Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Ražošanas uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts
Nosaukums angļu valodā Project of Perfection of a Company Performance
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Mg.oec.,pr.doc.J.Jakubāne
Recenzents Mg.oec.,lekt.S.Polovko
Anotācija Diplomprojekta tēma ir Ražošanas uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts. Projekts sastāv no 5 daļām. Analītiskajā daļā apkopota informācija par SIA EKLA darbības rezultātiem, dota uzņēmuma finanšu rādītāju analīze, bilances un peļņas vai zaudējumu pārskatu horizontālā un vertikālā analīze, aprakstīta uzņēmuma organizatoriskā struktūra, kā arī veikta SVID un Portera piecu spēku analīzes. Noformulētas izvirzītās problēmas, kuras nepieciešams pilnveidot. Projektu aprēķinu daļā izvirzīti trīs projekti uzņēmuma pilnveidošanai: - Mārketinga aktivitāšu pilnveidošana, otrais - Organizatoriskās struktūras pilnveidošana un trešais - Investīciju projekts ražošanas paplašināšanai. Tehnoloģiskajā daļā tiek piedāvāta uzņēmuma mājas lapas pilnveidošanas pasākumi. Darba un darba aizsardzības daļā tiek aprakstīta darba drošība un riska faktori ražošanas telpās. Uzskaitītas konstatētās nepilnības un tiek izstrādāts pasākumu plāns darba drošības uzlabošanai ražošanas telpās. Grafiskajā daļā ievietotas diagrammas, attēli un tabulas, kur redzami projektēšanas gaitā iegūtie rezultāti. Izstrādājot diplomprojektu darba autore nonāca pie secinājuma, ka ieviestie pilnveidošanas pasākumi uzņēmumā ir ieviešami un atmaksājās, jo uzņēmuma neto apgrozījums palielinās, kā rezultātā palielinās arī peļņa. Diplomprojekts sastāv no 70 lpp., neiekļaujot anotācijas, darba izpildes un novērtējuma lapu un diplomprojekta uzdevumu, iekļaujot 39 att., 22 tab. un 13 pielikumus. Bibliogrāfisko avotu skaits 27.
Atslēgas vārdi Ražošanas uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts
Atslēgas vārdi angļu valodā Project of Perfection of a Company Performance
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 30.05.2012 11:25:11