Noslēguma darbu reģistrs
  
# Nosaukums Autors Struktūrvienība Darba vadītājs
1. Dmitrijs Bulkins 24100 Transportbūvju institūts Ainārs Paeglītis
2. Krišs Rozenštoks 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Jan Rusz
3. Ojārs Naglis 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts Jānis Zvirgzdiņš
4. Āris Klešs 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts Iveta Stāmure
5. Arta Kaņepe 22501 IEVF Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas un vadīšanas katedra Jānis Viesturs
6. Anita Tepfere 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts Jānis Vanags
7. Vladislavs Timofejevs 24100 Transportbūvju institūts Ainārs Paeglītis
8. Ģirts Pavlovs 24100 Transportbūvju institūts Juris Smirnovs
9. Valērija Goričkina 24100 Transportbūvju institūts Juris Smirnovs
10. Zane Kapūna 24100 Transportbūvju institūts Juris Smirnovs
11. Kristaps Grūslis 24100 Transportbūvju institūts Juris Smirnovs
12. Jānis Riekstiņš 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Uldis Lencis
13. Kristaps Kļava 24100 Transportbūvju institūts Māris Kaļinka
14. Pēteris Fedorovičs 13200 Radioelektronikas institūts Deniss Stepins
15. Zane Eglīte 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Kārlis Kostjukovs
16. Arturs Gasjulis 11200 Enerģētikas institūts Tatjana Lomane
17. Liene Stankevica 24100 Transportbūvju institūts Māris Kaļinka
18. Vidaga Paulauska 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts Ivars Ščerbickis
19. Mihails Vinogradovs 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Konstantins Kozlovskis
20. Ksenija Golovko 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts Kristīna Tihomirova
21. Vladimirs Jaruļevičs 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Andrejs Podgornovs
22. Gusts Pavlovskis 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Laila Zemīte
23. Juris Alehno 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Josifs Survilo
24. Mārcis Zībergs 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts Gaļina Stankeviča
25. Sandra Sidenko 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts Andris Krūmiņš
26. Ainārs Noviks 11100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts Nadežda Kuņicina
27. Madara Zvejniece 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Deniss Ščeulovs
28. Elīna Minajeva 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Irina Voronova
29. Līga Kareļkova 22061 Starptautisko programmu nodaļa Iveta Ozoliņa-Ozola
30. Genādijs Kobenkins 11200 Enerģētikas institūts Oļegs Sļiskis
31. Vadims Kuļešovs 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Kārlis Ketners
32. Zane Cīrule 22315 Muitas un nodokļu katedra Agnese Grosa
33. Karīna Suharevska 11500 Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts Dagnija Blumberga
34. Mārtiņš Teivišs 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Uldis Kamols
35. Arnis Gulbis 22061 Starptautisko programmu nodaļa Māris Millers
36. Janīna Bočenkova 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Irina Voronova
37. Ilva Grigorjeva 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra Inga Lapiņa
38. Juris Latišs 24100 Transportbūvju institūts Ziedonis Lazda
39. Pāvels Popovs 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Elena Ketnere
40. Ruslan Khutiev 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Andrejs Podgornovs
41. Artūrs Cinis 22061 Starptautisko programmu nodaļa Elīna Gaile-Sarkane
42. Raimonda Kursīte 11200 Enerģētikas institūts Aleksandrs Dolgicers
43. Aleksejs Mališevs 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra Svetlana Mjakuškina
44. Inta Ivanova 24100 Transportbūvju institūts Māris Kaļinka
45. Viktorija Zaharova 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Andris Zabrauskis
46. Lauma Rudzīte 24100 Transportbūvju institūts Māris Kaļinka
47. Rūdis Apalītis 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Laila Zemīte
48. Angelīna Djakova 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts Kristīna Tihomirova
49. Jevgēnijs Zotovs 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Mārtiņš Vilnītis
50. Marta Amoliņa 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Raivo Kalderauskis
51. Rihards Kalniņš 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Baiba Gaujēna
52. Martins Vainoras 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Mārtiņš Vilnītis
53. Kristaps Brūniņš 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Vitālijs Lūsis
54. Līvija Dišteina 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Leonards Budņiks
55. Baiba Meijere 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Uldis Kamols
56. Egita Mihailova 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Nadežda Semjonova
57. Santana Dortiņa 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra Maija Kavosa
58. Atis Stašuļs 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Alla Starčenko
59. Mārcis Galejs 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Līga Gaile
60. Aleksandra Novikova 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Iveta Ozoliņa-Ozola
61. Kaspars Iesalnieks 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Dmitrijs Serdjuks
62. Iveta Pokromoviča 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Konstantins Didenko
63. Jurģis Dzērve 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Laura Celmiņa
64. Vita Pastare 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Rita Greitāne
65. Līga Visocka 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Zane Rostoka
66. Vladislavs Baranovs 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Aleksandrs Korjakins
67. Ivars Vanags 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Vitālijs Lūsis
68. Jānis Ziediņš 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Raivo Kalderauskis
69. Paula Jansone 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Kārlis Kostjukovs
70. Jans Ratkevičs 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Dmitrijs Serdjuks
71. Mārtiņš Sināts 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts Lana Migla
72. Māris Strazdiņš 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Kaspars Bondars
73. Linards Šmeiksts 13200 Radioelektronikas institūts Dmitrijs Pikuļins
74. Deniss Vētra 13200 Radioelektronikas institūts Mihails Pudžs
75. Ģirts Aploks 11200 Enerģētikas institūts Ivars Alksnis
76. Kristaps Koponāns 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts Jurģis Zemītis
77. Aleksejs Borisovs 11200 Enerģētikas institūts Nikolajs Breners
78. Matīss Grietēns 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts Arturs Lešinskis
79. Māris Rudovics 11200 Enerģētikas institūts Anta Baķe
80. Mārtiņš Makreckis 11200 Enerģētikas institūts Ivars Alksnis
81. Matīss Seilis 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Inga Eriņa
82. Kalvis Kalniņš 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Irina Voronova
83. Anda Penka 22061 Starptautisko programmu nodaļa Valters Kaže
84. Sergejs Ļuļaks 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Andrejs Podgornovs
85. Vladimirs Kostenko 11200 Enerģētikas institūts Jevgeņijs Kozadajevs
86. Aleksejs Dmitrijevs 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Jānis Dirba
87. Kaspars Grundšteins 11200 Enerģētikas institūts Jānis Dirba
88. Elmārs Ozols 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Anna Mutule
89. Kirils Grickevičs 11200 Enerģētikas institūts Ļubova Petričenko
90. Mārtiņš Vidauskis 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Aleksandrs Korjakins
91. Deniss Visockis 24100 Transportbūvju institūts Jānis Zvirgzds
92. Santa Strautmane 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Nadežda Semjonova
93. Yana Grishchenko 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts Lana Migla
94. Jānis Šulcs 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts Lana Migla
95. Filips Čapligins 13200 Radioelektronikas institūts Anna Litviņenko
96. Māris Gāters 13200 Radioelektronikas institūts Dmitrijs Pikuļins
97. Guna Vugule 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra Svetlana Mjakuškina
98. Valters Krasts 11100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts Oļegs Tetervenoks
99. Kristaps Kaža 13200 Radioelektronikas institūts Guntars Balodis
100. Angelina Degterenko 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Iveta Ozoliņa-Ozola
101. Einārs Eglītis 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Irina Voronova
102. Anita Mihaeļjana 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Irina Voronova
103. Baiba Altena 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Andersone Ieva
104. Katrīna Meržvinska 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Deniss Ščeulovs
105. Līga Bertmane 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Ieva Andersone
106. Evita Medne 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Iveta Ozoliņa-Ozola
107. Aleksandra Ļisica 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Laura Celmiņa
108. Aldis Dilevka 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Iveta Ozoliņa-Ozola
109. Ēriks Dinga 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Kārlis Kostjukovs
110. Daniils Miņenoks 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Anatolijs Mahņitko
111. Valters Žeižis 24100 Transportbūvju institūts Jānis Zvirgzds
112. Uldis Deivs Gailis 11200 Enerģētikas institūts Ivars Alksnis
113. Līva Suhane 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra Maira Sapata
114. Vineta Mežale 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra Irina Degtjarjova
115. Nadežda Griženkova 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra Anita Straujuma
116. Liene Grunda 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra Irina Degtjarjova
117. Elīna Saktiņa 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra Mg.oec., Laila Keisele
118. Ērika Buliņa 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra Jānis Pildavs
119. Mārīte Luriņa 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Māris Šinka
120. Arta Pīlēna 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra Maija Kavosa
121. Raivis Līcītis 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Konstantins Kozlovskis
122. Jānis Dzelme 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Aleksandrs Korjakins
123. Dagmāra Krūmiņa 24100 Transportbūvju institūts Māris Kaļinka
124. Irina Fetisova 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Rita Greitāne
125. Normunds Pipars 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Sanita Rubene
126. Līga Zverbule 22061 Starptautisko programmu nodaļa Andris Balodis
127. Alise Kapteine 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra Jānis Pildavs
128. Lūcija Elizabete Smilškalne 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra Baiba Drēgere-Vaivode
129. Lelde Zemberga 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra Inga Lapiņa
130. Dāvis Kūms 13200 Radioelektronikas institūts Artūrs Āboltiņš
131. Pēteris Cābulis 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Kaspars Kalniņš
132. Lāsma Ratnika 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Normunds Tirāns
133. Valērijs Kobzars 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Tatjana Lomane
134. Stanislavs Mančinskis 11200 Enerģētikas institūts Nikolajs Breners
135. Inga Pedane 24100 Transportbūvju institūts Māris Kaļinka
136. Sergejs Hlusovs 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Svetlana Guseva
137. Gatis Molodcovs 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Dmitrijs Serdjuks
138. Dāvids Kroņkalns 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Anna Mutule
139. Aleksejs Koroļenko 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Mārtiņš Vilnītis
140. Mareks Birznieks 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Mārtiņš Vilnītis
141. Kristiāns Aļķis 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Kārlis Kostjukovs
142. Rolands Fedotovs 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Raivo Kalderauskis
143. Lelda Eistere 11200 Enerģētikas institūts Nikolajs Breners
144. Mārtiņš Logins 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Videvuds-Ārijs Lapsa
145. Vladislava Janukoviča 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Inga Eriņa
146. Ruslans Ivanovs 13200 Radioelektronikas institūts Deniss Stepins
147. Arnis Labans 11200 Enerģētikas institūts Arvīds Kanbergs
148. Rita Trama 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Rita Greitāne
149. Anna Elarte 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Andersone Ieva
150. Oskars Belcāns 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Normunds Balabka
151. Juris Jakštas 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts Marta Zemīte
152. Ēriks Trišins 24100 Transportbūvju institūts Mārtiņš Reiniks
153. Andrejs Cvetkovs 13200 Radioelektronikas institūts Guntars Dziļums
154. Kristiāna Milaša 11200 Enerģētikas institūts Oļegs Sļiskis
155. Ginta Ozoliņa 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Deniss Ščeulovs
156. Ritvars Freimanis 11500 Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts Andra Blumberga
157. Marija Gončaruka 11200 Enerģētikas institūts Svetlana Berjozkina
158. Kristiāna Galstjana 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Jana Eriņa
159. Krists Ziemelis 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Kārlis Kostjukovs
160. Aigars Lūsars 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Alla Starčenko
161. Aleksandrs Isajevs 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts Romāns Neilands
162. Sintija Girgensone 25100 Aeronautikas institūts Kristīne Carjova
163. Gļebs Kuzminovs 13200 Radioelektronikas institūts Jānis Semeņako
164. Reinis Vargulis 24100 Transportbūvju institūts Atis Zariņš
165. Madara Gudreniece 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Deniss Ščeulovs
166. Pāvels Parhomenko 13200 Radioelektronikas institūts Deniss Stepins
167. Anželika Ļaskova 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra Iveta Daugule
168. Arvis Brics 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Dmitrijs Serdjuks
169. Raimonds Vērdiņš 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Laura Celmiņa
170. Salvis Jānis Vecelis 11200 Enerģētikas institūts Nikolajs Breners
171. Dita Alsiņa 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra Jānis Pildavs
172. Kristīne Biciņa 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Sarmīte Gailīte
173. Alīna Isajeva 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Laura Langenfelde
174. Ruta Sarkane 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Līga Kamola
175. Ričards Buners 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Sarmīte Gailīte
176. Amanda Zalpētere 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Līga Kamola
177. Anna Zīle 22061 Starptautisko programmu nodaļa Sandra Zelča
178. Annija Kalniņa 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Līga Kamola
179. Ilze Inese Priževaite 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Reinfelde Sandra
180. Anžela Sapogova 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Irina Voronova
181. Ella Spuriņa 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Kaspars Kalniņš
182. Maiga Veinberga 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Ieva Andersone
183. Rolands Bužs 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts Sandis Dejus
184. Anastasija Butoļina 11200 Enerģētikas institūts Svetlana Guseva
185. Elīna Ņeverčika 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts Ināra Laube
186. Laura Leikuma 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Māris Šinka
187. Uldis Zeile 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Rita Greitāne
188. Kristaps Juška 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Aleksandrs Korjakins
189. Arvīds Dovidens 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Rita Greitāne
190. Māris Šaicāns 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Sanita Rubene
191. Kristiāns Krists Birķis 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra Mg.oec., Guna Eglīte
192. Veronika Prilucka 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra Anita Straujuma
193. Aleksandra Taraseviča 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra Anita Straujuma
194. Signe Ozoliņa 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra Iveta Daugule
195. Kārlis Krauze 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Jānis Kuškins
196. Kristaps Kurmis 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Jevgēnijs Kučkovskis
197. Ralfs Jurgens 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Kārlis Kostjukovs
198. Alvis Reinsons 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Kārlis Kostjukovs
199. Dainis Budrevičs 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Rita Greitāne
