Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Sporta zāles būvprojekts Adamovā"
Nosaukums angļu valodā "Sports hall construction design in Adamova"
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs A.Korjakins
Recenzents J.Grabis
Anotācija Diplomprojekts sastāv no pētnieciskās daļas, kuras tēma ir Apmetums ar paaugstinātām siltumizolācijas īpašībām, un no inženierprojekta ar tēmu Sporta zāles būvprojekts Adamovā. Pētnieciskajā daļā tiek izvirzīta problēma par nepietiekamu Latvijā pieejamu dabas resursu pielietojumu būvmateriālu ražošanā. Problēmas risināšanai tiek analizētas kūdras izmantošanas iespējas siltumizolācijas apmetumos, iepriekš sagatavojot kūdras granulas. Pētījuma mērķis ir jaunā uzlabotā siltumizolācijas apmetuma izveidošana, ņemot vērā ekonomiskus un ekoloģiskus rādītājus. Pētījuma laikā tika modelēti dažādi materiāla izejvielu sastāvi, kas satur dažādu kūdras kompozītgranulu procentuālu sastāvu, un tika pārbaudītas to fizikālās un mehāniskās īpašības. Pētījuma daļā noteikts, ka lielākais kompozītgranulu daudzums paraugā palielina izstrādājuma porainību, samazina tā blīvumu un siltumvadītspēju. Saskaņā ar LVS EN 998-1 apmetuma javu paraugi, kas bija izstrādāti gan no 50%, gan no 70% kompozītgranulu procentuāla sastāva, atbilst T2 siltumvadītspējas klasei. Inženierprojektā Sporta zāles būvprojekts, Adamovā tika veikti dažādu nesošo konstrukciju aprēķini, apskatīta būvdarbu organizēšana un tehnoloģija, salīdzināti dažādu materiālu pielietojuma ekonomiskie rādītāji, izstrādāti konstrukciju detalizēti rasējumi, kā arī aprēķinātas būvdarbu un būvmateriālu izmaksas. Sporta centra galvenās nesošās konstrukcijas ir metāla karkass, kas sastāv no kolonnām, uz kurām atbalstās metāla kopnes. Sporta centra jumta konstrukcija veidota no metāla sijām un kopnēm. Pirmā stāva pārsegums veidots no dobtajām pārseguma plātnēm. Inženierprojekta galvenais mērķis - tehniski ekonomiski optimālākais sporta centra projekts ņemot vērā LBN un arhitektoniskās prasības. Diplomprojekta sējumā ir 147 lapas, 39 tabulas un 64 attēli, papildus attēli ir pievienoti pētnieciskās daļas pielikumā uz 2 lapām. Inženierprojekta grafiskā daļa ir izstrādāta uz 10 A1 izmēra lapām. Bibliogrāfiskais saraksts satur 33 avotus.
Atslēgas vārdi Siltumizolācijas apmetums, kūdra, sporta zāles būvprojekts
Atslēgas vārdi angļu valodā Thermal insulation plaster, peat, sports hall construction design
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 20.01.2012 10:21:21