Noslēguma darbu reģistrs
  
# Nosaukums Autors Struktūrvienība Darba vadītājs
1. Dmitrijs Bulkins 24100 Transportbūvju institūts Ainārs Paeglītis
2. Krišs Rozenštoks 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Jan Rusz
3. Ojārs Naglis 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts Jānis Zvirgzdiņš
4. Āris Klešs 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts Iveta Stāmure
5. Arta Kaņepe 22501 IEVF Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas un vadīšanas katedra Jānis Viesturs
6. Anita Tepfere 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts Jānis Vanags
7. Vladislavs Timofejevs 24100 Transportbūvju institūts Ainārs Paeglītis
8. Ģirts Pavlovs 24100 Transportbūvju institūts Juris Smirnovs
9. Valērija Goričkina 24100 Transportbūvju institūts Juris Smirnovs
10. Zane Kapūna 24100 Transportbūvju institūts Juris Smirnovs
11. Kristaps Grūslis 24100 Transportbūvju institūts Juris Smirnovs
12. Jānis Riekstiņš 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Uldis Lencis
13. Kristaps Kļava 24100 Transportbūvju institūts Māris Kaļinka
14. Pēteris Fedorovičs 13200 Radioelektronikas institūts Deniss Stepins
15. Zane Eglīte 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Kārlis Kostjukovs
16. Arturs Gasjulis 11200 Enerģētikas institūts Tatjana Lomane
17. Liene Stankevica 24100 Transportbūvju institūts Māris Kaļinka
18. Vidaga Paulauska 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts Ivars Ščerbickis
19. Mihails Vinogradovs 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Konstantins Kozlovskis
20. Ksenija Golovko 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts Kristīna Tihomirova
21. Vladimirs Jaruļevičs 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Andrejs Podgornovs
22. Gusts Pavlovskis 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Laila Zemīte
23. Juris Alehno 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Josifs Survilo
24. Mārcis Zībergs 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts Gaļina Stankeviča
25. Sandra Sidenko 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts Andris Krūmiņš
26. Ainārs Noviks 11100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts Nadežda Kuņicina
27. Madara Zvejniece 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Deniss Ščeulovs
28. Elīna Minajeva 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Irina Voronova
29. Līga Kareļkova 22061 Starptautisko programmu nodaļa Iveta Ozoliņa-Ozola
30. Genādijs Kobenkins 11200 Enerģētikas institūts Oļegs Sļiskis
31. Vadims Kuļešovs 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Kārlis Ketners
32. Zane Cīrule 22315 Muitas un nodokļu katedra Agnese Grosa
33. Karīna Suharevska 11500 Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts Dagnija Blumberga
34. Mārtiņš Teivišs 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Uldis Kamols
35. Arnis Gulbis 22061 Starptautisko programmu nodaļa Māris Millers
36. Janīna Bočenkova 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Irina Voronova
37. Ilva Grigorjeva 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra Inga Lapiņa
38. Juris Latišs 24100 Transportbūvju institūts Ziedonis Lazda
39. Pāvels Popovs 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Elena Ketnere
40. Artūrs Cinis 22061 Starptautisko programmu nodaļa Elīna Gaile-Sarkane
41. Raimonda Kursīte 11200 Enerģētikas institūts Aleksandrs Dolgicers
42. Aleksejs Mališevs 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra Svetlana Mjakuškina
43. Inta Ivanova 24100 Transportbūvju institūts Māris Kaļinka
44. Viktorija Zaharova 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Andris Zabrauskis
45. Lauma Rudzīte 24100 Transportbūvju institūts Māris Kaļinka
46. Rūdis Apalītis 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Laila Zemīte
47. Angelīna Djakova 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts Kristīna Tihomirova
48. Jevgēnijs Zotovs 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Mārtiņš Vilnītis
49. Marta Amoliņa 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Raivo Kalderauskis
50. Rihards Kalniņš 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Baiba Gaujēna
51. Martins Vainoras 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Mārtiņš Vilnītis
52. Kristaps Brūniņš 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Vitālijs Lūsis
53. Baiba Meijere 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Uldis Kamols
54. Egita Mihailova 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Nadežda Semjonova
55. Santana Dortiņa 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra Maija Kavosa
56. Mārcis Galejs 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Līga Gaile
57. Aleksandra Novikova 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Iveta Ozoliņa-Ozola
58. Kaspars Iesalnieks 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Dmitrijs Serdjuks
59. Iveta Pokromoviča 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Konstantins Didenko
60. Jurģis Dzērve 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Laura Celmiņa
61. Vita Pastare 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Rita Greitāne
62. Līga Visocka 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Zane Rostoka
63. Vladislavs Baranovs 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Aleksandrs Korjakins
64. Ivars Vanags 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Vitālijs Lūsis
65. Jānis Ziediņš 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Raivo Kalderauskis
66. Paula Jansone 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Kārlis Kostjukovs
67. Jans Ratkevičs 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Dmitrijs Serdjuks
68. Mārtiņš Sināts 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts Lana Migla
69. Māris Strazdiņš 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Kaspars Bondars
70. Linards Šmeiksts 13200 Radioelektronikas institūts Dmitrijs Pikuļins
71. Deniss Vētra 13200 Radioelektronikas institūts Mihails Pudžs
72. Ģirts Aploks 11200 Enerģētikas institūts Ivars Alksnis
73. Kristaps Koponāns 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts Jurģis Zemītis
74. Aleksejs Borisovs 11200 Enerģētikas institūts Nikolajs Breners
75. Matīss Grietēns 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts Arturs Lešinskis
76. Māris Rudovics 11200 Enerģētikas institūts Anta Baķe
77. Mārtiņš Makreckis 11200 Enerģētikas institūts Ivars Alksnis
78. Matīss Seilis 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Inga Eriņa
79. Kalvis Kalniņš 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Irina Voronova
80. Anda Penka 22061 Starptautisko programmu nodaļa Valters Kaže
81. Sergejs Ļuļaks 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Andrejs Podgornovs
82. Vladimirs Kostenko 11200 Enerģētikas institūts Jevgeņijs Kozadajevs
83. Aleksejs Dmitrijevs 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Jānis Dirba
84. Kaspars Grundšteins 11200 Enerģētikas institūts Jānis Dirba
85. Elmārs Ozols 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Anna Mutule
86. Kirils Grickevičs 11200 Enerģētikas institūts Ļubova Petričenko
87. Mārtiņš Vidauskis 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Aleksandrs Korjakins
88. Deniss Visockis 24100 Transportbūvju institūts Jānis Zvirgzds
89. Santa Strautmane 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Nadežda Semjonova
90. Yana Grishchenko 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts Lana Migla
91. Jānis Šulcs 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts Lana Migla
92. Filips Čapligins 13200 Radioelektronikas institūts Anna Litviņenko
93. Māris Gāters 13200 Radioelektronikas institūts Dmitrijs Pikuļins
94. Valters Krasts 11100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts Oļegs Tetervenoks
95. Kristaps Kaža 13200 Radioelektronikas institūts Guntars Balodis
96. Angelina Degterenko 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Iveta Ozoliņa-Ozola
97. Einārs Eglītis 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Irina Voronova
98. Anita Mihaeļjana 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Irina Voronova
99. Katrīna Meržvinska 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Deniss Ščeulovs
100. Līga Bertmane 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Ieva Andersone
101. Evita Medne 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Iveta Ozoliņa-Ozola
102. Aleksandra Ļisica 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Laura Celmiņa
103. Aldis Dilevka 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Iveta Ozoliņa-Ozola
104. Ēriks Dinga 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Kārlis Kostjukovs
105. Daniils Miņenoks 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Anatolijs Mahņitko
106. Valters Žeižis 24100 Transportbūvju institūts Jānis Zvirgzds
107. Uldis Deivs Gailis 11200 Enerģētikas institūts Ivars Alksnis
108. Līva Suhane 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra Maira Sapata
109. Vineta Mežale 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra Irina Degtjarjova
110. Nadežda Griženkova 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra Anita Straujuma
111. Liene Grunda 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra Irina Degtjarjova
112. Ērika Buliņa 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra Jānis Pildavs
113. Mārīte Luriņa 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Māris Šinka
114. Arta Pīlēna 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra Maija Kavosa
115. Raivis Līcītis 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Konstantins Kozlovskis
116. Jānis Dzelme 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Aleksandrs Korjakins
117. Dagmāra Krūmiņa 24100 Transportbūvju institūts Māris Kaļinka
118. Normunds Pipars 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Sanita Rubene
119. Līga Zverbule 22061 Starptautisko programmu nodaļa Andris Balodis
120. Alise Kapteine 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra Jānis Pildavs
121. Lūcija Elizabete Smilškalne 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra Baiba Drēgere-Vaivode
122. Lelde Zemberga 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra Inga Lapiņa
123. Dāvis Kūms 13200 Radioelektronikas institūts Artūrs Āboltiņš
124. Pēteris Cābulis 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Kaspars Kalniņš
125. Lāsma Ratnika 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Normunds Tirāns
126. Valērijs Kobzars 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Tatjana Lomane
127. Stanislavs Mančinskis 11200 Enerģētikas institūts Nikolajs Breners
128. Inga Pedane 24100 Transportbūvju institūts Māris Kaļinka
129. Sergejs Hlusovs 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Svetlana Guseva
130. Gatis Molodcovs 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Dmitrijs Serdjuks
131. Dāvids Kroņkalns 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Anna Mutule
132. Aleksejs Koroļenko 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Mārtiņš Vilnītis
133. Mareks Birznieks 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Mārtiņš Vilnītis
134. Kristiāns Aļķis 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Kārlis Kostjukovs
135. Rolands Fedotovs 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Raivo Kalderauskis
136. Lelda Eistere 11200 Enerģētikas institūts Nikolajs Breners
137. Mārtiņš Logins 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Videvuds-Ārijs Lapsa
138. Vladislava Janukoviča 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Inga Eriņa
139. Ruslans Ivanovs 13200 Radioelektronikas institūts Deniss Stepins
140. Arnis Labans 11200 Enerģētikas institūts Arvīds Kanbergs
141. Rita Trama 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Rita Greitāne
142. Anna Elarte 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Andersone Ieva
143. Oskars Belcāns 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Normunds Balabka
144. Juris Jakštas 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts Marta Zemīte
145. Ēriks Trišins 24100 Transportbūvju institūts Mārtiņš Reiniks
146. Andrejs Cvetkovs 13200 Radioelektronikas institūts Guntars Dziļums
147. Kristiāna Milaša 11200 Enerģētikas institūts Oļegs Sļiskis
148. Ginta Ozoliņa 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Deniss Ščeulovs
149. Ritvars Freimanis 11500 Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts Andra Blumberga
150. Marija Gončaruka 11200 Enerģētikas institūts Svetlana Berjozkina
151. Kristiāna Galstjana 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Jana Eriņa
152. Krists Ziemelis 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Kārlis Kostjukovs
153. Aleksandrs Isajevs 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts Romāns Neilands
154. Sintija Girgensone 25100 Aeronautikas institūts Kristīne Carjova
155. Gļebs Kuzminovs 13200 Radioelektronikas institūts Jānis Semeņako
156. Reinis Vargulis 24100 Transportbūvju institūts Atis Zariņš
157. Pāvels Parhomenko 13200 Radioelektronikas institūts Deniss Stepins
158. Anželika Ļaskova 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra Iveta Daugule
159. Arvis Brics 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Dmitrijs Serdjuks
160. Raimonds Vērdiņš 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Laura Celmiņa
161. Salvis Jānis Vecelis 11200 Enerģētikas institūts Nikolajs Breners
162. Dita Alsiņa 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra Jānis Pildavs
163. Kristīne Biciņa 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Sarmīte Gailīte
164. Alīna Isajeva 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Laura Langenfelde
165. Ruta Sarkane 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Līga Kamola
166. Ričards Buners 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Sarmīte Gailīte
167. Amanda Zalpētere 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Līga Kamola
168. Anna Zīle 22061 Starptautisko programmu nodaļa Sandra Zelča
169. Annija Kalniņa 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Līga Kamola
170. Ilze Inese Priževaite 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Reinfelde Sandra
171. Anžela Sapogova 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Irina Voronova
172. Ella Spuriņa 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Kaspars Kalniņš
173. Maiga Veinberga 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Ieva Andersone
174. Rolands Bužs 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts Sandis Dejus
175. Anastasija Butoļina 11200 Enerģētikas institūts Svetlana Guseva
176. Elīna Ņeverčika 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts Ināra Laube
177. Laura Leikuma 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Māris Šinka
178. Uldis Zeile 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Rita Greitāne
179. Kristaps Juška 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Aleksandrs Korjakins
180. Arvīds Dovidens 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Rita Greitāne
181. Māris Šaicāns 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Sanita Rubene
182. Kristiāns Krists Birķis 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra Mg.oec., Guna Eglīte
183. Veronika Prilucka 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra Anita Straujuma
184. Aleksandra Taraseviča 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra Anita Straujuma
185. Signe Ozoliņa 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra Iveta Daugule
186. Kristaps Kurmis 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Jevgēnijs Kučkovskis