200. Ritvars Grēbers 11100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts Pēteris Apse-Apsītis
201. Everita Marija Zeimule 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra Baiba Drēgere-Vaivode
202. Lelde Lēvalde 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra Jānis Vanags
203. Darja Džimula 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra Aija Medne
204. Jekaterina Tokaļčika 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Inga Eriņa
205. Sergejs Kompa 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Ieva Andersone
206. Ginta Pētersone 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Sandra Reinfelde
207. Lāsma Ignatāne 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra Maija Kavosa
208. Gatis Jankovskis 24100 Transportbūvju institūts Olita Metuma
209. Tatjana Lazdāne 11200 Enerģētikas institūts Aleksandrs Dolgicers
210. Dita Žviriņa 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Kārlis Kostjukovs
211. Andrejs Zubaničs 24100 Transportbūvju institūts Māris Kaļinka
212. Igors Neviero 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts Aleksandrs Zajacs
213. Olga Šutenkova 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts Lana Migla
214. Andrejs Macevičs 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Līga Gaile
215. Artūrs Golubevs 24100 Transportbūvju institūts Māris Kaļinka
216. Baiba Priedīte 22061 Starptautisko programmu nodaļa Jānis Caune
217. Vasilijs Marčuks 22061 Starptautisko programmu nodaļa Ervīns Butkevičs
218. Elīna Jorena 22061 Starptautisko programmu nodaļa Rita Greitāne
219. Mārtiņš Lācis 22061 Starptautisko programmu nodaļa Ervīns Butkevičs
220. Arkādijs Brehovs 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Videvuds-Ārijs Lapsa
221. Raivis Širmelis 11500 Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts Andra Blumberga
222. Agrita Vingre 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Baiba Gaujēna
223. Kristers Alksnis 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Vitālijs Lūsis
224. Karīna Beridze 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Leonīds Pakrastiņš
225. Oļegs Guļba 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Aleksandrs Dolgicers
226. Andrejs Boroņenko 11200 Enerģētikas institūts Nikolajs Breners
227. Tomass Piternieks 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Inese Upīte
228. Edgars Dudko 22061 Starptautisko programmu nodaļa Anita Straujuma
229. Edvīns Litaunieks 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Alla Starčenko
230. Anna Mamajeva 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Jānis Kuškins
231. Laura Siliņa 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts Kristīna Tihomirova
232. Evita Kairiša 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Anna Mutule
233. Emīls Stūrītis 13200 Radioelektronikas institūts Deniss Stepins
234. Dita Anančonoka 24100 Transportbūvju institūts Māris Kaļinka
235. Mārcis Kazakevičs 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Kaspars Kalniņš
236. Alvis Tauriņš 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Jānis Kuškins
237. Ēriks Austrums 13200 Radioelektronikas institūts Krišs Osmanis
238. Artis Rušiņš 13200 Radioelektronikas institūts Krišs Osmanis
239. Jānis Saulītis 24100 Transportbūvju institūts Māris Kaļinka
240. Matīss Pastars 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Kārlis Kostjukovs
241. Andrejs Podkoritovs 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Dmitrijs Serdjuks
242. Ilze Dāle 24100 Transportbūvju institūts Mārtiņš Reiniks
243. Didzis Dāvis Šūpulnieks 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Raivo Kalderauskis
244. Pāvels Ludišs 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Elena Ketnere
245. Ēriks Buls 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Kristīna Bērziņa
246. Ēriks Buls 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Kristīna Bērziņa
247. Dmitrijs Dimovs 11200 Enerģētikas institūts Igors Semjonovs
248. Raimonda Vutkēviča 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Kārlis Kostjukovs
249. Jānis Ločmanis 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Aleksandrs Korjakins
250. Armands Melngailis 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Ieva Andersone
251. Deivis Dvinskis 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Jānis Dirba
252. Arnis Kalniņš 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts Tālis Juhna
253. Roberts Strazdiņš 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts Sandis Dejus
254. Raimonds Strauss 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Andris Zabrauskis
255. Roberts Kirillovs 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Elīna Gaile-Sarkane
256. Ints Dimiņš 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Ieva Andersone
257. Sintija Lībenzone 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Inga Eriņa
258. Margarita Ņikiforova 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Jānis Kuškins
259. Harijs Cerus 11100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts Nadežda Kuņicina
260. Vita Zemele 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Rita Greitāne
261. Karīna Tērauda 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Laura Celmiņa
262. Anda Pikšena 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Vitālijs Lūsis
263. Mārtiņš Broks 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Kārlis Kostjukovs
264. Marks Begens 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Vitālijs Lūsis
265. Ruta Gaidule 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Dmitrijs Serdjuks
266. Artūrs Spiridonovs 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Jānis Dirba
267. Roberts Nelsons 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts Gaļina Stankeviča
268. Rūdolfs Kunkulbergs 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Kārlis Gulbis
269. Kaspars Pētersons 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Šatrevičs Vladimirs
270. Kristians Kņigins 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Kārlis Ketners
271. Zane Lenša 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Kaspars Kalniņš
272. Artūrs Stradiņš 24100 Transportbūvju institūts Mārtiņš Reiniks
273. Agija Reča 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra Inga Lapiņa
274. Egija Veseļuna 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Laura Langenfelde
275. Konstantīns Kasperuks 11200 Enerģētikas institūts Kristīna Bērziņa
276. Aļina Ļovkina 24100 Transportbūvju institūts Armands Auziņš
277. Jānis Berkolds 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Aleksandrs Dolgicers
278. Oskars Staļģis 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Guntars Vempers
279. Jānis Vaits 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Andrejs Potapovs
280. Sergejs Stolovičs 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Inga Zicmane
281. Kaspars Neimanis 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Jānis Kuškins
282. Elīna Strazdiņa 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Normunds Rudzītis
283. Laura Ieva Zemīte 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Jānis Kuškins
284. Maija Jansone 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Renāte Cāne
285. Una Ločmele 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Jānis Kuškins
286. Marta Mikosa-Gē 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Alla Starčenko
287. Daniels Jankevičs 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Dmitrijs Solovjovs
288. Roberts Šnikvalds 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Alla Starčenko
289. Marta Madara Dundure 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Olga Bogdanova
290. Inga Leone 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Alla Starčenko
291. Inga Leone 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Alla Starčenko
292. Aleksis Iļjins 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Alla Starčenko
293. Artūrs Lācis 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Alla Starčenko
294. Kristaps Krekovskis 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Jānis Kuškins
295. Reinis Kalnrācenis 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Jānis Kuškins
296. Oskars Ūdris 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Liāna Supe
297. Agnese Ivane 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Astra Auziņa-Emsiņa
298. Darja Oļhovaja 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Olga Bogdanova
299. Aija Balckare-Kalniņa 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Astra Auziņa-Emsiņa
300. Klinta Grīmiņa 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Līga Jankova
301. Darja Oļhovaja 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Olga Bogdanova
302. Mairis Leons 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Valērijs Skribans
303. Kristaps Jānis Rijkuris 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Alla Starčenko
304. Kristaps Jānis Rijkuris 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Alla Starčenko
305. Linards Zvaigzne 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Alla Starčenko
306. Marta Kaparkalēja 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Jānis Kuškins
307. Ekaterina Kapustinskaya 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Nadīna Moroza
308. Laima Lāce 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Rita Rozentāle
309. Paula Rossinska 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Astra Auziņa-Emsiņa
310. Aleksandrs Ivaško 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Jānis Kuškins
311. Lita Sekste 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Dans Bērtulis
312. Dinija Paegle-Bukša 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Justīna Hudenko
313. Jūlija Undīne Dindune 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Jānis Kuškins
314. Edgars Dumbrovskis 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Alla Starčenko
315. Nauris Rikveilis 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Alla Starčenko
316. Andris Širokovs 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Edgars Rantiņš
317. Oļesja Markova 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Astra Auziņa-Emsiņa
318. Viktorija Petkeviča 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Alla Starčenko
319. Annija Rocēna 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Ivars Pucens
320. Kalvis Dobkevičs 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Alla Starčenko
321. Kristiāna Liekniņa 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Jānis Kuškins
322. Marta Sauša 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Jānis Kuškins
323. Maksims Černovs 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Alla Starčenko
324. Pēteris Keslers 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Jānis Kuškins
325. Evelīna Djomkina 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Astra Auziņa-Emsiņa
326. Evelīna Djomkina 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Valērijs Skribans
327. Rēzija Zvaigzne 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Jānis Kuškins
328. Agnija Skodžus 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Astra Auziņa-Emsiņa
329. Dace Baltiņa 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Jānis Kuškins
330. Edgars Pantjuks 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Rinalds Pļavnieks
331. Eduards Borisāns 24100 Transportbūvju institūts Atis Zariņš
332. Jānis Praličs 24100 Transportbūvju institūts Viktors Haritonovs
333. Armands Šimens 24100 Transportbūvju institūts R. Īzaks
334. Jurijs Steržanovs 24100 Transportbūvju institūts Viktors Haritonovs
335. Roberts Lasis 24100 Transportbūvju institūts Atis Zariņš
336. Jānis Rasiņš 24100 Transportbūvju institūts Juris Smirnovs
337. Artūrs Keiselis 24100 Transportbūvju institūts Atis Zariņš
338. Artis Soste 24100 Transportbūvju institūts J.Smirnovs
339. Elvis Skrīvelis 24100 Transportbūvju institūts Juris Smirnovs
340. Rita Elste-Tomsone 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Ingūna Jurgelāne-Kaldava
341. Jānis Freibergs 24100 Transportbūvju institūts Juris Smirnovs
342. Einārs Ervarts 24100 Transportbūvju institūts Juris Smirnovs
343. Edgars Štāls 24100 Transportbūvju institūts Atis Zariņš
344. Toms Ķirsis 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Jānis Kuškins
345. Kristaps Maneks 24100 Transportbūvju institūts Viktors Haritonovs
346. Agnese Antonoviča 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Ivars Pucens
347. Edijs Gulbis 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Astra Auziņa-Emsiņa
348. Jēkabs Agris Roziņš 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Ingūna Jurgelāne-Kaldava
349. Anna Sjomina 22315 Muitas un nodokļu katedra I.Jevinga
350. Mahdi Faycal Bentahar 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Vadims Žuravļovs
351. Igors Malijs 24100 Transportbūvju institūts Juris Smirnovs
352. Žanna Mālniece 22315 Muitas un nodokļu katedra I.Jevinga
353. Liāna Šnevele 24100 Transportbūvju institūts Jānis Bidzāns
354. Raitis Miglāns 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Ēriks Kļaviņš
355. Jānis Ozoliņš 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Jānis Kuškins
356. Ēriks Malahovs 24100 Transportbūvju institūts Māris Tams
357. Romāns Kornišovs 24100 Transportbūvju institūts Viktors Haritonovs
358. Rūta Zemīte 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Jānis Kuškins
359. Igors Suhoverhovs 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Alla Starčenko
360. Anna Andžāne 24100 Transportbūvju institūts Atis Zariņš
361. Sandis Pāps 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Jānis Kuškins
362. Lauris Šīmanis 24100 Transportbūvju institūts Juris Smirnovs
363. Valentīna Barkova 24100 Transportbūvju institūts Juris Smirnovs
364. Rihards Lubarskis 24100 Transportbūvju institūts Juris Smirnovs
365. Jānis Beļickis 24100 Transportbūvju institūts Juris Smirnovs
366. Anete Petrone 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Gusts Linkevičs
367. Dace Voiča 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Olga Bogdanova
368. Līva Bleidele 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra R.Cāne
369. Nauris Apeināns 24100 Transportbūvju institūts Ainārs Paeglītis
370. Toms Galejs 24100 Transportbūvju institūts A. Paeglītis
371. Aldis Konošonoks 24100 Transportbūvju institūts Ainārs Paeglītis
372. Pāvels Truņins 24100 Transportbūvju institūts Ainārs Paeglītis
373. Rihards Keišs 24100 Transportbūvju institūts Atis Zariņš
374. Roberts Bautra 24100 Transportbūvju institūts Juris Smirnovs
375. Edgars Krūmiņš 24100 Transportbūvju institūts Atis Zariņš
376. Rita Strika 22315 Muitas un nodokļu katedra M.Jurušs
377. Edgars Gabrāns 22315 Muitas un nodokļu katedra Aldis Čevers
378. Lelde Ģēģere 22315 Muitas un nodokļu katedra Māris Jurušs
379. Amanda Cīrule 22315 Muitas un nodokļu katedra Jānis Ēriks Niedrītis
380. Anda Paegle-Kadiķe 22315 Muitas un nodokļu katedra Vaira Gromule
381. Daiga Sondore 22315 Muitas un nodokļu katedra Justīna Hudenko
382. Anna Kondratjeva 22315 Muitas un nodokļu katedra Normunds Rudzītis
383. Gita Hincenberga 22315 Muitas un nodokļu katedra Aldis Čevers
384. Katrīna Loginova 22315 Muitas un nodokļu katedra Normunds Rudzītis
385. Diāna Grabeževa 22315 Muitas un nodokļu katedra Valentīna Andrējeva
386. Ivo Šteinbergs 22315 Muitas un nodokļu katedra Jānis Kuškins
387. Guntars Urtāns 22315 Muitas un nodokļu katedra Aivars Gulbis
388. Daiga Beitāne 22315 Muitas un nodokļu katedra Aldis Čevers
389. Jeļena Karnote 22315 Muitas un nodokļu katedra Aivars Gulbis
390. Aiga Ūbelīte 22315 Muitas un nodokļu katedra Aivars Gulbis
391. Alina Troška 22315 Muitas un nodokļu katedra Zane Rostoka
392. Daiga Stumbre 22315 Muitas un nodokļu katedra I.Jevinga
393. Ilze Doma 22315 Muitas un nodokļu katedra Māris Jurušs
394. Viktorija Baumane 22315 Muitas un nodokļu katedra Irina Jevinga
395. Linda Krūmiņa 22315 Muitas un nodokļu katedra Kaspars Plotka
396. Ramona Vlasova 22315 Muitas un nodokļu katedra Aivars Gulbis
397. Sintija Ķerpe 22315 Muitas un nodokļu katedra Sanita Dzene
398. Aija Kļaviņa 22315 Muitas un nodokļu katedra Andželika Vilks
399. Rasma Magiča 22315 Muitas un nodokļu katedra Aivars Gulbis
400. Mihails Gavrilovs 22315 Muitas un nodokļu katedra Aldis Čevers
401. Tatjana Galkina 22315 Muitas un nodokļu katedra Māris Jurušs
402. Linda Bāliņa 22315 Muitas un nodokļu katedra Taivo Hanzens
403. Aleksandrs Bendorjus 22315 Muitas un nodokļu katedra Normunds Rudzītis
404. Ieva Švedenberga 22315 Muitas un nodokļu katedra Irina Jevinga
405. Annija Balčūna 22315 Muitas un nodokļu katedra Vaira Gromule
406. Ieva Pidze 22315 Muitas un nodokļu katedra Justīna Hudenko
407. Ludmila Žiļeviča 22315 Muitas un nodokļu katedra Irina Jevinga
408. Santa Ozola 22315 Muitas un nodokļu katedra Dzintra Amerika
