Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Darba aizsardzība
Nosaukums Darba vietu uzraudzības metodikas pilnveidošanas galvenie virzieni elektroenerģijas sadales uzņēmumā
Nosaukums angļu valodā Main directions of the workplace monitoring methodology improvement in the electricity distribution company
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs doc. J.Bērziņš
Recenzents doc. I.Brakšs
Anotācija Maģistra darba autors : Raimonds Šulcs Maģistra darba vadītājs : Jānis Bērziņš, pr.doc. Maģistra darba temats : Darba vietu uzraudzības metodikas pilnveidošanas galvenie virzieni elektroenerģijas sadales uzņēmumā. Maģistra darba apjoms : Maģistra darbs sastāv no 145 lapām, darbs satur 30 attēlus, 16 tabulas, 4 aprēķinu formulas un 6 pielikumus. Maģistra darbā izmantotie materiāli: Maģistra darba izstrādē izmantoti 26 informācijas avoti. Maģistra darba mērķis ir izpētīt uzņēmuma darba vietu iekšējās uzraudzības sistēmas pilnveidošanas iespējas un noteikt to risinājumus elektroenerģijas sadales uzņēmumā, vērst darba devēja un nodarbināto uzmanību uz nepieciešamību ievērot darba aizsardzības normatīvo aktu prasības, tādejādi samazinot notikušo nelaimes gadījumu skaitu uzņēmumā.Risinājumu rašanai maģistra darbā tiek izmantoti reāli dati no nelaimes gadījumu, veikto darba vietu pārbaužu statistikas un darbinieku aptaujas.Maģistra darbs pamatā sastāv no teorētiskās, analītiski pētnieciskās un praktiski pielietojamās daļas. Teorētiskā daļā tiek apskatīti Riska teorijas galvenie aspekti, pārbaužu veikšanas pamatprincipi un situācija valstī darba aizsardzības jomā. Analītiskā daļā tiek veikti uzņēmuma nelaimes gadījumu statistikas kopsakarību meklējumi ar darba vietu pārbaudēs konstatēto normatīvo aktu neievērošanas disciplīnu. Prakstiskajā daļā tiek veikts pārbaudes programmas izvērtējums un noteikti tās galvenie attīstības virzieni, sastādot riska matricu. Maģistra darba galvenie praktiskie rezultāti: Izvērtējot iegūtos rezultātus, darba autors : 1) pilnveido esošo darba vietu pārbaudes metodi, 2) izstrādā jaunu elektronisko rīku darba vietu pārbaudēs atrasto neatbilstību uzskaitei un analīzei, 3) izstrādā darba vietu pārbaužu apjoma plānošanas metodi 4) izstrādā jaunu norīkojumu/rīkojumu izdošanas instrukciju 5) izstrādā darba vietu risku samazināšanas taktiku tuvākajiem 3 gadiem Darbs paredzēts visiem tiem, kas interesējas praktiskas pieredzes pārņemšanā par darba aizsardzības normatīvo aktu ievērošanas disciplīnas uzlabošanu darba vietās sadales tīkla uzņēmumos.
Atslēgas vārdi Darba vietu uzraudzības metodika
Atslēgas vārdi angļu valodā Job monitoring methodology
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 30.05.2012 08:34:06