187. Ralfs Jurgens 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Kārlis Kostjukovs
188. Alvis Reinsons 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Kārlis Kostjukovs
189. Dainis Budrevičs 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Rita Greitāne
190. Ritvars Grēbers 11100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts Pēteris Apse-Apsītis
191. Everita Marija Zeimule 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra Baiba Drēgere-Vaivode
192. Lelde Lēvalde 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra Jānis Vanags
193. Darja Džimula 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra Aija Medne
194. Jekaterina Tokaļčika 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Inga Eriņa
195. Sergejs Kompa 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Ieva Andersone
196. Ginta Pētersone 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Sandra Reinfelde
197. Lāsma Ignatāne 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra Maija Kavosa
198. Gatis Jankovskis 24100 Transportbūvju institūts Olita Metuma
199. Tatjana Lazdāne 11200 Enerģētikas institūts Aleksandrs Dolgicers
200. Dita Žviriņa 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Kārlis Kostjukovs
201. Andrejs Zubaničs 24100 Transportbūvju institūts Māris Kaļinka
202. Igors Neviero 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts Aleksandrs Zajacs
203. Olga Šutenkova 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts Lana Migla
204. Andrejs Macevičs 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Līga Gaile
205. Artūrs Golubevs 24100 Transportbūvju institūts Māris Kaļinka
206. Baiba Priedīte 22061 Starptautisko programmu nodaļa Jānis Caune
207. Vasilijs Marčuks 22061 Starptautisko programmu nodaļa Ervīns Butkevičs
208. Elīna Jorena 22061 Starptautisko programmu nodaļa Rita Greitāne
209. Mārtiņš Lācis 22061 Starptautisko programmu nodaļa Ervīns Butkevičs
210. Arkādijs Brehovs 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Videvuds-Ārijs Lapsa
211. Raivis Širmelis 11500 Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts Andra Blumberga
212. Agrita Vingre 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Baiba Gaujēna
213. Kristers Alksnis 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Vitālijs Lūsis
214. Karīna Beridze 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Leonīds Pakrastiņš
215. Oļegs Guļba 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Aleksandrs Dolgicers
216. Andrejs Boroņenko 11200 Enerģētikas institūts Nikolajs Breners
217. Tomass Piternieks 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Inese Upīte
218. Edgars Dudko 22061 Starptautisko programmu nodaļa Anita Straujuma
219. Laura Siliņa 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts Kristīna Tihomirova
220. Evita Kairiša 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Anna Mutule
221. Emīls Stūrītis 13200 Radioelektronikas institūts Deniss Stepins
222. Dita Anančonoka 24100 Transportbūvju institūts Māris Kaļinka
223. Mārcis Kazakevičs 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Kaspars Kalniņš
224. Ēriks Austrums 13200 Radioelektronikas institūts Krišs Osmanis
225. Artis Rušiņš 13200 Radioelektronikas institūts Krišs Osmanis
226. Jānis Saulītis 24100 Transportbūvju institūts Māris Kaļinka
227. Matīss Pastars 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Kārlis Kostjukovs
228. Andrejs Podkoritovs 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Dmitrijs Serdjuks
229. Ilze Dāle 24100 Transportbūvju institūts Mārtiņš Reiniks
230. Didzis Dāvis Šūpulnieks 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Raivo Kalderauskis
231. Pāvels Ludišs 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Elena Ketnere
232. Ēriks Buls 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Kristīna Bērziņa
233. Ēriks Buls 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Kristīna Bērziņa
234. Dmitrijs Dimovs 11200 Enerģētikas institūts Igors Semjonovs
235. Raimonda Vutkēviča 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Kārlis Kostjukovs
236. Jānis Ločmanis 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Aleksandrs Korjakins
237. Armands Melngailis 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Ieva Andersone
238. Deivis Dvinskis 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Jānis Dirba
239. Arnis Kalniņš 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts Tālis Juhna
240. Roberts Strazdiņš 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts Sandis Dejus
241. Raimonds Strauss 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Andris Zabrauskis
242. Roberts Kirillovs 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Elīna Gaile-Sarkane
243. Ints Dimiņš 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Ieva Andersone
244. Sintija Lībenzone 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Inga Eriņa
245. Margarita Ņikiforova 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Jānis Kuškins
246. Harijs Cerus 11100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts Nadežda Kuņicina
247. Harijs Cerus 11100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts Nadežda Kuņicina
248. Karīna Tērauda 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Laura Celmiņa
249. Anda Pikšena 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Vitālijs Lūsis
250. Mārtiņš Broks 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Kārlis Kostjukovs
251. Marks Begens 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Vitālijs Lūsis
252. Ruta Gaidule 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Dmitrijs Serdjuks
253. Artūrs Spiridonovs 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Jānis Dirba
254. Roberts Nelsons 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts Gaļina Stankeviča
255. Rūdolfs Kunkulbergs 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Kārlis Gulbis
256. Kristians Kņigins 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Kārlis Ketners
257. Zane Lenša 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Kaspars Kalniņš
258. Artūrs Stradiņš 24100 Transportbūvju institūts Mārtiņš Reiniks
259. Agija Reča 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra Inga Lapiņa
260. Egija Veseļuna 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Laura Langenfelde
261. Konstantīns Kasperuks 11200 Enerģētikas institūts Kristīna Bērziņa
262. Aļina Ļovkina 24100 Transportbūvju institūts Armands Auziņš
263. Jānis Berkolds 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Aleksandrs Dolgicers
264. Oskars Staļģis 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Guntars Vempers
265. Jānis Vaits 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Andrejs Potapovs
266. Sergejs Stolovičs 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Inga Zicmane
267. Kaspars Neimanis 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Jānis Kuškins
268. Elīna Strazdiņa 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Normunds Rudzītis
269. Laura Ieva Zemīte 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Jānis Kuškins
270. Maija Jansone 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Renāte Cāne
271. Una Ločmele 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Jānis Kuškins
272. Marta Mikosa-Gē 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Alla Starčenko
273. Daniels Jankevičs 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Dmitrijs Solovjovs
274. Roberts Šnikvalds 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Alla Starčenko
275. Marta Madara Dundure 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Olga Bogdanova
276. Aleksis Iļjins 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Alla Starčenko
277. Artūrs Lācis 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Alla Starčenko
278. Kristaps Krekovskis 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Jānis Kuškins
279. Reinis Kalnrācenis 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Jānis Kuškins
280. Oskars Ūdris 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Liāna Supe
281. Agnese Ivane 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Astra Auziņa-Emsiņa
282. Aija Balckare-Kalniņa 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Astra Auziņa-Emsiņa
283. Klinta Grīmiņa 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Līga Jankova
284. Mairis Leons 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Valērijs Skribans
285. Linards Zvaigzne 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Alla Starčenko
286. Marta Kaparkalēja 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Jānis Kuškins
287. Ekaterina Kapustinskaya 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Nadīna Moroza
288. Laima Lāce 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Rita Rozentāle
289. Paula Rossinska 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Astra Auziņa-Emsiņa
290. Aleksandrs Ivaško 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Jānis Kuškins
291. Lita Sekste 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Dans Bērtulis
292. Dinija Paegle-Bukša 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Justīna Hudenko
293. Jūlija Undīne Dindune 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Jānis Kuškins
294. Edgars Dumbrovskis 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Alla Starčenko
295. Nauris Rikveilis 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Alla Starčenko
296. Andris Širokovs 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Edgars Rantiņš
297. Oļesja Markova 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Astra Auziņa-Emsiņa
298. Viktorija Petkeviča 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Alla Starčenko
299. Annija Rocēna 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Ivars Pucens
300. Kalvis Dobkevičs 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Alla Starčenko
301. Kristiāna Liekniņa 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Jānis Kuškins
302. Marta Sauša 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Jānis Kuškins
303. Maksims Černovs 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Alla Starčenko
304. Pēteris Keslers 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Jānis Kuškins
305. Rēzija Zvaigzne 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Jānis Kuškins
306. Agnija Skodžus 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Astra Auziņa-Emsiņa
307. Dace Baltiņa 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Jānis Kuškins
308. Edgars Pantjuks 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Rinalds Pļavnieks
309. Eduards Borisāns 24100 Transportbūvju institūts Atis Zariņš
310. Jānis Praličs 24100 Transportbūvju institūts Viktors Haritonovs
311. Armands Šimens 24100 Transportbūvju institūts R. Īzaks
312. Jurijs Steržanovs 24100 Transportbūvju institūts Viktors Haritonovs
313. Roberts Lasis 24100 Transportbūvju institūts Atis Zariņš
314. Jānis Rasiņš 24100 Transportbūvju institūts Juris Smirnovs
315. Artūrs Keiselis 24100 Transportbūvju institūts Atis Zariņš
316. Artis Soste 24100 Transportbūvju institūts J.Smirnovs
317. Elvis Skrīvelis 24100 Transportbūvju institūts Juris Smirnovs
318. Rita Elste 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Ingūna Jurgelāne-Kaldava
319. Jānis Freibergs 24100 Transportbūvju institūts Juris Smirnovs
320. Einārs Ervarts 24100 Transportbūvju institūts Juris Smirnovs
321. Edgars Štāls 24100 Transportbūvju institūts Atis Zariņš
322. Toms Ķirsis 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Jānis Kuškins
323. Kristaps Maneks 24100 Transportbūvju institūts Viktors Haritonovs
324. Agnese Antonoviča 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Ivars Pucens
325. Edijs Gulbis 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Astra Auziņa-Emsiņa
326. Jēkabs Agris Roziņš 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Ingūna Jurgelāne-Kaldava
327. Anna Sjomina 22315 Muitas un nodokļu katedra I.Jevinga
328. Mahdi Faycal Bentahar 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Vadims Žuravļovs
329. Igors Malijs 24100 Transportbūvju institūts Juris Smirnovs
330. Žanna Mālniece 22315 Muitas un nodokļu katedra I.Jevinga
331. Liāna Šnevele 24100 Transportbūvju institūts Jānis Bidzāns
332. Raitis Miglāns 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Ēriks Kļaviņš
333. Jānis Ozoliņš 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Jānis Kuškins
334. Ēriks Malahovs 24100 Transportbūvju institūts Māris Tams
335. Romāns Kornišovs 24100 Transportbūvju institūts Viktors Haritonovs
336. Rūta Zemīte 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Jānis Kuškins
337. Igors Suhoverhovs 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Alla Starčenko
338. Anna Andžāne 24100 Transportbūvju institūts Atis Zariņš
339. Sandis Pāps 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Jānis Kuškins
340. Lauris Šīmanis 24100 Transportbūvju institūts Juris Smirnovs
341. Valentīna Barkova 24100 Transportbūvju institūts Juris Smirnovs
342. Rihards Lubarskis 24100 Transportbūvju institūts Juris Smirnovs
343. Jānis Beļickis 24100 Transportbūvju institūts Juris Smirnovs
344. Anete Petrone 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Gusts Linkevičs
345. Dace Voiča 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Olga Bogdanova
346. Līva Bleidele 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra R.Cāne
347. Nauris Apeināns 24100 Transportbūvju institūts Ainārs Paeglītis
348. Toms Galejs 24100 Transportbūvju institūts A. Paeglītis
349. Aldis Konošonoks 24100 Transportbūvju institūts Ainārs Paeglītis
350. Pāvels Truņins 24100 Transportbūvju institūts Ainārs Paeglītis
351. Rihards Keišs 24100 Transportbūvju institūts Atis Zariņš
352. Roberts Bautra 24100 Transportbūvju institūts Juris Smirnovs
353. Edgars Krūmiņš 24100 Transportbūvju institūts Atis Zariņš
354. Rita Strika 22315 Muitas un nodokļu katedra M.Jurušs
355. Lelde Ģēģere 22315 Muitas un nodokļu katedra Māris Jurušs
356. Amanda Cīrule 22315 Muitas un nodokļu katedra Jānis Ēriks Niedrītis
357. Anda Paegle-Kadiķe 22315 Muitas un nodokļu katedra Vaira Gromule
358. Daiga Sondore 22315 Muitas un nodokļu katedra Justīna Hudenko
359. Anna Kondratjeva 22315 Muitas un nodokļu katedra Normunds Rudzītis
360. Gita Hincenberga 22315 Muitas un nodokļu katedra Aldis Čevers
361. Katrīna Loginova 22315 Muitas un nodokļu katedra Normunds Rudzītis
362. Diāna Grabeževa 22315 Muitas un nodokļu katedra Valentīna Andrējeva
363. Ivo Šteinbergs 22315 Muitas un nodokļu katedra Jānis Kuškins
364. Guntars Urtāns 22315 Muitas un nodokļu katedra Aivars Gulbis
365. Daiga Beitāne 22315 Muitas un nodokļu katedra Aldis Čevers
366. Jeļena Karnote 22315 Muitas un nodokļu katedra Aivars Gulbis
367. Aiga Ūbelīte 22315 Muitas un nodokļu katedra Aivars Gulbis
368. Alina Troška 22315 Muitas un nodokļu katedra Zane Rostoka
369. Ilze Doma 22315 Muitas un nodokļu katedra Māris Jurušs
370. Viktorija Baumane 22315 Muitas un nodokļu katedra Irina Jevinga
371. Linda Krūmiņa 22315 Muitas un nodokļu katedra Kaspars Plotka
372. Ramona Vlasova 22315 Muitas un nodokļu katedra Aivars Gulbis
373. Sintija Ķerpe 22315 Muitas un nodokļu katedra Sanita Dzene
374. Aija Kļaviņa 22315 Muitas un nodokļu katedra Andželika Vilks
375. Mihails Gavrilovs 22315 Muitas un nodokļu katedra Aldis Čevers
376. Linda Bāliņa 22315 Muitas un nodokļu katedra Taivo Hanzens
377. Ieva Švedenberga 22315 Muitas un nodokļu katedra Irina Jevinga
378. Annija Balčūna 22315 Muitas un nodokļu katedra Vaira Gromule
379. Ieva Pidze 22315 Muitas un nodokļu katedra Justīna Hudenko
380. Ludmila Žiļeviča 22315 Muitas un nodokļu katedra Irina Jevinga
381. Santa Ozola 22315 Muitas un nodokļu katedra Dzintra Amerika