409. Svetlana Saveiko 22315 Muitas un nodokļu katedra Aivars Gulbis
410. Ieva Burmeistere 22315 Muitas un nodokļu katedra Māris Jurušs
411. Angelīna Zotova 22315 Muitas un nodokļu katedra Jānis Ēriks Niedrītis
412. Laura Malinovska 22315 Muitas un nodokļu katedra Zane Rostoka
413. Alīna Možarova 22315 Muitas un nodokļu katedra Sanita Dzene
414. Jūlija Voliņeca 22315 Muitas un nodokļu katedra V.Gromule
415. Inga Pauļska 22315 Muitas un nodokļu katedra Māris Jurušs
416. Elīza Klints 22315 Muitas un nodokļu katedra Irina Jevinga
417. Mārīte Liepa 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Dmitrijs Solovjovs
418. Jolanta Rosicka 22315 Muitas un nodokļu katedra Irina Jevinga
419. Lauma Tenasa 22315 Muitas un nodokļu katedra Marika Krauja
420. Anfisa Sidorova 22315 Muitas un nodokļu katedra Andrejs Valbahs
421. Andis Kļanskis 22315 Muitas un nodokļu katedra Andrejs Valbahs
422. Solvita Silicka 22315 Muitas un nodokļu katedra Aivars Gulbis
423. Tatjana Romanova 22315 Muitas un nodokļu katedra Aivars Gulbis
424. Stefānija Pakalne-Piterāne 22315 Muitas un nodokļu katedra Aldis Čevers
425. Ludmila Meikšāne 22315 Muitas un nodokļu katedra Aldis Čevers
426. Jana Sokolova 22315 Muitas un nodokļu katedra Aldis Čevers
427. Jeļizaveta Mazurinova 22315 Muitas un nodokļu katedra Andrejs Valbahs
428. Ņikita Bondars 22315 Muitas un nodokļu katedra Aldis Čevers
429. Olga Rogova 22315 Muitas un nodokļu katedra Gunārs Zambars
430. Vitālijs Volkovs 22315 Muitas un nodokļu katedra Andrejs Valbahs
431. Aleksandrs Vasiļjevs 22315 Muitas un nodokļu katedra A.Čevers
432. Kristīne Hermansone 22315 Muitas un nodokļu katedra Aivars Gulbis
433. Sandis Melnis 22315 Muitas un nodokļu katedra Aldis Čevers
434. Aleksandrs Dedels 22315 Muitas un nodokļu katedra Māris Jurušs
435. Rimants Romanovs 22315 Muitas un nodokļu katedra Aldis Čevers
436. Lelde Rozenštengele 22315 Muitas un nodokļu katedra Irina Jevinga
437. Kristīne Stepanova 22315 Muitas un nodokļu katedra Irina Jevinga
438. Jūlija Jelinska 22315 Muitas un nodokļu katedra Irina Jevinga
439. Artis Jezupovs 22315 Muitas un nodokļu katedra Santa Sietniece
440. Jekaterina Šabanova 22315 Muitas un nodokļu katedra Justīna Hudenko
441. Elīna Akimova 22315 Muitas un nodokļu katedra Justīna Hudenko
442. Anastasija Muravjova 22315 Muitas un nodokļu katedra Māris Jurušs
443. Paula Grēviņa 22315 Muitas un nodokļu katedra Jānis Ēriks Niedrītis
444. Elizabete Gellere 22315 Muitas un nodokļu katedra Irina Jevinga
445. Viktorija Skrastiņa 22315 Muitas un nodokļu katedra Sandra Kārkliņa - Ādmine
446. Dāvis Dāvids Tālums 22315 Muitas un nodokļu katedra Irina Jevinga
447. Renata Tarasova 22315 Muitas un nodokļu katedra Vaira Gromule
448. Matīs Reinis Rūters 22315 Muitas un nodokļu katedra Kaspars Plotka
449. Sallija Kraukle 22315 Muitas un nodokļu katedra Sandra Kārkliņa - Ādmine
450. Ilze Varlamova 22315 Muitas un nodokļu katedra Māris Jurušs
451. Vlada Cibuļska 22315 Muitas un nodokļu katedra Irina Jevinga
452. Māris Razujevs 22315 Muitas un nodokļu katedra Irina Jevinga
453. Lilija Šiļvjana 22315 Muitas un nodokļu katedra Andrejs Valbahs
454. Ivars Žuks 22315 Muitas un nodokļu katedra Normunds Rudzītis
455. Igors Savičs 22315 Muitas un nodokļu katedra Normunds Rudzītis
456. Amanda Viļuma 22315 Muitas un nodokļu katedra Normunds Rudzītis
457. Jeļizaveta Dedele 22315 Muitas un nodokļu katedra Normunds Rudzītis
458. Artūrs Švarcbahs 22315 Muitas un nodokļu katedra Vaira Gromule
459. Agnese Varlamova 22315 Muitas un nodokļu katedra Justīna Hudenko
460. Laura Laurencija Krāmere 22315 Muitas un nodokļu katedra Māris Jurušs
461. Anastasija Bogdāne 22315 Muitas un nodokļu katedra Māris Jurušs
462. Konstantins Calko 22315 Muitas un nodokļu katedra Vaira Gromule
463. Ilana Rītiņa 22315 Muitas un nodokļu katedra Vaira Gromule
464. Inesa Groma 22315 Muitas un nodokļu katedra Justīna Hudenko
465. Veronika Ivanova 22315 Muitas un nodokļu katedra Vaira Gromule
466. Linda Leščinska 22315 Muitas un nodokļu katedra Justīna Hudenko
467. Darja Aļeņevska 22315 Muitas un nodokļu katedra Normunds Rudzītis
468. Gusts Garkalns 22315 Muitas un nodokļu katedra Normunds Rudzītis
469. Aigars Barans 22315 Muitas un nodokļu katedra A.Gulbis
470. Zaiga Buiķe 22315 Muitas un nodokļu katedra Māris Jurušs
471. Alise Priedola 22315 Muitas un nodokļu katedra Andželika Vilks
472. Jeļizaveta Paškeviča 22315 Muitas un nodokļu katedra Normunds Rudzītis
473. Daiga Bremmere 22315 Muitas un nodokļu katedra Valentīna Andrējeva
474. Lilija Ivanova 22315 Muitas un nodokļu katedra Māris Jurušs
475. Liāna Fomenko 22315 Muitas un nodokļu katedra A.Gulbis
476. Valts Jākobsons 22315 Muitas un nodokļu katedra Normunds Rudzītis
477. Kristians Kazainis 22315 Muitas un nodokļu katedra N.Rudzītis
478. Viktorija Znudova 22315 Muitas un nodokļu katedra Irina Jevinga
479. Jeļena Seļicka 22315 Muitas un nodokļu katedra Normunds Rudzītis
480. Jurijs Kiseļovs 22315 Muitas un nodokļu katedra Normunds Rudzītis
481. Didzis Lange 22315 Muitas un nodokļu katedra Mārtiņš Lielkalns
482. Aleksandra Agejeva 22315 Muitas un nodokļu katedra Irina Jevinga
483. Alina Boļšakova 22315 Muitas un nodokļu katedra Irina Jevinga
484. Kristiāna Aksenoka 22315 Muitas un nodokļu katedra Vaira Gromule
485. Marta Blaua 22315 Muitas un nodokļu katedra Valentīna Andrējeva
486. Linda Kradzīte 22315 Muitas un nodokļu katedra Aivars Gulbis
487. Alīna Dolotova 22315 Muitas un nodokļu katedra Jānis Ēriks Niedrītis
488. Renārs Geks 22315 Muitas un nodokļu katedra Aldis Čevers
489. Mārtiņš Ločmelis 22315 Muitas un nodokļu katedra Aivars Gulbis
490. Dmitrijs Kostrovs 11200 Enerģētikas institūts Nikolajs Breners
491. Ilmārs Purviņš 11200 Enerģētikas institūts Jānis Kreilis
492. Jana Žoludova 12200 Datorvadības,automātikas un datortehnikas institūts Andrejs Matvejevs
493. Rūdolfs Beļaunieks 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Māris Turks
494. Konstantīns Griščenko 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts Dmitrijs Rusovs
495. Jevgēnijs Teličko 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts Kaspars Burbeckis
496. Uvis Štrauss 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Pāvels Rusakovs
497. Egīls Markus 26000 Arhitektūras fakultāte Sandra Levāne
498. Ļubova Burceva 14D00 Dizaina tehnoloģiju institūts Inga Dāboliņa
499. Vladislav Kroshkin 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Vitālijs Rjabovs
500. Mihails Stasjuks 13100 Telekomunikāciju institūts Elans Grabs
501. Karīna Ņikitina 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Vitālijs Rjabovs
502. Māris Bokta 13100 Telekomunikāciju institūts Ģirts Ivanovs
503. Vineela Gonemadatala 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Jurģis Poriņš
504. Ranjith Kumaran Marappan Ramasamy 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Dmitrijs Rusovs
505. Artūrs Balcers 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Zane Rostoka
506. Māris Rucko 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Jurijs Čižovs
507. Alise Trokša 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Tatjana Survilo
508. Aleksandrs Sants 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Tatjana Survilo
509. Supun Anjana Samarasinghe 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Ali Arshad
510. Shivam Vohra 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Egons Lavendelis
511. Rihards Breicis 01B00 Rīgas Biznesa skola Jānis Grēviņš
512. Linda Šarakova 13100 Telekomunikāciju institūts Oļģerts Belmanis
513. Vadims Kudrins 25500 Transporta institūts Aleksejs Vasiļjevs
514. Aleksejs Burcevs 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Irina Novosjolova
515. Ingus Mellers 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts Valdis Ziemelis
516. Akmalkhuja Ibrokhimov 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Mukharbiy Banov
517. Jēkabs Seredins 12200 Datorvadības,automātikas un datortehnikas institūts Jegors Fjodorovs
518. Andrejs Freiss 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts Aleksandrs Januševskis
519. Vladimirs Kļimjuks 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments Inga Zicmane
520. Ronalds Joels 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments Ivars Raņķis
521. Romāns Jermakovs 25500 Transporta institūts Aleksejs Vasiļjevs
522. Sergejs Cudzanovskis 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments Inga Zicmane
523. Armands Maļeckis 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Ruta Švinka
524. Ksenija Kudrjavceva 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Kristīne Šalma-Ancāne
525. Maksims Razživins 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dagnija Loča
526. Marina Pinčuka 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Mārīte Kirikova
527. Yashoda Savanth Raghunatha Rao 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Gundars Alksnis
528. Maksims Gorelovs 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Kaspars Auzarējs-Auzers
529. Mārcis Cibiņš 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments Mihails Gorobecs
530. Vadims Milaševičs 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Aleksejs Kataševs
531. Eva Mazura 02600 RTU Liepājas filiāle Irina Voronova
532. Pēteris Valmanis 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Rita Greitāne
533. Kārlis Raimonds Eniņš 12200 Datorvadības,automātikas un datortehnikas institūts Ēriks Kļaviņš
534. Mārtiņš Zavickis 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts Valentīna Urbāne
535. Zanda Undīne Ozola 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Dagnija Blumberga
536. Gatis Nāckalns 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments Viktors Haritonovs
537. Reinholds Stūriška 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts Jānis Bartušauskis
538. Mārtiņš Miezis 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Jānis Grabis
539. Jānis Jumītis 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Inese Mieriņa
540. Andris Jeminejs 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Ērika Bizdēna
541. Laimonis Rozenbergs 01B00 Rīgas Biznesa skola Jānis Grēviņš
542. Mārtiņš Bergsons 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments Baiba Gaujēna
543. Juris Āmars 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments Kristīna Bērziņa
544. Dmitrijs Litvins 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Pāvels Rusakovs
545. Artis Goldbergs 02700 RTU Ventspils filiāle Rahims Geidarovs
546. Elīna Dacjuka 23200 ETHF Lietišķās valodniecības institūts Inese Kočote
547. Kristīna Dubiņina 13100 Telekomunikāciju institūts Toms Salgals
548. Aigars Leicis 12200 Datorvadības,automātikas un datortehnikas institūts Olga Krutikova
549. Artjoms Lužnovs 12200 Datorvadības,automātikas un datortehnikas institūts Artjoms Supoņenkovs
550. Una Vagale 14D00 Dizaina tehnoloģiju institūts Agrita Krieviņa-Siliņa
551. Ieva Šūmane 14D00 Dizaina tehnoloģiju institūts Inese Ziemele
552. Arjun Manjunath Sagar 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Nadežda Kuņicina
553. Dainis Žagars 13200 Radioelektronikas institūts Māris Zeltiņš
554. Laima Kalniņa 12200 Datorvadības,automātikas un datortehnikas institūts Katrina Boločko
555. Konstance Saltupe 01B00 Rīgas Biznesa skola Jānis Grēviņš
556. Zane Ermansone 01B00 Rīgas Biznesa skola Daiga Ērgle
557. Krišs Jānis Mežiels 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Konstantins Didenko
558. Oļģerts Smalkais 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts Normunds Jēkabsons
559. Sandra Griģe 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Mg. sc. ing. Jānis Pekša
560. Rustem Kadirov 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Genādijs Šahmenko
561. Mayur Pravinbhai Surani 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Vitālijs Beresņevičs
562. Ēriks Podgurskis 25100 Aeronautikas institūts Ilmārs Ozoliņš
563. Elīza Viļuma 14D00 Dizaina tehnoloģiju institūts Gunta Zommere
564. Rakhimjon Ergashev 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Vitālijs Beresņevičs
565. Reinis Zēbergs 02600 RTU Liepājas filiāle Andris Priževaitis
566. Ashwin Kumar Kannan 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Vitālijs Boļšakovs
567. Vadims Tarvids 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments Andrejs Potapovs
568. Muruganantham Mohan 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Andrejs Romānovs
569. Ivars Koreņiks 25300 Mašīnbūves tehnoloģiju institūts Artis Kromanis
570. Jevģenijs Špaks 25300 Mašīnbūves tehnoloģiju institūts Natālija Mozga
571. Edgars Budreckis 02600 RTU Liepājas filiāle Dmitrijs Ļitvinovs
572. Vladislavs Goroško 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Hermanis Sorokins
573. Jevgēnijs Raģiņa 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Jānis Kampars
574. Amith Indika Karunarathna 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Vladislavs Jevstigņejevs
575. Ali Erdem Koyun 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Arnis Lektauers
576. Vadims Serguns 25500 Transporta institūts Māris Gailis
577. Ludmila Pimenova 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments Mihails Gorobecs
578. Olga Žuka 13100 Telekomunikāciju institūts Alīna Stafecka
579. Vladimirs Oļesiks 25500 Transporta institūts Pāvels Stankēvičs
580. Kaspars Vinogradovs 25100 Aeronautikas institūts Vladislavs Ņesterovskis
581. Jūlija Lilika 25100 Aeronautikas institūts Viktors Feofanovs
582. Didzis Trijēcis 25100 Aeronautikas institūts Ēriks Ozoliņš
583. Jānis Goldbergs 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Vitālijs Boļšakovs
584. Guntars Šķirmants 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Uldis Kamols
585. Vladislavs Čikins 25500 Transporta institūts Valentīns Popovs
586. Edgars Grebežs 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Irina Voronova
587. Liliāna Puriņa 14D00 Dizaina tehnoloģiju institūts Eva Lapkovska
588. Pattabiraman Rajakumar 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Sigurds Jaundālders
589. Signe Korfa 14D00 Dizaina tehnoloģiju institūts Inese Ziemele
590. Mārtiņš Namsons 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments Aleksandrs Korjakins
591. Sagar Sureshbhai Savaliya 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Vitālijs Beresņevičs
592. Konstantin Mamay 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Pjotrs Trifonovs-Bogdanovs
593. Anna Marija Vrubļevska 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Valdis Pavļukevičs
594. Olafs Slabkovskis 25100 Aeronautikas institūts Aloizs Lešinskis
595. Oskars Purpišs 13200 Radioelektronikas institūts Māris Zeltiņš
596. Vitālijs Langenfelds 11100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts Jānis Zaķis
597. Armands Blekte 25100 Aeronautikas institūts Deniss Brodņevs
598. Valērija Ladika 14D00 Dizaina tehnoloģiju institūts Gaļina Terļecka
599. Jānis Šlapiņš 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Gints Jēkabsons
600. Sandis Icaks 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts Ineta Geipele
601. Nauris Neibolts 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Sergejs Gaidukovs
602. Vladislavs Birjukovs 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts Reinis Ozoliņš
603. Nadeeshika Harshani Silva Sampathawaduge 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Dagnija Blumberga
604. Jānis Baranovskis 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts Sigurds Jaundālders
605. Elīza Tračuma 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dagnija Loča
606. Evelīna Birjukovska 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Inese Poļaka
607. Anete Gobleja 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Jānis Grabis
608. Arun Kappil Madam Narayanan 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Gaļina Merkurjeva
609. Arvīds Jēgers 01B00 Rīgas Biznesa skola Andrejs Dzedons
610. Atis Meiers 02064 BALTECH studiju centrs Uldis Cimdiņš
611. Karina Priedēna 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Solvita Bērziša
612. Jānis Ducens 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Rūta Pirta
613. Artis Ozols 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Henrihs Gorskis
614. Jurģis Kociņš 01B00 Rīgas Biznesa skola Aldis Greitāns
615. Aleksandrs Kublinskis 01B00 Rīgas Biznesa skola Andrejs Dzedons
616. Reinis Skorovs 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Jūlija Golosova
617. Toms Aizpuris 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Egils Ginters
618. Inese Lavrinoviča 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts Vitālijs Beresņevičs
619. Mārtiņš Cinīts 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Pāvels Rusakovs
620. Jurijs Turkovs 25500 Transporta institūts Mihails Gorobecs
621. Vladislavs Barabaškins 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Kaspars Plotka
622. Artūrs Jumiķis 25100 Aeronautikas institūts Ilmārs Ozoliņš
