Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Nekustamā īpašuma pārvaldība
Nosaukums Projektu vadīšanas īpatnības inženiertīklu renovācijas projektos Saldū
Nosaukums angļu valodā Project management peculiarities during implementation of water and sewerage networks rehabilitation project, location: city of Saldus
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs SIA RUKKI Latvia, Mg.oec. A.Tambovcevs
Recenzents Doc.(pr.), MBA G.Mote
Anotācija Diplomprojekta tēma ir Projektu vadīšanas īpatnības inženiertīklu renovācijas projektos Saldū. Diplomprojekts ir izstrādāts latviešu valodā un tas sastāv no 4 daļām: Analītiskajā daļā tiek apkopota un analītiski novērtēta informācija par projektu vadīšanu un ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstību apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000. Nodaļā tiek izskatīti ūdenssaimniecības attīstības mērķi un prioritātes, kuras izvirzītas 14 Kurzemes reģiona pašvaldībās. Tehnoloģiskajā daļā ir atspoguļota projekta „Ūdensapgādes, kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un izbūve, notekūdeņu attīrīšanas iekārtu paplašināšana Saldū” uzsākšana un analīze par mērķiem un riskiem. Diplomprojekta projektu aprēķinu daļā ir ietverti plānotie un faktiskie izdevumi projekta „Ūdensapgādes, kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un izbūve, notekūdeņu attīrīšanas iekārtu paplašināšana Saldū” realizācijai Darba un dabas aizsardzības daļā uzmanība tiek pievērsta darba drošības ievērošanai, ugunsdrošības, elektrodrošības un vides aizsardzībai, lai radītu būvdarbu veicēju darbiniekiem drošu darba vidi un ierobežotu kaitīgo faktoru iedarbību. Diplomprojekta noslēgumu veido secinājumi par darbā iegūtajiem rezultātiem, un priekšlikumi, kas būtu jādara, lai turpmāk realizētie projekti tiktu realizēti un pabeigti Diplomprojektā ir 84 lapa, to veido ievads, 4 nodaļas, secinājumi un priekšlikumi. Diplomprojektā ir 15 tabulas, 9 attēli, izmantoti 20 literatūras avoti un nepublicēti materiāli.
Atslēgas vārdi Projektu vadīšanas īpatnības inženiertīklu renovācijas projektos Saldū
Atslēgas vārdi angļu valodā Project management peculiarities during implementation of water and sewerage networks rehabilitation
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 31.05.2012 13:46:32