Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Bankas pakalpojumu kvalitātes pilnveidošanas projekts
Nosaukums angļu valodā Project for improvement of a bank"s services quality
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec.,asoc.prof.I.Voronova
Recenzents Dr.oec.,asoc.prof.Z.Sundukova
Anotācija Diplomprojekts Bankas pakalpojumu kvalitātes pilnveidošanas projekts tika izstrādāts ražošanas un uzņēmējdarbības ekonomikas katedrā, uzņēmējdarbības ekonomikas novirzienā. Diplomprojekta mērķis ir pilnveidot GE Money Bank pakalpojumu kvalitāti, izstrādājot trīs pamatotus priekšlikumus, kas veicinātu bankas turpmāko izaugsmi. Diplomprojekts ir uzrakstīts latviešu valodā un sastāv no analītiskās daļas, projekta aprēķinu daļas, tehnoloģiskās daļas, darba un dabas aizsardzības daļas un grafiskās daļas. Analītiskajā daļā tiek aprakstīta Latvijas banku sektora attīstība un GE Money Bank darbība, kā arī tiek konstatētas komercbankas pakalpojumu kvalitātes problēmas, kas saistītas ar pakalpojumu klāstu nepietiekamu attīstību, klientu uzticēšanas trūkumu un pakalpojumu sniegšanas zemu līmeni. Projektu aprēķinu daļā tiek izstrādātas izvirzīto problēmu trīs risinājuma iespējas: GE Money Bank mobilās aplikācijas izveidošana viedtālruņiem, jauna piedāvājuma Budžeta plānošana ieviešana un apmācības kampaņas organizēšana. Tehnoloģiskajā daļā tiek novērtēts priekšlikuma Apmācības kampaņas organizēšana kritiskā ceļa ilgums, pielietojot tīklveida plānošanas pamatus. Darba un dabas aizsardzības daļā tiek izstrādāts darba aizsardzības riska novēršanas vai samazināšanas pasākumu plāns, kā bankas pakalpojumu kvalitātes pilnveidošanas sastāvdaļa. Grafiskajā daļā tiek apkopoti attēli un grafiki, kuri tiks prezentēti diplomprojekta izstrādāšanas procesā. Diplomprojekta kopējais apjoms ir 82 lappuses, kas ietver sevī 30 tabulas, 26 attēlus, 36 izmantotos literatūras avotus un 3 pielikumus.
Atslēgas vārdi pilnveidošana, pakalpojumi, kvalitāte, banka, GE Money Bank
Atslēgas vārdi angļu valodā improvement, services, quality, bank, GE Money Bank
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 31.05.2012 11:31:18