623. Sholpan Tazhdavletova 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Aleksandrs Januševskis
624. Irina Shvetsova 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Aleksandrs Korjakins
625. Andrejs Balackis 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments B.Gaujēna
626. Ilona Tupule 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts Jānis Bērziņš
627. Gusts Sproģis 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts Ineta Geipele
628. Kavan Nalinbhai Desai 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Tatjana Tambovceva
629. Juris Kučiks 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments K.Kostjukovs
630. Gints Zazerskis 25100 Aeronautikas institūts Māris Hauka
631. Krishnamurthy Hariharan 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Ņikita Kočanovs
632. Daniils Daņilovs 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts Dmitrijs Karpovs
633. Liene Ķaukule 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Ludmila Kasperoviča
634. Deņiss Jankovskis 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts Ģirts Zariņš
635. Jevgēnijs Protopopovs 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Pāvels Rusakovs
636. Artjoms Apsītis 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts Vitālijs Beresņevičs
637. Renāts Konovalovs 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Anna Borisova
638. Vladimirs Žukovs 25500 Transporta institūts Viktors Ivanovs
639. Seif Youssef Omar Ahmed 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Vladislavs Jevstigņejevs
640. Seif Youssef Omar Ahmed 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Olga Kononova
641. Konstantin Konstantinov 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Vladimirs Gonca
642. Anna Belikh 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Nataļja Lāce
643. Uģis Āboltiņš 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Armands Šenfelds
644. Lāsma Baltace 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Vineta Zemīte
645. Gatis Paeglis 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts Artis Kromanis
646. Ajith Nariyelil Saji 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Vladislavs Jevstigņejevs
647. Edgars Tjarve 12200 Datorvadības,automātikas un datortehnikas institūts Dmitrijs Bļizņuks
648. Danila Georgijs Dzehs 01B00 Rīgas Biznesa skola Jānis Grēviņš
649. Matīss Niklāvs Juhna 01B00 Rīgas Biznesa skola Jānis Grēviņš
650. Ričards Sakovičs 13100 Telekomunikāciju institūts Rolands Parts
651. Romāns Pacjuks 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Jana Bikovska
652. Marks Ozolinkevičs 25100 Aeronautikas institūts Māris Hauka
653. Nauris Bankavs 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts Vunders Zitāns
654. Madara Vīcupe 25100 Aeronautikas institūts Māris Hauka
655. Kristaps Sokolovskis 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments Viesturs Bražis
656. Kristaps Bērziņš 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts Artis Kromanis
657. Raimonds Kramēns 13100 Telekomunikāciju institūts Jurģis Poriņš
658. Diāna Krasavceva 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts Jānis Bartušauskis
659. Aleksandra Pucika 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts Jānis Bērziņš
660. Sergejs Koļesņičenko 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts Guna Bazone
661. Elvijs Koniševs 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts Jānis Bērziņš
662. Edgars Rumjancevs 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts Jānis Ieviņš
663. Edgars Rumjancevs 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts Jānis Ieviņš
664. Andris Ambrazēvičs 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts Valentīna Urbāne
665. Jānis Brics 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts Jānis Bērziņš
666. Madara Vaivade 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts Jānis Bērziņš
667. Rolands Popovs 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Jānis Grabis
668. Romāns Soldatenko 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts Valentīna Urbāne
669. Sintija Briede 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Maija Šenfelde
670. Andrejs Rogovs 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts Ineta Tērauda
671. Mārtiņš Vasiļjevs 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts Ineta Tērauda
672. Kristīne Anufrijeva 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts Ineta Tērauda
673. Gunārs Cvetkovs 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts Jānis Ieviņš
674. Ginta Grīnvalde 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Līga Kamola
675. Marinika Manžosa 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Iveta Ozoliņa-Ozola
676. Anda Anmane 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Līga Kamola
677. Inita Stankeviča 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Guna Ciemleja
678. Austris Ārbergs 01B00 Rīgas Biznesa skola Daiga Ērgle
679. Annija Emersone 01B00 Rīgas Biznesa skola Daiga Ērgle
680. Joseph Jose 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Henrihs Gorskis
681. Aleksandrs Toršins 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Sergejs Paršutins
682. Igors Višņakovs 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Arnis Kiršners
683. Jānis Andrejs Ķikāns 12200 Datorvadības,automātikas un datortehnikas institūts Artjoms Supoņenkovs
684. Eliass Šumahers 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Sergejs Paršutins
685. Toms Kristaps Sniedziņš 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Sergejs Paršutins
686. Vladislavs Žaļins 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Natālija Prokofjeva
687. Reinis Liepiņš 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Natālija Prokofjeva
688. Dmitrijs Kravčonoks 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Larisa Zaiceva
689. Rainers Rečs 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Aleksejs Jurenoks
690. Katrīna Kronberga 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Mārīte Kirikova
691. Vita Puškele 25100 Aeronautikas institūts Sergejs Bratarčuks
692. Lāsma Rutmane 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Jānis Grabis
693. Valters Svilāns 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Egons Lavendelis
694. Laima Daberte 26000 Arhitektūras fakultāte Sandra Treija
695. Anna Popena 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts Ineta Geipele
696. Mārtiņš Upītis 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts Ineta Geipele
697. Elza Elīza Vītola 26000 Arhitektūras fakultāte Agate Eniņa
698. Ziedonis Vilde 22501 IEVF Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas un vadīšanas katedra Iveta Puķīte
699. Linda Lapoška 22501 IEVF Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas un vadīšanas katedra Jānis Viesturs
700. Ieva Pastare 26000 Arhitektūras fakultāte Ieva Miķelsone
701. Laura Krūmiņa 22501 IEVF Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas un vadīšanas katedra Raja Kočanova
702. Vilnis Blaubergs 02700 RTU Ventspils filiāle Jevgeņijs Kozadajevs
703. Antons Koļenčenko 25100 Aeronautikas institūts Vladimirs Šestakovs
704. Alvis Žuravskis 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Henrihs Gorskis
705. Jolanta Graudone 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Pēteris Apse-Apsītis
706. Maksims Ivanovs 25500 Transporta institūts Mihails Gorobecs
707. Kristīne Lakševica 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Anna Borisova
708. Renārs Ronis 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts Dmitrijs Rusovs
709. Sandeep Damarla 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Andris Skrastiņš
710. Vishnu Shankar Venkataperumal 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Andris Skrastiņš
711. Artjoms Ragozins 25500 Transporta institūts Aleksandrs Rumjancevs
712. Lelde Stāmere 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Uldis Kamols
713. Sanda Andersone 25100 Aeronautikas institūts Aloizs Lešinskis
714. Monta Megre 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Kristīne Gorbunova
715. Amina Latroche 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Mārīte Kirikova
716. Gustavs Mārtiņš Liepiņš 01B00 Rīgas Biznesa skola Jānis Grēviņš
717. Matīss Vaivods 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Jurijs Dehtjars
718. Marina Baranova 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Vladimirs Šatrevičs
719. Praveen Francis 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Dmitrijs Rusovs
720. Krista Akmene 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Irina Voronova
721. Midhun Karatte Bharathan 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Egils Ginters
722. Zane Kārklevalka 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Ieva Andersone
723. Artis Mihailovs 13100 Telekomunikāciju institūts Toms Salgals
724. Jānis Simsons 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments I.Steiks
725. Edgars Vilks 25500 Transporta institūts Gundars Zalcmanis
726. Edgars Barovskis 25500 Transporta institūts Pāvels Gavrilovs
727. Laimis Tolvaisa 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments J.Kreicbergs
728. Ņikita Turavins 25500 Transporta institūts Guntis Strautmanis
729. Roberts Ščetiņins 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Pāvels Rusakovs
730. Balaji Natarajan 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Ņikita Kočanovs
731. Aiga Gvozdeva 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Gints Jēkabsons
732. Edvīns Skrebelis 25500 Transporta institūts Ēriks Vonda
733. Maksims Deņisovs 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Jānis Grundspeņķis
734. Vunders Zitāns 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts Vladimirs Jemeļjanovs
735. Ramona Svirska 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts Jānis Bērziņš
736. Oghenero Utomudo Omogha 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Mārīte Kirikova
737. Oghenero Utomudo Omogha 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Mārīte Kirikova
738. Justs Placāns 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Raimundas Matulevičius
739. Kaspars Šaumanis 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts Guntars Laukazīle
740. Aleksandrs Šelgunovs 25500 Transporta institūts Iļja Korago
741. Dmitrijs Koļesnikovs 25500 Transporta institūts Mareks Mezītis
742. Thomas Shajan 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Vladislavs Jevstigņejevs
743. Eglons Raudziņš 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Viesturs Bražis
744. Andris Bankovs 25500 Transporta institūts Nataļja Ivaškovska
745. Vladislavs Korņilovs 25500 Transporta institūts Jeļena Stepanova
746. Voldemārs Baroniņš 25500 Transporta institūts Aleksandrs Rumjancevs
747. Dmitrijs Nataļjins 25500 Transporta institūts Aleksandrs Rumjancevs
748. Umid Nizamov 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Dmitrijs Rusovs
749. Ingmārs Daniels Meļķis 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Jurijs Čižovs
750. Ervīns Jansons 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Agris Ņikitenko
751. Stefan Dayneko 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Agris Ņikitenko
752. Aļona Poteškina 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Inese Poļaka
753. Naveen Andrew 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Ali Arshad
754. Antons Šidlovskis 25100 Aeronautikas institūts Ilmārs Ozoliņš
755. Daniels Levickis 25500 Transporta institūts Māris Gailis
756. Beāte Karmena Bāliņa 26000 Arhitektūras fakultāte Marts Švēde
757. Asnāte Kļava 26000 Arhitektūras fakultāte Edgars Bondars
758. Sergejs Fedotovs 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts Iveta Puķīte
759. Mihir Ajaykumar Parikh 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Tatjana Tambovceva
760. Daņiils Derevščukovs 22501 IEVF Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas un vadīšanas katedra Laimdota Šnīdere
761. Jānis Hertmanis 22501 IEVF Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas un vadīšanas katedra Kristīne Fedotova
762. Valdis Lesiņš 22501 IEVF Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas un vadīšanas katedra Ineta Geipele
763. Aivars Graikstis 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts Ineta Geipele
764. Kristaps Ziediņš 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts Iveta Puķīte
765. Anna Ieva Bukolde 22501 IEVF Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas un vadīšanas katedra Armands Auziņš
766. Džessika Sirbu 22501 IEVF Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas un vadīšanas katedra Armands Auziņš
767. Krists Kārlis Dāvids 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts Antra Kundziņa
768. Igors Daņilovs 12200 Datorvadības,automātikas un datortehnikas institūts Viktors Ajevskis
769. Daiga Pauzere 12200 Datorvadības,automātikas un datortehnikas institūts Andrejs Matvejevs
770. Elvijs Gravāns 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Astra Auziņa-Emsiņa
771. Elza Marta Pildere 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Uldis Kamols
772. Jānis Striks 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Rita Greitāne
773. Artjoms Formuļevičs 12200 Datorvadības,automātikas un datortehnikas institūts Oksana Pavļenko
774. Reinis Pakulis 26000 Arhitektūras fakultāte Edgars Bondars
775. Annija Kreislere 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts Baiba Pļaviņa
776. Mursals Kerimovs 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts Romāns Andrijauskas
777. Divyaben Kantilal Patel 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Anastasija Žiravecka
778. Anete Kirilova 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Sandra Jansone
779. Normunds Taurītis 25100 Aeronautikas institūts Viktors Feofanovs
780. Antons Harlamovs 25100 Aeronautikas institūts Sergejs Bratarčuks
781. Mairita Zālīte 25100 Aeronautikas institūts Margarita Urbaha
782. Marta Ozerska 25100 Aeronautikas institūts Aloizs Lešinskis
783. Matīss Dūviņš 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts Kristīne Fedotova
784. Lauris Bullis 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts Jānis Pošeiko
785. Rimants Jeļinsks 02700 RTU Ventspils filiāle Rahims Geidarovs
786. Santis Vanags 02700 RTU Ventspils filiāle Rahims Geidarovs
787. Intars Grinbergs 02700 RTU Ventspils filiāle Anna Mutule
788. Jevgeņijs Grahoļskis 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments Oļegs Linkevičs
789. Kristaps Rossinskis 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Viesturs Bražis
790. Vladimirs Manukjans 25100 Aeronautikas institūts Viktors Feofanovs
791. Oļegs Gedzjuns 25500 Transporta institūts Māris Gailis
792. Monta Taube 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Natālija Prokofjeva
793. Mareks Vjaksa 11200 Enerģētikas institūts Nikolajs Breners
794. Aleksandrs Borisovs 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments Laila Zemīte
795. Mikus Puriņš 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Māris Turks
796. Aigars Šmuksts 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments Pēteris Apse-Apsītis
797. Andris Zemke 02700 RTU Ventspils filiāle Andrejs Podgornovs
798. Armands Krūmiņš 25500 Transporta institūts Jānis Rudzītis
799. Nikhil Chenginimattam Thomas 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Deniss Stepins
800. Jānis Orols 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Viesturs Bražis
801. Dāniels Stuģis 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Svetlana Jurenoka
802. Anastasija Šaitore 02700 RTU Ventspils filiāle Josifs Survilo
803. Pāvels Survilo 25500 Transporta institūts Mihails Gorobecs
804. Raimonds Leitāns 25500 Transporta institūts Ēriks Vonda
805. Roberts Teivāns-Treinovskis 25500 Transporta institūts Iļja Korago
806. Monta Pļiskova 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Māra Pudāne
807. Reinis Znotiņš 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Māra Pudāne
808. Arnis Gustins 12200 Datorvadības,automātikas un datortehnikas institūts Sintija Petroviča
809. Glorija Baliniškīte 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Egons Lavendelis
810. Jurijs Gržibovskis 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts Tatjana Survilo
811. Kaspars Freimanis 22501 IEVF Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas un vadīšanas katedra Iveta Amoliņa
812. Kristīne Rubene 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts Inese Vilcāne
813. Līga Jupatova 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts Inese Vilcāne
814. Valts Ulmanis 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Uldis Kamols
815. Rihards Bigis 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments Aldis Greķis
816. Satyanarayana Patibandla 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Oļģerts Belmanis
