Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums „Latgales reģiona attīstības iespējas”
Nosaukums angļu valodā „Opportunities for developing Latgale region”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Profesore M.Šenfelde
Recenzents Lektors U.Kamols
Anotācija Bakalaura darba tēma ir „ Latgales reģiona attīstības iespējas”. Darbs sastāv no ievada, trīs daļām, secinājumiem un priekšlikumiem, kā arī bibliogrāfiskā saraksta. Bakalaura darba tēma tika izvēlēta, pamatojoties uz šī brīža Latgales reģiona sociāli ekonomiskajām problēmām, kas negatīvi ietekmē Latgales konkurētspēju un iedzīvotāju labklājības līmeni. Atšķirības starp Latgali un citiem reģioniem kavē visas valsts attīstību. Darba mērķis ir parādīt Latgales reģiona attīstības perspektīvas un izstrādāt priekšlikumus tā konkurētspējas un iedzīvotāju labklājības celšanai. Mērķa sasniegšanai tika izvirzīti šādi uzdevumi: raksturot Latgales reģiona demogrāfisko un ekonomisko situāciju, izpētīt un analizēt Latgales reģiona tradicionālo un jauno nozaru attīstības perspektīvu, kā arī aplūkot un analizēt „Latgales stratēģijas 2030” izvirzītās ilgtermiņa un vidēja termiņa prioritātes reģiona attīstībai. Darbs sastāv no trim daļām. Attiecīgi pirmajā daļā tika veikts Latgales reģiona sociāli ekonomiskais novērtējums, aplūkojot esošās problēmas un to rašanās cēloņus. Otrajā daļā sniegts Latgales vadošo un perspektīvo nozaru novērtējums, kā arī analizēta to ietekme uz reģiona attīstību nākotnē. Tas tiek izdarīts apskatot nozares pēc pievienotās vērtības un nodarbināto skaita, kā arī apskatot konkrēto esošo un jauno nozaru attīstības perspektīvas Latgales reģionā, ņemot vērā globālās ekonomikas tendences. Trešajā daļā tika izpētītas Latgales reģiona ilgtermiņa un vidēja termiņa prioritātes, kuras, balstoties uz izvirzītajiem mērķiem, Latgalē ir plānots realizēt, kā arī novērtēta to nozīme uz reģiona attīstību. Darba noslēgumā izstrādāti secinājumi, kā arī izteikti priekšlikumi Latgales reģiona ekonomiskās situācijas uzlabošanai un iedzīvotāju dzīves līmeņa paaugstināšanai. Lai izpētītu problēmsituāciju Latgales reģionā un tās iespējamos risinājumus, darbā tika izmantotas sekojošas pētījumu metodes: statistisko datu analīze, dažādu avotu salīdzināšana un analīze. Darba kopējais apjoms ir 66 lappuses un tajā ir 15 tabulas, 5 attēli un 46 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi „Latgales reģiona attīstības iespējas”
Atslēgas vārdi angļu valodā „Opportunities for developing Latgale region”
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 28.05.2012 11:06:01