Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums Ārēji un iekšēji ekoloģiskie siltumizolācijas materiāli; diplomprojekts Sporta zāle Rēzeknē
Nosaukums angļu valodā Ecological Heat Insulating Materials for External and Internal Use; Diploma Project Gym in Rēzekne
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs Prof. A.Korjakins
Recenzents Prof.Juris Noviks
Anotācija Diplomprojekta izstrādāts divās daļās: 1. - pētnieciskās daļas, 2. - inženierprojekta daļas. Diplomprojekta izskatīti ārējie un iekšējie ekoloģiskie siltumizolācijas materiāli. Darba merkis ir izpētīt ekoloģiskos siltumizolācijas materiālus, salīdzināt to raksturojumus un cenas, izcelt to atšķirības. Izrēķināt cik efektīva ir to izmantošana celtniecībā. Izpētīt siltumizolācijas materiālu ietekmi uz cilvēku un apkārtējo vidi. Dot praktiskas rekomendācijas ēku siltināšanā. Diplomprojekta ir izpētīti ekoloģisko siltumizolācijas materiālu veidi. Novērtēta ekoloģisko siltumizolācijas materiālu ietekme uz cilvēku veselību. Ir salīdzinātas siltumizolācijas materiālu īpašības, trūkumi un priekšrocības. Pētnieciskajā darbā ir novērtēti tehniski-ekonomiskie parametri ekoloģiskiem siltumizolācijas materiāliem. Diplomprojekta ir pierādīta ekoloģisko siltumizolācijas materiālu pozitīvā ietekme uz cilvēka veselību. Otrās darba daļas tēma - " Dricānu vidusskolas sporta zāles celtniecība " Diplomprojekta ir izstrādāti ēkas arhitektūras un konstruktīvie lēmumi. Veikti norobežoto konstrukciju siltumtehnikas aprēķini. Noteiktas nesošo sienu noslodzes, pamatojoties un objekta atrašanās vietu. Tiek veikti fundamentu, metāliskās kolonnas un kopnes aprēķini pēc celtniecības standartiem. Izstrādāti būvlaukuma ģenerālplāns un tehnoloģijas kartes grunts izstrādei un metāliskās kopnes montāžai. Sagatavots celtniecības darbu kalendārais plāns saskaņā ar celtniecības tehnoloģijām, kā arī sastādīts darbaspēku būvlaukumā kustību grafiks. Izrēķināti celtniecības darbu apjomi un sagatavoti vispārīgo celtniecības darbu tāmes. Uzstādīti plānotās ēkas tehniskie un ekonomiskie rādītāji. Diplomprojekta sastāv no: paskaidrojuma dokumentācijas uz 145 lappusēm, 23 tabulām, 27 zīmējumiem, kā arī grafiskā daļa un 12 lappusēm. Gatavojot darbu, tika izmantota zinātniski-tehniskā literatūra, periodiskās literatūras darbi un interneta resursi.
Atslēgas vārdi Ārēji un iekšēji ekoloģiskie siltumizolācijas materiāli Sporta zāle Rēzeknē
Atslēgas vārdi angļu valodā Interior and Exterior Eco-friendly Thermal Insulating Materials Sport Hall in Rezekne
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 08.06.2012 22:10:34