817. Reinis Sadovskis 01B00 Rīgas Biznesa skola Jānis Grēviņš
818. Sandijs Šifers 01B00 Rīgas Biznesa skola Jānis Grēviņš
819. Varun Sundaresan 01B00 Rīgas Biznesa skola Jānis Grēviņš
820. Toms Raikstiņš 01B00 Rīgas Biznesa skola Jānis Grēviņš
821. Roberts Šķiliņš 13100 Telekomunikāciju institūts Sandis Spolītis
822. Ludmila Maksimova 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts Inesa Bušovska
823. Henrijs Avotiņš 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Nataļja Lāce
824. Vladislavs Kiveļevs 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Aleksejs Jurenoks
825. Ksenija Fortūna 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dagnija Loča
826. Marija Gadžimuradova 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Daina Kalniņa
827. Matīss Zuteris 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Agnese Stunda-Zujeva
828. Aleksandrs Čmiļs 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Hermanis Sorokins
829. Navya Pati 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Deniss Stepins
830. Edgars Kukulis 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments Ingars Steiks
831. Sergejs Lepeškins 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments V.Haritonovs
832. Roberts Freibergs 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Vineta Zemīte
833. Roberts Freibergs 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Aldis Balodis
834. Nauris Rihards Penigs 25100 Aeronautikas institūts Sergejs Kuzņecovs
835. Bekzod Bababekov 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Vladimirs Šestakovs
836. Marietta Belitskaya 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Irina Voronova
837. Germans Gusarevs 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts Sabīne Upnere
838. Monta Vikštrema 26000 Arhitektūras fakultāte Uģis Bratuškins
839. Anna Dārija Roze 26000 Arhitektūras fakultāte Ieva Miķelsone
840. Jurijs Eisaks 26000 Arhitektūras fakultāte Edgars Bondars
841. Ilona Šmatko 14D00 Dizaina tehnoloģiju institūts Baiba Lukaševiča
842. Eleonora Vežane 23200 ETHF Lietišķās valodniecības institūts Larisa Iļinska
843. Maksims Plohuta 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Olita Medne
844. Rihards Meisters 25100 Aeronautikas institūts Margarita Urbaha
845. Andis Šeršņovs 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments Māris Kalvāns
846. Mahesh Chandupatla 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Dmitrijs Rusovs
847. Sandis Millers 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Jānis Grabis
848. Sergejs Batenko 12200 Datorvadības,automātikas un datortehnikas institūts Viktors Ajevskis
849. Kristina Garkušina 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Valdis Kampars
850. Jānis Vilks 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Solvita Bērziša
851. Kristīne Krasnopjorova 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Henrihs Gorskis
852. Edijs Ozols 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Vita Šakele
853. Jānis Brēde 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments Oļegs Linkevičs
854. Mārtiņš Goldbergs 11100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts Jānis Zaķis
855. Chul Hwan Cho 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Pēteris Šķēls
856. Kristaps Zvirgzds 14D00 Dizaina tehnoloģiju institūts Jānis Kalniņš
857. Igors Nerušs 25500 Transporta institūts Mihails Gorobecs
858. Vladimirs Kuzmins 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Inese Poļaka
859. Ilvija Ulmane 12200 Datorvadības,automātikas un datortehnikas institūts Viktors Ajevskis
860. Muhammed Shifil Tirundikkal 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Vladislavs Jevstigņejevs
861. Felix Babu 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Vladislavs Jevstigņejevs
862. Artjoms Ņefjodovs 25100 Aeronautikas institūts Māris Hauka
863. Līga Dolotova 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Lauma Jokste
864. Avinash Narisetty 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Sigurds Jaundālders
865. Lauris Klēfelds 02700 RTU Ventspils filiāle Oļegs Sļiskis
866. Aleksandra Pavlova 14D00 Dizaina tehnoloģiju institūts Ilze Gūtmane
867. Ramona Horsta 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts Normunds Balabka
868. Māris Ozoliņš 25500 Transporta institūts Jānis Rudzītis
869. Santa Krukovska 25500 Transporta institūts Oksana Iščuka
870. Aigars Ūdris 25500 Transporta institūts Viktors Ivanovs
871. Valērija Agurjanova 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Nadežda Semjonova
872. Sai Srinivas Chowdary Komatineni 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Dmitrijs Rusovs
873. Ivan Bolshakov 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Vladimirs Šatrevičs
874. Rihards Šimkus 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts Ņikita Kočanovs
875. Tatjana Glazova 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments Mihails Gorobecs
876. Anna Zabello 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments Atis Zariņš
877. Jana Repše 26000 Arhitektūras fakultāte Alisa Koroļova
878. Andris Naudiņš 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments Jānis Markus
879. Paula Žaunere 14D00 Dizaina tehnoloģiju institūts Inese Ziemele
880. Viktorija Iļjiniha 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Maija Šenfelde
881. Anita Romanovska 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Ieva Andersone
882. Elgars Līpenīts 02064 BALTECH studiju centrs Mārīte Kirikova
883. Mayank Jain 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Aleksandrs Januševskis
884. Elija Paeglīte 01B00 Rīgas Biznesa skola Jānis Grēviņš
885. Jevgēnijs Šašins 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Sintija Petroviča
886. Madara Kristiāna Glinka 26000 Arhitektūras fakultāte Alisa Koroļova
887. Paula Kalniete 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Vitālijs Boļšakovs
888. Jūlianna Kostina 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Jelena Pečerska
889. Roberts Lapsiņš 25100 Aeronautikas institūts Igors Smirnovs
890. Ieva Stradiņa 26000 Arhitektūras fakultāte Anita Antenišķe
891. Arvis Bērziņš-Bērzītis 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Kaspars Plotka
892. Andris Tjuļins 25300 Mašīnbūves tehnoloģiju institūts Irīna Boiko
893. Akhror Norkulov 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Sabīne Upnere
894. Rūdolfs Cīrulis 26000 Arhitektūras fakultāte Dace Kalvāne
895. Natalya Sineva 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Jelena Pečerska
896. Viktoryia Bulyha 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Jelena Pečerska
897. Paula Čvikova 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Tatjana Tambovceva
898. Aleksandra Maria Gasiorowska 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Renāte Strazdiņa
899. Pāvels Grjozs 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Jānis Eiduks
900. Canberk Urkup 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Gundars Alksnis
901. Anastasija Vasiļjeva 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Lauma Jokste
902. Chandu Dilhara Rupasinghe Madurapperuma Arachchige 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Inga Eriņa
903. Vladimirs Krasnogorskis 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts Artis Kromanis
904. Sandra Nonberga 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Svetlana Jurenoka
905. Anastasija Pestova 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Egons Lavendelis
906. Anastasiya Yan 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Alla Anohina-Naumeca
907. Kristers Fišers 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Jānis Pekša
908. Annija Luīze Pole 01B00 Rīgas Biznesa skola Jānis Grēviņš
909. Jānis Raščevskis 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Inese Upīte
910. Elīna Leiba-Lipsne 14D00 Dizaina tehnoloģiju institūts Andra Ulme
911. Tatjana Kuzņecova 13100 Telekomunikāciju institūts Oļģerts Belmanis
912. Agnese Poiša 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Kristīne Gorbunova
913. Lauma Zaiga Treimane 22501 IEVF Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas un vadīšanas katedra Jānis Vanags
914. Shaykhzod-Alibek Rakhmonov 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Nadežda Koleda
915. Manivannan Srinivasan 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Sigurds Jaundālders
916. Aija Maure 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments Vitālijs Lūsis
917. Abdul-Khaliq Mohammed 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Aleksejs Jurenoks
918. Abdul-Khaliq Mohammed 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Aleksejs Jurenoks
919. Sherimol Jose 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Jūlija Bistrova
920. Ruslans Sudņiks 13100 Telekomunikāciju institūts Andris Skrastiņš
921. Zaiga Vaišļa 13100 Telekomunikāciju institūts Andris Skrastiņš
922. Oskars Platacis 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Jānis Grabis
923. Ņikita Filipčenko 13100 Telekomunikāciju institūts Jānis Braunfelds
924. Juliāna Vangovska 13100 Telekomunikāciju institūts Jānis Braunfelds
925. Alise Zandersone-Narvaiša 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Jānis Grabis
926. Rihards Ošiņš 01B00 Rīgas Biznesa skola Raimonds Lieksnis
927. Jekaterina Gruzdova 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Nadežda Semjonova
928. Rihards Kohs 25500 Transporta institūts Māris Gailis
929. Anatolijs Lukaševičs 25500 Transporta institūts Viktors Ivanovs
930. Katrīna Sadovska 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts Raja Kočanova
931. Elīza Sekace 22501 IEVF Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas un vadīšanas katedra Jānis Viesturs
932. Edgars Grigorjevs 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Ieva Andersone
933. Michel Daniel Wettstein 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Ervīns Butkevičs
934. Armands Rieba 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments Mārtiņš Vilnītis
935. Sabīna Bušmane 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts Baiba Pļaviņa
936. Kārlis Ozols 01B00 Rīgas Biznesa skola Aldis Greitāns
937. Signe Melkina 26000 Arhitektūras fakultāte Dace Kalvāne
938. Justīne Iesaliņa 23200 ETHF Lietišķās valodniecības institūts Marina Platonova
939. Alvis Vilcāns 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Jana Eriņa
940. Dairis Jakubovskis 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Jana Eriņa
941. Komronbek Azimkhodjaev 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Jana Eriņa
942. Roshan Thapa 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Vladimirs Šatrevičs
943. Santa Gruzniņa 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts Inesa Bušovska
944. Reinis Petkus 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Inesa Bušovska
945. Valērija Anševica 25500 Transporta institūts Jeļena Stepanova
946. Ruslans Šilenkovs 25100 Aeronautikas institūts Viktors Feofanovs
947. Ineta Irbe 25100 Aeronautikas institūts Kristīne Carjova
948. Kosmas Andreadis 01B00 Rīgas Biznesa skola Jānis Grēviņš
949. Mairis Mušperts 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments Aldis Lojāns
950. Aleksandrs Gupalo 02700 RTU Ventspils filiāle Anna Mutule
951. Gopala Krishnan Perumal 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Oļģerts Belmanis
952. Klāvs Galenieks 26000 Arhitektūras fakultāte Sandra Treija
953. Rūdolfs Jānis Štāls 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Jānis Ločs
954. Alise Leite 26000 Arhitektūras fakultāte Edgars Bondars
955. Alise Vabiščeviča 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts Jānis Kaņeps
956. Staņislavs Ļisovenko 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts Mārtiņš Baltmanis
957. Andrejs Rečs 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Andrejs Romānovs
958. Adrians Kuzmins 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts Edgars Kovals
959. Poļina Ņižņika 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Inese Poļaka
960. Anna Kokoreviča 14D00 Dizaina tehnoloģiju institūts Gunta Zommere
961. Justīne Janaite 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Kaspars Plotka
962. Priya Karthikeyan 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Jurijs Dehtjars
963. Mārcis Āboliņš 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Sergejs Paršutins
964. Jahn Haldorsen 01B00 Rīgas Biznesa skola Jānis Grēviņš
965. Anastasija Novotočinova 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Ludmila Kasperoviča
966. Ilze Migliniece 12200 Datorvadības,automātikas un datortehnikas institūts Andrejs Matvejevs
967. Kristīne Damškalne 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Rita Greitāne
968. Shokhrukh Turaev 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Jana Eriņa
969. Berta Beketova 26000 Arhitektūras fakultāte Uģis Bratuškins
970. Ēriks Vaikulis 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Katrina Boločko
971. Madars Ozoliņš 02700 RTU Ventspils filiāle Josifs Survilo
972. Andrejs Graudiņš 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts Dzintars Cvilikovskis
973. Anete Veidele 02600 RTU Liepājas filiāle Vladimirs Šatrevičs
974. Kirils Koroļovs 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts Kristīne Gorbunova
975. Dmitrijs Mihailovs 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Pāvels Rusakovs
976. Dmitrijs Čornobiļs 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Pāvels Rusakovs
977. Gatis Tikiņš 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts Jānis Ieviņš
978. Maksims Korabovskis 22501 IEVF Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas un vadīšanas katedra Raja Kočanova
979. Lauma Meimere 22501 IEVF Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas un vadīšanas katedra Raja Kočanova
980. Pēteris Ceplis 25500 Transporta institūts Gundars Zalcmanis
981. Maksims Šeļakovs 01B00 Rīgas Biznesa skola Andrejs Dzedons
982. Sunnatilla Abdullaev 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Olga Kononova
983. Evija Muceniece 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Ieva Andersone
984. Roberta Fišere 26000 Arhitektūras fakultāte Marts Švēde
985. Krishnaben Harshadkumar Patel 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Ingars Steiks
986. Sintija Kiršnere 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Jānis Grundspeņķis
987. Shokhrukhbek Muratov 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Oļegs Jakovļevs
988. Sabīne Garkāja 14D00 Dizaina tehnoloģiju institūts Inga Dāboliņa
989. Elīna Bistrova 23200 ETHF Lietišķās valodniecības institūts Marina Platonova
990. Kristīne Zariņa 14D00 Dizaina tehnoloģiju institūts Agrita Krieviņa-Siliņa
991. Kristaps Ciguzis 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Aleksejs Jurenoks
992. Sergey Charikov 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Vladimirs Šestakovs
993. Luīze Eglīte 26000 Arhitektūras fakultāte Sandra Treija
994. Raimonds Ronis 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Astra Auziņa-Emsiņa
995. Laura Sārta 01B00 Rīgas Biznesa skola Raivis Lucijanovs
996. Rasuljon Sayfullaev 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Inga Eriņa
997. Dhruv Shaileshkumar Gurjar 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Sigurds Jaundālders
998. Helmuts Nežborts 26000 Arhitektūras fakultāte Guntis Grabovskis
999. Arturs Dankovs 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts Jānis Lungevičs
1000. Vladislavs Budovskis 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments Mārtiņš Vilnītis
1001. Artis Mičulis 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments Ēriks Vonda
1002. Sergejs Morozs 25500 Transporta institūts Mareks Mezītis
1003. Marina Gromova 25500 Transporta institūts Fjodors Mihailovs
1004. Kristīne Bruzgule 25100 Aeronautikas institūts Aloizs Lešinskis
1005. Dainis Turkins 25100 Aeronautikas institūts Mārtiņš Kleinhofs
1006. Viktorija Frolova 22501 IEVF Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas un vadīšanas katedra Jānis Vanags
1007. Pratheepan Karthikeyan 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Aleksejs Jurenoks
1008. Tigran Tumanyan 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Kaspars Plotka
1009. Anda Dručka 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Tatjana Tambovceva
1010. Dāniels Klinge 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Natālija Prokofjeva
1011. Daniils Bobrovs 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts Ivo Vaicis
1012. Sergejs Čehs 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments Elena Ketnere
1013. Irina Puriņa 23200 ETHF Lietišķās valodniecības institūts Larisa Iļinska
1014. Aldis Reinfelds 22501 IEVF Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas un vadīšanas katedra Kristīne Fedotova
