Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Nekustamā īpašuma pārvaldība
Nosaukums Dzīvojamo māju renovācijas ekonomiskais pamatojums
Nosaukums angļu valodā The economic justificationof residental house renovation
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec., asoc.prof. Tatjana Tambovceva
Recenzents MBA, LR VZD projektu vadītāja S.Barvika
Anotācija Diplomprojekta Dzīvojamo māju renovācijas ekonomiskais pamatojums tēma tika izvelēta, ņemot vērā pašreizējo tendenci mājokļu jautājumā saglabāt un uzlabot esošo dzīvojamā fondā ietilpstošo māju tehnisko un vizuālo stāvokli, kā arī veikt energoefektīvas renovācijas darbus un panākt siltuma zudumu samazinājumu un siltumenerģijas ietaupījumu, tādā veidā ekonomējot kurināmā resursus un samazinot tā kaitīgo ietekmi uz apkārtējo vidi. Diplomprojekta galvenais mērķis ir pierādīt dzīvojamo māju renovācijas procesa nepieciešamību un ekonomisko pamatojumu, kā arī ieguvumus gan attiecībā uz renovējamo māju, gan sabiedrību, gan apkārtējo vidi. Darbs sastāv no: ievada, analītiskās daļas, teorētiskās daļas, tehnoloģiskās daļas, darba un dabas aizsardzības daļas, ka arī grafiskās daļas. Ievadā ir izklāstīta tēmas aktualitāte, kā arī norādīts diplomprojekta mērķis, uzdevumi un ierobežojumi. Analītiskajā daļā tiek aplūkota pieejamā informācija par dzīvojamā fonda struktūru un biežāk sastopamo sērijveida dzīvojamo māju tehnisko stāvokli. Teorētiskajā daļā tiek analizēts izvēlētās 104.sērijas dzīvojamās mājas energoefektivitātes stāvoklis, nosakot siltuma enerģijas zudumus gan caur konstrukcijām, gan caur ēkas logiem, kā arī aprēķinot konstrukciju siltināšanas darbu izmaksas un logu, lodžiju nomaiņas izmaksas. Aprēķinu rezultātā tiek noteikti arī enerģijas un finansiālie ietaupījumi, ka arī nepieciešamās investīcijas un darbu kompleksa atmaksāšanās laiks. Tehnoloģiskā daļa ietver aprakstu par siltumizolācijas materiālu raksturojumu, kā arī 104.sērijas mājas siltināšanā izvēlētā materiāla - ekovates īpašību salīdzinājumu ar citiem materiāliem. Darba un dabas aizsardzības daļā tiek minēta tiesiskā bāze, kas nepieciešama, darbojoties būvniecības nozarē, kā arī tiek analizēta Valsts Darba inspekcijas 2011.gada pārskatā pieejamā informācija par dažāda veida statistiku darba aizsardzības jomā. Grafiskā daļa sniedz ieskatu par diplomprojektā iekļautajiem vizuālajiem materiāliem - tabulām un attēliem. Diplomprojekta mērķa sasniegšanai tiek analizēta pieejamā informācija no dažādiem avotiem, kā arī tiek veikta 104.sērijas dzīvojamās mājas izpēte un aprēķinu gaitā tiek noteikta mājas renovācijas lietderība. Diplomprojekts sastāv no 95 lappusēm. Darbu papildina 37 tabulas un 12 attēli, kas atvieglo izklāstītās informācijas uztveri.
Atslēgas vārdi dzīvojamo maju renovācija
Atslēgas vārdi angļu valodā residental house renovation
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 05.01.2012 13:56:15