lappusēm.
Atslēgas vārdi Zīmolu attīstības stratēģija tirdzniecības uzņēmumos Latvijā
Atslēgas vārdi angļu valodā Brand development strategy in trading companies in Latvia
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 28.05.2012 00:25:03