1015. Evelīna Čipuštanova 26000 Arhitektūras fakultāte Egons Bērziņš
1016. Elza Muraševa 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts Mārtiņš Upītis
1017. Lauma Rateniece 14D00 Dizaina tehnoloģiju institūts Edgars Kirilovs
1018. Raitis Bērziņš 13200 Radioelektronikas institūts Guntars Balodis
1019. Srinivasa Manoj Mungamuri 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Jurijs Grizāns
1020. Sandeep Reddy Thumu 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Jānis Mazais
1021. Ilze Kaugija 02064 BALTECH studiju centrs Jānis Mazais
1022. Arkādijs Zvaigzne 01B00 Rīgas Biznesa skola Andrejs Koliškins
1023. Kristiāns Melnis 02064 BALTECH studiju centrs Jānis Grabis
1024. Alise Miezāne 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Jana Eriņa
1025. Artemijs Ščeglovs 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Kristīne Šalma-Ancāne
1026. Rolando Huapaija-Delgado 01B00 Rīgas Biznesa skola I.Jākobsone
1027. Abdoul Razaq Dahood 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Ģirts Zariņš
1028. Mārcis Urbāns 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Natālija Prokofjeva
1029. Sushanth Srinivasan 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Edgars Pudzis
1030. Aleksandrs Štefaņuks 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts Vladimirs Jemeļjanovs
1031. Reinis Moisejs 25500 Transporta institūts Jānis Rudzītis
1032. Armands Meirāns 01B00 Rīgas Biznesa skola J.Ulmanis
1033. Daniels Cjaputa 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Tatjana Survilo
1034. Lāsma Luža 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Maija Šenfelde
1035. Artūrs Baumanis 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts Māris Ziemelis
1036. Laura Romanova 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Remigijs Počs
1037. Edgars Eisons 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Kārlis Briņķis Dr.sc.ing.
1038. Dainis Siliņš 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Ieva Markoviča
1039. Dāvids Isakovs 01B00 Rīgas Biznesa skola Jānis Grēviņš
1040. Rolands Dzenis 01B00 Rīgas Biznesa skola Jānis Grēviņš
1041. Aleksandrs Drobovs 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments Jānis Kaminskis
1042. Jānis Pēkmanis 25100 Aeronautikas institūts Viktors Feofanovs
1043. Gatis Upenieks 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments Nikolajs Breners
1044. Elīna Aļeiņikova 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Ingūna Jurgelāne-Kaldava
1045. Jekaterina Kabinkova 25100 Aeronautikas institūts Viktors Feofanovs
1046. Lauris Lauža 01B00 Rīgas Biznesa skola Jānis Grēviņš
1047. Sintija Kalderauska-Altenburga 26000 Arhitektūras fakultāte Jānis Krastiņš
1048. Madara Alksne 26000 Arhitektūras fakultāte Jānis Krastiņš
1049. Shavkat Ibragimov 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Inga Eriņa
1050. Miķelis Hartmanis 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Natālija Prokofjeva
1051. Aivis Panovs 13100 Telekomunikāciju institūts Jurģis Poriņš
1052. Rūta Karlīne Kiršfelde 14D00 Dizaina tehnoloģiju institūts Dana Beļakova
1053. Roberts Sūna 25300 Mašīnbūves tehnoloģiju institūts Natālija Mozga
1054. Ernests Rudzītis 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts Ivo Vaicis
1055. Darja Dudkina 23200 ETHF Lietišķās valodniecības institūts Oksana Ivanova
1056. Baiba Romanovska 23200 ETHF Lietišķās valodniecības institūts Larisa Iļinska
1057. Aleksandrs Konoševičs 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Ludmila Aleksejeva
1058. Jevģenijs Novickis 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Ludmila Aleksejeva
1059. Yury Voronin 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Sergejs Kuzņecovs
1060. Maksims Stepanovs 25100 Aeronautikas institūts Valerijs Muhins
1061. Kaspars Launags 25100 Aeronautikas institūts Vitālijs Pavelko
1062. Rhythm Bawa 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Vladislavs Jevstigņejevs
1063. Andrey Kan 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Vladimirs Šestakovs
1064. Rihards Juris Bērziņš 25100 Aeronautikas institūts Mārtiņš Kleinhofs
1065. Maksims Dragans 25100 Aeronautikas institūts Mārtiņš Kleinhofs
1066. Aļina Aksjonova 14D00 Dizaina tehnoloģiju institūts Ilze Gūtmane
1067. Pēteris Ozoliņš 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Gusts Linkevičs
1068. Renārs Ņikitins 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments Ivars Raņķis
1069. Undīne Ģemze 26000 Arhitektūras fakultāte Sandra Treija
1070. Kristaps Šins 25100 Aeronautikas institūts Mārtiņš Kleinhofs
1071. Saravanan Singaram 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Andrejs Romānovs
1072. Nora Patrīcija Fausta 14D00 Dizaina tehnoloģiju institūts Inga Dāboliņa
1073. Armands Dzenis 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments Mārtiņš Vilnītis
1074. Marta Arta Ostrovska 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Solvita Bērziša
1075. Rūdolfs Georgs Markovskis 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Remigijs Počs
1076. Mārtiņš Vizulis 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Normunds Kante
1077. Ēriks Vorobjovs 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Aleksejs Jurenoks
1078. Delvin Karippai Paul 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Gaļina Merkurjeva
1079. Ramona Dūrena 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Inna Juhņeviča
1080. Artūrs Jašins 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Aldis Balodis
1081. Vitalijs Oļeščuks 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments Guntars Balodis
1082. Krista Volodina 14D00 Dizaina tehnoloģiju institūts Agrita Krieviņa-Siliņa
1083. Ulvis Roberts Bebris 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts Ivo Vaicis
1084. Ernests Jēkabs Beigarts 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts Sigurds Jaundālders
1085. Klāvs Korņejevs 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Jānis Kuškins
1086. Ksenija Tkačova 25500 Transporta institūts Mihails Gorobecs
1087. Ruslan Abdurrahimov 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Irina Voronova
1088. Stanislav Firsov 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Andrejs Romānovs
1089. Alimzhan Assiltayev 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Mareks Mezītis
1090. Germans Smirnovs 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Vitālijs Boļšakovs
1091. Uldis Požarskis 25100 Aeronautikas institūts Aleksandrs Urbahs
1092. Toms Blūms 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Antons Patļins
1093. Arturs Laizāns 25500 Transporta institūts Pāvels Gavrilovs
1094. Anta Štāle 13100 Telekomunikāciju institūts Ingrīda Lavrinoviča
1095. Siva Reddy Varikuti 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Vjačeslavs Bobrovs
1096. Shiva Narayana Uppu 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Vjačeslavs Bobrovs
1097. Sagar Prakashbhai Tailor 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Guntis Ancāns
1098. Justīne Jakuševa 14D00 Dizaina tehnoloģiju institūts Dana Beļakova
1099. Ksenija Gluško 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Natālija Prokofjeva
1100. Pāvels Novosads 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments Mihails Gorobecs
1101. Kārlis Bulmers 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Mg. sc. ing. Artūrs Blese
1102. Pramod Banjara 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Artūrs Bartusevičs
1103. Zane Feodorova 13100 Telekomunikāciju institūts Toms Salgals
1104. Nanija Kūma 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Vladislavs Minkevičs
1105. Niks Ertmanis 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Ilze Andersone
1106. Roberts Birkants 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Anastasija Špakova
1107. Kārlis Rudāks 12200 Datorvadības,automātikas un datortehnikas institūts Jolanta Goldšteine
1108. Azizakhon Alimova 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Larisa Iļinska
1109. Santa Krasauska 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Rita Greitāne
1110. Sendija Rakova 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Ieva Andersone
1111. Ritvars Mežiels 02064 BALTECH studiju centrs Deniss Ščeulovs
1112. Nodirjon Karimov 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Vladimirs Šatrevičs
1113. Eltaj Babazade 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Inga Eriņa
1114. Kamil Adam Zaborowski 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Vitālijs Boļšakovs
1115. Lauris Leimanis 13100 Telekomunikāciju institūts Nikolajs Bogdanovs
1116. Rose Marie Charuvil Elizabeth 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Agnese Stunda-Zujeva
1117. Toms Olands 12200 Datorvadības,automātikas un datortehnikas institūts Nataļja Budkina
1118. Kashif Ali Tariq 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Vitālijs Beresņevičs
1119. Lauris Jākobsons 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Jānis Grabis
1120. Emīls Brics 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Agris Ņikitenko
1121. Kintija Čukure 02600 RTU Liepājas filiāle Irina Voronova
1122. Katrīna Bērziņa 14D00 Dizaina tehnoloģiju institūts Uģis Briedis
1123. Eva Raudziņa 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Jurijs Čižovs
1124. Evita Cucure 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Mg. s. ing. Baiba Blumberga
1125. Fazliddin Ismailov 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Oksana Ivanova
1126. Reinis Rozenbergs 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Jānis Grabis
1127. Aleksandrs Avdejevs 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Jānis Grabis
1128. Raimonds Survila 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts Egils Liepiņš
1129. Raimonds Kraulis 02700 RTU Ventspils filiāle Laila Zemīte
1130. Kristaps Freijs 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Matīss Stunda
1131. Arnis Vinters 02700 RTU Ventspils filiāle Renāta Varfolomejeva
1132. Manditha Kuruppu Appuhamilage 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Inga Eriņa
1133. Efeja Glinska 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Jana Eriņa
1134. Ļubava Popova 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Maija Šenfelde
1135. Laura Balode 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Nataļja Lāce
1136. Roberts Krastiņš 25100 Aeronautikas institūts Emma Šidlovska
1137. Demija Tijāre 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Jana Eriņa
1138. Krists Pētersons 25300 Mašīnbūves tehnoloģiju institūts Oskars Liniņš
1139. Edvards Rutkis 01B00 Rīgas Biznesa skola Jānis Grēviņš
1140. Ērika Jasvina 13100 Telekomunikāciju institūts Sandis Spolītis
1141. Ksenija Osadcuka 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Jānis Pekša
1142. Gustavs Slūtiņš 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Anastasija Špakova
1143. Signe Dambiņa 14D00 Dizaina tehnoloģiju institūts Gunta Zommere
1144. Romāns Ostrovskis 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts Valdis Dzērve
1145. Igors Kristiāns Medvedevs 02600 RTU Liepājas filiāle Dmitrijs Ļitvinovs
1146. Emīls Bolmanis 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Oskars Grīgs
1147. Aleksandrs Razuvajevs 02600 RTU Liepājas filiāle Andris Priževaitis
1148. Arvīds Vāvere 13100 Telekomunikāciju institūts Jānis Braunfelds
1149. Dmitrijs Prigunovs 13100 Telekomunikāciju institūts Jānis Braunfelds
1150. Rajapaksha Pathirannahelage Chanuka Rajapaksha 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Klinta Vilcāne
1151. Mārtiņš Lukjaņenoks 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts Andris Molotanovs
1152. Elvijs Lankovskis-Ķeķis 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts Jeļena Malahova
1153. Ziming Wang 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Aleksejs Jurenoks
1154. Nikita Ponomarjovs 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Oksana Ņikiforova
1155. Antra Kalniņa 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Mārīte Kirikova
1156. Agija Stanke 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Valdis Kampars
1157. Illa Klabe 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts Guntars Bāliņš
1158. Laura Ogorceva 02600 RTU Liepājas filiāle Inga Eriņa
1159. Gundega Līva Lonska 13100 Telekomunikāciju institūts Alīna Stafecka
1160. Artūrs Ķempelis 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Pāvels Rusakovs
1161. Einārs Leckis 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Jānis Eiduks
1162. Raghwendra Kumar 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Gundars Alksnis
1163. Raghwendra Kumar 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Gundars Alksnis
1164. Liene Kirķe 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts Normunds Balabka
1165. Renārs Žeļezkins 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts Iveta Uka
1166. Vagif Bakhshaliyev 01B00 Rīgas Biznesa skola Jānis Grēviņš
1167. Gvido Kleins 25300 Mašīnbūves tehnoloģiju institūts Jānis Kaņeps
1168. Manish Rajeshbhai Sevak 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Ingars Steiks
1169. Roberta Aina Kaspare 14D00 Dizaina tehnoloģiju institūts Silvija Kukle
1170. Beāte Zavadska 26000 Arhitektūras fakultāte Sandra Treija
1171. Jolanta Graudone 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Pēteris Apse-Apsītis
1172. Arturs Kušins 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Marina Uhanova
1173. Krišjānis Pinka 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Jānis Kampars
1174. Vusal Orujlu 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Oksana Ņikiforova
1175. Anete Brenčuka 12200 Datorvadības,automātikas un datortehnikas institūts Agris Ņikitenko
1176. Justīns Petinens 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Māris Buiķis
1177. Herta Vītuma 26000 Arhitektūras fakultāte Egons Bērziņš
1178. Alise Rūja 14D00 Dizaina tehnoloģiju institūts Agrita Krieviņa-Siliņa
1179. Anastasija Ribaka 14D00 Dizaina tehnoloģiju institūts Agnese Nagle
1180. Artūrs Grullis-Drullis 02600 RTU Liepājas filiāle Andris Priževaitis
1181. Kristaps Zembergs 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Mārtiņš Bonders
1182. Armands Kazia 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Jānis Veliks
1183. Aivars Skridulis 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Kārlis Laiviņš
1184. Katrīna Buravcova 12200 Datorvadības,automātikas un datortehnikas institūts Jolanta Goldšteine
1185. Rolands Neimanis 25500 Transporta institūts Juris Kreicbergs
1186. Amanda Pipare 01B00 Rīgas Biznesa skola Jānis Grēviņš
1187. Anda Andersone 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Laura Celmiņa
1188. Endijs Jurbergs 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Laura Celmiņa
1189. Rūdolfs Ērkšķis 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts Edgars Kovals
1190. Rama Rao Thakkala Pally 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Oļģerts Belmanis
1191. Igors Suharevskis 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Aldis Balodis
1192. Laura Karabuluta 26000 Arhitektūras fakultāte Edgars Bondars
1193. Gints Bērziņš 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Jānis Grabis
1194. Umesh Haribhai Vavaliya 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Jānis Vība
1195. Raivis Jānis Mucenieks 26000 Arhitektūras fakultāte Marts Švēde
1196. Elmārs Timoškāns 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Jurijs Čižovs
1197. Armands Kozlovskis 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Vitālijs Boļšakovs
1198. Anandh Shankar 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Vjačeslavs Lapkovskis
1199. Zarina Begulova 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Nataļja Lāce
1200. Dāgs Putniņš 12200 Datorvadības,automātikas un datortehnikas institūts Jegors Fjodorovs
1201. Ahmad Hassan 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Artūrs Āboltiņš
1202. Laura Skladova 13100 Telekomunikāciju institūts Sandis Spolītis
1203. Viktorija Rupato 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Ludmila Kasperoviča
1204. Ivonna Mūrniece 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Iveta Pokromoviča
1205. Amanda Zelča 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Aleksandra Mihņenoka
1206. Elza Taube 26000 Arhitektūras fakultāte Sandra Treija
1207. Daniils Gončarovs 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Natālija Prokofjeva
1208. Leonīds Perminovs 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Solvita Bērziša
1209. Muzeeb Ur Rehman - 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Ilze Andersone
1210. Deniss Bezuščonoks 13100 Telekomunikāciju institūts Jānis Braunfelds
1211. Ieva Kalniņa 22501 IEVF Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas un vadīšanas katedra Jānis Viesturs
1212. Raivis Bresis 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts Ineta Geipele
1213. Iveta Strazdiņa 22501 IEVF Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas un vadīšanas katedra Kristīne Fedotova
1214. Lelde Loze 22501 IEVF Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas un vadīšanas katedra Mstislavs Zubkovs
1215. Kristīne Balode 22501 IEVF Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas un vadīšanas katedra Iveta Stāmure
1216. Ligita Avsjukova 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts Jānis Bērziņš
1217. Ludmila Jakovļeva 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts Ivars Bekmanis
1218. Pāvels Dorohovs 13100 Telekomunikāciju institūts Jurģis Poriņš
1219. Sintija Miksone 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Ilze Valdovska
1220. Pavithra Gunasekaran 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Aleksejs Kataševs
1221. Vitālijs Visockis 25500 Transporta institūts Nataļja Ivaškovska
1222. Aleksandrs Idermans 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts Viktors Gutakovskis
1223. Anastasija Trizna 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Andris Ozols
1224. Beatrise Stūre 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Sergejs Gaidukovs
1225. Agne Simanoviča 01B00 Rīgas Biznesa skola Jānis Grēviņš
1226. Solveiga Krima-Dāve 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Ilze Judrupa
1227. Ģirts Orols 25100 Aeronautikas institūts Konstantins Savkovs
1228. Uģis Aramins 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Rita Greitāne
1229. Alberts Žagars 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Ainārs Auziņš
1230. Kirils Petrovecs 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts Egils Cēders
1231. Karolina Juganova 23200 ETHF Lietišķās valodniecības institūts Larisa Iļinska
1232. Vita Logina 23200 ETHF Lietišķās valodniecības institūts Oksana Ivanova
1233. Linda Klindžāne 12200 Datorvadības,automātikas un datortehnikas institūts Jolanta Goldšteine
1234. Oskars Ugulis 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts Artis Kromanis
1235. Tatjana Ūdre 26000 Arhitektūras fakultāte Ieva Miķelsone
1236. Laila Ruža 26000 Arhitektūras fakultāte Dace Kalvāne
1237. Svetlana Muravjova 25500 Transporta institūts Jūlija Freimane
1238. Naleen Kumar Karuppasamy 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Vitālijs Boļšakovs
1239. Agnese Višņevska 13100 Telekomunikāciju institūts Andis Supe
