Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Faktori, kas ietekmē nelikumīgo cigarešu apriti Latvijā”
Nosaukums angļu valodā “Factors Affecting the Illegal Movement of Cigarettes in Latvia”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs A.Gulbis, RTU docents (prakt.), Mg.oec.
Recenzents A.Čevers, RTU docents (prakt.), Mg.iur.
Anotācija ANOTĀCIJA Diplomdarba tēma ir Faktori, kas ietekmē nelikumīgo cigarešu apriti Latvijā. Tēmas aktualitāte balstās uz faktu, ka pēdējā laikā strauji attīstās nelegālais cigarešu tirgus. Diplomdarba priekšmets ir faktori, kas varētu ietekmēt nelikumīgu cigarešu apriti. Diplomdarba objekts ir nelikumīga cigarešu aprite. Diplomdarba mērķis ir noteikt ārējās un iekšējās vides faktorus un izpētīt kādā veidā tie ietekmē nelikumīgu cigarešu apriti, kā arī izstrādāt priekšlikumus nelegālā cigarešu tirgus samazināšanai. Darba hipotēze: nelegālā cigarešu tirgus pieauguma tendeces cēlonis ir augsta akcīzes nodokļa likme cigaretēm, kas izraisa cigarešu cenu kāpumu un zemie ienākumi, kas rada atšķīrības cenās un stimulē nelegālo cigarešu ieplūšanu no Krievijas un Baltkrievijas. Izvirzīta mērķa sasniegšanai un hipotēzes pierādīšanai tika izvirzīti sekojošie uzdevumi. 1. Izanalizēt akcīzes nodokļa likmes cigaretēm pieauguma sekas. 2. Noteikt iekšējus un ārējus faktorus, kas varētu ietekmēt cigarešu nelikumīgo apriti. 3. Uztaisīt PEST un SVID analīzi, lai noteiktu kāda veidā iekšējie un ārējie faktori varēja stimulēt nelegālā cigarešu tirgus pieaugumu. 4. Izpētīt nelikumīgas cigarešu aprites ietekmējošu faktoru apkarošanas pasākumus un noteikt to efektivitāti. 5. Izteikt iespējamus risinājumus nelegālā cigarešu tirgus samazināšanai. Diplomdarbs sastāv no trīm daļām. Pirmajā daļā aprakstīta cigarešu likumīga un nelikumīga aprite, lai saprastu kāda starp tām ir atšķīrība, gan arī lai iegūtu priekštatu par to, cik aktuāla un svārīga ir nelikumīgas cigarešu aprites problēma. Otrajā daļā tika veikta ārējo un iekšējo faktoru analīze (PEST un SVID analīze). Veicot PEST analīzi tika noteiktas četras galvenās ārējās vides faktoru grupas (ekonomiskās, politiskās, sociālās un tiesiskās), kuras nelabvēlīgi ietekmē cigarešu legālo apriti, kā arī apdraud efektīvu likumpārkāpumu atklāšanu un novēršanu akcīzes preču aprites jomā. Savukārt, pēc SVID analīzes tika apzīmētas VID struktūrvienību stiprās un vājās puses pieejamo resursu daudzumu un to kvalitātes izvērtējumu atbilstīgi stratēģiskajam nolūkam, un ārējās vides pastāvošos faktorus, kas var labvēlīgi vai nelabvēlīgi ietekmēt VID struktūrvienību darbības galarezultātus. Trešajā daļā aprakstīti pieņēmtie pasākumi nelikumīgas cigarešu aprites ietekmējošu faktoru apkarošanā un novērtēta šo pasākumu efektīvitāte. Diplomdarba praktiskā nozīme noteicot faktoru ietekmi, var atrast problēmas risinājumus. Diplomdarbā ir 3 nodaļas, 75 lappuses, 21 attēls un 8 tabulas.
Atslēgas vārdi Nelikumīga cigarešu aprite, faktori
Atslēgas vārdi angļu valodā Illegal movement of cigarettes, factors
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 14.05.2012 12:48:57