Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Organizācijas Challenge:Futurure sociālo tīklu mārketinga aktivitāšu izvērtēšanas un pilnveidošanas projekts
Nosaukums angļu valodā Marketing activities assessment and social network improvement project for Organization Challenge: Futurure
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec.,prof.E.Gaile-Sarkane
Recenzents Dr.oec.asoc.prof.L.Vasiļjeva
Anotācija Jēkabsone S. Organizācijas Challenge:Future sociālo tīklu mārketinga aktivitāšu izvērtēšanas un pilnveidošanas projekts: Diplomprojekts / S.Jēkabsone. - Rīga, RTU IEVF bakalaura profesionālo studiju programma Uzņēmējdarbība un vadīšana, 2012. 70 lpp. Diplomprojekts rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, piecas daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 70 lpp., tajā iekļauti 29 attēli, 9 tabulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti: 6 avoti latviešu, 14 angļu valodā un 2 spāņu valodā. Darba mērķis ir izstrādāt priekšlikumu kopumu organizācijas Challenge:Future konkurētspējas paaugstināšanai sociālo tīklu mārketinga darbības sfērā. Pirmajā daļā autors analizē diplomprojekta objektu, veic organizācijas sociālo tīklu mārketinga aktivitāšu novērtēšanu, kā arī konkurējošo uzņēmumu piedāvāto pakalpojumu novērtējumu un apskata jauniešu interneta lietošanas paradumus, identificējot organizācijas pastāvošo problēmu. Otrajā darba daļā, balstoties uz identificēto organizācijas problēmu, darba autors izstrādā trīs iespējamos problēmas risinājumus. Trešajā darba daļā autors veic analīzi organizācijas mājas lapas novērtējumam, kur izmantojot šobrīd aktuālos pētījumus, izstrādā priekšlikumus mājas lapas uzlabošanai. Ceturtajā darba daļā autors veic darba vides risku un to faktoru novērtēšanu un analīzi, izstrādājot darba risku novēršanas plānu. Piektajā darba daļā autors apkopo 17 diplomprojekta veidošanas laikā paša izstrādātus attēlus, kas izmantoti darbā. Darba izstrādes laikā tiek secināts, ka organizācija ir ieguldījusi daudz darba projekta attīstīšanā, kā arī platformas un zīmola pilnveidošanā, tomēr mārketinga aktivitātes netiek laikus plānotas, kas tiešā veidā ietekmē organizācijas izvirzīto mērķu sasniegšanu. Nozīmīgākie priekšlikumi ir organizācijas mārketinga aktivitāšu stabilā organizēšanā un nodrošināšanā ieviest jaunu amatu un pieņemt sociālo tīklu mārketinga speciālistu, kurš kopā ar uzņēmuma vadību izstrādās sociālo tīklu mārketinga plānu, kā arī koordinēs tā izpildi un uzturēs komunikāciju ar organizācijas lokālajām grupām, integrējot nepieciešamos mārketinga elementus arī lokāli.
Atslēgas vārdi Challenge Future nvo
Atslēgas vārdi angļu valodā Challenge Future ngo
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 31.05.2012 10:48:50