1240. Kaspars Zaķis 13100 Telekomunikāciju institūts Andis Supe
1241. Sintija Logina 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Varis Karitāns
1242. Arnis Leitens 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Aldis Balodis
1243. Jānis Viesis 13100 Telekomunikāciju institūts Jānis Braunfelds
1244. Jeevan Kishore Jujjuvarapu 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Andis Supe
1245. Dmitrijs Andrejevs 13100 Telekomunikāciju institūts Andis Supe
1246. Aleksejs Mirnijs 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments Māris Zeltiņš
1247. Elvis Haritonovs 13100 Telekomunikāciju institūts Jānis Braunfelds
1248. Artūrs Ņikuļins 13100 Telekomunikāciju institūts Jānis Braunfelds
1249. Evita Pluce 13100 Telekomunikāciju institūts Jānis Braunfelds
1250. Artūrs Petrovičs 13100 Telekomunikāciju institūts Jānis Braunfelds
1251. Bobur Azizov 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Klinta Vilcāne
1252. Rolands Cāzers 13100 Telekomunikāciju institūts Klinta Vilcāne
1253. Anastasija Vologžaņina 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Skaidrīte Reihmane
1254. Madara Brice-Daukševiča 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts Georgijs Kiseļovs
1255. Didzis Lapsa 11100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts Kaspars Ozols
1256. Uvis Spole 01B00 Rīgas Biznesa skola Jānis Grēviņš
1257. Linda Roze 02600 RTU Liepājas filiāle Rita Greitāne
1258. Artūrs Jaunošāns 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Ludmila Kasperoviča
1259. Agnese Pidrika 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Jana Eriņa
1260. Klāvs Rudzons 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts Ernests Jansons
1261. Vaira Monta Meldere 14D00 Dizaina tehnoloģiju institūts Inga Zotova
1262. Arturs Artemjevs 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Mārīte Kirikova
1263. Jūlija Spuriņa 23200 ETHF Lietišķās valodniecības institūts Tatjana Smirnova
1264. Evija Cibuļska 12200 Datorvadības,automātikas un datortehnikas institūts Katrina Boločko
1265. Armands Kļaviņš 12200 Datorvadības,automātikas un datortehnikas institūts Māris Ziema
1266. Raitis Šaripo 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Egils Ginters
1267. Heinrihs Kristians Skrodelis 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Antons Patļins
1268. Andrejs Rotmistrovs 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts Viktors Gutakovskis
1269. Artūrs Aleksandrovičs 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Jurijs Čižovs
1270. Ezozbek Yulchiev 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Vitālijs Beresņevičs
1271. Sergejs Muraško 25500 Transporta institūts Nataļja Ivaškovska
1272. Kārlis Millers 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Egons Bērziņš
1273. Lūkass Tomass Lukašēvics 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Liene Grigorjeva
1274. Lauma Trautmane 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Vladimirs Šatrevičs
1275. Edvīns Krūmiņš 25500 Transporta institūts Nataļja Ivaškovska
1276. Andrejs Ratuševs 25500 Transporta institūts Aleksandrs Rumjancevs
1277. Mihails Smirnovs 25500 Transporta institūts Aleksandrs Rumjancevs
1278. Maksims Princs 25500 Transporta institūts Aleksandrs Rumjancevs
1279. Andrejs Lavrinovičs 25500 Transporta institūts Ruslans Muhitovs
1280. Marta Dīce 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Rita Greitāne
1281. Lauris Ziemelis 22501 IEVF Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas un vadīšanas katedra Iveta Puķīte
1282. Valērijs Lomaka 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments Mihails Pudžs
1283. Diāna Tukāne 25100 Aeronautikas institūts Margarita Urbaha
1284. Jana Logunova 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Vitālijs Boļšakovs
1285. Jevgenijs Andersons 25500 Transporta institūts Pāvels Gavrilovs
1286. Amanda Strakša 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Kaspars Plotka
1287. Kaspars Fišers 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Inese Poļaka
1288. Laine Madelāne 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Tatjana Survilo
1289. Romāns Galaiko 01B00 Rīgas Biznesa skola Jānis Grēviņš
1290. Annija Lasmane 01B00 Rīgas Biznesa skola Jānis Grēviņš
1291. Laura Liepniece 26000 Arhitektūras fakultāte Marts Švēde
1292. Mārtiņš Lapiņš 01B00 Rīgas Biznesa skola Kārlis Jānis Ātrens
1293. Jūlija Topņikova 14D00 Dizaina tehnoloģiju institūts Inga Dāboliņa
1294. Chukwuma Victor Iheanacho 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Artūrs Āboltiņš
1295. Anete Heiberga 12200 Datorvadības,automātikas un datortehnikas institūts Andrejs Matvejevs
1296. Santa Elizabete Kārkliņa 12200 Datorvadības,automātikas un datortehnikas institūts Andrejs Matvejevs
1297. Daiga Keiša 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Iveta Ozoliņa-Ozola
1298. Karīna Hundadze 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Deniss Ščeulovs
1299. Vladlens Starovoitovs 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Eleonora Latiševa
1300. Ervīns Ainārs Balodis 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Elīna Gaile-Sarkane
1301. Sanita Bērziņa 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Sarmīte Gailīte
1302. Elza Seržante 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Sarmīte Gailīte
1303. Jekaterina Pankeviča 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Iveta Ozoliņa-Ozola
1304. Katrīna Godļevska 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Zane Rostoka
1305. Laura Feldmane 12200 Datorvadības,automātikas un datortehnikas institūts Andrejs Matvejevs
1306. Andra Lielkalne 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Sarmīte Gailīte
1307. Arsenijs Rogovs 01B00 Rīgas Biznesa skola Daiga Ērgle
1308. Edvards Kiruks 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Eleonora Latiševa
1309. Elza Priede 01B00 Rīgas Biznesa skola Claudio Andres Rivera
1310. Katrīne Otersone 13100 Telekomunikāciju institūts Valentīns Popovs
1311. Jānis Skuja 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments Inga Zicmane
1312. Danils Babašs 02700 RTU Ventspils filiāle Inga Zicmane
1313. Ahmed Gamal Ezzeldin Mohamed Ibrahim Mowafy 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Ingars Steiks
1314. Emīls Zalcmanis 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Ainārs Āboltiņš
1315. Agnese Katlapa 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Ainārs Āboltiņš
1316. Zigmārs Kalniņš 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Mārīte Kirikova
1317. Ilona Valdmane 01B00 Rīgas Biznesa skola Raimonds Lieksnis
1318. Bhargav Vegi 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Andrejs Romānovs
1319. Karolīne Kārkliņa 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Ingūna Jurgelāne-Kaldava
1320. Bharath Sugali Krishna Naik 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Arnis Lektauers
1321. Sanchu George 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Arnis Lektauers
1322. Pauls Jānis Auziņš 25500 Transporta institūts Māris Gailis
1323. Mihails Mišutkins 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts Jānis Kaņeps
1324. Monta Eglīte-Čižauska 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Iveta Ozoliņa-Ozola
1325. Mārtiņš Zernis 22501 IEVF Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas un vadīšanas katedra Iveta Puķīte
1326. Samanta Gavare 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Jurijs Čižovs
1327. Aleksandrs Matkevičs 11100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts Ivars Raņķis
1328. Dany Davis 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Egils Ginters
1329. Istemi Alp Kultigin Kose 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Linda Kauškale
1330. Olga Zīle 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments Viesturs Bražis
1331. Evita Zīle 14D00 Dizaina tehnoloģiju institūts Gunta Zommere
1332. Viktors Sidorovs 25500 Transporta institūts Pāvels Gavrilovs
1333. Kristaps Paļskis 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Aldis Balodis
1334. Normunds Krontāls 25100 Aeronautikas institūts Māris Hauka
1335. Ainārs Zībarts 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments Ingars Steiks
1336. Ņikita Grišmanovskis 25500 Transporta institūts Ļubova Kirillova
1337. Viktors Ananičs 13100 Telekomunikāciju institūts Andis Supe
1338. Nauris Bružuks 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Ieva Andersone
1339. Jānis Lakševics 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Remo Merijs-Meri
1340. Sandis Ziediņš 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Jurijs Ozoliņš
1341. Pāvels Tihomirovs 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments Aleksandrs Korjakins
1342. Aleksandrs Sergijenko 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Aleksejs Kataševs
1343. Emīlija Vija Ploriņa 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Aldis Balodis
1344. Iļja Sosunovs 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Aleksejs Kataševs
1345. Deniss Kiseļovs 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments Diāna Žalostība
1346. Semih Yoltan 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Mārīte Kirikova
1347. Sofja Batalova 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Kristīne Šalma-Ancāne
1348. Jānis Ruicēns 22501 IEVF Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas un vadīšanas katedra Jānis Zvirgzdiņš
1349. Jurģis Prikulis 26000 Arhitektūras fakultāte Renāte Čaupale
1350. Jānis Pohevičs 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments Ivars Raņķis
1351. Vinay Nannapaneni 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Ģirts Zariņš
1352. Dhana Srivalli Golukonda 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Ņikita Kočanovs
1353. Gusts Svarinskis 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts Vunders Zitāns
1354. Andris Kozinda 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts Jānis Uzulēns
1355. Tatjana Kolomenčikova 14D00 Dizaina tehnoloģiju institūts Gunta Zommere
1356. Kristīne Daņiļenko 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts Gunita Sudāre
1357. Ksenija Klementjeva 12200 Datorvadības,automātikas un datortehnikas institūts Oksana Pavļenko
1358. Andrejs Svetlovs 12200 Datorvadības,automātikas un datortehnikas institūts Andrejs Matvejevs
1359. Agnija Onukrāne 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Aleksejs Jurenoks
1360. Jānis Andersons 12200 Datorvadības,automātikas un datortehnikas institūts Dmitrijs Bļizņuks
1361. Imants Pulkstenis 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments Mihails Pudžs
1362. Matīss Cišs 25100 Aeronautikas institūts Deniss Brodņevs
1363. Darja Bistrova 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Vineta Minkēviča
1364. Giacomo Muraro 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Inga Eriņa
1365. Vladislavs Siņicins 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts Ineta Geipele
1366. Matīss Zemturis 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Jānis Grabis
1367. Sachin Pannegar 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Ģirts Zariņš
1368. Miķelis Gulbis 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Jānis Grabis
1369. Maksims Drozdovičs 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Māris Turks
1370. Yahya Abdulraheem Hamdan Alshwaily 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Oļegs Jakovļevs
1371. Regina Gaynulina 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Aleksandrs Fedotovs
1372. Andis Cīrulis 01B00 Rīgas Biznesa skola Raivis Lucijanovs
1373. Laura Sprudzāne 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts Jānis Bērziņš
1374. Sindija Balode 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Sarmīte Barvika
1375. Egils Zvejnieks 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments Aleksandrs Korjakins
1376. Rajanikanth Doddagadiganahalli Nage Gowda 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Dmitrijs Serdjuks
1377. Edijs Matīss 25100 Aeronautikas institūts Māris Hauka
1378. Arnis Šmidriņš 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments A.Dolgicers
1379. Ieva Elizabete Brudne 26000 Arhitektūras fakultāte Uģis Bratuškins
1380. Emma Moroza 25500 Transporta institūts Jānis Eiduks
1381. Alīna Ārenta 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Zane Ābelniece
1382. Vlada Gračova 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Hermanis Sorokins
1383. Elvija Vanaga 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Aleksandra Mihņenoka
1384. Anete Luste 26000 Arhitektūras fakultāte Agate Eniņa
1385. Ingus Mastiņš 01B00 Rīgas Biznesa skola Jānis Grēviņš
1386. Jānis Krūms 25100 Aeronautikas institūts Margarita Urbaha
1387. Anete Tauriņa 02600 RTU Liepājas filiāle Ieva Andersone
1388. Tatjana Sergeja 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Iveta Ozoliņa-Ozola
1389. Madara Ārente 14D00 Dizaina tehnoloģiju institūts Baiba Lukaševiča
1390. Parvizs Šihalijevs 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts Vladislavs Jevstigņejevs
1391. Arnita Spule 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Andris Šutka
1392. Sergejs Žizņevskis 13200 Radioelektronikas institūts Māris Zeltiņš
1393. Ralfs Osītis 25500 Transporta institūts Māris Gailis
1394. Miks Jātnieks 25100 Aeronautikas institūts Mārtiņš Kleinhofs
1395. Jānis Melders 26000 Arhitektūras fakultāte Egons Bērziņš
1396. Toms Mārtiņš Sīmanis 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Aleksejs Jurenoks
1397. Atis Žvagiņš 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments Mārtiņš Vilnītis
1398. Liene Pēkšēna 12200 Datorvadības,automātikas un datortehnikas institūts Andrejs Matvejevs
1399. Paula Dīriņa 02064 BALTECH studiju centrs Jānis Grabis
1400. Valters Gotlaufs 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts Jānis Lungevičs
1401. Raimonds Ratniks 11100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts Iļja Galkins
1402. Paula Mangule 01B00 Rīgas Biznesa skola Jānis Grēviņš
1403. Alīsija Kislicka 01B00 Rīgas Biznesa skola Jānis Grēviņš
1404. Valērija Kuranova 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts Inesa Bušovska
1405. Gundega Selga Horste 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Inesa Bušovska
1406. Mihails Šepeļevs 11100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts Aivars Pumpurs
1407. Aivars Gailis 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts Ineta Geipele
1408. Reinis Jānis Silavs 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Anita Finke
1409. Valters Veinbergs 22501 IEVF Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas un vadīšanas katedra Jānis Viesturs
1410. Ivars Buls 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts Ineta Geipele
1411. Indu Varma Lanke 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Edgars Pudzis
1412. Moahamad Salih Ali Khableel 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Edgars Pudzis
1413. Laura Kļava 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts Valentīna Urbāne
1414. Alise Ciema 02064 BALTECH studiju centrs Jānis Mazais
1415. Aleksis Pauls Lindemanis 25300 Mašīnbūves tehnoloģiju institūts Jānis Lungevičs
1416. Rinalds Puriņš 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Ingars Steiks
1417. Valdis Gavars 12200 Datorvadības,automātikas un datortehnikas institūts Katrina Boločko
1418. Krists Venterzutis 25300 Mašīnbūves tehnoloģiju institūts Natālija Mozga
1419. Elīna Ērgle 14D00 Dizaina tehnoloģiju institūts Inita Rudzīte
1420. Aleksandrs Repins 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Ansis Avotiņš
1421. Igors Jušanovs 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts Guntis Strautmanis
1422. Anna Kristiāna Dāve 26000 Arhitektūras fakultāte Egons Bērziņš
1423. Viktorija Verenkova 26000 Arhitektūras fakultāte Marts Švēde
1424. Džeina Kleina 02600 RTU Liepājas filiāle Konstantins Didenko
1425. Ņikita Kudrjaševs 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Vitālijs Boļšakovs
1426. Henrijs Vīgants 25100 Aeronautikas institūts Margarita Urbaha
1427. Madara Marcinkus 26000 Arhitektūras fakultāte Edgars Bondars
1428. Gatis Jaunzems 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments Oskars Krievs
1429. Agita Melne 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Uldis Kamols
1430. Kaspars Zaķis 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts Ineta Tērauda
1431. Muthu Sankar Venkatachalam 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Oksana Ņikiforova
1432. Jānis Krūmiņš 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments S.Rubene
1433. Dmitrijs Balackis 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments B.Gaujēna
1434. Evija Biseniece 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments S.Rubene
1435. Lasha Koniashvili 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Genādijs Šahmenko
1436. Vitālijs Rudkovskis 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts Artis Kromanis
1437. Aleksejs Umanskis 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Alla Anohina-Naumeca
1438. Jānis Melnis 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments Verners Straupe
1439. Alexander Bykov 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Vitālijs Boļšakovs
1440. Tatjana Zaharova 25100 Aeronautikas institūts Aloizs Lešinskis
1441. Sandra Šlara 25100 Aeronautikas institūts Igors Smirnovs
1442. Oskars Kroniņš 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments Juris Smirnovs
1443. Rathish Mariappan 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Dmitrijs Rusovs
1444. Aigars Lagzdiņš 02700 RTU Ventspils filiāle Laila Zemīte
1445. Vladislavs Šiškins 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Jānis Zaķis
1446. Daina Baumane 13100 Telekomunikāciju institūts Toms Salgals
1447. Dāvis Kokins 12200 Datorvadības,automātikas un datortehnikas institūts Matīss Eriņš
1448. Reinis Rītiņš 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Henrihs Gorskis
1449. Ojārs Stūre 01B00 Rīgas Biznesa skola D.Auers
1450. Anna Oļha 26000 Arhitektūras fakultāte Guntis Grabovskis
1451. Liene Siliņa 14D00 Dizaina tehnoloģiju institūts Inga Dāboliņa
1452. Anrijs Rode 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Aleksejs Jurenoks
1453. Alla Dzevaltovska 22501 IEVF Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas un vadīšanas katedra Iveta Stāmure
1454. Anna Korvena Kosakovska 02064 BALTECH studiju centrs Jeļena Titko
1455. Deepak Tumkur Shivanandaiah 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Gundars Alksnis
1456. Signe Zommere 14D00 Dizaina tehnoloģiju institūts Gaļina Terļecka
1457. Mārtiņš Vilhoviks 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments Ēriks Vonda
1458. Ints Gruzītis 25500 Transporta institūts Ēriks Vonda
1459. Asghar Khan 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Igors Smirnovs
1460. Raivis Kalniņš 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts Tatjana Survilo
1461. Santa Bērziņa 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Māris Turks
1462. Arjun Mohan 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Dmitrijs Rusovs
1463. Yuliya Bazhenava 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts Guntis Strautmanis
