Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Handbola halle Olainē"
Nosaukums angļu valodā "Handball hall in Olaine"
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs A.Korjakins
Recenzents A.Spicbergs
Anotācija Diplomprojekts sastāv no pētnieciskās daļas ar tēmu Radiācijas faktora izvērtēšana būvniecībā un no inženierprojekta ar tēmu Handbola halle Olainē. Pētnieciskajā daļā tiek izvirzīta problēma par nepietiekamo informāciju Latvijā saistībā ar radiācijas faktora izvērtēšanu būvniecībā. Tādējādi darba mērķis ir izpētīt radiācijas avotus ēkās, pret radiācijas aizsardzības pasākumu nepieciešamību, tās veidus, to izmantošanas praksi Latvijā un pasaulē un izmaksas. Darbā tiek sniegta informācija par radiācijas skaidrojumu, radona izplatību ēkā un radioaktīvo elementu izcelsmi būvmateriālos, radiācijas ietekmi uz cilvēka organismu, Latvijas likumiem un normatīviem saistībā ar radiāciju, radona un būvmateriālu radioaktivitātes mērījumiem Latvijā un pasaulē, veicamie pasākumiem radiācijas drošas ēkas būvēšanā, materiāliem un sistēmām ēku aizsardzībai no radona gāzes, radona izolācijas materiāliem Latvijas tirgū, radona izolācijas un hidroizolācijas ekonomisko salīdzinājumu. Inženierprojektā tiek projektēta 2 stāvu ēka - handbola halle Olainē, Zemgales ielā 1, izstrādājot ēkas tehnisko projektu. Par ēkas nesošajiem elementiem tiek izvēlētas dzelzsbetona un tērauda konstrukcijas. Inženierprojektā tiek aprakstīti ēkas arhitektoniskie, konstruktīvie, siltumtehniskie risinājumi un ugunsdrošības prasības. Projektā tiek veikti kontrolaprēķini un dimensionēšana pēc atbilstošiem Eiropas standartiem tādiem elementiem kā stabveida pamats, tērauda un dzelzsbetona kolonna, tērauda kopne un tērauda kopnes mezgli. Papildus tiek veikts pamatu sēšanās aprēķins pēc Latvijas būvnormatīviem. Inženierprojektā projektā tiek izstrādāta arī būvdarbu tehnoloijas daļa, kurā tiek aprakstīti galvenie būvdarbi, to organizācija un veikti nepieciešamie aprēķini. Tiek aprakstīti vides aizsardzības pasākumi, kā arī izstrādāts objekta ekonomiskais pamatojums. Diplomprojekta sējumā ir 152 lapas, 33 tabulas, 60 attēli un 4 diagrammas. Inženierprojekta grafiskā daļa sastāv no 7 gab. A1 lapām un 1. gab. A0 lapas.
Atslēgas vārdi Radiācijas faktora izvērtēšana būvniecībā
Atslēgas vārdi angļu valodā Evaluation of radiation factor in civil engineering
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 18.06.2012 16:29:12