Noslēguma darbu reģistrs
  
# Nosaukums Autors Struktūrvienība Darba vadītājs
1. Dmitrijs Bulkins 24100 Transportbūvju institūts Ainārs Paeglītis
2. Krišs Rozenštoks 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Jan Rusz
3. Ojārs Naglis 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts Jānis Zvirgzdiņš
4. Āris Klešs 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts Iveta Stāmure
5. Arta Kaņepe 22501 IEVF Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas un vadīšanas katedra Jānis Viesturs
6. Anita Tepfere 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts Jānis Vanags
7. Vladislavs Timofejevs 24100 Transportbūvju institūts Ainārs Paeglītis
8. Ģirts Pavlovs 24100 Transportbūvju institūts Juris Smirnovs
9. Valērija Goričkina 24100 Transportbūvju institūts Juris Smirnovs
10. Zane Kapūna 24100 Transportbūvju institūts Juris Smirnovs
11. Kristaps Grūslis 24100 Transportbūvju institūts Juris Smirnovs
12. Jānis Riekstiņš 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Uldis Lencis
13. Kristaps Kļava 24100 Transportbūvju institūts Māris Kaļinka
14. Pēteris Fedorovičs 13200 Radioelektronikas institūts Deniss Stepins
15. Zane Eglīte 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Kārlis Kostjukovs
16. Arturs Gasjulis 11200 Enerģētikas institūts Tatjana Lomane
17. Liene Stankevica 24100 Transportbūvju institūts Māris Kaļinka
18. Vidaga Paulauska 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts Ivars Ščerbickis
19. Mihails Vinogradovs 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Konstantins Kozlovskis
20. Ksenija Golovko 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts Kristīna Tihomirova
21. Vladimirs Jaruļevičs 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Andrejs Podgornovs
22. Gusts Pavlovskis 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Laila Zemīte
23. Juris Alehno 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Josifs Survilo
24. Mārcis Zībergs 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts Gaļina Stankeviča
25. Sandra Sidenko 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts Andris Krūmiņš
26. Ainārs Noviks 11100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts Nadežda Kuņicina
27. Madara Zvejniece 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Deniss Ščeulovs
28. Elīna Minajeva 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Irina Voronova
29. Līga Kareļkova 22061 Starptautisko programmu nodaļa Iveta Ozoliņa-Ozola
30. Genādijs Kobenkins 11200 Enerģētikas institūts Oļegs Sļiskis
31. Vadims Kuļešovs 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Kārlis Ketners
32. Zane Cīrule 22315 Muitas un nodokļu katedra Agnese Grosa
33. Karīna Suharevska 11500 Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts Dagnija Blumberga
34. Mārtiņš Teivišs 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Uldis Kamols
35. Arnis Gulbis 22061 Starptautisko programmu nodaļa Māris Millers
36. Janīna Bočenkova 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Irina Voronova
37. Ilva Grigorjeva 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra Inga Lapiņa
38. Juris Latišs 24100 Transportbūvju institūts Ziedonis Lazda
39. Sandijs Ņikuļins 24100 Transportbūvju institūts Juris Smirnovs
40. Pāvels Popovs 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Elena Ketnere
41. Ruslan Khutiev 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Andrejs Podgornovs
42. Artūrs Cinis 22061 Starptautisko programmu nodaļa Elīna Gaile-Sarkane
43. Raimonda Kursīte 11200 Enerģētikas institūts Aleksandrs Dolgicers
44. Aleksejs Mališevs 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra Svetlana Mjakuškina
45. Inta Ivanova 24100 Transportbūvju institūts Māris Kaļinka
46. Viktorija Zaharova 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Andris Zabrauskis
47. Lauma Rudzīte 24100 Transportbūvju institūts Māris Kaļinka
48. Rūdis Apalītis 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Laila Zemīte
49. Angelīna Djakova 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts Kristīna Tihomirova
50. Jevgēnijs Zotovs 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Mārtiņš Vilnītis
51. Marta Amoliņa 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Raivo Kalderauskis
52. Rihards Kalniņš 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Baiba Gaujēna
53. Martins Vainoras 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Mārtiņš Vilnītis
54. Kristaps Brūniņš 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Vitālijs Lūsis
55. Līvija Dišteina 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Leonards Budņiks
56. Mariama Žuka 24100 Transportbūvju institūts Ints Lukss
57. Baiba Meijere 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Uldis Kamols
58. Egita Mihailova 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Nadežda Semjonova
59. Santana Dortiņa 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra Maija Kavosa
60. Atis Stašuļs 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Alla Starčenko
61. Mārcis Galejs 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Līga Gaile
62. Aleksandra Novikova 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Iveta Ozoliņa-Ozola
63. Kaspars Iesalnieks 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Dmitrijs Serdjuks
64. Iveta Pokromoviča 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Konstantins Didenko
65. Jurģis Dzērve 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Laura Celmiņa
66. Vita Pastare 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Rita Greitāne
67. Līga Visocka 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Zane Rostoka
68. Vladislavs Baranovs 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Aleksandrs Korjakins
69. Ivars Vanags 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Vitālijs Lūsis
70. Jānis Ziediņš 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Raivo Kalderauskis
71. Paula Jansone 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Kārlis Kostjukovs
72. Jans Ratkevičs 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Dmitrijs Serdjuks
73. Mārtiņš Sināts 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts Lana Migla
74. Māris Strazdiņš 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Kaspars Bondars
75. Linards Šmeiksts 13200 Radioelektronikas institūts Dmitrijs Pikuļins
76. Deniss Vētra 13200 Radioelektronikas institūts Mihails Pudžs
77. Ģirts Aploks 11200 Enerģētikas institūts Ivars Alksnis
78. Kristaps Koponāns 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts Jurģis Zemītis
79. Aleksejs Borisovs 11200 Enerģētikas institūts Nikolajs Breners
80. Matīss Grietēns 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts Arturs Lešinskis
81. Māris Rudovics 11200 Enerģētikas institūts Anta Baķe
82. Mārtiņš Makreckis 11200 Enerģētikas institūts Ivars Alksnis
83. Matīss Seilis 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Inga Eriņa
84. Kalvis Kalniņš 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Irina Voronova
85. Anda Penka 22061 Starptautisko programmu nodaļa Valters Kaže
86. Sergejs Ļuļaks 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Andrejs Podgornovs
87. Vladimirs Kostenko 11200 Enerģētikas institūts Jevgeņijs Kozadajevs
88. Aleksejs Dmitrijevs 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Jānis Dirba
89. Kaspars Grundšteins 11200 Enerģētikas institūts Jānis Dirba
