Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Visaptverošā kvalitātes vadība
Nosaukums "Korporatīvās sociālās atbildības īstenošana A/S "Swedbank"
Nosaukums angļu valodā "Implementation of Corporate Social Responsibility in "Swedbank" JSC"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.sc.ing., profesors Jānis Mazais
Recenzents Dr.oec.,asoc.profesore Inga Lapiņa
Anotācija Vikmane N. Korporatīvās sociālās atbildības īstenošana a/s Swedbank: Maģistra darbs. Rīga: RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, maģistra profesionālo studiju programma Visaptverošā kvalitātes vadība, 2012. 91 lpp. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 91 lpp., tajā iekļauti 35 attēli un 9 tabulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti: 15 avoti latviešu, 25 angļu un 2 krievu valodā. Darbam pievienots viens pielikums. Darba mērķis ir noteikt sakarību starp uzņēmuma korporatīvās sociālās atbildības īstenotajiem principiem un darbinieku lojalitāti, un tās izrietošo ietekmi uz uzņēmuma konkurētspējas un ilgtspējas nodrošināšanu. Pirmajā darba daļā apskatītas uzņēmējdarbības iekšējās un ārējās vides pārmaiņas un to mijiedarbība, korporatīvās sociālās atbildības teorētiskā bāze, akcentējot tās pamatprincipus un saikni ar kvalitātes vadības pamatprincipiem. Otrajā darba daļā ir apskatīti korporatīvās sociālās atbildības īstenošanas prakses piemēri, veikts pētījums par a/s Swedbank korporatīvās sociālās atbildības iniciatīvām un darbinieku anketēšanas rezultātu analīze, nosakot sakarību starp uzņēmuma korporatīvās sociālās atbildības īstenotajiem principiem un darbinieku lojalitāti un identificējot ietekmi uz uzņēmuma konkurētspējas un ilgtspējas nodrošināšanu. Trešajā darba daļā ir analizēti korporatīvās sociālās atbildības īstenošanas ieguvumi, kā arī pētīta darbinieku lojalitātes būtība un tās ieguvumi uzņēmumu ilgtspējas un konkurētspējas nodrošināšanā. Daļā identificēti priekšlikumi un risinājumi korporatīvās sociālās atbildības pilnveidošanai attiecībā uz uzņēmuma darbiniekiem. Pētījuma nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi ir apkopoti darba noslēgumā, apstiprinot izvirzīto hipotēzi par sociālās atbildības pamatelementu īstenošanas nozīmību darbinieku lojalitātes veicināšanā un sekojošā uzņēmuma misijas un ilgtspējas sasniegšanas nodrošināšanā.
Atslēgas vārdi Korporatīvā sociālā atbildība, darbinieku lojalitāte
Atslēgas vārdi angļu valodā Corporate Social Responsibility, employees" loyalty
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 07.06.2012 21:04:37