382. Svetlana Saveiko 22315 Muitas un nodokļu katedra Aivars Gulbis
383. Ieva Burmeistere 22315 Muitas un nodokļu katedra Māris Jurušs
384. Angelīna Zotova 22315 Muitas un nodokļu katedra Jānis Ēriks Niedrītis
385. Laura Malinovska 22315 Muitas un nodokļu katedra Zane Rostoka
386. Alīna Možarova 22315 Muitas un nodokļu katedra Sanita Dzene
387. Mārīte Liepa 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Dmitrijs Solovjovs
388. Jolanta Rosicka 22315 Muitas un nodokļu katedra Irina Jevinga
389. Lauma Tenasa 22315 Muitas un nodokļu katedra Marika Krauja
390. Anfisa Sidorova 22315 Muitas un nodokļu katedra Andrejs Valbahs
391. Andis Kļanskis 22315 Muitas un nodokļu katedra Andrejs Valbahs
392. Stefānija Pakalne-Piterāne 22315 Muitas un nodokļu katedra Aldis Čevers
393. Ludmila Meikšāne 22315 Muitas un nodokļu katedra Aldis Čevers
394. Jana Sokolova 22315 Muitas un nodokļu katedra Aldis Čevers
395. Jeļizaveta Mazurinova 22315 Muitas un nodokļu katedra Andrejs Valbahs
396. Ņikita Bondars 22315 Muitas un nodokļu katedra Aldis Čevers
397. Olga Rogova 22315 Muitas un nodokļu katedra Gunārs Zambars
398. Vitālijs Volkovs 22315 Muitas un nodokļu katedra Andrejs Valbahs
399. Aleksandrs Vasiļjevs 22315 Muitas un nodokļu katedra A.Čevers
400. Kristīne Hermansone 22315 Muitas un nodokļu katedra Aivars Gulbis
401. Sandis Melnis 22315 Muitas un nodokļu katedra Aldis Čevers
402. Aleksandrs Dedels 22315 Muitas un nodokļu katedra Māris Jurušs
403. Lelde Rozenštengele 22315 Muitas un nodokļu katedra Irina Jevinga
404. Kristīne Stepanova 22315 Muitas un nodokļu katedra Irina Jevinga
405. Jūlija Jelinska 22315 Muitas un nodokļu katedra Irina Jevinga
406. Artis Jezupovs 22315 Muitas un nodokļu katedra Santa Sietniece
407. Elīna Akimova 22315 Muitas un nodokļu katedra Justīna Hudenko
408. Anastasija Muravjova 22315 Muitas un nodokļu katedra Māris Jurušs
409. Paula Grēviņa 22315 Muitas un nodokļu katedra Jānis Ēriks Niedrītis
410. Elizabete Gellere 22315 Muitas un nodokļu katedra Irina Jevinga
411. Viktorija Skrastiņa 22315 Muitas un nodokļu katedra Sandra Kārkliņa - Ādmine
412. Dāvis Dāvids Tālums 22315 Muitas un nodokļu katedra Irina Jevinga
413. Renata Tarasova 22315 Muitas un nodokļu katedra Vaira Gromule
414. Matīs Reinis Rūters 22315 Muitas un nodokļu katedra Kaspars Plotka
415. Sallija Kraukle 22315 Muitas un nodokļu katedra Sandra Kārkliņa - Ādmine
416. Ilze Varlamova 22315 Muitas un nodokļu katedra Māris Jurušs
417. Vlada Cibuļska 22315 Muitas un nodokļu katedra Irina Jevinga
418. Māris Razujevs 22315 Muitas un nodokļu katedra Irina Jevinga
419. Lilija Šiļvjana 22315 Muitas un nodokļu katedra Andrejs Valbahs
420. Ivars Žuks 22315 Muitas un nodokļu katedra Normunds Rudzītis
421. Igors Savičs 22315 Muitas un nodokļu katedra Normunds Rudzītis
422. Amanda Viļuma 22315 Muitas un nodokļu katedra Normunds Rudzītis
423. Jeļizaveta Dedele 22315 Muitas un nodokļu katedra Normunds Rudzītis
424. Artūrs Švarcbahs 22315 Muitas un nodokļu katedra Vaira Gromule
425. Agnese Varlamova 22315 Muitas un nodokļu katedra Justīna Hudenko
426. Laura Laurencija Krāmere 22315 Muitas un nodokļu katedra Māris Jurušs
427. Anastasija Bogdāne 22315 Muitas un nodokļu katedra Māris Jurušs
428. Konstantins Calko 22315 Muitas un nodokļu katedra Vaira Gromule
429. Ilana Rītiņa 22315 Muitas un nodokļu katedra Vaira Gromule
430. Inesa Groma 22315 Muitas un nodokļu katedra Justīna Hudenko
431. Veronika Ivanova 22315 Muitas un nodokļu katedra Vaira Gromule
432. Linda Leščinska 22315 Muitas un nodokļu katedra Justīna Hudenko
433. Darja Aļeņevska 22315 Muitas un nodokļu katedra Normunds Rudzītis
434. Gusts Garkalns 22315 Muitas un nodokļu katedra Normunds Rudzītis
435. Aigars Barans 22315 Muitas un nodokļu katedra A.Gulbis
436. Zaiga Buiķe 22315 Muitas un nodokļu katedra Māris Jurušs
437. Alise Priedola 22315 Muitas un nodokļu katedra Andželika Vilks
438. Jeļizaveta Paškeviča 22315 Muitas un nodokļu katedra Normunds Rudzītis
439. Daiga Bremmere 22315 Muitas un nodokļu katedra Valentīna Andrējeva
440. Lilija Ivanova 22315 Muitas un nodokļu katedra Māris Jurušs
441. Liāna Fomenko 22315 Muitas un nodokļu katedra A.Gulbis
442. Valts Jākobsons 22315 Muitas un nodokļu katedra Normunds Rudzītis
443. Kristians Kazainis 22315 Muitas un nodokļu katedra N.Rudzītis
444. Viktorija Znudova 22315 Muitas un nodokļu katedra Irina Jevinga
445. Jeļena Seļicka 22315 Muitas un nodokļu katedra Normunds Rudzītis
446. Jurijs Kiseļovs 22315 Muitas un nodokļu katedra Normunds Rudzītis
447. Didzis Lange 22315 Muitas un nodokļu katedra Mārtiņš Lielkalns
448. Alina Boļšakova 22315 Muitas un nodokļu katedra Irina Jevinga
449. Kristiāna Aksenoka 22315 Muitas un nodokļu katedra Vaira Gromule
450. Marta Blaua 22315 Muitas un nodokļu katedra Valentīna Andrējeva
451. Linda Kradzīte 22315 Muitas un nodokļu katedra Aivars Gulbis
452. Alīna Dolotova 22315 Muitas un nodokļu katedra Jānis Ēriks Niedrītis
453. Renārs Geks 22315 Muitas un nodokļu katedra Aldis Čevers
454. Mārtiņš Ločmelis 22315 Muitas un nodokļu katedra Aivars Gulbis
455. Dmitrijs Kostrovs 11200 Enerģētikas institūts Nikolajs Breners
456. Ilmārs Purviņš 11200 Enerģētikas institūts Jānis Kreilis
457. Jana Žoludova 12200 Datorvadības,automātikas un datortehnikas institūts Andrejs Matvejevs
458. Rūdolfs Beļaunieks 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Māris Turks
459. Konstantīns Griščenko 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts Dmitrijs Rusovs
460. Jevgēnijs Teličko 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts Kaspars Burbeckis
461. Uvis Štrauss 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Pāvels Rusakovs
462. Ļubova Burceva 14D00 Dizaina tehnoloģiju institūts Inga Dāboliņa
463. Vladislav Kroshkin 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Vitālijs Rjabovs
464. Mihails Stasjuks 13100 Telekomunikāciju institūts Elans Grabs
465. Karīna Ņikitina 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Vitālijs Rjabovs
466. Māris Bokta 13100 Telekomunikāciju institūts Ģirts Ivanovs
467. Vineela Gonemadatala 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Jurģis Poriņš
468. Ranjith Kumaran Marappan Ramasamy 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Dmitrijs Rusovs
469. Artūrs Balcers 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Zane Rostoka
470. Māris Rucko 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Jurijs Čižovs
471. Alise Trokša 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Tatjana Survilo
472. Supun Anjana Samarasinghe 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Ali Arshad
473. Shivam Vohra 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Egons Lavendelis
474. Rihards Breicis 01B00 Rīgas Biznesa skola Jānis Grēviņš
475. Linda Šarakova 13100 Telekomunikāciju institūts Oļģerts Belmanis
476. Vadims Kudrins 25500 Transporta institūts Aleksejs Vasiļjevs
477. Aleksejs Burcevs 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Irina Novosjolova
478. Ingus Mellers 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts Valdis Ziemelis
479. Akmalkhuja Ibrokhimov 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Mukharbiy Banov
480. Jēkabs Seredins 12200 Datorvadības,automātikas un datortehnikas institūts Jegors Fjodorovs
481. Andrejs Freiss 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts Aleksandrs Januševskis
482. Vladimirs Kļimjuks 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments Inga Zicmane
483. Ronalds Joels 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments Ivars Raņķis
484. Romāns Jermakovs 25500 Transporta institūts Aleksejs Vasiļjevs
485. Sergejs Cudzanovskis 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments Inga Zicmane
486. Armands Maļeckis 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Ruta Švinka
487. Ksenija Kudrjavceva 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Kristīne Šalma-Ancāne
488. Maksims Razživins 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dagnija Loča
489. Marina Pinčuka 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Mārīte Kirikova
490. Yashoda Savanth Raghunatha Rao 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Gundars Alksnis
491. Maksims Gorelovs 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Kaspars Auzarējs-Auzers
492. Mārcis Cibiņš 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments Mihails Gorobecs
493. Vadims Milaševičs 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Aleksejs Kataševs
494. Eva Mazura 02600 RTU Liepājas filiāle Irina Voronova
495. Pēteris Valmanis 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Rita Greitāne
496. Kārlis Raimonds Eniņš 12200 Datorvadības,automātikas un datortehnikas institūts Ēriks Kļaviņš
497. Mārtiņš Zavickis 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts Valentīna Urbāne
498. Zanda Undīne Ozola 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Dagnija Blumberga
499. Gatis Nāckalns 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments Viktors Haritonovs
500. Reinholds Stūriška 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts Jānis Bartušauskis
501. Mārtiņš Miezis 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Jānis Grabis
502. Jānis Jumītis 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Inese Mieriņa
503. Andris Jeminejs 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Ērika Bizdēna
504. Laimonis Rozenbergs 01B00 Rīgas Biznesa skola Jānis Grēviņš
505. Mārtiņš Bergsons 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments Baiba Gaujēna
506. Juris Āmars 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments Kristīna Bērziņa
507. Dmitrijs Litvins 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Pāvels Rusakovs
508. Artis Goldbergs 02700 RTU Ventspils filiāle Rahims Geidarovs
509. Elīna Dacjuka 23200 ETHF Lietišķās valodniecības institūts Inese Kočote
510. Kristīna Dubiņina 13100 Telekomunikāciju institūts Toms Salgals
511. Aigars Leicis 12200 Datorvadības,automātikas un datortehnikas institūts Olga Krutikova
512. Artjoms Lužnovs 12200 Datorvadības,automātikas un datortehnikas institūts Artjoms Supoņenkovs
513. Una Vagale 14D00 Dizaina tehnoloģiju institūts Agrita Krieviņa-Siliņa
514. Ieva Šūmane 14D00 Dizaina tehnoloģiju institūts Inese Ziemele
515. Arjun Manjunath Sagar 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Nadežda Kuņicina
516. Dainis Žagars 13200 Radioelektronikas institūts Māris Zeltiņš
517. Laima Kalniņa 12200 Datorvadības,automātikas un datortehnikas institūts Katrina Boločko
518. Konstance Saltupe 01B00 Rīgas Biznesa skola Jānis Grēviņš
519. Zane Ermansone 01B00 Rīgas Biznesa skola Daiga Ērgle
520. Krišs Jānis Mežiels 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Konstantins Didenko
521. Oļģerts Smalkais 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts Normunds Jēkabsons
522. Sandra Griģe 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Mg. sc. ing. Jānis Pekša
523. Rustem Kadirov 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Genādijs Šahmenko
524. Mayur Pravinbhai Surani 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Vitālijs Beresņevičs
525. Ēriks Podgurskis 25100 Aeronautikas institūts Ilmārs Ozoliņš
526. Elīza Viļuma 14D00 Dizaina tehnoloģiju institūts Gunta Zommere
527. Rakhimjon Ergashev 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Vitālijs Beresņevičs
528. Reinis Zēbergs 02600 RTU Liepājas filiāle Andris Priževaitis
529. Ashwin Kumar Kannan 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Vitālijs Boļšakovs
530. Vadims Tarvids 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments Andrejs Potapovs
531. Muruganantham Mohan 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Andrejs Romānovs
532. Ivars Koreņiks 25300 Mašīnbūves tehnoloģiju institūts Artis Kromanis
533. Jevģenijs Špaks 25300 Mašīnbūves tehnoloģiju institūts Natālija Mozga
534. Edgars Budreckis 02600 RTU Liepājas filiāle Dmitrijs Ļitvinovs
535. Vladislavs Goroško 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Hermanis Sorokins
536. Jevgēnijs Raģiņa 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Jānis Kampars
537. Amith Indika Karunarathna 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Vladislavs Jevstigņejevs
538. Ali Erdem Koyun 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Arnis Lektauers
539. Vadims Serguns 25500 Transporta institūts Māris Gailis
540. Ludmila Pimenova 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments Mihails Gorobecs
541. Olga Žuka 13100 Telekomunikāciju institūts Alīna Stafecka
542. Vladimirs Oļesiks 25500 Transporta institūts Pāvels Stankēvičs
543. Kaspars Vinogradovs 25100 Aeronautikas institūts Vladislavs Ņesterovskis
544. Jūlija Lilika 25100 Aeronautikas institūts Viktors Feofanovs
545. Didzis Trijēcis 25100 Aeronautikas institūts Ēriks Ozoliņš
546. Jānis Goldbergs 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Vitālijs Boļšakovs
547. Vladislavs Čikins 25500 Transporta institūts Valentīns Popovs
548. Edgars Grebežs 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Irina Voronova
549. Liliāna Puriņa 14D00 Dizaina tehnoloģiju institūts Eva Lapkovska
550. Pattabiraman Rajakumar 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Sigurds Jaundālders
551. Signe Korfa 14D00 Dizaina tehnoloģiju institūts Inese Ziemele
552. Mārtiņš Namsons 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments Aleksandrs Korjakins
553. Sagar Sureshbhai Savaliya 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Vitālijs Beresņevičs
554. Konstantin Mamay 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Pjotrs Trifonovs-Bogdanovs
555. Anna Marija Vrubļevska 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Valdis Pavļukevičs
556. Olafs Slabkovskis 25100 Aeronautikas institūts Aloizs Lešinskis
557. Oskars Purpišs 13200 Radioelektronikas institūts Māris Zeltiņš
558. Vitālijs Langenfelds 11100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts Jānis Zaķis
559. Armands Blekte 25100 Aeronautikas institūts Deniss Brodņevs
560. Valērija Ladika 14D00 Dizaina tehnoloģiju institūts Gaļina Terļecka
561. Jānis Šlapiņš 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Gints Jēkabsons
562. Sandis Icaks 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts Ineta Geipele
563. Nauris Neibolts 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Sergejs Gaidukovs
564. Vladislavs Birjukovs 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts Reinis Ozoliņš
565. Nadeeshika Harshani Silva Sampathawaduge 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Dagnija Blumberga
566. Jānis Baranovskis 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts Sigurds Jaundālders
567. Elīza Tračuma 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dagnija Loča
568. Evelīna Birjukovska 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Inese Poļaka
569. Anete Gobleja 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Jānis Grabis
570. Arun Kappil Madam Narayanan 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Gaļina Merkurjeva
571. Arvīds Jēgers 01B00 Rīgas Biznesa skola Andrejs Dzedons
572. Atis Meiers 02064 BALTECH studiju centrs Uldis Cimdiņš
573. Karina Priedēna 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Solvita Bērziša
574. Jānis Ducens 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Rūta Pirta
575. Artis Ozols 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Henrihs Gorskis
576. Jurģis Kociņš 01B00 Rīgas Biznesa skola Aldis Greitāns
577. Aleksandrs Kublinskis 01B00 Rīgas Biznesa skola Andrejs Dzedons
578. Reinis Skorovs 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Jūlija Golosova
579. Toms Aizpuris 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Egils Ginters