90. Elmārs Ozols 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Anna Mutule
91. Kirils Grickevičs 11200 Enerģētikas institūts Ļubova Petričenko
92. Mārtiņš Vidauskis 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Aleksandrs Korjakins
93. Deniss Visockis 24100 Transportbūvju institūts Jānis Zvirgzds
94. Santa Strautmane 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Nadežda Semjonova
95. Yana Grishchenko 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts Lana Migla
96. Jānis Šulcs 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts Lana Migla
97. Filips Čapligins 13200 Radioelektronikas institūts Anna Litviņenko
98. Māris Gāters 13200 Radioelektronikas institūts Dmitrijs Pikuļins
99. Guna Vugule 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra Svetlana Mjakuškina
100. Valters Krasts 11100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts Oļegs Tetervenoks
101. Kristaps Kaža 13200 Radioelektronikas institūts Guntars Balodis
102. Angelina Degterenko 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Iveta Ozoliņa-Ozola
103. Einārs Eglītis 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Irina Voronova
104. Anita Mihaeļjana 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Irina Voronova
105. Baiba Altena 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Andersone Ieva
106. Katrīna Meržvinska 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Deniss Ščeulovs
107. Līga Bertmane 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Ieva Andersone
108. Evita Medne 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Iveta Ozoliņa-Ozola
109. Aleksandra Ļisica 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Laura Celmiņa
110. Aldis Dilevka 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Iveta Ozoliņa-Ozola
111. Ēriks Dinga 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Kārlis Kostjukovs
112. Daniils Miņenoks 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Anatolijs Mahņitko
113. Valters Žeižis 24100 Transportbūvju institūts Jānis Zvirgzds
114. Uldis Deivs Gailis 11200 Enerģētikas institūts Ivars Alksnis
115. Līva Suhane 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra Maira Sapata
116. Vineta Mežale 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra Irina Degtjarjova
117. Nadežda Griženkova 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra Anita Straujuma
118. Liene Grunda 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra Irina Degtjarjova
119. Elīna Saktiņa 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra Mg.oec., Laila Keisele
120. Ērika Buliņa 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra Jānis Pildavs
121. Mārīte Luriņa 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Māris Šinka
122. Arta Pīlēna 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra Maija Kavosa
123. Raivis Līcītis 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Konstantins Kozlovskis
124. Jānis Dzelme 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Aleksandrs Korjakins
125. Dagmāra Krūmiņa 24100 Transportbūvju institūts Māris Kaļinka
126. Irina Fetisova 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Rita Greitāne
127. Normunds Pipars 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Sanita Rubene
128. Līga Zverbule 22061 Starptautisko programmu nodaļa Andris Balodis
129. Alise Kapteine 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra Jānis Pildavs
130. Lūcija Elizabete Smilškalne 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra Baiba Drēgere-Vaivode
131. Lelde Zemberga 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra Inga Lapiņa
132. Dāvis Kūms 13200 Radioelektronikas institūts Artūrs Āboltiņš
133. Pēteris Cābulis 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Kaspars Kalniņš
134. Lāsma Ratnika 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Normunds Tirāns
135. Valērijs Kobzars 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Tatjana Lomane
136. Stanislavs Mančinskis 11200 Enerģētikas institūts Nikolajs Breners
137. Inga Pedane 24100 Transportbūvju institūts Māris Kaļinka
138. Sergejs Hlusovs 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Svetlana Guseva
139. Gatis Molodcovs 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Dmitrijs Serdjuks
140. Dāvids Kroņkalns 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Anna Mutule
141. Aleksejs Koroļenko 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Mārtiņš Vilnītis
142. Mareks Birznieks 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Mārtiņš Vilnītis
143. Kristiāns Aļķis 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Kārlis Kostjukovs
144. Rolands Fedotovs 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Raivo Kalderauskis
145. Lelda Eistere 11200 Enerģētikas institūts Nikolajs Breners
146. Mārtiņš Logins 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Videvuds-Ārijs Lapsa
147. Vladislava Janukoviča 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Inga Eriņa
148. Ruslans Ivanovs 13200 Radioelektronikas institūts Deniss Stepins
149. Arnis Labans 11200 Enerģētikas institūts Arvīds Kanbergs
150. Rita Trama 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Rita Greitāne
151. Anna Elarte 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Andersone Ieva
152. Oskars Belcāns 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Normunds Balabka
153. Juris Jakštas 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts Marta Zemīte
154. Ēriks Trišins 24100 Transportbūvju institūts Mārtiņš Reiniks
155. Andrejs Cvetkovs 13200 Radioelektronikas institūts Guntars Dziļums
156. Kristiāna Milaša 11200 Enerģētikas institūts Oļegs Sļiskis
157. Ginta Ozoliņa 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Deniss Ščeulovs
158. Marija Gončaruka 11200 Enerģētikas institūts Svetlana Berjozkina
159. Kristiāna Galstjana 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Jana Eriņa
160. Krists Ziemelis 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Kārlis Kostjukovs
161. Aigars Lūsars 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Alla Starčenko
162. Mihails Fjodorovs 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts Sandis Dejus
163. Aleksandrs Isajevs 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts Romāns Neilands
164. Sintija Girgensone 25100 Aeronautikas institūts Kristīne Carjova
165. Gļebs Kuzminovs 13200 Radioelektronikas institūts Jānis Semeņako
166. Reinis Vargulis 24100 Transportbūvju institūts Atis Zariņš
167. Madara Gudreniece 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Deniss Ščeulovs
168. Pāvels Parhomenko 13200 Radioelektronikas institūts Deniss Stepins
169. Anželika Ļaskova 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra Iveta Daugule
170. Arvis Brics 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Dmitrijs Serdjuks
171. Raimonds Vērdiņš 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Laura Celmiņa
172. Salvis Jānis Vecelis 11200 Enerģētikas institūts Nikolajs Breners
173. Dita Alsiņa 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra Jānis Pildavs
174. Kristīne Biciņa 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Sarmīte Gailīte
175. Ruta Sarkane 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Līga Kamola
176. Alīna Isajeva 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Laura Langenfelde
177. Ričards Buners 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Sarmīte Gailīte
