Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums „Komercbankas saimnieciskās darbības konkurētspējas paaugstināšanas projekts”
Nosaukums angļu valodā „Project for increasing the competitiveness of the business performance of a commercial bank”
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Mg.oec., lekt. N.Balabka
Recenzents Mg.oec., pr.doc. N.Semjonova
Anotācija Diplomprojekta autore: Sintija Plāciņa. Diplomprojekta tēma: Komercbankas saimnieciskās darbības konkurētspējas paaugstināšanas projekts. Studiju programma: Uzņēmējdarbība un vadīšana. Diplomprojekta zinātniskais vadītājs: Mg.oec. Normunds Balabka. Diplomprojekta apjoms: Diplomprojekts sastāv no 5 daļām un 15 nodaļām, kas kopumā aizņem 71 lapaspuses. Darbā ir integrētas 31 tabulas, 38 attēli, 10 formulas un 3 pielikumi. Darba mērķis ir izstrādāt priekšlikumus komercbankas saimnieciskās darbības konkurētspējas paaugstināšanai. Analītiskā daļa ietver uzņēmuma darbības analīzi, uzņēmuma finanšu analīzi, kā arī SVID analīzi un uzņēmuma darbības problēmu noteikšanu. Projekta daļa ietver analītiskajā daļā atklāto uzņēmuma problēmu atrisinājumu, pielietojot matemātiskas un ekonomiskas aprēķinu metodes. Tehnoloģiskā daļa ietver tehnoloģiska rakstura uzdevumus, kurus darba autore izstrādāja, balstoties uz diplomprojekta tematu. Darba un dabas aizsardzības daļa ietver uzdevumu, noteikt riskus uzņēmuma darba vietās un izstrādāt darba aizsardzības pasākumu plānu. Grafiskā daļa ietver grafikus un diagrammas, kuras tika izstrādātas bastoties uz darba gaitā iegūto informāciju. Nobeigumā izstrādāti darba secinājumi un priekšlikumi. Kā informācijas avoti ir izmantoti 39 bibliogrāfiskie un citi informācijas avoti.
Atslēgas vārdi banka, konkuretspeja
Atslēgas vārdi angļu valodā bank, competitiveness
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 28.12.2012 00:04:23