580. Inese Lavrinoviča 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts Vitālijs Beresņevičs
581. Mārtiņš Cinīts 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Pāvels Rusakovs
582. Jurijs Turkovs 25500 Transporta institūts Mihails Gorobecs
583. Vladislavs Barabaškins 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Kaspars Plotka
584. Artūrs Jumiķis 25100 Aeronautikas institūts Ilmārs Ozoliņš
585. Sholpan Tazhdavletova 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Aleksandrs Januševskis
586. Irina Shvetsova 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Aleksandrs Korjakins
587. Andrejs Balackis 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments B.Gaujēna
588. Ilona Tupule 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts Jānis Bērziņš
589. Gusts Sproģis 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts Ineta Geipele
590. Kavan Nalinbhai Desai 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Tatjana Tambovceva
591. Juris Kučiks 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments K.Kostjukovs
592. Gints Zazerskis 25100 Aeronautikas institūts Māris Hauka
593. Krishnamurthy Hariharan 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Ņikita Kočanovs
594. Daniils Daņilovs 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts Dmitrijs Karpovs
595. Liene Ķaukule 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Ludmila Kasperoviča
596. Jevgēnijs Protopopovs 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Pāvels Rusakovs
597. Artjoms Apsītis 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts Vitālijs Beresņevičs
598. Renāts Konovalovs 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Anna Borisova
599. Vladimirs Žukovs 25500 Transporta institūts Viktors Ivanovs
600. Seif Youssef Omar Ahmed 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Vladislavs Jevstigņejevs
601. Seif Youssef Omar Ahmed 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Olga Kononova
602. Konstantin Konstantinov 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Vladimirs Gonca
603. Anna Belikh 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Nataļja Lāce
604. Uģis Āboltiņš 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Armands Šenfelds
605. Lāsma Baltace 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Vineta Zemīte
606. Gatis Paeglis 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts Artis Kromanis
607. Ajith Nariyelil Saji 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Vladislavs Jevstigņejevs
608. Edgars Tjarve 12200 Datorvadības,automātikas un datortehnikas institūts Dmitrijs Bļizņuks
609. Danila Georgijs Dzehs 01B00 Rīgas Biznesa skola Jānis Grēviņš
610. Matīss Niklāvs Juhna 01B00 Rīgas Biznesa skola Jānis Grēviņš
611. Ričards Sakovičs 13100 Telekomunikāciju institūts Rolands Parts
612. Romāns Pacjuks 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Jana Bikovska
613. Marks Ozolinkevičs 25100 Aeronautikas institūts Māris Hauka
614. Nauris Bankavs 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts Vunders Zitāns
615. Madara Vīcupe 25100 Aeronautikas institūts Māris Hauka
616. Kristaps Sokolovskis 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments Viesturs Bražis
617. Kristaps Bērziņš 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts Artis Kromanis
618. Raimonds Kramēns 13100 Telekomunikāciju institūts Jurģis Poriņš
619. Diāna Krasavceva 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts Jānis Bartušauskis
620. Aleksandra Pucika 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts Jānis Bērziņš
621. Sergejs Koļesņičenko 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts Guna Bazone
622. Elvijs Koniševs 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts Jānis Bērziņš
623. Edgars Rumjancevs 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts Jānis Ieviņš
624. Edgars Rumjancevs 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts Jānis Ieviņš
625. Andris Ambrazēvičs 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts Valentīna Urbāne
626. Jānis Brics 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts Jānis Bērziņš
627. Madara Vaivade 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts Jānis Bērziņš
628. Rolands Popovs 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Jānis Grabis
629. Romāns Soldatenko 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts Valentīna Urbāne
630. Sintija Briede 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Maija Šenfelde
631. Andrejs Rogovs 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts Ineta Tērauda
632. Mārtiņš Vasiļjevs 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts Ineta Tērauda
633. Kristīne Anufrijeva 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts Ineta Tērauda
634. Gunārs Cvetkovs 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts Jānis Ieviņš
635. Marinika Manžosa 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Iveta Ozoliņa-Ozola
636. Anda Anmane 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Līga Kamola
637. Austris Ārbergs 01B00 Rīgas Biznesa skola Daiga Ērgle
638. Annija Emersone 01B00 Rīgas Biznesa skola Daiga Ērgle
639. Joseph Jose 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Henrihs Gorskis
640. Aleksandrs Toršins 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Sergejs Paršutins
641. Igors Višņakovs 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Arnis Kiršners
642. Jānis Andrejs Ķikāns 12200 Datorvadības,automātikas un datortehnikas institūts Artjoms Supoņenkovs
643. Eliass Šumahers 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Sergejs Paršutins
644. Toms Kristaps Sniedziņš 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Sergejs Paršutins
645. Vladislavs Žaļins 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Natālija Prokofjeva
646. Reinis Liepiņš 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Natālija Prokofjeva
647. Dmitrijs Kravčonoks 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Larisa Zaiceva
648. Rainers Rečs 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Aleksejs Jurenoks
649. Katrīna Kronberga 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Mārīte Kirikova
650. Vita Puškele 25100 Aeronautikas institūts Sergejs Bratarčuks
651. Lāsma Rutmane 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Jānis Grabis
652. Valters Svilāns 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Egons Lavendelis
653. Laima Daberte 26000 Arhitektūras fakultāte Sandra Treija
654. Mārtiņš Upītis 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts Ineta Geipele
655. Elza Elīza Vītola 26000 Arhitektūras fakultāte Agate Eniņa
656. Ziedonis Vilde 22501 IEVF Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas un vadīšanas katedra Iveta Puķīte
657. Linda Lapoška 22501 IEVF Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas un vadīšanas katedra Jānis Viesturs
658. Ieva Pastare 26000 Arhitektūras fakultāte Ieva Miķelsone
659. Vilnis Blaubergs 02700 RTU Ventspils filiāle Jevgeņijs Kozadajevs
660. Antons Koļenčenko 25100 Aeronautikas institūts Vladimirs Šestakovs
661. Alvis Žuravskis 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Henrihs Gorskis
662. Jolanta Graudone 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Pēteris Apse-Apsītis
663. Maksims Ivanovs 25500 Transporta institūts Mihails Gorobecs
664. Kristīne Lakševica 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Anna Borisova
665. Renārs Ronis 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts Dmitrijs Rusovs
666. Sandeep Damarla 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Andris Skrastiņš
667. Vishnu Shankar Venkataperumal 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Andris Skrastiņš
668. Artjoms Ragozins 25500 Transporta institūts Aleksandrs Rumjancevs
669. Sanda Andersone 25100 Aeronautikas institūts Aloizs Lešinskis
670. Monta Megre 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Kristīne Gorbunova
671. Amina Latroche 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Mārīte Kirikova
672. Gustavs Mārtiņš Liepiņš 01B00 Rīgas Biznesa skola Jānis Grēviņš
673. Matīss Vaivods 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Jurijs Dehtjars
674. Praveen Francis 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Dmitrijs Rusovs
675. Krista Akmene 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Irina Voronova
676. Midhun Karatte Bharathan 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Egils Ginters
677. Zane Kārklevalka 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Ieva Andersone
678. Artis Mihailovs 13100 Telekomunikāciju institūts Toms Salgals
679. Jānis Simsons 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments I.Steiks
680. Edgars Vilks 25500 Transporta institūts Gundars Zalcmanis
681. Edgars Barovskis 25500 Transporta institūts Pāvels Gavrilovs
682. Laimis Tolvaisa 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments J.Kreicbergs
683. Ņikita Turavins 25500 Transporta institūts Guntis Strautmanis
684. Roberts Ščetiņins 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Pāvels Rusakovs
685. Balaji Natarajan 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Ņikita Kočanovs
686. Aiga Gvozdeva 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Gints Jēkabsons
687. Edvīns Skrebelis 25500 Transporta institūts Ēriks Vonda
688. Maksims Deņisovs 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Jānis Grundspeņķis
689. Vunders Zitāns 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts Vladimirs Jemeļjanovs
690. Ramona Svirska 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts Jānis Bērziņš
691. Oghenero Utomudo Omogha 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Mārīte Kirikova
692. Oghenero Utomudo Omogha 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Mārīte Kirikova
693. Justs Placāns 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Raimundas Matulevičius
694. Kaspars Šaumanis 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts Guntars Laukazīle
695. Aleksandrs Šelgunovs 25500 Transporta institūts Iļja Korago
696. Dmitrijs Koļesnikovs 25500 Transporta institūts Mareks Mezītis
697. Thomas Shajan 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Vladislavs Jevstigņejevs
698. Eglons Raudziņš 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Viesturs Bražis
699. Andris Bankovs 25500 Transporta institūts Nataļja Ivaškovska
700. Vladislavs Korņilovs 25500 Transporta institūts Jeļena Stepanova
701. Voldemārs Baroniņš 25500 Transporta institūts Aleksandrs Rumjancevs
702. Dmitrijs Nataļjins 25500 Transporta institūts Aleksandrs Rumjancevs
703. Umid Nizamov 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Dmitrijs Rusovs
704. Ingmārs Daniels Meļķis 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Jurijs Čižovs
705. Ervīns Jansons 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Agris Ņikitenko
706. Stefan Dayneko 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Agris Ņikitenko
707. Aļona Poteškina 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Inese Poļaka
708. Naveen Andrew 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Ali Arshad
709. Antons Šidlovskis 25100 Aeronautikas institūts Ilmārs Ozoliņš
710. Daniels Levickis 25500 Transporta institūts Māris Gailis
711. Beāte Karmena Bāliņa 26000 Arhitektūras fakultāte Marts Švēde
712. Asnāte Kļava 26000 Arhitektūras fakultāte Edgars Bondars
713. Sergejs Fedotovs 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts Iveta Puķīte
714. Mihir Ajaykumar Parikh 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Tatjana Tambovceva
715. Daņiils Derevščukovs 22501 IEVF Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas un vadīšanas katedra Laimdota Šnīdere
716. Valdis Lesiņš 22501 IEVF Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas un vadīšanas katedra Ineta Geipele
717. Anna Ieva Bukolde 22501 IEVF Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas un vadīšanas katedra Armands Auziņš
718. Igors Daņilovs 12200 Datorvadības,automātikas un datortehnikas institūts Viktors Ajevskis
719. Daiga Pauzere 12200 Datorvadības,automātikas un datortehnikas institūts Andrejs Matvejevs
720. Elza Marta Pildere 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Uldis Kamols
721. Jānis Striks 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Rita Greitāne
722. Artjoms Formuļevičs 12200 Datorvadības,automātikas un datortehnikas institūts Oksana Pavļenko
723. Mursals Kerimovs 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts Romāns Andrijauskas
724. Divyaben Kantilal Patel 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Anastasija Žiravecka
725. Anete Kirilova 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Sandra Jansone
726. Normunds Taurītis 25100 Aeronautikas institūts Viktors Feofanovs
727. Antons Harlamovs 25100 Aeronautikas institūts Sergejs Bratarčuks
728. Mairita Zālīte 25100 Aeronautikas institūts Margarita Urbaha
729. Marta Ozerska 25100 Aeronautikas institūts Aloizs Lešinskis
730. Lauris Bullis 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts Jānis Pošeiko
731. Rimants Jeļinsks 02700 RTU Ventspils filiāle Rahims Geidarovs
732. Santis Vanags 02700 RTU Ventspils filiāle Rahims Geidarovs
733. Intars Grinbergs 02700 RTU Ventspils filiāle Anna Mutule
734. Jevgeņijs Grahoļskis 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments Oļegs Linkevičs
735. Kristaps Rossinskis 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Viesturs Bražis
736. Vladimirs Manukjans 25100 Aeronautikas institūts Viktors Feofanovs
737. Oļegs Gedzjuns 25500 Transporta institūts Māris Gailis
738. Monta Taube 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Natālija Prokofjeva
739. Mareks Vjaksa 11200 Enerģētikas institūts Nikolajs Breners
740. Aleksandrs Borisovs 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments Laila Zemīte
741. Mikus Puriņš 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Māris Turks
742. Aigars Šmuksts 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments Pēteris Apse-Apsītis
743. Andris Zemke 02700 RTU Ventspils filiāle Andrejs Podgornovs
744. Armands Krūmiņš 25500 Transporta institūts Jānis Rudzītis
745. Nikhil Chenginimattam Thomas 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Deniss Stepins
746. Jānis Orols 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Viesturs Bražis
747. Dāniels Stuģis 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Svetlana Jurenoka
748. Anastasija Šaitore 02700 RTU Ventspils filiāle Josifs Survilo
749. Pāvels Survilo 25500 Transporta institūts Mihails Gorobecs
750. Raimonds Leitāns 25500 Transporta institūts Ēriks Vonda
751. Roberts Teivāns-Treinovskis 25500 Transporta institūts Iļja Korago
752. Monta Pļiskova 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Māra Pudāne
753. Reinis Znotiņš 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Māra Pudāne
754. Arnis Gustins 12200 Datorvadības,automātikas un datortehnikas institūts Sintija Petroviča
755. Glorija Baliniškīte 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Egons Lavendelis
756. Kristīne Rubene 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts Inese Vilcāne
757. Līga Jupatova 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts Inese Vilcāne
758. Valts Ulmanis 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Uldis Kamols
759. Rihards Bigis 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments Aldis Greķis
760. Satyanarayana Patibandla 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Oļģerts Belmanis
761. Reinis Sadovskis 01B00 Rīgas Biznesa skola Jānis Grēviņš
762. Varun Sundaresan 01B00 Rīgas Biznesa skola Jānis Grēviņš