178. Amanda Zalpētere 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Līga Kamola
179. Anna Zīle 22061 Starptautisko programmu nodaļa Sandra Zelča
180. Annija Kalniņa 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Līga Kamola
181. Ilze Inese Priževaite 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Reinfelde Sandra
182. Anžela Sapogova 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Irina Voronova
183. Ella Spuriņa 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Kaspars Kalniņš
184. Maiga Veinberga 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Ieva Andersone
185. Rolands Bužs 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts Sandis Dejus
186. Anastasija Butoļina 11200 Enerģētikas institūts Svetlana Guseva
187. Elīna Ņeverčika 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts Ināra Laube
188. Laura Leikuma 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Māris Šinka
189. Uldis Zeile 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Rita Greitāne
190. Kristaps Juška 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Aleksandrs Korjakins
191. Arvīds Dovidens 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Rita Greitāne
192. Māris Šaicāns 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Sanita Rubene
193. Kristiāns Krists Birķis 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra Mg.oec., Guna Eglīte
194. Veronika Prilucka 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra Anita Straujuma
195. Aleksandra Taraseviča 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra Anita Straujuma
196. Signe Ozoliņa 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra Iveta Daugule
197. Kārlis Krauze 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Jānis Kuškins
198. Kristaps Kurmis 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Jevgēnijs Kučkovskis
199. Ralfs Jurgens 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Kārlis Kostjukovs
200. Alvis Reinsons 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Kārlis Kostjukovs
201. Dainis Budrevičs 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Rita Greitāne
202. Ritvars Grēbers 11100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts Pēteris Apse-Apsītis
203. Everita Marija Zeimule 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra Baiba Drēgere-Vaivode
204. Lelde Lēvalde 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra Jānis Vanags
205. Darja Džimula 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra Aija Medne
206. Jekaterina Tokaļčika 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Inga Eriņa
207. Sergejs Kompa 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Ieva Andersone
208. Ginta Pētersone 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Sandra Reinfelde
209. Lāsma Ignatāne 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra Maija Kavosa
210. Gatis Jankovskis 24100 Transportbūvju institūts Olita Metuma
211. Tatjana Lazdāne 11200 Enerģētikas institūts Aleksandrs Dolgicers
212. Dita Žviriņa 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Kārlis Kostjukovs
213. Andrejs Zubaničs 24100 Transportbūvju institūts Māris Kaļinka
214. Igors Neviero 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts Aleksandrs Zajacs
215. Olga Šutenkova 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts Lana Migla
216. Andrejs Macevičs 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Līga Gaile
217. Gatis Rakeckis 11100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts Nadežda Kuņicina
218. Artūrs Golubevs 24100 Transportbūvju institūts Māris Kaļinka
219. Baiba Priedīte 22061 Starptautisko programmu nodaļa Jānis Caune
220. Vasilijs Marčuks 22061 Starptautisko programmu nodaļa Ervīns Butkevičs
221. Elīna Jorena 22061 Starptautisko programmu nodaļa Rita Greitāne
222. Mārtiņš Lācis 22061 Starptautisko programmu nodaļa Ervīns Butkevičs
223. Arkādijs Brehovs 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Videvuds-Ārijs Lapsa
224. Raivis Širmelis 11500 Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts Andra Blumberga
225. Agrita Vingre 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Baiba Gaujēna
226. Kristers Alksnis 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Vitālijs Lūsis
227. Karīna Beridze 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Leonīds Pakrastiņš
228. Oļegs Guļba 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Aleksandrs Dolgicers
229. Andrejs Boroņenko 11200 Enerģētikas institūts Nikolajs Breners
230. Tomass Piternieks 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Inese Upīte
231. Edgars Dudko 22061 Starptautisko programmu nodaļa Anita Straujuma
232. Edvīns Litaunieks 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Alla Starčenko
233. Anna Mamajeva 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Jānis Kuškins
234. Laura Siliņa 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts Kristīna Tihomirova
235. Evita Kairiša 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Anna Mutule
236. Emīls Stūrītis 13200 Radioelektronikas institūts Deniss Stepins
237. Dita Anančonoka 24100 Transportbūvju institūts Māris Kaļinka
238. Mārcis Kazakevičs 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Kaspars Kalniņš
239. Alvis Tauriņš 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Jānis Kuškins
240. Ēriks Austrums 13200 Radioelektronikas institūts Krišs Osmanis
241. Artis Rušiņš 13200 Radioelektronikas institūts Krišs Osmanis
242. Jānis Saulītis 24100 Transportbūvju institūts Māris Kaļinka
243. Matīss Pastars 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Kārlis Kostjukovs
244. Andrejs Podkoritovs 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Dmitrijs Serdjuks
245. Ilze Dāle 24100 Transportbūvju institūts Mārtiņš Reiniks
246. Didzis Dāvis Šūpulnieks 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Raivo Kalderauskis
247. Pāvels Ludišs 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Elena Ketnere
248. Ēriks Buls 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Kristīna Bērziņa
249. Ēriks Buls 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Kristīna Bērziņa
250. Dmitrijs Dimovs 11200 Enerģētikas institūts Igors Semjonovs
251. Raimonda Vutkēviča 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Kārlis Kostjukovs
252. Jānis Ločmanis 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Aleksandrs Korjakins
253. Armands Melngailis 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Ieva Andersone
254. Deivis Dvinskis 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Jānis Dirba
255. Arnis Kalniņš 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts Tālis Juhna
256. Roberts Strazdiņš 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts Sandis Dejus
257. Raimonds Strauss 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Andris Zabrauskis
258. Roberts Kirillovs 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Elīna Gaile-Sarkane
259. Ints Dimiņš 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Ieva Andersone
260. Sintija Lībenzone 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Inga Eriņa
261. Margarita Ņikiforova 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Jānis Kuškins
262. Harijs Cerus 11100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts Nadežda Kuņicina
263. Vita Zemele 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Rita Greitāne