1464. Varunkumar Pandiarajan 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Jurijs Merkurjevs
1465. Rūta Zariņa 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Kristaps Rubenis
1466. Lelde Svarāne 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts Armands Leitāns
1467. Anta Guzika 25100 Aeronautikas institūts Sergejs Kuzņecovs
1468. Vladimirs Ankudovičs 25500 Transporta institūts Jeļena Stepanova
1469. Mārtiņš Mukāns 25500 Transporta institūts Viktors Ivanovs
1470. Arnolds Kadiķis 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts Jānis Bērziņš
1471. Nithin Chakravarthi Nadella 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Edgars Pudzis
1472. Andris Bačkurs 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Irina Voronova
1473. Agnete Zanda Dzirkale 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Uldis Kamols
1474. Nigar Ayyubova 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Ieva Andersone
1475. Roberts Pozņaks 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Eleonora Latiševa
1476. Roberts Grunte 25100 Aeronautikas institūts Mārtiņš Kleinhofs
1477. Olga Švecova 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Olga Bogdanova
1478. Austris Bogdanovs 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Ansis Avotiņš
1479. Kristens Raščevskis 25300 Mašīnbūves tehnoloģiju institūts Oskars Liniņš
1480. Dmitrijs Kuzņecovs 25500 Transporta institūts Vladimirs Iriškovs
1481. Natālija Korņeva 25100 Aeronautikas institūts Viktors Feofanovs
1482. Dmitrijs Siņica 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts Guntis Strautmanis
1483. Viktorija Ivanova 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Astra Auziņa-Emsiņa
1484. Diāna Reinfelde 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Tatjana Survilo
1485. Elvita Krista Gailīte 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Valērijs Skribans
1486. Raitis Kols 22501 IEVF Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas un vadīšanas katedra Jānis Vanags
1487. Everita Glazīrina 14D00 Dizaina tehnoloģiju institūts Inese Ziemele
1488. Kristīne Viktorija Kūle 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts Irīna Boiko
1489. Mārtiņš Nābels-Šneiders 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Jurijs Dehtjars
1490. Dana Šelkovņikova 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Inese Poļaka
1491. Deins Alksnis 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Valdis Kokars
1492. Agnese Miksone 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Iveta Ozoliņa-Ozola
1493. Agate Kauliņa 01B00 Rīgas Biznesa skola Andrejs Dzedons
1494. Anna Marija Zīdere-Laizāne 01B00 Rīgas Biznesa skola Andrejs Dzedons
1495. Evija Matjuka 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Jānis Kuškins
1496. Arsenijs Mamikoņans 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Pāvels Rusakovs
1497. Elizabete Liene Šterna 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Jānis Bicāns
1498. Edgars Mežvēvers 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts Valentīna Urbāne
1499. Valērija Križanovska 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Solveiga Grīnberga
1500. Bhumika Vallabhbhai Dobariya 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Vitālijs Lūsis
1501. Sarankarthik Parthiban 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Vitālijs Lūsis
1502. Aleksejs Šomins 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments Vitālijs Lūsis
1503. Daniils Aleksandrovs-Moisejs 13100 Telekomunikāciju institūts Toms Salgals
1504. Viktors Proščenko 25500 Transporta institūts Valentīns Popovs
1505. Armands Ostrovskis 13100 Telekomunikāciju institūts Jānis Braunfelds
1506. Jevgēnijs Koņevs 13100 Telekomunikāciju institūts Vjačeslavs Bobrovs
1507. Aleksandrs Ostapenko 25500 Transporta institūts Ļubova Kirillova
1508. Marks Ivanovs 25500 Transporta institūts Oksana Iščuka
1509. Pjotrs Borisenko 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts Edgars Ēķis
1510. Richard Stanley - 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Igors Smirnovs
1511. Kristofers Dmitruks 25100 Aeronautikas institūts Deniss Brodņevs
1512. Shaban Aslam 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Deniss Brodņevs
1513. Shokhbos Mukhamedov 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Māris Hauka
1514. Mārtiņš Lisovs 25100 Aeronautikas institūts Deniss Brodņevs
1515. Haralds Rukmanis 25100 Aeronautikas institūts Pjotrs Trifonovs-Bogdanovs
1516. Ēvalds Jasāns 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts Ineta Geipele
1517. Islombek Nazarov 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Gaļina Merkurjeva
1518. Valentīna Začiņajeva 14D00 Dizaina tehnoloģiju institūts Inese Ziemele
1519. Aleksejs Batenko 02064 BALTECH studiju centrs Uldis Cimdiņš
1520. Reinis Prockāns 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Irina Voronova
1521. Yosuman Makhadova 01B00 Rīgas Biznesa skola Jānis Grēviņš
1522. Alisher Urunov 01B00 Rīgas Biznesa skola Jānis Grēviņš
1523. Laima Kamzola 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Alla Anohina-Naumeca
1524. Valters Veispals 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Aleksandrs Okss
1525. Ieva Viola Babre 23200 ETHF Lietišķās valodniecības institūts Inese Kočote
1526. Adrija Enrika Ēdele 23200 ETHF Lietišķās valodniecības institūts Marina Platonova
1527. Zayniddin Umarov 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Oksana Ivanova
1528. Andrejs Kučerjavijs 13100 Telekomunikāciju institūts Pēteris Gavars
1529. Melānija Ivulāne 13100 Telekomunikāciju institūts Irina Kļevecka
1530. Lauris Kūms 13200 Radioelektronikas institūts Guntars Balodis
1531. Reinis Graviņš 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Valdis Kampars
1532. Mārtiņš Arbidāns 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments Dmitrijs Serdjuks
1533. Ieva Stafecka 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Liene Plūduma
1534. Edgars Bariss 26000 Arhitektūras fakultāte Uģis Bratuškins
1535. Jokhongir Abdulakhatov 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Antra Roskoša
1536. Ksenija Vaškēviča 23200 ETHF Lietišķās valodniecības institūts Larisa Iļinska
1537. Sofja Pašina 23200 ETHF Lietišķās valodniecības institūts Marina Platonova
1538. Yashdeepsinh Pradhumansinh Vashi 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Sigurds Jaundālders
1539. Elīna Vilka 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Edžus Žeiris
1540. Ance Maija Kampe 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Aleksejs Jurenoks
1541. Ervīns Patmalnieks 12200 Datorvadības,automātikas un datortehnikas institūts Valerijs Zagurskis
1542. Artūrs Leškovskis 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Aivars Pumpurs
1543. Reinis Gaņģis 01B00 Rīgas Biznesa skola Jānis Grēviņš
1544. Emīls Dimitrovs 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Jānis Kampars
1545. Ņikita Burčeņa 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Natālija Prokofjeva
1546. Andars Lūkass 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Natālija Prokofjeva
1547. Alīna Platonova 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Arnis Kiršners
1548. Juris Indāns 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments Andris Paeglītis
1549. Rūdolfs Studāns 01B00 Rīgas Biznesa skola Jānis Grēviņš
1550. Jeļena Zubreviča 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Rita Greitāne
1551. Jānis Lielmanis 26000 Arhitektūras fakultāte Marts Švēde
1552. Oto Mārtiņš Cērps 25500 Transporta institūts Gundars Zalcmanis
1553. Junita Āriņa 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Guna Ciemleja
1554. Vladislavs Jasinskis 25500 Transporta institūts Vladimirs Iriškovs
1555. Aleksandrs Jasjukovičs 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments Nikolajs Breners
1556. Edgars Eiduks 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Jānis Kuškins
1557. Dmitrijs Kraiņiks 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Pāvels Rusakovs
1558. Sukhil Mundur Sudhakaran 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Arnis Lektauers
1559. Vineta Haritonova 14D00 Dizaina tehnoloģiju institūts Toms Mūrnieks
1560. Daina Novikova 14D00 Dizaina tehnoloģiju institūts Agrita Krieviņa-Siliņa
1561. Līga Mašinska 25300 Mašīnbūves tehnoloģiju institūts Jānis Rudņevs
1562. Beate Zlaugotne 14D00 Dizaina tehnoloģiju institūts Inese Ziemele
1563. Andris Skerškāns 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments D.Serdjuks
1564. Chetan Sharma 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Jānis Vība
1565. Veronika Ņesteroviča 13100 Telekomunikāciju institūts Andis Supe
1566. Sergejs Seļaņins 02700 RTU Ventspils filiāle Oļegs Sļiskis
1567. Vladislavs Glugovskis 25100 Aeronautikas institūts Ilmārs Ozoliņš
1568. Mohamed Medhat Abdelrehim Mohamed Hussein 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Olga Kononova
1569. Arta Bite 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Ilze Judrupa
1570. Sumanth Chowdary Potturi 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Dmitrijs Rusovs
1571. Alīna Afanasjeva 22501 IEVF Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas un vadīšanas katedra Raja Kočanova
1572. Annija Sleže 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts Jānis Vaivods
1573. Deniss Nikandrovs 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Vladimirs Šatrevičs
1574. Laura Kudiņa 26000 Arhitektūras fakultāte Dace Kalvāne
1575. Diāna Puķīte 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts Kaspars Burbeckis
1576. Ivo Bendrats 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts Uģis Vējš
1577. Uldis Aizups 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts Guntars Bāliņš
1578. Normunds Feldbergs 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts Georgijs Kiseļovs
1579. Oskars Kurpnieks 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Oskars Grīgs
1580. Aleksandrs Koršunovs 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Ilze Andersone
1581. Andis Romanovs 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Ilze Judrupa
1582. Viktorija Rāviņa 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts Kaspars Plotka
1583. Sanda Kronberga 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Jurijs Dehtjars
1584. Mārtiņš Zālītis 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Jānis Kajaks
1585. Jēkabs Lielmanis 02064 BALTECH studiju centrs Jelena Pečerska
1586. Jānis Bremanis 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Agris Ņikitenko
1587. Jūlija Medvedeva 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts Irina Voronova
1588. Linards Čudars 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Ineta Geipele
1589. Farmonjon Akmalov 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Nadežda Koleda
1590. Svetlana Carenko 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Jānis Grabis
1591. Svetlana Carenko 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Jānis Grabis
1592. Anna Peiseniece 02064 BALTECH studiju centrs Uldis Cimdiņš
1593. Mijo Joseph Kannath 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Konstantins Kozlovskis
1594. Rihards Pranis 22501 IEVF Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas un vadīšanas katedra Jānis Vanags
1595. Kristiāns Spūlis 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Antons Patļins
1596. Mārcis Aizkalns 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Judīte Jakubāne
1597. Guna Lieģe 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Iveta Ozoliņa-Ozola
1598. Solvita Veisa 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Mg. oec., Laura Baltiņa
1599. Diāna Guste 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Normunds Balabka
1600. Santa Vīmane 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Mārtiņš Bonders
1601. Inga Rūķe 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Pāvels Rusakovs
1602. Iļja Sergejevs 25100 Aeronautikas institūts Māris Hauka
1603. Ligija Krasovska 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Līga Kamola
1604. Linda Vītoliņa 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Aleksejs Kataševs
1605. Diāna Mironova 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Larisa Zaiceva
1606. Aleksandrs Aksenovskis 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Natālija Prokofjeva
1607. Rūta Liflande 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Inese Suija-markova
1608. Andris Kitts 25100 Aeronautikas institūts Viktors Feofanovs
1609. Evita Zarkeviča 12200 Datorvadības,automātikas un datortehnikas institūts Jegors Fjodorovs
1610. Grigorijs Škuļteckis 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Aldis Balodis
1611. Matīss Broks 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Pāvels Rusakovs
1612. Sarmīte Kaupuža 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts Kristīne Gorbunova
1613. Marina Ogay 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Larisa Iļinska
1614. Azat Kalimbayev 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Olga Kononova
1615. Agneta Muceniece 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Mārīte Kirikova
1616. Laura-Jolanta Aberfelde 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Mārcis Dzenis
1617. Sabīne Krēgere 26000 Arhitektūras fakultāte Sandra Levāne
1618. Evija Reimane 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Edžus Žeiris
1619. Nauris Melnbārdis 02700 RTU Ventspils filiāle Inga Zicmane
1620. Kristīne Sviridjuka 02700 RTU Ventspils filiāle Renāta Varfolomejeva
1621. Roberts Sergijevskis 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts Ivo Vaicis
1622. Sanjay Rajni Vejanand 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Edgars Kovals
1623. Rūdolfs Duburs 02700 RTU Ventspils filiāle Renāta Varfolomejeva
1624. Zane Bērzkalne-Liepkalne 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Natālija Prokofjeva
1625. Veronika Godļevska 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts Inesa Bušovska
1626. Jēkabs Šmits 26000 Arhitektūras fakultāte Egons Bērziņš
1627. Ernests Stūriška 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Gundars Lācis
1628. Valters Vēciņš 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Agris Ņikitenko
1629. Diāna Balode 26000 Arhitektūras fakultāte Jānis Krastiņš
1630. Katerīna Ieva Nudiena 26000 Arhitektūras fakultāte Ilmārs Dirveiks
1631. Piyush Oswal 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Vitālijs Beresņevičs
1632. Aashi Kaushik 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Ivo Vaicis
1633. Renāts Tutiņš 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts Vladislavs Jevstigņejevs
1634. Kaspars Sproģis 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments Anatolijs Borodiņecs
1635. Andrejs Meteļica 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments Jānis Dirba
1636. Kirils Katanovs 25100 Aeronautikas institūts Mārtiņš Kleinhofs
1637. Aregaks Avetjans 26000 Arhitektūras fakultāte Alisa Koroļova
1638. Elvijs Vikštrems 26000 Arhitektūras fakultāte Uģis Bratuškins
1639. Aleksandrs Okss 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Pēteris Eizentāls
1640. Kārlis Šteinerts 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments Kristīna Bērziņa
1641. Kaspars Kalniņš-Kalnmalis 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments Ivars Raņķis
1642. Zanda Apīne 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts Jānis Uzulēns
1643. Amanda Brizga 25100 Aeronautikas institūts Vladislavs Ņesterovskis
1644. Dmitrijs Zaiko 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Antons Patļins
1645. Santa Odmiņa 25500 Transporta institūts Māris Gailis
1646. Pārsla Esmeralda Sietiņa 26000 Arhitektūras fakultāte Guntis Grabovskis
1647. Emīls Melders 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Jānis Grabis
1648. Genādijs Jeņičeks 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Aleksandrs Zaslavskis
1649. Arvīds Nātiņš 25500 Transporta institūts Jānis Rudzītis
1650. Imants Loškarevs 11100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts Ingars Steiks
1651. Laine Bogomazova 13100 Telekomunikāciju institūts Sandis Spolītis
1652. Harshilkumar Yogeshbhai Patel 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Jurģis Poriņš
1653. Vladislavs Kergets 13100 Telekomunikāciju institūts Toms Salgals
1654. Mārtiņš Lērums 13100 Telekomunikāciju institūts Toms Salgals
1655. Ineta Eversa 22501 IEVF Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas un vadīšanas katedra Iveta Puķīte
1656. Vadims Romaņenko 25500 Transporta institūts Vladimirs Iriškovs
1657. Artūrs Galītis 25500 Transporta institūts Mareks Mezītis
1658. Edgars Stuļģis 25500 Transporta institūts Jeļena Stepanova
1659. Dmitrii Ivanov 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Viesturs Bražis
1660. Ģirts Cinkus 25100 Aeronautikas institūts Pjotrs Trifonovs-Bogdanovs
1661. Renāte Raubišķe 14D00 Dizaina tehnoloģiju institūts Inga Zotova
1662. Renāte Melngaile 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Jānis Veliks
1663. Jyothi Prasad Gandreddi 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Artis Kromanis
1664. Vamsi Andra 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Artis Kromanis
1665. Sarath Kumar Babu 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Aleksejs Tatarinovs
1666. Nursultonbek Akanov 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Jānis Grundspeņķis
1667. Linda Elksnīte 12200 Datorvadības,automātikas un datortehnikas institūts Katrina Boločko
1668. Līva Kalniņa 14D00 Dizaina tehnoloģiju institūts Baiba Lukaševiča
1669. Pengbo Cong 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Ali Arshad
1670. Irina Samoiļenko 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Kristaps Freimanis
1671. Agris Asups 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts Kristaps Kolbergs
1672. Sergejs Pokatovs 13100 Telekomunikāciju institūts Toms Salgals
1673. Oļegs Djačenko 13100 Telekomunikāciju institūts Elmārs Lipenbergs
1674. Didzis Otomers 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts Jurijs Grizāns
1675. Danilo Andreozzi 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Inga Eriņa
1676. Lucas Brandao Rodrigues 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Ali Arshad
1677. Amrinder Singh 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Ingars Steiks
1678. Miks Garjāns 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Matīss Stunda
1679. Sijo Jose 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Dmitrijs Rusovs
1680. Artjoms Semjonovs 02700 RTU Ventspils filiāle Josifs Survilo
1681. Sudhanbalaji Karthikeyan 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Sandis Spolītis
1682. Beāte Krauze 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Inna Dovladbekova
1683. Alīna Reķēna 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Kristīne Veģere
1684. Una Īle 26000 Arhitektūras fakultāte Marts Švēde
1685. Mārtiņš Veisbārdis 01B00 Rīgas Biznesa skola Jānis Grēviņš
1686. Māris Ancāns 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Ēvalds Urtāns
1687. Artjoms Ščipanovs 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Marina Uhanova
1688. Dāvis Arājs 26000 Arhitektūras fakultāte Guntis Grabovskis