763. Toms Raikstiņš 01B00 Rīgas Biznesa skola Jānis Grēviņš
764. Roberts Šķiliņš 13100 Telekomunikāciju institūts Sandis Spolītis
765. Henrijs Avotiņš 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Nataļja Lāce
766. Vladislavs Kiveļevs 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Aleksejs Jurenoks
767. Ksenija Fortūna 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dagnija Loča
768. Marija Gadžimuradova 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Daina Kalniņa
769. Matīss Zuteris 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Agnese Stunda-Zujeva
770. Aleksandrs Čmiļs 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Hermanis Sorokins
771. Navya Pati 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Deniss Stepins
772. Edgars Kukulis 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments Ingars Steiks
773. Sergejs Lepeškins 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments V.Haritonovs
774. Roberts Freibergs 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Vineta Zemīte
775. Roberts Freibergs 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Aldis Balodis
776. Nauris Rihards Penigs 25100 Aeronautikas institūts Sergejs Kuzņecovs
777. Bekzod Bababekov 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Vladimirs Šestakovs
778. Germans Gusarevs 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts Sabīne Upnere
779. Monta Vikštrema 26000 Arhitektūras fakultāte Uģis Bratuškins
780. Anna Dārija Roze 26000 Arhitektūras fakultāte Ieva Miķelsone
781. Jurijs Eisaks 26000 Arhitektūras fakultāte Edgars Bondars
782. Ilona Šmatko 14D00 Dizaina tehnoloģiju institūts Baiba Lukaševiča
783. Eleonora Vežane 23200 ETHF Lietišķās valodniecības institūts Larisa Iļinska
784. Maksims Plohuta 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Olita Medne
785. Rihards Meisters 25100 Aeronautikas institūts Margarita Urbaha
786. Andis Šeršņovs 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments Māris Kalvāns
787. Mahesh Chandupatla 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Dmitrijs Rusovs
788. Sergejs Batenko 12200 Datorvadības,automātikas un datortehnikas institūts Viktors Ajevskis
789. Kristina Garkušina 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Valdis Kampars
790. Jānis Vilks 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Solvita Bērziša
791. Kristīne Krasnopjorova 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Henrihs Gorskis
792. Edijs Ozols 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Vita Šakele
793. Jānis Brēde 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments Oļegs Linkevičs
794. Mārtiņš Goldbergs 11100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts Jānis Zaķis
795. Chul Hwan Cho 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Pēteris Šķēls
796. Kristaps Zvirgzds 14D00 Dizaina tehnoloģiju institūts Jānis Kalniņš
797. Igors Nerušs 25500 Transporta institūts Mihails Gorobecs
798. Vladimirs Kuzmins 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Inese Poļaka
799. Ilvija Ulmane 12200 Datorvadības,automātikas un datortehnikas institūts Viktors Ajevskis
800. Muhammed Shifil Tirundikkal 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Vladislavs Jevstigņejevs
801. Felix Babu 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Vladislavs Jevstigņejevs
802. Artjoms Ņefjodovs 25100 Aeronautikas institūts Māris Hauka
803. Līga Dolotova 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Lauma Jokste
804. Avinash Narisetty 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Sigurds Jaundālders
805. Lauris Klēfelds 02700 RTU Ventspils filiāle Oļegs Sļiskis
806. Aleksandra Pavlova 14D00 Dizaina tehnoloģiju institūts Ilze Gūtmane
807. Ramona Horsta 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts Normunds Balabka
808. Māris Ozoliņš 25500 Transporta institūts Jānis Rudzītis
809. Santa Krukovska 25500 Transporta institūts Oksana Iščuka
810. Aigars Ūdris 25500 Transporta institūts Viktors Ivanovs
811. Valērija Agurjanova 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Nadežda Semjonova
812. Sai Srinivas Chowdary Komatineni 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Dmitrijs Rusovs
813. Ivan Bolshakov 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Vladimirs Šatrevičs
814. Rihards Šimkus 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts Ņikita Kočanovs
815. Tatjana Glazova 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments Mihails Gorobecs
816. Anna Zabello 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments Atis Zariņš
817. Jana Repše 26000 Arhitektūras fakultāte Alisa Koroļova
818. Andris Naudiņš 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments Jānis Markus
819. Paula Žaunere 14D00 Dizaina tehnoloģiju institūts Inese Ziemele
820. Viktorija Iļjiniha 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Maija Šenfelde
821. Elgars Līpenīts 02064 BALTECH studiju centrs Mārīte Kirikova
822. Mayank Jain 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Aleksandrs Januševskis
823. Elija Paeglīte 01B00 Rīgas Biznesa skola Jānis Grēviņš
824. Jevgēnijs Šašins 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Sintija Petroviča
825. Madara Kristiāna Glinka 26000 Arhitektūras fakultāte Alisa Koroļova
826. Paula Kalniete 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Vitālijs Boļšakovs
827. Jūlianna Kostina 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Jelena Pečerska
828. Roberts Lapsiņš 25100 Aeronautikas institūts Igors Smirnovs
829. Ieva Stradiņa 26000 Arhitektūras fakultāte Anita Antenišķe
830. Arvis Bērziņš-Bērzītis 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Kaspars Plotka
831. Andris Tjuļins 25300 Mašīnbūves tehnoloģiju institūts Irīna Boiko
832. Akhror Norkulov 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Sabīne Upnere
833. Rūdolfs Cīrulis 26000 Arhitektūras fakultāte Dace Kalvāne
834. Natalya Sineva 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Jelena Pečerska
835. Viktoryia Bulyha 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Jelena Pečerska
836. Paula Čvikova 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Tatjana Tambovceva
837. Aleksandra Maria Gasiorowska 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Renāte Strazdiņa
838. Pāvels Grjozs 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Jānis Eiduks
839. Canberk Urkup 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Gundars Alksnis
840. Anastasija Vasiļjeva 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Lauma Jokste
841. Chandu Dilhara Rupasinghe Madurapperuma Arachchige 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Inga Eriņa
842. Vladimirs Krasnogorskis 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts Artis Kromanis
843. Marta Megne 11500 Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts Francesco Romagnoli
844. Sandra Nonberga 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Svetlana Jurenoka
845. Anastasija Pestova 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Egons Lavendelis
846. Anastasiya Yan 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Alla Anohina-Naumeca
847. Kristers Fišers 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Jānis Pekša
848. Annija Luīze Pole 01B00 Rīgas Biznesa skola Jānis Grēviņš
849. Jānis Raščevskis 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Inese Upīte
850. Elīna Leiba-Lipsne 14D00 Dizaina tehnoloģiju institūts Andra Ulme
851. Tatjana Kuzņecova 13100 Telekomunikāciju institūts Oļģerts Belmanis
852. Agnese Poiša 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Kristīne Gorbunova
853. Lauma Zaiga Treimane 22501 IEVF Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas un vadīšanas katedra Jānis Vanags
854. Shaykhzod-Alibek Rakhmonov 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Nadežda Koleda
855. Manivannan Srinivasan 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Sigurds Jaundālders
856. Aija Maure 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments Vitālijs Lūsis
857. Abdul-Khaliq Mohammed 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Aleksejs Jurenoks
858. Abdul-Khaliq Mohammed 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Aleksejs Jurenoks
859. Sherimol Jose 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Jūlija Bistrova
860. Ruslans Sudņiks 13100 Telekomunikāciju institūts Andris Skrastiņš
861. Zaiga Vaišļa 13100 Telekomunikāciju institūts Andris Skrastiņš
862. Oskars Platacis 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Jānis Grabis
863. Ņikita Filipčenko 13100 Telekomunikāciju institūts Jānis Braunfelds
864. Juliāna Vangovska 13100 Telekomunikāciju institūts Jānis Braunfelds
865. Alise Zandersone-Narvaiša 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Jānis Grabis
866. Rihards Ošiņš 01B00 Rīgas Biznesa skola Raimonds Lieksnis
867. Jekaterina Gruzdova 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Nadežda Semjonova
868. Rihards Kohs 25500 Transporta institūts Māris Gailis
869. Anatolijs Lukaševičs 25500 Transporta institūts Viktors Ivanovs
870. Aleksandrs Ševcovs 11100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts Anastasija Žiravecka
871. Elīza Sekace 22501 IEVF Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas un vadīšanas katedra Jānis Viesturs
872. Edgars Grigorjevs 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Ieva Andersone
873. Michel Daniel Wettstein 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Ervīns Butkevičs
874. Armands Rieba 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments Mārtiņš Vilnītis
875. Kārlis Ozols 01B00 Rīgas Biznesa skola Aldis Greitāns
876. Signe Melkina 26000 Arhitektūras fakultāte Dace Kalvāne
877. Justīne Iesaliņa 23200 ETHF Lietišķās valodniecības institūts Marina Platonova
878. Alvis Vilcāns 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Jana Eriņa
879. Dairis Jakubovskis 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Jana Eriņa
880. Komronbek Azimkhodjaev 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Jana Eriņa
881. Roshan Thapa 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Vladimirs Šatrevičs
882. Reinis Petkus 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Inesa Bušovska
883. Valērija Anševica 25500 Transporta institūts Jeļena Stepanova
884. Ruslans Šilenkovs 25100 Aeronautikas institūts Viktors Feofanovs
885. Ineta Irbe 25100 Aeronautikas institūts Kristīne Carjova
886. Kosmas Andreadis 01B00 Rīgas Biznesa skola Jānis Grēviņš
887. Mairis Mušperts 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments Aldis Lojāns
888. Aleksandrs Gupalo 02700 RTU Ventspils filiāle Anna Mutule
889. Gopala Krishnan Perumal 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Oļģerts Belmanis
890. Klāvs Galenieks 26000 Arhitektūras fakultāte Sandra Treija
891. Rūdolfs Jānis Štāls 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Jānis Ločs
892. Alise Vabiščeviča 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts Jānis Kaņeps
893. Staņislavs Ļisovenko 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts Mārtiņš Baltmanis
894. Andrejs Rečs 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Andrejs Romānovs
895. Adrians Kuzmins 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts Edgars Kovals
896. Poļina Ņižņika 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Inese Poļaka
897. Anna Kokoreviča 14D00 Dizaina tehnoloģiju institūts Gunta Zommere
898. Justīne Janaite 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Kaspars Plotka
899. Priya Karthikeyan 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Jurijs Dehtjars
900. Mārcis Āboliņš 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Sergejs Paršutins
901. Jahn Haldorsen 01B00 Rīgas Biznesa skola Jānis Grēviņš
902. Anastasija Novotočinova 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Ludmila Kasperoviča
903. Ilze Migliniece 12200 Datorvadības,automātikas un datortehnikas institūts Andrejs Matvejevs
904. Berta Beketova 26000 Arhitektūras fakultāte Uģis Bratuškins
905. Ēriks Vaikulis 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Katrina Boločko
906. Madars Ozoliņš 02700 RTU Ventspils filiāle Josifs Survilo
907. Andrejs Graudiņš 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts Dzintars Cvilikovskis
908. Anete Veidele 02600 RTU Liepājas filiāle Vladimirs Šatrevičs
909. Kirils Koroļovs 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts Kristīne Gorbunova
910. Dmitrijs Mihailovs 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Pāvels Rusakovs
911. Dmitrijs Čornobiļs 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Pāvels Rusakovs
912. Gatis Tikiņš 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts Jānis Ieviņš
913. Maksims Korabovskis 22501 IEVF Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas un vadīšanas katedra Raja Kočanova
914. Lauma Meimere 22501 IEVF Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas un vadīšanas katedra Raja Kočanova
915. Pēteris Ceplis 25500 Transporta institūts Gundars Zalcmanis
916. Maksims Šeļakovs 01B00 Rīgas Biznesa skola Andrejs Dzedons
917. Sunnatilla Abdullaev 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Olga Kononova
918. Roberta Fišere 26000 Arhitektūras fakultāte Marts Švēde
919. Krishnaben Harshadkumar Patel 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Ingars Steiks
920. Sintija Kiršnere 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Jānis Grundspeņķis
921. Shokhrukhbek Muratov 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Oļegs Jakovļevs
922. Sabīne Garkāja 14D00 Dizaina tehnoloģiju institūts Inga Dāboliņa
923. Elīna Bistrova 23200 ETHF Lietišķās valodniecības institūts Marina Platonova
924. Kristīne Zariņa 14D00 Dizaina tehnoloģiju institūts Agrita Krieviņa-Siliņa
925. Kristaps Ciguzis 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Aleksejs Jurenoks
926. Sergey Charikov 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Vladimirs Šestakovs
927. Luīze Eglīte 26000 Arhitektūras fakultāte Sandra Treija
928. Laura Sārta 01B00 Rīgas Biznesa skola Raivis Lucijanovs
929. Rasuljon Sayfullaev 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Inga Eriņa
930. Dhruv Shaileshkumar Gurjar 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Sigurds Jaundālders
931. Arturs Dankovs 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts Jānis Lungevičs
932. Vladislavs Budovskis 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments Mārtiņš Vilnītis
933. Artis Mičulis 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments Ēriks Vonda
934. Sergejs Morozs 25500 Transporta institūts Mareks Mezītis
935. Marina Gromova 25500 Transporta institūts Fjodors Mihailovs
936. Kristīne Bruzgule 25100 Aeronautikas institūts Aloizs Lešinskis
937. Dainis Turkins 25100 Aeronautikas institūts Mārtiņš Kleinhofs
938. Viktorija Frolova 22501 IEVF Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas un vadīšanas katedra Jānis Vanags
939. Pratheepan Karthikeyan 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Aleksejs Jurenoks
940. Tigran Tumanyan 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Kaspars Plotka
941. Anda Dručka 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Tatjana Tambovceva
942. Dāniels Klinge 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Natālija Prokofjeva
943. Daniils Bobrovs 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts Ivo Vaicis
944. Sergejs Čehs 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments Elena Ketnere
945. Irina Puriņa 23200 ETHF Lietišķās valodniecības institūts Larisa Iļinska
946. Aldis Reinfelds 22501 IEVF Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas un vadīšanas katedra Kristīne Fedotova