264. Karīna Tērauda 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Laura Celmiņa
265. Anda Pikšena 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Vitālijs Lūsis
266. Mārtiņš Broks 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Kārlis Kostjukovs
267. Marks Begens 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Vitālijs Lūsis
268. Ruta Gaidule 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Dmitrijs Serdjuks
269. Artūrs Spiridonovs 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Jānis Dirba
270. Roberts Nelsons 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts Gaļina Stankeviča
271. Rūdolfs Kunkulbergs 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Kārlis Gulbis
272. Kaspars Pētersons 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Šatrevičs Vladimirs
273. Kristians Kņigins 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Kārlis Ketners
274. Zane Lenša 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Kaspars Kalniņš
275. Artūrs Stradiņš 24100 Transportbūvju institūts Mārtiņš Reiniks
276. Agija Reča 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra Inga Lapiņa
277. Egija Veseļuna 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Laura Langenfelde
278. Konstantīns Kasperuks 11200 Enerģētikas institūts Kristīna Bērziņa
279. Aļina Ļovkina 24100 Transportbūvju institūts Armands Auziņš
280. Jānis Berkolds 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Aleksandrs Dolgicers
281. Oskars Staļģis 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Guntars Vempers
282. Jānis Vaits 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Andrejs Potapovs
283. Sergejs Stolovičs 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Inga Zicmane
284. Kaspars Neimanis 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Jānis Kuškins
285. Elīna Strazdiņa 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Normunds Rudzītis
286. Laura Ieva Zemīte 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Jānis Kuškins
287. Maija Jansone 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Renāte Cāne
288. Una Ločmele 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Jānis Kuškins
289. Marta Mikosa-Gē 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Alla Starčenko
290. Daniels Jankevičs 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Dmitrijs Solovjovs
291. Roberts Šnikvalds 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Alla Starčenko
292. Marta Madara Dundure 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Olga Bogdanova
293. Inga Leone 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Alla Starčenko
294. Inga Leone 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Alla Starčenko
295. Aleksis Iļjins 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Alla Starčenko
296. Artūrs Lācis 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Alla Starčenko
297. Kristaps Krekovskis 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Jānis Kuškins
298. Reinis Kalnrācenis 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Jānis Kuškins
299. Oskars Ūdris 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Liāna Supe
300. Agnese Krilova 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Astra Auziņa-Emsiņa
301. Darja Oļhovaja 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Olga Bogdanova
302. Aija Balckare-Kalniņa 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Astra Auziņa-Emsiņa
303. Klinta Grīmiņa 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Līga Jankova
304. Darja Oļhovaja 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Olga Bogdanova
305. Mairis Leons 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Valērijs Skribans
306. Kristaps Jānis Rijkuris 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Alla Starčenko
307. Kristaps Jānis Rijkuris 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Alla Starčenko
308. Linards Zvaigzne 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Alla Starčenko
309. Marta Kaparkalēja 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Jānis Kuškins
310. Ekaterina Kapustinskaya 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Nadīna Moroza
311. Laima Lāce 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Rita Rozentāle
312. Paula Rossinska 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Astra Auziņa-Emsiņa
313. Aleksandrs Ivaško 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Jānis Kuškins
314. Lita Sekste 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Dans Bērtulis
315. Dinija Paegle-Bukša 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Justīna Hudenko
316. Jūlija Undīne Dindune 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Jānis Kuškins
317. Edgars Dumbrovskis 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Alla Starčenko
318. Nauris Rikveilis 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Alla Starčenko
319. Andris Širokovs 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Edgars Rantiņš
320. Oļesja Markova 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Astra Auziņa-Emsiņa
321. Viktorija Petkeviča 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Alla Starčenko
322. Annija Rocēna 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Ivars Pucens
323. Kalvis Dobkevičs 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Alla Starčenko
324. Kristiāna Liekniņa 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Jānis Kuškins
325. Marta Sauša 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Jānis Kuškins
326. Maksims Černovs 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Alla Starčenko
327. Pēteris Keslers 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Jānis Kuškins
328. Evelīna Djomkina 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Astra Auziņa-Emsiņa
329. Evelīna Djomkina 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Valērijs Skribans
330. Rēzija Zvaigzne 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Jānis Kuškins
331. Agnija Skodžus 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Astra Auziņa-Emsiņa
332. Dace Baltiņa 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Jānis Kuškins
333. Edgars Pantjuks 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Rinalds Pļavnieks
334. Eduards Borisāns 24100 Transportbūvju institūts Atis Zariņš
335. Jānis Praličs 24100 Transportbūvju institūts Viktors Haritonovs
336. Armands Šimens 24100 Transportbūvju institūts R. Īzaks
337. Jurijs Steržanovs 24100 Transportbūvju institūts Viktors Haritonovs
338. Roberts Lasis 24100 Transportbūvju institūts Atis Zariņš
339. Jānis Rasiņš 24100 Transportbūvju institūts Juris Smirnovs
340. Artūrs Keiselis 24100 Transportbūvju institūts Atis Zariņš
341. Artis Soste 24100 Transportbūvju institūts J.Smirnovs
342. Elvis Skrīvelis 24100 Transportbūvju institūts Juris Smirnovs
343. Rita Elste-Tomsone 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Ingūna Jurgelāne-Kaldava
344. Jānis Freibergs 24100 Transportbūvju institūts Juris Smirnovs
345. Einārs Ervarts 24100 Transportbūvju institūts Juris Smirnovs
346. Jūlija Utāne 24100 Transportbūvju institūts Juris Smirnovs
347. Edgars Štāls 24100 Transportbūvju institūts Atis Zariņš
348. Gunārs Rumpēters 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Antons Patļins
349. Emīls Garančs 24100 Transportbūvju institūts Ilze Rozentāle
350. Toms Ķirsis 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Jānis Kuškins
