Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Atpūtas un sporta komplekss - viesu nams Daugmalē"
Nosaukums angļu valodā "Leisure and sport complex - quest house in Daugmale"
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs A.Korjakins
Recenzents A.Sprince
Anotācija Pētnieciskajā daļa ir veltīta dzelzsbetona ēku konstruēšana ar aizsardzību pret progresējošo sagrūšanu. Pētnieciskā darba mērķis ir izpētīt progresējošās sagrūšanas rašanos dzelzsbetona karkasa ēkās. Darba pirmajā daļā tiek veikts apskats globālā skatījumā uz šo problēmu, respektīvi, tiek aplūkotas pamatnostādnes, ierosinātās rekomendācijas un normatīvās bāzes, kas regulē celtniecības nozari attiecībā uz nepieciešamajiem pasākumiem, lai aizsargātu projektēšanas stadijā esošās ēkas un būves. Būtiskas ir ierosinātās rekomendācijas, kā aizsargāt ēkas no progresējošas sabrukšanas, kuras formulētas Eirokodeksos, kas salīdzinoši nesen ir stājušies spēkā Latvijas teritorijā. Darbā ir dotas galveno jēdzienu definīcijas, kas tiek cieši saistītas ar progresīvo sagrūšanu. Savukārt darba otrajā daļā tiek veikts pētījums ar datorprogrammu modelēšanu par dzelzsbetona konstrukciju progresējošo sagrūšana dažādām ēkām. Ir rasti risinājumi konstruktīvajā līmenī, kā aizsargāt ēkas pret progresējošo sagrūšanu, kad tiek zaudētas viena vai vairākas kolonnas pirmā stāva līmenī. Racionālākajam un ekonomiski izdevīgākajam risinājumam ir veikts sīkāks apraksts. Datormodeļa pētījumos iegūtie rezultāti tiek atspoguļoti grafiskā modelī. Šajā darbā svarīgākie kritēriji bija to racionālisms un ekonomiskā lietderība. Pētījuma rezultāti ļauj secināt pēc kritērijiem atbilstošāko risinājumu pret progresējošo sagrūšanu dzelzsbetona ēkām. Inženierprojektā tiek projektēts atpūtas un sporta komplekss viesu nams, kas ir situēts Daugmalē pie autoceļa P85. Viesu namam ir paredzēti 3 virszemes stāvi un 1 apakšzemes stāvs. Kopējā objekta platība ir 1376,7m2. Objekta kopnes un kolonnas ir no tērauda cauruļu profiliem, savukārt pamati būs betona lentveida monolītie. Darbā tiek risināti sekojoši jautājumi: arhitektūra, principiālie inženiertehniskie risinājumi, būvdarbu organizācija un tehnoloģija, darba drošība un vides aizsardzība, kā arī tiek veikta būvkonstrukciju projektēšana. Diplomdarbs ir uzrakstīts latviešu valodā. Darba kopējais apjoms ir 158 lpp., darbā iekļauti 20 attēli, 3 tabulas, diplomdarbā izmantoti 51 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi progresējošā sagrūšana
Atslēgas vārdi angļu valodā progresive collapse
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 20.03.2012 16:57:36