947. Elza Muraševa 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts Mārtiņš Upītis
948. Lauma Rateniece 14D00 Dizaina tehnoloģiju institūts Edgars Kirilovs
949. Raitis Bērziņš 13200 Radioelektronikas institūts Guntars Balodis
950. Srinivasa Manoj Mungamuri 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Jurijs Grizāns
951. Sandeep Reddy Thumu 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Jānis Mazais
952. Ilze Kaugija 02064 BALTECH studiju centrs Jānis Mazais
953. Arkādijs Zvaigzne 01B00 Rīgas Biznesa skola Andrejs Koliškins
954. Kristiāns Melnis 02064 BALTECH studiju centrs Jānis Grabis
955. Alise Miezāne 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Jana Eriņa
956. Artemijs Ščeglovs 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Kristīne Šalma-Ancāne
957. Rolando Huapaija-Delgado 01B00 Rīgas Biznesa skola I.Jākobsone
958. Abdoul Razaq Dahood 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Ģirts Zariņš
959. Mārcis Urbāns 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Natālija Prokofjeva
960. Aleksandrs Štefaņuks 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts Vladimirs Jemeļjanovs
961. Reinis Moisejs 25500 Transporta institūts Jānis Rudzītis
962. Armands Meirāns 01B00 Rīgas Biznesa skola J.Ulmanis
963. Daniels Cjaputa 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Tatjana Survilo
964. Lāsma Luža 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Maija Šenfelde
965. Artūrs Baumanis 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts Māris Ziemelis
966. Edgars Eisons 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Kārlis Briņķis Dr.sc.ing.
967. Dainis Siliņš 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Ieva Markoviča
968. Dāvids Isakovs 01B00 Rīgas Biznesa skola Jānis Grēviņš
969. Rolands Dzenis 01B00 Rīgas Biznesa skola Jānis Grēviņš
970. Aleksandrs Drobovs 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments Jānis Kaminskis
971. Jānis Pēkmanis 25100 Aeronautikas institūts Viktors Feofanovs
972. Gatis Upenieks 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments Nikolajs Breners
973. Jekaterina Kabinkova 25100 Aeronautikas institūts Viktors Feofanovs
974. Lauris Lauža 01B00 Rīgas Biznesa skola Jānis Grēviņš
975. Miķelis Hartmanis 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Natālija Prokofjeva
976. Aivis Panovs 13100 Telekomunikāciju institūts Jurģis Poriņš
977. Rūta Karlīne Kiršfelde 14D00 Dizaina tehnoloģiju institūts Dana Beļakova
978. Roberts Sūna 25300 Mašīnbūves tehnoloģiju institūts Natālija Mozga
979. Ernests Rudzītis 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts Ivo Vaicis
980. Austris Zeltiņš 11100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts Igors Uteševs
981. Darja Dudkina 23200 ETHF Lietišķās valodniecības institūts Oksana Ivanova
982. Baiba Romanovska 23200 ETHF Lietišķās valodniecības institūts Larisa Iļinska
983. Aleksandrs Konoševičs 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Ludmila Aleksejeva
984. Jevģenijs Novickis 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Ludmila Aleksejeva
985. Yury Voronin 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Sergejs Kuzņecovs
986. Maksims Stepanovs 25100 Aeronautikas institūts Valerijs Muhins
987. Kaspars Launags 25100 Aeronautikas institūts Vitālijs Pavelko
988. Rhythm Bawa 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Vladislavs Jevstigņejevs
989. Andrey Kan 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Vladimirs Šestakovs
990. Rihards Juris Bērziņš 25100 Aeronautikas institūts Mārtiņš Kleinhofs
991. Maksims Dragans 25100 Aeronautikas institūts Mārtiņš Kleinhofs
992. Aļina Aksjonova 14D00 Dizaina tehnoloģiju institūts Ilze Gūtmane
993. Pēteris Ozoliņš 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Gusts Linkevičs
994. Renārs Ņikitins 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments Ivars Raņķis
995. Kristaps Šins 25100 Aeronautikas institūts Mārtiņš Kleinhofs
996. Saravanan Singaram 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Andrejs Romānovs
997. Nora Patrīcija Fausta 14D00 Dizaina tehnoloģiju institūts Inga Dāboliņa
998. Armands Dzenis 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments Mārtiņš Vilnītis
999. Marta Arta Ostrovska 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Solvita Bērziša
1000. Mārtiņš Vizulis 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Normunds Kante
1001. Ēriks Vorobjovs 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Aleksejs Jurenoks
1002. Delvin Karippai Paul 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Gaļina Merkurjeva
1003. Ramona Dūrena 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Inna Juhņeviča
1004. Artūrs Jašins 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Aldis Balodis
1005. Vitalijs Oļeščuks 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments Guntars Balodis
1006. Krista Volodina 14D00 Dizaina tehnoloģiju institūts Agrita Krieviņa-Siliņa
1007. Ulvis Roberts Bebris 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts Ivo Vaicis
1008. Ernests Jēkabs Beigarts 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts Sigurds Jaundālders
1009. Ksenija Tkačova 25500 Transporta institūts Mihails Gorobecs
1010. Ruslan Abdurrahimov 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Irina Voronova
1011. Stanislav Firsov 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Andrejs Romānovs
1012. Alimzhan Assiltayev 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Mareks Mezītis
1013. Germans Smirnovs 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Vitālijs Boļšakovs
1014. Uldis Požarskis 25100 Aeronautikas institūts Aleksandrs Urbahs
1015. Toms Blūms 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Antons Patļins
1016. Arturs Laizāns 25500 Transporta institūts Pāvels Gavrilovs
1017. Anta Štāle 13100 Telekomunikāciju institūts Ingrīda Lavrinoviča
1018. Siva Reddy Varikuti 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Vjačeslavs Bobrovs
1019. Shiva Narayana Uppu 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Vjačeslavs Bobrovs
1020. Sagar Prakashbhai Tailor 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Guntis Ancāns
1021. Justīne Jakuševa 14D00 Dizaina tehnoloģiju institūts Dana Beļakova
1022. Ksenija Gluško 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Natālija Prokofjeva
1023. Pāvels Novosads 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments Mihails Gorobecs
1024. Kārlis Bulmers 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Mg. sc. ing. Artūrs Blese
1025. Pramod Banjara 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Artūrs Bartusevičs
1026. Zane Feodorova 13100 Telekomunikāciju institūts Toms Salgals
1027. Nanija Kūma 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Vladislavs Minkevičs
1028. Niks Ertmanis 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Ilze Andersone
1029. Roberts Birkants 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Anastasija Špakova
1030. Kārlis Rudāks 12200 Datorvadības,automātikas un datortehnikas institūts Jolanta Goldšteine
1031. Azizakhon Alimova 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Larisa Iļinska
1032. Santa Krasauska 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Rita Greitāne
1033. Sendija Rakova 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Ieva Andersone
1034. Ritvars Mežiels 02064 BALTECH studiju centrs Deniss Ščeulovs
1035. Nodirjon Karimov 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Vladimirs Šatrevičs
1036. Eltaj Babazade 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Inga Eriņa
1037. Kamil Adam Zaborowski 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Vitālijs Boļšakovs
1038. Lauris Leimanis 13100 Telekomunikāciju institūts Nikolajs Bogdanovs
1039. Rose Marie Charuvil Elizabeth 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Agnese Stunda-Zujeva
1040. Toms Olands 12200 Datorvadības,automātikas un datortehnikas institūts Nataļja Budkina
1041. Kashif Ali Tariq 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Vitālijs Beresņevičs
1042. Lauris Jākobsons 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Jānis Grabis
1043. Emīls Brics 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Agris Ņikitenko
1044. Kintija Čukure 02600 RTU Liepājas filiāle Irina Voronova
1045. Katrīna Bērziņa 14D00 Dizaina tehnoloģiju institūts Uģis Briedis
1046. Eva Raudziņa 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Jurijs Čižovs
1047. Evita Cucure 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Mg. s. ing. Baiba Blumberga
1048. Fazliddin Ismailov 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Oksana Ivanova
1049. Reinis Rozenbergs 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Jānis Grabis
1050. Aleksandrs Avdejevs 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Jānis Grabis
1051. Abhishek Anjanappa 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Inna Buņina
1052. Raimonds Survila 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts Egils Liepiņš
1053. Raimonds Kraulis 02700 RTU Ventspils filiāle Laila Zemīte
1054. Kristaps Freijs 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Matīss Stunda
1055. Arnis Vinters 02700 RTU Ventspils filiāle Renāta Varfolomejeva
1056. Manditha Kuruppu Appuhamilage 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Inga Eriņa
1057. Efeja Glinska 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Jana Eriņa
1058. Ļubava Popova 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Maija Šenfelde
1059. Laura Balode 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Nataļja Lāce
1060. Roberts Krastiņš 25100 Aeronautikas institūts Emma Šidlovska
1061. Demija Tijāre 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Jana Eriņa
1062. Krists Pētersons 25300 Mašīnbūves tehnoloģiju institūts Oskars Liniņš
1063. Ērika Jasvina 13100 Telekomunikāciju institūts Sandis Spolītis
1064. Ksenija Osadcuka 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Jānis Pekša
1065. Gustavs Slūtiņš 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Anastasija Špakova
1066. Signe Dambiņa 14D00 Dizaina tehnoloģiju institūts Gunta Zommere
1067. Romāns Ostrovskis 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts Valdis Dzērve
1068. Igors Kristiāns Medvedevs 02600 RTU Liepājas filiāle Dmitrijs Ļitvinovs
1069. Emīls Bolmanis 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Oskars Grīgs
1070. Aleksandrs Razuvajevs 02600 RTU Liepājas filiāle Andris Priževaitis
1071. Arvīds Vāvere 13100 Telekomunikāciju institūts Jānis Braunfelds
1072. Dmitrijs Prigunovs 13100 Telekomunikāciju institūts Jānis Braunfelds
1073. Rajapaksha Pathirannahelage Chanuka Rajapaksha 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Klinta Vilcāne
1074. Mārtiņš Lukjaņenoks 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts Andris Molotanovs
1075. Elvijs Lankovskis-Ķeķis 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts Jeļena Malahova
1076. Ziming Wang 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Aleksejs Jurenoks
1077. Nikita Ponomarjovs 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Oksana Ņikiforova
1078. Antra Kalniņa 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Mārīte Kirikova
1079. Agija Stanke 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Valdis Kampars
1080. Illa Klabe 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts Guntars Bāliņš
1081. Laura Ogorceva 02600 RTU Liepājas filiāle Inga Eriņa
1082. Gundega Līva Lonska 13100 Telekomunikāciju institūts Alīna Stafecka
1083. Artūrs Ķempelis 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Pāvels Rusakovs
1084. Einārs Leckis 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Jānis Eiduks
1085. Raghwendra Kumar 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Gundars Alksnis
1086. Raghwendra Kumar 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Gundars Alksnis
1087. Liene Kirķe 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts Normunds Balabka
1088. Renārs Žeļezkins 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts Iveta Uka
1089. Gvido Kleins 25300 Mašīnbūves tehnoloģiju institūts Jānis Kaņeps
1090. Manish Rajeshbhai Sevak 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Ingars Steiks
1091. Roberta Aina Kaspare 14D00 Dizaina tehnoloģiju institūts Silvija Kukle
1092. Beāte Zavadska 26000 Arhitektūras fakultāte Sandra Treija
1093. Jolanta Graudone 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Pēteris Apse-Apsītis
1094. Arturs Kušins 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Marina Uhanova
1095. Krišjānis Pinka 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Jānis Kampars
1096. Vusal Orujlu 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Oksana Ņikiforova
1097. Anete Brenčuka 12200 Datorvadības,automātikas un datortehnikas institūts Agris Ņikitenko
1098. Justīns Petinens 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Māris Buiķis
1099. Herta Vītuma 26000 Arhitektūras fakultāte Egons Bērziņš
1100. Alise Rūja 14D00 Dizaina tehnoloģiju institūts Agrita Krieviņa-Siliņa
1101. Anastasija Ribaka 14D00 Dizaina tehnoloģiju institūts Agnese Nagle
1102. Artūrs Grullis-Drullis 02600 RTU Liepājas filiāle Andris Priževaitis
1103. Kristaps Zembergs 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Mārtiņš Bonders
1104. Armands Kazia 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Jānis Veliks
1105. Aivars Skridulis 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Kārlis Laiviņš
1106. Katrīna Buravcova 12200 Datorvadības,automātikas un datortehnikas institūts Jolanta Goldšteine
1107. Rolands Neimanis 25500 Transporta institūts Juris Kreicbergs
1108. Amanda Pipare 01B00 Rīgas Biznesa skola Jānis Grēviņš
1109. Rūdolfs Ērkšķis 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts Edgars Kovals
1110. Rama Rao Thakkala Pally 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Oļģerts Belmanis
1111. Igors Suharevskis 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Aldis Balodis
1112. Gints Bērziņš 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Jānis Grabis
1113. Umesh Haribhai Vavaliya 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Jānis Vība
1114. Elmārs Timoškāns 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Jurijs Čižovs
1115. Armands Kozlovskis 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Vitālijs Boļšakovs
1116. Anandh Shankar 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Vjačeslavs Lapkovskis
1117. Zarina Begulova 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Nataļja Lāce
1118. Dāgs Putniņš 12200 Datorvadības,automātikas un datortehnikas institūts Jegors Fjodorovs
1119. Ahmad Hassan 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Artūrs Āboltiņš
1120. Laura Skladova 13100 Telekomunikāciju institūts Sandis Spolītis
1121. Viktorija Rupato 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Ludmila Kasperoviča
1122. Ivonna Mūrniece 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Iveta Pokromoviča
1123. Amanda Zelča 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Aleksandra Mihņenoka
1124. Daniils Gončarovs 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Natālija Prokofjeva
1125. Leonīds Perminovs 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Solvita Bērziša
1126. Muzeeb Ur Rehman - 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Ilze Andersone
1127. Deniss Bezuščonoks 13100 Telekomunikāciju institūts Jānis Braunfelds
1128. Ieva Kalniņa 22501 IEVF Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas un vadīšanas katedra Jānis Viesturs
1129. Ligita Avsjukova 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts Jānis Bērziņš
1130. Kaspars Pots 11100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts Oskars Krievs
1131. Ludmila Jakovļeva 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts Ivars Bekmanis
1132. Pāvels Dorohovs 13100 Telekomunikāciju institūts Jurģis Poriņš
1133. Pavithra Gunasekaran 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Aleksejs Kataševs
1134. Vitālijs Visockis 25500 Transporta institūts Nataļja Ivaškovska
1135. Aleksandrs Idermans 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts Viktors Gutakovskis
1136. Anastasija Trizna 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Andris Ozols
1137. Beatrise Stūre 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Sergejs Gaidukovs
1138. Agne Simanoviča 01B00 Rīgas Biznesa skola Jānis Grēviņš
1139. Solveiga Krima-Dāve 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Ilze Judrupa
1140. Ģirts Orols 25100 Aeronautikas institūts Konstantins Savkovs
1141. Uģis Aramins 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Rita Greitāne
1142. Alberts Žagars 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Ainārs Auziņš
1143. Kirils Petrovecs 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts Egils Cēders
1144. Karolina Juganova 23200 ETHF Lietišķās valodniecības institūts Larisa Iļinska
1145. Vita Logina 23200 ETHF Lietišķās valodniecības institūts Oksana Ivanova
1146. Linda Klindžāne 12200 Datorvadības,automātikas un datortehnikas institūts Jolanta Goldšteine
1147. Oskars Ugulis 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts Artis Kromanis
1148. Svetlana Muravjova 25500 Transporta institūts Jūlija Freimane
1149. Naleen Kumar Karuppasamy 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Vitālijs Boļšakovs
1150. Agnese Višņevska 13100 Telekomunikāciju institūts Andis Supe