351. Kristaps Maneks 24100 Transportbūvju institūts Viktors Haritonovs
352. Agnese Antonoviča 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Ivars Pucens
353. Edijs Gulbis 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Astra Auziņa-Emsiņa
354. Jēkabs Agris Roziņš 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Ingūna Jurgelāne-Kaldava
355. Beate Bauze 24100 Transportbūvju institūts Ziedonis Lazda
356. Anna Sjomina 22315 Muitas un nodokļu katedra I.Jevinga
357. Mahdi Faycal Bentahar 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Vadims Žuravļovs
358. Igors Malijs 24100 Transportbūvju institūts Juris Smirnovs
359. Žanna Mālniece 22315 Muitas un nodokļu katedra I.Jevinga
360. Liāna Šnevele 24100 Transportbūvju institūts Jānis Bidzāns
361. Raitis Miglāns 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Ēriks Kļaviņš
362. Jānis Ozoliņš 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Jānis Kuškins
363. Ēriks Malahovs 24100 Transportbūvju institūts Māris Tams
364. Romāns Kornišovs 24100 Transportbūvju institūts Viktors Haritonovs
365. Rūta Zemīte 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Jānis Kuškins
366. Igors Suhoverhovs 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Alla Starčenko
367. Anna Andžāne 24100 Transportbūvju institūts Atis Zariņš
368. Sandis Pāps 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Jānis Kuškins
369. Gints Dreija 24100 Transportbūvju institūts Juris Smirnovs
370. Lauris Šīmanis 24100 Transportbūvju institūts Juris Smirnovs
371. Matīss Gaiķis 24100 Transportbūvju institūts Juris Smirnovs
372. Valentīna Barkova 24100 Transportbūvju institūts Juris Smirnovs
373. Rihards Lubarskis 24100 Transportbūvju institūts Juris Smirnovs
374. Jānis Beļickis 24100 Transportbūvju institūts Juris Smirnovs
375. Anete Petrone 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Gusts Linkevičs
376. Dace Voiča 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Olga Bogdanova
377. Līva Bleidele 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra R.Cāne
378. Nauris Apeināns 24100 Transportbūvju institūts Ainārs Paeglītis
379. Toms Galejs 24100 Transportbūvju institūts A. Paeglītis
380. Krišjānis Grinšpons 24100 Transportbūvju institūts Ainārs Paeglītis
381. Aldis Konošonoks 24100 Transportbūvju institūts Ainārs Paeglītis
382. Pāvels Truņins 24100 Transportbūvju institūts Ainārs Paeglītis
383. Diāna Nikipelova 24100 Transportbūvju institūts Ainārs Paeglītis
384. Rihards Keišs 24100 Transportbūvju institūts Atis Zariņš
385. Sjuzanna Roždestvenska 24100 Transportbūvju institūts Juris Smirnovs
386. Aleksejs Zubkovs 24100 Transportbūvju institūts Juris Smirnovs
387. Roberts Bautra 24100 Transportbūvju institūts Juris Smirnovs
388. Edgars Krūmiņš 24100 Transportbūvju institūts Atis Zariņš
389. Rita Strika 22315 Muitas un nodokļu katedra M.Jurušs
390. Edgars Gabrāns 22315 Muitas un nodokļu katedra Aldis Čevers
391. Lelde Ģēģere 22315 Muitas un nodokļu katedra Māris Jurušs
392. Amanda Cīrule 22315 Muitas un nodokļu katedra Jānis Ēriks Niedrītis
393. Anda Paegle-Kadiķe 22315 Muitas un nodokļu katedra Vaira Gromule
394. Daiga Sondore 22315 Muitas un nodokļu katedra Justīna Hudenko
395. Anna Kondratjeva 22315 Muitas un nodokļu katedra Normunds Rudzītis
396. Gita Hincenberga 22315 Muitas un nodokļu katedra Aldis Čevers
397. Katrīna Loginova 22315 Muitas un nodokļu katedra Normunds Rudzītis
398. Diāna Grabeževa 22315 Muitas un nodokļu katedra Valentīna Andrējeva
399. Ivo Šteinbergs 22315 Muitas un nodokļu katedra Jānis Kuškins
400. Guntars Urtāns 22315 Muitas un nodokļu katedra Aivars Gulbis
401. Daiga Beitāne 22315 Muitas un nodokļu katedra Aldis Čevers
402. Jeļena Karnote 22315 Muitas un nodokļu katedra Aivars Gulbis
403. Aiga Ūbelīte 22315 Muitas un nodokļu katedra Aivars Gulbis
404. Alina Troška 22315 Muitas un nodokļu katedra Zane Rostoka
405. Daiga Stumbre 22315 Muitas un nodokļu katedra I.Jevinga
406. Ilze Doma 22315 Muitas un nodokļu katedra Māris Jurušs
407. Viktorija Baumane 22315 Muitas un nodokļu katedra Irina Jevinga
408. Linda Krūmiņa 22315 Muitas un nodokļu katedra Kaspars Plotka
409. Ramona Vlasova 22315 Muitas un nodokļu katedra Aivars Gulbis
410. Sintija Ķerpe 22315 Muitas un nodokļu katedra Sanita Dzene
411. Aija Kļaviņa 22315 Muitas un nodokļu katedra Andželika Vilks
412. Rasma Magiča 22315 Muitas un nodokļu katedra Aivars Gulbis
413. Mihails Gavrilovs 22315 Muitas un nodokļu katedra Aldis Čevers
414. Tatjana Galkina 22315 Muitas un nodokļu katedra Māris Jurušs
415. Linda Bāliņa 22315 Muitas un nodokļu katedra Taivo Hanzens
416. Aleksandrs Bendorjus 22315 Muitas un nodokļu katedra Normunds Rudzītis
417. Ieva Švedenberga 22315 Muitas un nodokļu katedra Irina Jevinga
418. Annija Balčūna 22315 Muitas un nodokļu katedra Vaira Gromule
419. Ieva Pidze 22315 Muitas un nodokļu katedra Justīna Hudenko
420. Ludmila Žiļeviča 22315 Muitas un nodokļu katedra Irina Jevinga
421. Santa Ozola 22315 Muitas un nodokļu katedra Dzintra Amerika
422. Svetlana Saveiko 22315 Muitas un nodokļu katedra Aivars Gulbis
423. Ieva Burmeistere 22315 Muitas un nodokļu katedra Māris Jurušs
424. Angelīna Zotova 22315 Muitas un nodokļu katedra Jānis Ēriks Niedrītis
425. Laura Malinovska 22315 Muitas un nodokļu katedra Zane Rostoka
426. Alīna Možarova 22315 Muitas un nodokļu katedra Sanita Dzene
427. Jūlija Voliņeca 22315 Muitas un nodokļu katedra V.Gromule
428. Inga Pauļska 22315 Muitas un nodokļu katedra Māris Jurušs
429. Elīza Klints 22315 Muitas un nodokļu katedra Irina Jevinga
430. Mārīte Liepa 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Dmitrijs Solovjovs
431. Jolanta Rosicka 22315 Muitas un nodokļu katedra Irina Jevinga
432. Lauma Tenasa 22315 Muitas un nodokļu katedra Marika Krauja
433. Anfisa Sidorova 22315 Muitas un nodokļu katedra Andrejs Valbahs
434. Andis Kļanskis 22315 Muitas un nodokļu katedra Andrejs Valbahs
435. Solvita Silicka 22315 Muitas un nodokļu katedra Aivars Gulbis
436. Tatjana Romanova 22315 Muitas un nodokļu katedra Aivars Gulbis
437. Stefānija Pakalne-Piterāne 22315 Muitas un nodokļu katedra Aldis Čevers
438. Ludmila Meikšāne 22315 Muitas un nodokļu katedra Aldis Čevers
439. Jana Sokolova 22315 Muitas un nodokļu katedra Aldis Čevers
440. Jeļizaveta Mazurinova 22315 Muitas un nodokļu katedra Andrejs Valbahs
441. Ņikita Bondars 22315 Muitas un nodokļu katedra Aldis Čevers
442. Olga Rogova 22315 Muitas un nodokļu katedra Gunārs Zambars
443. Vitālijs Volkovs 22315 Muitas un nodokļu katedra Andrejs Valbahs
444. Aleksandrs Vasiļjevs 22315 Muitas un nodokļu katedra A.Čevers
445. Kristīne Hermansone 22315 Muitas un nodokļu katedra Aivars Gulbis
446. Sandis Melnis 22315 Muitas un nodokļu katedra Aldis Čevers
447. Aleksandrs Dedels 22315 Muitas un nodokļu katedra Māris Jurušs
448. Rimants Romanovs 22315 Muitas un nodokļu katedra Aldis Čevers
449. Lelde Rozenštengele 22315 Muitas un nodokļu katedra Irina Jevinga
450. Kristīne Stepanova 22315 Muitas un nodokļu katedra Irina Jevinga
451. Jūlija Jelinska 22315 Muitas un nodokļu katedra Irina Jevinga
452. Artis Jezupovs 22315 Muitas un nodokļu katedra Santa Sietniece
453. Jekaterina Šabanova 22315 Muitas un nodokļu katedra Justīna Hudenko
454. Elīna Akimova 22315 Muitas un nodokļu katedra Justīna Hudenko
455. Anastasija Muravjova 22315 Muitas un nodokļu katedra Māris Jurušs
456. Paula Grēviņa 22315 Muitas un nodokļu katedra Jānis Ēriks Niedrītis
457. Elizabete Gellere 22315 Muitas un nodokļu katedra Irina Jevinga
