Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Nodokļu ietekme uz mikrouzņēmuma darbību
Nosaukums angļu valodā Impact of taxes on a micro-enterprise"s activities
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Mg.oec.,asoc.prof.R.Alsiņa
Recenzents Mg.oec.,lekt.K.Marinska
Anotācija Darba autore izstrādāja bakalaura darbu par tēmu Nodokļu ietekme uz mikrouzņēmumu darbību. Darbs sastāv no ievada, divām daļām, 10 nodaļām, secinājumiem un priekšlikumiem. Darbā ir ietvertas 24 tabulas un 12attēli. Darba apjoms ir 59 lapas. Darbā izmantoti 17 bibliogrāfiskie avoti. Bakalaura darba mērķis- mikrouzņēmuma nodokļa ietekmes novērtēšana un analizēšana, sniedzot aprēķinus un novērtējumu par uzņēmumam SIA Tims izdevīgākajiem nodokļu maksājumiem. Analītiskajā daļā apskatīti nodokļi, kuri ietekmē mikro uzņēmumu darbību, ja tas ir uzņēmuma ienākuma nodokļa maksātājs vai arī mikrouzņēmuma nodokļa maksātājs. Praktiskajā daļā veikti aprēķini par nodokļu ietekmi SIA Tims pēc dažādiem aspektiem, pēc kuriem var spriest, kāda tipa nodokli tam maksāt un kurai no pusēm tas ir izdevīgāk. Šajā nodaļā tika apskatītas peļņas izmaiņas, valsts riska nodevu izmaiņas, sociālos apdrošināšanu iemaksu atšķirības, iedzīvotāju ienākuma nodokļa atšķirības, uzņēmuma ienākuma nodokļa izmaiņas situācijā, kad uzņēmums maksā mikrouzņēmuma nodokli un situācijā, kad uzņēmums maksā uzņēmuma ienākuma nodokli. Darba gaitā tika daļēji pierādīta hipotēze par to, ka mikrouzņēmuma nodoklis ir izdevīgs mikro uzņēmuma darbībai, jo aprēķinu daļā tiek pierādīts tas, ka mikro uzņēmums, kurš ir mikrouzņēmuma nodokļa maksātājs, gūst lielāku peļņu nekā mikro uzņēmums, kurš ir uzņēmuma ienākuma nodokļa maksātājs. Taču mikro uzņēmuma, kurš ir mikrouzņēmuma nodokļa maksātājs, darbiniekiem sociālās garantijas ir daudz mazākas, tāpēc izdevīgāk ir būt nodarbinātam uzņēmumā, kurš ir uzņēmuma ienākuma nodokļa maksātājs.
Atslēgas vārdi Uzņēmuma ienākuma nodoklis, mikrouzņēmuma nodoklis
Atslēgas vārdi angļu valodā Company income tax, microenterprise tax
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 28.05.2012 21:48:39