1151. Kaspars Zaķis 13100 Telekomunikāciju institūts Andis Supe
1152. Sintija Logina 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Varis Karitāns
1153. Arnis Leitens 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Aldis Balodis
1154. Jānis Viesis 13100 Telekomunikāciju institūts Jānis Braunfelds
1155. Jeevan Kishore Jujjuvarapu 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Andis Supe
1156. Dmitrijs Andrejevs 13100 Telekomunikāciju institūts Andis Supe
1157. Aleksejs Mirnijs 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments Māris Zeltiņš
1158. Elvis Haritonovs 13100 Telekomunikāciju institūts Jānis Braunfelds
1159. Artūrs Ņikuļins 13100 Telekomunikāciju institūts Jānis Braunfelds
1160. Evita Pluce 13100 Telekomunikāciju institūts Jānis Braunfelds
1161. Artūrs Petrovičs 13100 Telekomunikāciju institūts Jānis Braunfelds
1162. Bobur Azizov 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Klinta Vilcāne
1163. Rolands Cāzers 13100 Telekomunikāciju institūts Klinta Vilcāne
1164. Anastasija Vologžaņina 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Skaidrīte Reihmane
1165. Madara Brice-Daukševiča 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts Georgijs Kiseļovs
1166. Didzis Lapsa 11100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts Kaspars Ozols
1167. Uvis Spole 01B00 Rīgas Biznesa skola Jānis Grēviņš
1168. Linda Roze 02600 RTU Liepājas filiāle Rita Greitāne
1169. Artūrs Jaunošāns 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Ludmila Kasperoviča
1170. Agnese Pidrika 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Jana Eriņa
1171. Klāvs Rudzons 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts Ernests Jansons
1172. Vaira Monta Meldere 14D00 Dizaina tehnoloģiju institūts Inga Zotova
1173. Arturs Artemjevs 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Mārīte Kirikova
1174. Jūlija Spuriņa 23200 ETHF Lietišķās valodniecības institūts Tatjana Smirnova
1175. Evija Cibuļska 12200 Datorvadības,automātikas un datortehnikas institūts Katrina Boločko
1176. Armands Kļaviņš 12200 Datorvadības,automātikas un datortehnikas institūts Māris Ziema
1177. Raitis Šaripo 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Egils Ginters
1178. Heinrihs Kristians Skrodelis 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Antons Patļins
1179. Andrejs Rotmistrovs 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts Viktors Gutakovskis
1180. Artūrs Aleksandrovičs 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Jurijs Čižovs
1181. Ezozbek Yulchiev 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Vitālijs Beresņevičs
1182. Sergejs Muraško 25500 Transporta institūts Nataļja Ivaškovska
1183. Kārlis Millers 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Egons Bērziņš
1184. Lūkass Tomass Lukašēvics 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Liene Grigorjeva
1185. Lauma Trautmane 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Vladimirs Šatrevičs
1186. Edvīns Krūmiņš 25500 Transporta institūts Nataļja Ivaškovska
1187. Andrejs Ratuševs 25500 Transporta institūts Aleksandrs Rumjancevs
1188. Mihails Smirnovs 25500 Transporta institūts Aleksandrs Rumjancevs
1189. Maksims Princs 25500 Transporta institūts Aleksandrs Rumjancevs
1190. Andrejs Lavrinovičs 25500 Transporta institūts Ruslans Muhitovs
1191. Lauris Ziemelis 22501 IEVF Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas un vadīšanas katedra Iveta Puķīte
1192. Valērijs Lomaka 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments Mihails Pudžs
1193. Diāna Tukāne 25100 Aeronautikas institūts Margarita Urbaha
1194. Jana Logunova 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Vitālijs Boļšakovs
1195. Jevgenijs Andersons 25500 Transporta institūts Pāvels Gavrilovs
1196. Amanda Strakša 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Kaspars Plotka
1197. Kaspars Fišers 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Inese Poļaka
1198. Laine Madelāne 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Tatjana Survilo
1199. Romāns Galaiko 01B00 Rīgas Biznesa skola Jānis Grēviņš
1200. Annija Lasmane 01B00 Rīgas Biznesa skola Jānis Grēviņš
1201. Mārtiņš Lapiņš 01B00 Rīgas Biznesa skola Kārlis Jānis Ātrens
1202. Jūlija Topņikova 14D00 Dizaina tehnoloģiju institūts Inga Dāboliņa
1203. Chukwuma Victor Iheanacho 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Artūrs Āboltiņš
1204. Anete Heiberga 12200 Datorvadības,automātikas un datortehnikas institūts Andrejs Matvejevs
1205. Santa Elizabete Kārkliņa 12200 Datorvadības,automātikas un datortehnikas institūts Andrejs Matvejevs
1206. Daiga Keiša 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Iveta Ozoliņa-Ozola
1207. Karīna Hundadze 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Deniss Ščeulovs
1208. Vladlens Starovoitovs 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Eleonora Latiševa
1209. Ervīns Ainārs Balodis 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Elīna Gaile-Sarkane
1210. Jekaterina Pankeviča 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Iveta Ozoliņa-Ozola
1211. Laura Feldmane 12200 Datorvadības,automātikas un datortehnikas institūts Andrejs Matvejevs
1212. Arsenijs Rogovs 01B00 Rīgas Biznesa skola Daiga Ērgle
1213. Edvards Kiruks 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Eleonora Latiševa
1214. Elza Priede 01B00 Rīgas Biznesa skola Claudio Andres Rivera
1215. Katrīne Otersone 13100 Telekomunikāciju institūts Valentīns Popovs
1216. Jānis Skuja 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments Inga Zicmane
1217. Danils Babašs 02700 RTU Ventspils filiāle Inga Zicmane
1218. Ahmed Gamal Ezzeldin Mohamed Ibrahim Mowafy 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Ingars Steiks
1219. Emīls Zalcmanis 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Ainārs Āboltiņš
1220. Agnese Katlapa 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Ainārs Āboltiņš
1221. Zigmārs Kalniņš 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Mārīte Kirikova
1222. Ilona Valdmane 01B00 Rīgas Biznesa skola Raimonds Lieksnis
1223. Bhargav Vegi 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Andrejs Romānovs
1224. Bharath Sugali Krishna Naik 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Arnis Lektauers
1225. Sanchu George 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Arnis Lektauers
1226. Pauls Jānis Auziņš 25500 Transporta institūts Māris Gailis
1227. Mihails Mišutkins 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts Jānis Kaņeps
1228. Mārtiņš Zernis 22501 IEVF Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas un vadīšanas katedra Iveta Puķīte
1229. Samanta Gavare 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Jurijs Čižovs
1230. Aleksandrs Matkevičs 11100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts Ivars Raņķis
1231. Dany Davis 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Egils Ginters
1232. Olga Zīle 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments Viesturs Bražis
1233. Evita Zīle 14D00 Dizaina tehnoloģiju institūts Gunta Zommere
1234. Viktors Sidorovs 25500 Transporta institūts Pāvels Gavrilovs
1235. Kristaps Paļskis 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Aldis Balodis
1236. Normunds Krontāls 25100 Aeronautikas institūts Māris Hauka
1237. Ainārs Zībarts 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments Ingars Steiks
1238. Ņikita Grišmanovskis 25500 Transporta institūts Ļubova Kirillova
1239. Viktors Ananičs 13100 Telekomunikāciju institūts Andis Supe
1240. Jānis Lakševics 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Remo Merijs-Meri
1241. Sandis Ziediņš 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Jurijs Ozoliņš
1242. Pāvels Tihomirovs 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments Aleksandrs Korjakins
1243. Aleksandrs Sergijenko 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Aleksejs Kataševs
1244. Emīlija Vija Ploriņa 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Aldis Balodis
1245. Iļja Sosunovs 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Aleksejs Kataševs
1246. Deniss Kiseļovs 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments Diāna Žalostība
1247. Semih Yoltan 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Mārīte Kirikova
1248. Sofja Batalova 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Kristīne Šalma-Ancāne
1249. Jānis Ruicēns 22501 IEVF Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas un vadīšanas katedra Jānis Zvirgzdiņš
1250. Jurģis Prikulis 26000 Arhitektūras fakultāte Renāte Čaupale
1251. Jānis Pohevičs 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments Ivars Raņķis
1252. Vinay Nannapaneni 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Ģirts Zariņš
1253. Dhana Srivalli Golukonda 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Ņikita Kočanovs
1254. Gusts Svarinskis 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts Vunders Zitāns
1255. Andris Kozinda 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts Jānis Uzulēns
1256. Tatjana Kolomenčikova 14D00 Dizaina tehnoloģiju institūts Gunta Zommere
1257. Kristīne Daņiļenko 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts Gunita Sudāre
1258. Ksenija Klementjeva 12200 Datorvadības,automātikas un datortehnikas institūts Oksana Pavļenko
1259. Andrejs Svetlovs 12200 Datorvadības,automātikas un datortehnikas institūts Andrejs Matvejevs
1260. Agnija Onukrāne 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Aleksejs Jurenoks
1261. Jānis Andersons 12200 Datorvadības,automātikas un datortehnikas institūts Dmitrijs Bļizņuks
1262. Imants Pulkstenis 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments Mihails Pudžs
1263. Matīss Cišs 25100 Aeronautikas institūts Deniss Brodņevs
1264. Darja Bistrova 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Vineta Minkēviča
1265. Giacomo Muraro 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Inga Eriņa
1266. Vladislavs Siņicins 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts Ineta Geipele
1267. Matīss Zemturis 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Jānis Grabis
1268. Sachin Pannegar 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Ģirts Zariņš
1269. Miķelis Gulbis 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Jānis Grabis
1270. Maksims Drozdovičs 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Māris Turks
1271. Yahya Abdulraheem Hamdan Alshwaily 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Oļegs Jakovļevs
1272. Regina Gaynulina 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Aleksandrs Fedotovs
1273. Andis Cīrulis 01B00 Rīgas Biznesa skola Raivis Lucijanovs
1274. Laura Sprudzāne 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts Jānis Bērziņš
1275. Sindija Balode 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Sarmīte Barvika
1276. Egils Zvejnieks 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments Aleksandrs Korjakins
1277. Rajanikanth Doddagadiganahalli Nage Gowda 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Dmitrijs Serdjuks
1278. Edijs Matīss 25100 Aeronautikas institūts Māris Hauka
1279. Arnis Šmidriņš 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments A.Dolgicers
1280. Ieva Elizabete Brudne 26000 Arhitektūras fakultāte Uģis Bratuškins
1281. Emma Moroza 25500 Transporta institūts Jānis Eiduks
1282. Alīna Ārenta 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Zane Ābelniece
1283. Vlada Gračova 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Hermanis Sorokins
1284. Elvija Vanaga 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Aleksandra Mihņenoka
1285. Ingus Mastiņš 01B00 Rīgas Biznesa skola Jānis Grēviņš
1286. Jānis Krūms 25100 Aeronautikas institūts Margarita Urbaha
1287. Anete Tauriņa 02600 RTU Liepājas filiāle Ieva Andersone
1288. Madara Ārente 14D00 Dizaina tehnoloģiju institūts Baiba Lukaševiča
1289. Parvizs Šihalijevs 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts Vladislavs Jevstigņejevs
1290. Arnita Spule 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Andris Šutka
1291. Sergejs Žizņevskis 13200 Radioelektronikas institūts Māris Zeltiņš
1292. Ralfs Osītis 25500 Transporta institūts Māris Gailis
1293. Miks Jātnieks 25100 Aeronautikas institūts Mārtiņš Kleinhofs
1294. Toms Mārtiņš Sīmanis 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Aleksejs Jurenoks
1295. Atis Žvagiņš 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments Mārtiņš Vilnītis
1296. Liene Pēkšēna 12200 Datorvadības,automātikas un datortehnikas institūts Andrejs Matvejevs
1297. Paula Dīriņa 02064 BALTECH studiju centrs Jānis Grabis
1298. Valters Gotlaufs 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts Jānis Lungevičs
1299. Raimonds Ratniks 11100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts Iļja Galkins
1300. Paula Mangule 01B00 Rīgas Biznesa skola Jānis Grēviņš
1301. Alīsija Kislicka 01B00 Rīgas Biznesa skola Jānis Grēviņš
1302. Valērija Kuranova 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts Inesa Bušovska
1303. Gundega Selga Horste 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Inesa Bušovska
1304. Mihails Šepeļevs 11100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts Aivars Pumpurs
1305. Aivars Gailis 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts Ineta Geipele
1306. Reinis Jānis Silavs 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Anita Finke
1307. Valters Veinbergs 22501 IEVF Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas un vadīšanas katedra Jānis Viesturs
1308. Ivars Buls 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts Ineta Geipele
1309. Moahamad Salih Ali Khableel 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Edgars Pudzis
1310. Laura Kļava 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts Valentīna Urbāne
1311. Alise Ciema 02064 BALTECH studiju centrs Jānis Mazais
1312. Aleksis Pauls Lindemanis 25300 Mašīnbūves tehnoloģiju institūts Jānis Lungevičs
1313. Rinalds Puriņš 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Ingars Steiks
1314. Valdis Gavars 12200 Datorvadības,automātikas un datortehnikas institūts Katrina Boločko
1315. Krists Venterzutis 25300 Mašīnbūves tehnoloģiju institūts Natālija Mozga
1316. Elīna Ērgle 14D00 Dizaina tehnoloģiju institūts Inita Rudzīte
1317. Aleksandrs Repins 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Ansis Avotiņš
1318. Igors Jušanovs 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts Guntis Strautmanis
1319. Anna Kristiāna Dāve 26000 Arhitektūras fakultāte Egons Bērziņš
1320. Džeina Kleina 02600 RTU Liepājas filiāle Konstantins Didenko
1321. Ņikita Kudrjaševs 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Vitālijs Boļšakovs
1322. Henrijs Vīgants 25100 Aeronautikas institūts Margarita Urbaha
1323. Madara Marcinkus 26000 Arhitektūras fakultāte Edgars Bondars
1324. Gatis Jaunzems 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments Oskars Krievs
1325. Kaspars Zaķis 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts Ineta Tērauda
1326. Muthu Sankar Venkatachalam 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Oksana Ņikiforova
1327. Jānis Krūmiņš 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments S.Rubene
1328. Dmitrijs Balackis 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments B.Gaujēna
1329. Evija Biseniece 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments S.Rubene
1330. Lasha Koniashvili 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Genādijs Šahmenko
1331. Vitālijs Rudkovskis 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts Artis Kromanis
1332. Aleksejs Umanskis 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Alla Anohina-Naumeca
1333. Jānis Melnis 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments Verners Straupe
1334. Alexander Bykov 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Vitālijs Boļšakovs
1335. Tatjana Zaharova 25100 Aeronautikas institūts Aloizs Lešinskis
1336. Sandra Šlara 25100 Aeronautikas institūts Igors Smirnovs
1337. Oskars Kroniņš 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments Juris Smirnovs
1338. Rathish Mariappan 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Dmitrijs Rusovs
1339. Aigars Lagzdiņš 02700 RTU Ventspils filiāle Laila Zemīte
1340. Vladislavs Šiškins 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Jānis Zaķis
1341. Daina Baumane 13100 Telekomunikāciju institūts Toms Salgals
1342. Dāvis Kokins 12200 Datorvadības,automātikas un datortehnikas institūts Matīss Eriņš
1343. Reinis Rītiņš 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Henrihs Gorskis
1344. Ojārs Stūre 01B00 Rīgas Biznesa skola D.Auers
1345. Liene Siliņa 14D00 Dizaina tehnoloģiju institūts Inga Dāboliņa
1346. Anrijs Rode 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Aleksejs Jurenoks
1347. Anna Korvena Kosakovska 02064 BALTECH studiju centrs Jeļena Titko
1348. Deepak Tumkur Shivanandaiah 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Gundars Alksnis
1349. Signe Zommere 14D00 Dizaina tehnoloģiju institūts Gaļina Terļecka
1350. Mārtiņš Vilhoviks 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments Ēriks Vonda
1351. Ints Gruzītis 25500 Transporta institūts Ēriks Vonda
1352. Asghar Khan 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Igors Smirnovs
1353. Santa Bērziņa 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Māris Turks
1354. Arjun Mohan 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Dmitrijs Rusovs