458. Viktorija Skrastiņa 22315 Muitas un nodokļu katedra Sandra Kārkliņa - Ādmine
459. Dāvis Dāvids Tālums 22315 Muitas un nodokļu katedra Irina Jevinga
460. Renata Tarasova 22315 Muitas un nodokļu katedra Vaira Gromule
461. Matīs Reinis Rūters 22315 Muitas un nodokļu katedra Kaspars Plotka
462. Sallija Kraukle 22315 Muitas un nodokļu katedra Sandra Kārkliņa - Ādmine
463. Ilze Varlamova 22315 Muitas un nodokļu katedra Māris Jurušs
464. Vlada Cibuļska 22315 Muitas un nodokļu katedra Irina Jevinga
465. Māris Razujevs 22315 Muitas un nodokļu katedra Irina Jevinga
466. Lilija Šiļvjana 22315 Muitas un nodokļu katedra Andrejs Valbahs
467. Ivars Žuks 22315 Muitas un nodokļu katedra Normunds Rudzītis
468. Igors Savičs 22315 Muitas un nodokļu katedra Normunds Rudzītis
469. Amanda Viļuma 22315 Muitas un nodokļu katedra Normunds Rudzītis
470. Jeļizaveta Dedele 22315 Muitas un nodokļu katedra Normunds Rudzītis
471. Artūrs Švarcbahs 22315 Muitas un nodokļu katedra Vaira Gromule
472. Agnese Varlamova 22315 Muitas un nodokļu katedra Justīna Hudenko
473. Laura Laurencija Krāmere 22315 Muitas un nodokļu katedra Māris Jurušs
474. Anastasija Bogdāne 22315 Muitas un nodokļu katedra Māris Jurušs
475. Konstantins Calko 22315 Muitas un nodokļu katedra Vaira Gromule
476. Ilana Rītiņa 22315 Muitas un nodokļu katedra Vaira Gromule
477. Inesa Groma 22315 Muitas un nodokļu katedra Justīna Hudenko
478. Veronika Ivanova 22315 Muitas un nodokļu katedra Vaira Gromule
479. Linda Leščinska 22315 Muitas un nodokļu katedra Justīna Hudenko
480. Darja Aļeņevska 22315 Muitas un nodokļu katedra Normunds Rudzītis
481. Gusts Garkalns 22315 Muitas un nodokļu katedra Normunds Rudzītis
482. Aigars Barans 22315 Muitas un nodokļu katedra A.Gulbis
483. Zaiga Buiķe 22315 Muitas un nodokļu katedra Māris Jurušs
484. Alise Priedola 22315 Muitas un nodokļu katedra Andželika Vilks
485. Jeļizaveta Paškeviča 22315 Muitas un nodokļu katedra Normunds Rudzītis
486. Daiga Bremmere 22315 Muitas un nodokļu katedra Valentīna Andrējeva
487. Lilija Ivanova 22315 Muitas un nodokļu katedra Māris Jurušs
488. Liāna Fomenko 22315 Muitas un nodokļu katedra A.Gulbis
489. Valts Jākobsons 22315 Muitas un nodokļu katedra Normunds Rudzītis
490. Kristians Kazainis 22315 Muitas un nodokļu katedra N.Rudzītis
491. Viktorija Znudova 22315 Muitas un nodokļu katedra Irina Jevinga
492. Jeļena Seļicka 22315 Muitas un nodokļu katedra Normunds Rudzītis
493. Jurijs Kiseļovs 22315 Muitas un nodokļu katedra Normunds Rudzītis
494. Didzis Lange 22315 Muitas un nodokļu katedra Mārtiņš Lielkalns
495. Aleksandra Agejeva 22315 Muitas un nodokļu katedra Irina Jevinga
496. Alina Boļšakova 22315 Muitas un nodokļu katedra Irina Jevinga
497. Kristiāna Aksenoka 22315 Muitas un nodokļu katedra Vaira Gromule
498. Marta Blaua 22315 Muitas un nodokļu katedra Valentīna Andrējeva
499. Linda Kradzīte 22315 Muitas un nodokļu katedra Aivars Gulbis
500. Alīna Dolotova 22315 Muitas un nodokļu katedra Jānis Ēriks Niedrītis
501. Renārs Geks 22315 Muitas un nodokļu katedra Aldis Čevers
502. Mārtiņš Ločmelis 22315 Muitas un nodokļu katedra Aivars Gulbis
503. Dmitrijs Kostrovs 11200 Enerģētikas institūts Nikolajs Breners
504. Ilmārs Purviņš 11200 Enerģētikas institūts Jānis Kreilis
505. Jana Žoludova 12200 Datorvadības,automātikas un datortehnikas institūts Andrejs Matvejevs
506. Rūdolfs Beļaunieks 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Māris Turks
507. Antons Gojs 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments Oļegs Borščevskis
508. Konstantīns Griščenko 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts Dmitrijs Rusovs
509. Jevgēnijs Teličko 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts Kaspars Burbeckis
510. Uvis Štrauss 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Pāvels Rusakovs
511. Egīls Markus 26000 Arhitektūras fakultāte Sandra Levāne
512. Ļubova Burceva 14D00 Dizaina tehnoloģiju institūts Inga Dāboliņa
513. Vladislav Kroshkin 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Vitālijs Rjabovs
514. Mihails Stasjuks 13100 Telekomunikāciju institūts Elans Grabs
515. Karīna Ņikitina 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Vitālijs Rjabovs
516. Māris Bokta 13100 Telekomunikāciju institūts Ģirts Ivanovs
517. Vineela Gonemadatala 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Jurģis Poriņš
518. Ranjith Kumaran Marappan Ramasamy 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Dmitrijs Rusovs
519. Artūrs Balcers 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Zane Rostoka
520. Māris Rucko 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Jurijs Čižovs
521. Alise Trokša 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Tatjana Survilo
522. Aleksandrs Sants 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Tatjana Survilo
523. Supun Anjana Samarasinghe 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Ali Arshad
524. Shivam Vohra 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Egons Lavendelis
525. Rihards Breicis 01B00 Rīgas Biznesa skola Jānis Grēviņš
526. Linda Šarakova 13100 Telekomunikāciju institūts Oļģerts Belmanis
527. Vadims Kudrins 25500 Transporta institūts Aleksejs Vasiļjevs
528. Aleksejs Burcevs 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Irina Novosjolova
529. Ingus Mellers 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts Valdis Ziemelis
530. Akmalkhuja Ibrokhimov 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Mukharbiy Banov
531. Jēkabs Seredins 12200 Datorvadības,automātikas un datortehnikas institūts Jegors Fjodorovs
532. Andrejs Freiss 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts Aleksandrs Januševskis
533. Vladimirs Kļimjuks 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments Inga Zicmane
534. Ronalds Joels 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments Ivars Raņķis
535. Romāns Jermakovs 25500 Transporta institūts Aleksejs Vasiļjevs
536. Sergejs Cudzanovskis 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments Inga Zicmane
537. Armands Maļeckis 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Ruta Švinka
538. Ksenija Kudrjavceva 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Kristīne Šalma-Ancāne
539. Maksims Razživins 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dagnija Loča
540. Marina Pinčuka 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Mārīte Kirikova
541. Yashoda Savanth Raghunatha Rao 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Gundars Alksnis
542. Maksims Gorelovs 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Kaspars Auzarējs-Auzers
543. Mārcis Cibiņš 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments Mihails Gorobecs
544. Vadims Milaševičs 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Aleksejs Kataševs
545. Eva Mazura 02600 RTU Liepājas filiāle Irina Voronova
546. Pēteris Valmanis 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Rita Greitāne
547. Kārlis Raimonds Eniņš 12200 Datorvadības,automātikas un datortehnikas institūts Ēriks Kļaviņš
548. Mārtiņš Zavickis 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts Valentīna Urbāne
549. Zanda Undīne Ozola 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Dagnija Blumberga
550. Gatis Nāckalns 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments Viktors Haritonovs
551. Reinholds Stūriška 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts Jānis Bartušauskis
552. Mārtiņš Miezis 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Jānis Grabis
553. Jānis Jumītis 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Inese Mieriņa
554. Andris Jeminejs 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Ērika Bizdēna
555. Laimonis Rozenbergs 01B00 Rīgas Biznesa skola Jānis Grēviņš
556. Mārtiņš Bergsons 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments Baiba Gaujēna
557. Juris Āmars 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments Kristīna Bērziņa
558. Dmitrijs Litvins 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Pāvels Rusakovs
559. Artis Goldbergs 02700 RTU Ventspils filiāle Rahims Geidarovs
560. Elīna Dacjuka 23200 ETHF Lietišķās valodniecības institūts Inese Kočote
561. Kristīna Dubiņina 13100 Telekomunikāciju institūts Toms Salgals
562. Aigars Leicis 12200 Datorvadības,automātikas un datortehnikas institūts Olga Krutikova
563. Artjoms Lužnovs 12200 Datorvadības,automātikas un datortehnikas institūts Artjoms Supoņenkovs
564. Una Vagale 14D00 Dizaina tehnoloģiju institūts Agrita Krieviņa-Siliņa
565. Ieva Šūmane 14D00 Dizaina tehnoloģiju institūts Inese Ziemele
566. Arjun Manjunath Sagar 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Nadežda Kuņicina
567. Dainis Žagars 13200 Radioelektronikas institūts Māris Zeltiņš
568. Oskars Stiens 13100 Telekomunikāciju institūts Viktors Jeralovičs
569. Laima Kalniņa 12200 Datorvadības,automātikas un datortehnikas institūts Katrina Boločko
570. Konstance Saltupe 01B00 Rīgas Biznesa skola Jānis Grēviņš
571. Zane Ermansone 01B00 Rīgas Biznesa skola Daiga Ērgle
572. Krišs Jānis Mežiels 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Konstantins Didenko
573. Oļģerts Smalkais 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts Normunds Jēkabsons
574. Sandra Griģe 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Mg. sc. ing. Jānis Pekša
575. Rustem Kadirov 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Genādijs Šahmenko
576. Mayur Pravinbhai Surani 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Vitālijs Beresņevičs
577. Ēriks Podgurskis 25100 Aeronautikas institūts Ilmārs Ozoliņš
578. Elīza Viļuma 14D00 Dizaina tehnoloģiju institūts Gunta Zommere
579. Sintija Zvirbule 02600 RTU Liepājas filiāle Uldis Kamols
580. Rakhimjon Ergashev 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Vitālijs Beresņevičs
581. Reinis Zēbergs 02600 RTU Liepājas filiāle Andris Priževaitis
582. Ashwin Kumar Kannan 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Vitālijs Boļšakovs
583. Vadims Tarvids 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments Andrejs Potapovs
584. Muruganantham Mohan 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Andrejs Romānovs
585. Ivars Koreņiks 25300 Mašīnbūves tehnoloģiju institūts Artis Kromanis
586. Jevģenijs Špaks 25300 Mašīnbūves tehnoloģiju institūts Natālija Mozga
587. Edgars Budreckis 02600 RTU Liepājas filiāle Dmitrijs Ļitvinovs
588. Vladislavs Goroško 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Hermanis Sorokins
589. Jevgēnijs Raģiņa 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Jānis Kampars
590. Amith Indika Karunarathna 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Vladislavs Jevstigņejevs
591. Ali Erdem Koyun 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Arnis Lektauers
592. Agnese Elizabete Cērpa 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Jurijs Dehtjars
593. Vadims Serguns 25500 Transporta institūts Māris Gailis
594. Ludmila Pimenova 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments Mihails Gorobecs
595. Olga Žuka 13100 Telekomunikāciju institūts Alīna Stafecka
596. Vladimirs Oļesiks 25500 Transporta institūts Pāvels Stankēvičs
597. Kaspars Vinogradovs 25100 Aeronautikas institūts Vladislavs Ņesterovskis
598. Jūlija Lilika 25100 Aeronautikas institūts Viktors Feofanovs
599. Didzis Trijēcis 25100 Aeronautikas institūts Ēriks Ozoliņš
600. Jānis Goldbergs 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Vitālijs Boļšakovs
601. Guntars Šķirmants 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Uldis Kamols
602. Vladislavs Čikins 25500 Transporta institūts Valentīns Popovs
603. Edgars Grebežs 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Irina Voronova
604. Liliāna Puriņa 14D00 Dizaina tehnoloģiju institūts Eva Lapkovska
605. Pattabiraman Rajakumar 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Sigurds Jaundālders
606. Signe Korfa 14D00 Dizaina tehnoloģiju institūts Inese Ziemele
607. Mārtiņš Namsons 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments Aleksandrs Korjakins
608. Sagar Sureshbhai Savaliya 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Vitālijs Beresņevičs
609. Konstantin Mamay 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Pjotrs Trifonovs-Bogdanovs
610. Anna Marija Vrubļevska 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Valdis Pavļukevičs
611. Olafs Slabkovskis 25100 Aeronautikas institūts Aloizs Lešinskis
612. Oskars Purpišs 13200 Radioelektronikas institūts Māris Zeltiņš
613. Vitālijs Langenfelds 11100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts Jānis Zaķis
614. Armands Blekte 25100 Aeronautikas institūts Deniss Brodņevs
615. Valērija Ladika 14D00 Dizaina tehnoloģiju institūts Gaļina Terļecka
616. Jānis Šlapiņš 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Gints Jēkabsons
617. Sandis Icaks 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts Ineta Geipele
618. Nauris Neibolts 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Sergejs Gaidukovs
619. Vladislavs Birjukovs 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts Reinis Ozoliņš
620. Nadeeshika Harshani Silva Sampathawaduge 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Dagnija Blumberga
621. Jānis Baranovskis 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts Sigurds Jaundālders
622. Elīza Tračuma 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dagnija Loča
623. Evelīna Birjukovska 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Inese Poļaka
624. Anete Gobleja 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Jānis Grabis
625. Arun Kappil Madam Narayanan 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Gaļina Merkurjeva
626. Arvīds Jēgers 01B00 Rīgas Biznesa skola Andrejs Dzedons
627. Atis Meiers 02064 BALTECH studiju centrs Uldis Cimdiņš
628. Karina Priedēna 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Solvita Bērziša
629. Jānis Ducens 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Rūta Pirta
630. Artis Ozols 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Henrihs Gorskis
631. Jurģis Kociņš 01B00 Rīgas Biznesa skola Aldis Greitāns
632. Aleksandrs Kublinskis 01B00 Rīgas Biznesa skola Andrejs Dzedons
633. Reinis Skorovs 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Jūlija Golosova
634. Toms Aizpuris 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Egils Ginters
635. Inese Lavrinoviča 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts Vitālijs Beresņevičs
636. Mārtiņš Cinīts 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Pāvels Rusakovs
637. Jurijs Turkovs 25500 Transporta institūts Mihails Gorobecs
638. Vladislavs Barabaškins 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Kaspars Plotka
639. Artūrs Jumiķis 25100 Aeronautikas institūts Ilmārs Ozoliņš
640. Sholpan Tazhdavletova 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Aleksandrs Januševskis