1355. Yuliya Bazhenava 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts Guntis Strautmanis
1356. Varunkumar Pandiarajan 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Jurijs Merkurjevs
1357. Rūta Zariņa 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Kristaps Rubenis
1358. Lelde Svarāne 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts Armands Leitāns
1359. Anta Guzika 25100 Aeronautikas institūts Sergejs Kuzņecovs
1360. Vladimirs Ankudovičs 25500 Transporta institūts Jeļena Stepanova
1361. Mārtiņš Mukāns 25500 Transporta institūts Viktors Ivanovs
1362. Arnolds Kadiķis 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts Jānis Bērziņš
1363. Andris Bačkurs 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Irina Voronova
1364. Agnete Zanda Dzirkale 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Uldis Kamols
1365. Nigar Ayyubova 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Ieva Andersone
1366. Roberts Pozņaks 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Eleonora Latiševa
1367. Roberts Grunte 25100 Aeronautikas institūts Mārtiņš Kleinhofs
1368. Austris Bogdanovs 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Ansis Avotiņš
1369. Kristens Raščevskis 25300 Mašīnbūves tehnoloģiju institūts Oskars Liniņš
1370. Dmitrijs Kuzņecovs 25500 Transporta institūts Vladimirs Iriškovs
1371. Natālija Korņeva 25100 Aeronautikas institūts Viktors Feofanovs
1372. Dmitrijs Siņica 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts Guntis Strautmanis
1373. Diāna Reinfelde 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Tatjana Survilo
1374. Raitis Kols 22501 IEVF Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas un vadīšanas katedra Jānis Vanags
1375. Everita Glazīrina 14D00 Dizaina tehnoloģiju institūts Inese Ziemele
1376. Kristīne Viktorija Kūle 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts Irīna Boiko
1377. Mārtiņš Nābels-Šneiders 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Jurijs Dehtjars
1378. Dana Šelkovņikova 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Inese Poļaka
1379. Deins Alksnis 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Valdis Kokars
1380. Agate Kauliņa 01B00 Rīgas Biznesa skola Andrejs Dzedons
1381. Anna Marija Zīdere-Laizāne 01B00 Rīgas Biznesa skola Andrejs Dzedons
1382. Arsenijs Mamikoņans 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Pāvels Rusakovs
1383. Elizabete Liene Šterna 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Jānis Bicāns
1384. Edgars Mežvēvers 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts Valentīna Urbāne
1385. Valērija Križanovska 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Solveiga Grīnberga
1386. Bhumika Vallabhbhai Dobariya 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Vitālijs Lūsis
1387. Sarankarthik Parthiban 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Vitālijs Lūsis
1388. Aleksejs Šomins 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments Vitālijs Lūsis
1389. Daniils Aleksandrovs-Moisejs 13100 Telekomunikāciju institūts Toms Salgals
1390. Viktors Proščenko 25500 Transporta institūts Valentīns Popovs
1391. Armands Ostrovskis 13100 Telekomunikāciju institūts Jānis Braunfelds
1392. Jevgēnijs Koņevs 13100 Telekomunikāciju institūts Vjačeslavs Bobrovs
1393. Aleksandrs Ostapenko 25500 Transporta institūts Ļubova Kirillova
1394. Marks Ivanovs 25500 Transporta institūts Oksana Iščuka
1395. Pjotrs Borisenko 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts Edgars Ēķis
1396. Richard Stanley - 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Igors Smirnovs
1397. Kristofers Dmitruks 25100 Aeronautikas institūts Deniss Brodņevs
1398. Shaban Aslam 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Deniss Brodņevs
1399. Shokhbos Mukhamedov 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Māris Hauka
1400. Mārtiņš Lisovs 25100 Aeronautikas institūts Deniss Brodņevs
1401. Haralds Rukmanis 25100 Aeronautikas institūts Pjotrs Trifonovs-Bogdanovs
1402. Islombek Nazarov 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Gaļina Merkurjeva
1403. Valentīna Začiņajeva 14D00 Dizaina tehnoloģiju institūts Inese Ziemele
1404. Aleksejs Batenko 02064 BALTECH studiju centrs Uldis Cimdiņš
1405. Yosuman Makhadova 01B00 Rīgas Biznesa skola Jānis Grēviņš
1406. Alisher Urunov 01B00 Rīgas Biznesa skola Jānis Grēviņš
1407. Laima Kamzola 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Alla Anohina-Naumeca
1408. Valters Veispals 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Aleksandrs Okss
1409. Ieva Viola Babre 23200 ETHF Lietišķās valodniecības institūts Inese Kočote
1410. Adrija Enrika Ēdele 23200 ETHF Lietišķās valodniecības institūts Marina Platonova
1411. Zayniddin Umarov 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Oksana Ivanova
1412. Andrejs Kučerjavijs 13100 Telekomunikāciju institūts Pēteris Gavars
1413. Melānija Ivulāne 13100 Telekomunikāciju institūts Irina Kļevecka
1414. Lauris Kūms 13200 Radioelektronikas institūts Guntars Balodis
1415. Reinis Graviņš 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Valdis Kampars
1416. Mārtiņš Arbidāns 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments Dmitrijs Serdjuks
1417. Ieva Stafecka 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Liene Plūduma
1418. Edgars Bariss 26000 Arhitektūras fakultāte Uģis Bratuškins
1419. Jokhongir Abdulakhatov 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Antra Roskoša
1420. Ksenija Vaškēviča 23200 ETHF Lietišķās valodniecības institūts Larisa Iļinska
1421. Sofja Pašina 23200 ETHF Lietišķās valodniecības institūts Marina Platonova
1422. Yashdeepsinh Pradhumansinh Vashi 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Sigurds Jaundālders
1423. Elīna Vilka 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Edžus Žeiris
1424. Ance Maija Kampe 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Aleksejs Jurenoks
1425. Ervīns Patmalnieks 12200 Datorvadības,automātikas un datortehnikas institūts Valerijs Zagurskis
1426. Artūrs Leškovskis 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Aivars Pumpurs
1427. Reinis Gaņģis 01B00 Rīgas Biznesa skola Jānis Grēviņš
1428. Emīls Dimitrovs 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Jānis Kampars
1429. Ņikita Burčeņa 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Natālija Prokofjeva
1430. Andars Lūkass 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Natālija Prokofjeva
1431. Alīna Platonova 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Arnis Kiršners
1432. Juris Indāns 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments Andris Paeglītis
1433. Jānis Lielmanis 26000 Arhitektūras fakultāte Marts Švēde
1434. Oto Mārtiņš Cērps 25500 Transporta institūts Gundars Zalcmanis
1435. Junita Āriņa 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Guna Ciemleja
1436. Vladislavs Jasinskis 25500 Transporta institūts Vladimirs Iriškovs
1437. Aleksandrs Jasjukovičs 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments Nikolajs Breners
1438. Dmitrijs Kraiņiks 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Pāvels Rusakovs
1439. Sukhil Mundur Sudhakaran 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Arnis Lektauers
1440. Vineta Haritonova 14D00 Dizaina tehnoloģiju institūts Toms Mūrnieks
1441. Daina Novikova 14D00 Dizaina tehnoloģiju institūts Agrita Krieviņa-Siliņa
1442. Līga Mašinska 25300 Mašīnbūves tehnoloģiju institūts Jānis Rudņevs
1443. Beate Zlaugotne 14D00 Dizaina tehnoloģiju institūts Inese Ziemele
1444. Andris Skerškāns 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments D.Serdjuks
1445. Chetan Sharma 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Jānis Vība
1446. Veronika Ņesteroviča 13100 Telekomunikāciju institūts Andis Supe
1447. Sergejs Seļaņins 02700 RTU Ventspils filiāle Oļegs Sļiskis
1448. Vladislavs Glugovskis 25100 Aeronautikas institūts Ilmārs Ozoliņš
1449. Mohamed Medhat Abdelrehim Mohamed Hussein 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Olga Kononova
1450. Arta Bite 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Ilze Judrupa
1451. Havva Dagdelen 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Jans Jeļinskis
1452. Sumanth Chowdary Potturi 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Dmitrijs Rusovs
1453. Alīna Afanasjeva 22501 IEVF Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas un vadīšanas katedra Raja Kočanova
1454. Annija Sleže 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts Jānis Vaivods
1455. Deniss Nikandrovs 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Vladimirs Šatrevičs
1456. Laura Kudiņa 26000 Arhitektūras fakultāte Dace Kalvāne
1457. Diāna Puķīte 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts Kaspars Burbeckis
1458. Ivo Bendrats 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts Uģis Vējš
1459. Uldis Aizups 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts Guntars Bāliņš
1460. Normunds Feldbergs 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts Georgijs Kiseļovs
1461. Oskars Kurpnieks 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Oskars Grīgs
1462. Aleksandrs Koršunovs 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Ilze Andersone
1463. Andis Romanovs 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Ilze Judrupa
1464. Viktorija Rāviņa 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts Kaspars Plotka
1465. Sanda Kronberga 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Jurijs Dehtjars
1466. Mārtiņš Zālītis 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Jānis Kajaks
1467. Jēkabs Lielmanis 02064 BALTECH studiju centrs Jelena Pečerska
1468. Jānis Bremanis 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Agris Ņikitenko
1469. Jūlija Medvedeva 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts Irina Voronova
1470. Linards Čudars 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Ineta Geipele
1471. Farmonjon Akmalov 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Nadežda Koleda
1472. Svetlana Carenko 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Jānis Grabis
1473. Svetlana Carenko 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Jānis Grabis
1474. Anna Peiseniece 02064 BALTECH studiju centrs Uldis Cimdiņš
1475. Mijo Joseph Kannath 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Konstantins Kozlovskis
1476. Rihards Pranis 22501 IEVF Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas un vadīšanas katedra Jānis Vanags
1477. Kristiāns Spūlis 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Antons Patļins
1478. Mārcis Aizkalns 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Judīte Jakubāne
1479. Santa Vīmane 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Mārtiņš Bonders
1480. Inga Rūķe 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Pāvels Rusakovs
1481. Iļja Sergejevs 25100 Aeronautikas institūts Māris Hauka
1482. Linda Vītoliņa 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Aleksejs Kataševs
1483. Diāna Mironova 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Larisa Zaiceva
1484. Aleksandrs Aksenovskis 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Natālija Prokofjeva
1485. Rūta Liflande 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Inese Suija-markova
1486. Andris Kitts 25100 Aeronautikas institūts Viktors Feofanovs
1487. Evita Zarkeviča 12200 Datorvadības,automātikas un datortehnikas institūts Jegors Fjodorovs
1488. Grigorijs Škuļteckis 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Aldis Balodis
1489. Matīss Broks 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Pāvels Rusakovs
1490. Sarmīte Kaupuža 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts Kristīne Gorbunova
1491. Marina Ogay 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Larisa Iļinska
1492. Azat Kalimbayev 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Olga Kononova
1493. Agneta Muceniece 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Mārīte Kirikova
1494. Laura-Jolanta Aberfelde 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Mārcis Dzenis
1495. Evija Reimane 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Edžus Žeiris
1496. Nauris Melnbārdis 02700 RTU Ventspils filiāle Inga Zicmane
1497. Kristīne Sviridjuka 02700 RTU Ventspils filiāle Renāta Varfolomejeva
1498. Roberts Sergijevskis 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts Ivo Vaicis
1499. Sanjay Rajni Vejanand 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Edgars Kovals
1500. Rūdolfs Duburs 02700 RTU Ventspils filiāle Renāta Varfolomejeva
1501. Zane Bērzkalne-Liepkalne 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Natālija Prokofjeva
1502. Jēkabs Šmits 26000 Arhitektūras fakultāte Egons Bērziņš
1503. Ernests Stūriška 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Gundars Lācis
1504. Valters Vēciņš 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Agris Ņikitenko
1505. Piyush Oswal 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Vitālijs Beresņevičs
1506. Aashi Kaushik 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Ivo Vaicis
1507. Renāts Tutiņš 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts Vladislavs Jevstigņejevs
1508. Kaspars Sproģis 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments Anatolijs Borodiņecs
1509. Andrejs Meteļica 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments Jānis Dirba
1510. Kirils Katanovs 25100 Aeronautikas institūts Mārtiņš Kleinhofs
1511. Aregaks Avetjans 26000 Arhitektūras fakultāte Alisa Koroļova
1512. Elvijs Vikštrems 26000 Arhitektūras fakultāte Uģis Bratuškins
1513. Aleksandrs Okss 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Pēteris Eizentāls
1514. Kārlis Šteinerts 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments Kristīna Bērziņa
1515. Kaspars Kalniņš-Kalnmalis 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments Ivars Raņķis
1516. Amanda Brizga 25100 Aeronautikas institūts Vladislavs Ņesterovskis
1517. Dmitrijs Zaiko 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Antons Patļins
1518. Santa Odmiņa 25500 Transporta institūts Māris Gailis
1519. Emīls Melders 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Jānis Grabis
1520. Genādijs Jeņičeks 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Aleksandrs Zaslavskis
1521. Arvīds Nātiņš 25500 Transporta institūts Jānis Rudzītis
1522. Imants Loškarevs 11100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts Ingars Steiks
1523. Laine Bogomazova 13100 Telekomunikāciju institūts Sandis Spolītis
1524. Harshilkumar Yogeshbhai Patel 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Jurģis Poriņš
1525. Vladislavs Kergets 13100 Telekomunikāciju institūts Toms Salgals
1526. Mārtiņš Lērums 13100 Telekomunikāciju institūts Toms Salgals
1527. Ineta Eversa 22501 IEVF Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas un vadīšanas katedra Iveta Puķīte
1528. Vadims Romaņenko 25500 Transporta institūts Vladimirs Iriškovs
1529. Artūrs Galītis 25500 Transporta institūts Mareks Mezītis
1530. Edgars Stuļģis 25500 Transporta institūts Jeļena Stepanova
1531. Dmitrii Ivanov 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Viesturs Bražis
1532. Ģirts Cinkus 25100 Aeronautikas institūts Pjotrs Trifonovs-Bogdanovs
1533. Renāte Raubišķe 14D00 Dizaina tehnoloģiju institūts Inga Zotova
1534. Renāte Melngaile 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Jānis Veliks
1535. Jyothi Prasad Gandreddi 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Artis Kromanis
1536. Vamsi Andra 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Artis Kromanis
1537. Sarath Kumar Babu 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Aleksejs Tatarinovs
1538. Nursultonbek Akanov 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Jānis Grundspeņķis
1539. Linda Elksnīte 12200 Datorvadības,automātikas un datortehnikas institūts Katrina Boločko
1540. Līva Kalniņa 14D00 Dizaina tehnoloģiju institūts Baiba Lukaševiča
1541. Pengbo Cong 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Ali Arshad
1542. Irina Samoiļenko 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Kristaps Freimanis
1543. Agris Asups 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts Kristaps Kolbergs
1544. Sergejs Pokatovs 13100 Telekomunikāciju institūts Toms Salgals
1545. Oļegs Djačenko 13100 Telekomunikāciju institūts Elmārs Lipenbergs
1546. Didzis Otomers 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts Jurijs Grizāns
1547. Danilo Andreozzi 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Inga Eriņa
1548. Lucas Brandao Rodrigues 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Ali Arshad
1549. Amrinder Singh 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Ingars Steiks
1550. Miks Garjāns 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Matīss Stunda
1551. Sijo Jose 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Dmitrijs Rusovs
1552. Artjoms Semjonovs 02700 RTU Ventspils filiāle Josifs Survilo
1553. Sudhanbalaji Karthikeyan 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Sandis Spolītis
1554. Beāte Krauze 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Inna Dovladbekova
1555. Alīna Reķēna 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Kristīne Veģere
1556. Una Īle 26000 Arhitektūras fakultāte Marts Švēde
1557. Mārtiņš Veisbārdis 01B00 Rīgas Biznesa skola Jānis Grēviņš
1558. Māris Ancāns 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Ēvalds Urtāns
1559. Artjoms Ščipanovs 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Marina Uhanova