641. Irina Shvetsova 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Aleksandrs Korjakins
642. Andrejs Balackis 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments B.Gaujēna
643. Ilona Tupule 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts Jānis Bērziņš
644. Gusts Sproģis 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts Ineta Geipele
645. Kavan Nalinbhai Desai 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Tatjana Tambovceva
646. Juris Kučiks 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments K.Kostjukovs
647. Gints Zazerskis 25100 Aeronautikas institūts Māris Hauka
648. Krishnamurthy Hariharan 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Ņikita Kočanovs
649. Daniils Daņilovs 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts Dmitrijs Karpovs
650. Liene Ķaukule 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Ludmila Kasperoviča
651. Deņiss Jankovskis 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts Ģirts Zariņš
652. Jevgēnijs Protopopovs 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Pāvels Rusakovs
653. Artjoms Apsītis 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts Vitālijs Beresņevičs
654. Renāts Konovalovs 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Anna Borisova
655. Vladimirs Žukovs 25500 Transporta institūts Viktors Ivanovs
656. Irina Bojāre 02600 RTU Liepājas filiāle Kristīne Gorbunova
657. Seif Youssef Omar Ahmed 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Vladislavs Jevstigņejevs
658. Seif Youssef Omar Ahmed 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Olga Kononova
659. Konstantin Konstantinov 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Vladimirs Gonca
660. Anna Belikh 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Nataļja Lāce
661. Uģis Āboltiņš 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Armands Šenfelds
662. Lāsma Baltace 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Vineta Zemīte
663. Gatis Paeglis 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts Artis Kromanis
664. Ajith Nariyelil Saji 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Vladislavs Jevstigņejevs
665. Edgars Tjarve 12200 Datorvadības,automātikas un datortehnikas institūts Dmitrijs Bļizņuks
666. Danila Georgijs Dzehs 01B00 Rīgas Biznesa skola Jānis Grēviņš
667. Matīss Niklāvs Juhna 01B00 Rīgas Biznesa skola Jānis Grēviņš
668. Ričards Sakovičs 13100 Telekomunikāciju institūts Rolands Parts
669. Romāns Pacjuks 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Jana Bikovska
670. Marks Ozolinkevičs 25100 Aeronautikas institūts Māris Hauka
671. Nauris Bankavs 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts Vunders Zitāns
672. Madara Vīcupe 25100 Aeronautikas institūts Māris Hauka
673. Kristaps Sokolovskis 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments Viesturs Bražis
674. Kristaps Bērziņš 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts Artis Kromanis
675. Raimonds Kramēns 13100 Telekomunikāciju institūts Jurģis Poriņš
676. Diāna Krasavceva 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts Jānis Bartušauskis
677. Aleksandra Pucika 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts Jānis Bērziņš
678. Sergejs Koļesņičenko 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts Guna Bazone
679. Elvijs Koniševs 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts Jānis Bērziņš
680. Edgars Rumjancevs 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts Jānis Ieviņš
681. Edgars Rumjancevs 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts Jānis Ieviņš
682. Andris Ambrazēvičs 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts Valentīna Urbāne
683. Jānis Brics 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts Jānis Bērziņš
684. Madara Vaivade 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts Jānis Bērziņš
685. Rolands Popovs 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Jānis Grabis
686. Romāns Soldatenko 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts Valentīna Urbāne
687. Sintija Briede 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Maija Šenfelde
688. Andrejs Rogovs 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts Ineta Tērauda
689. Mārtiņš Vasiļjevs 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts Ineta Tērauda
690. Kristīne Anufrijeva 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts Ineta Tērauda
691. Gunārs Cvetkovs 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts Jānis Ieviņš
692. Ginta Grīnvalde 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Līga Kamola
693. Marinika Manžosa 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Iveta Ozoliņa-Ozola
694. Anda Anmane 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Līga Kamola
695. Inita Stankeviča 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Guna Ciemleja
696. Austris Ārbergs 01B00 Rīgas Biznesa skola Daiga Ērgle
697. Annija Emersone 01B00 Rīgas Biznesa skola Daiga Ērgle
698. Joseph Jose 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Henrihs Gorskis
699. Aleksandrs Toršins 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Sergejs Paršutins
700. Igors Višņakovs 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Arnis Kiršners
701. Jānis Andrejs Ķikāns 12200 Datorvadības,automātikas un datortehnikas institūts Artjoms Supoņenkovs
702. Eliass Šumahers 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Sergejs Paršutins
703. Toms Kristaps Sniedziņš 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Sergejs Paršutins
704. Vladislavs Žaļins 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Natālija Prokofjeva
705. Reinis Liepiņš 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Natālija Prokofjeva
706. Dmitrijs Kravčonoks 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Larisa Zaiceva
707. Rainers Rečs 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Aleksejs Jurenoks
708. Katrīna Kronberga 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Mārīte Kirikova
709. Vita Puškele 25100 Aeronautikas institūts Sergejs Bratarčuks
710. Lāsma Rutmane 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Jānis Grabis
711. Valters Svilāns 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Egons Lavendelis
712. Laima Daberte 26000 Arhitektūras fakultāte Sandra Treija
713. Anna Popena 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts Ineta Geipele
714. Mārtiņš Upītis 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts Ineta Geipele
715. Elza Elīza Vītola 26000 Arhitektūras fakultāte Agate Eniņa
716. Ziedonis Vilde 22501 IEVF Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas un vadīšanas katedra Iveta Puķīte
717. Linda Lapoška 22501 IEVF Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas un vadīšanas katedra Jānis Viesturs
718. Ieva Pastare 26000 Arhitektūras fakultāte Ieva Miķelsone
719. Laura Krūmiņa 22501 IEVF Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas un vadīšanas katedra Raja Kočanova
720. Vilnis Blaubergs 02700 RTU Ventspils filiāle Jevgeņijs Kozadajevs
721. Antons Koļenčenko 25100 Aeronautikas institūts Vladimirs Šestakovs
722. Alvis Žuravskis 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Henrihs Gorskis
723. Jolanta Graudone 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Pēteris Apse-Apsītis
724. Maksims Ivanovs 25500 Transporta institūts Mihails Gorobecs
725. Kristīne Lakševica 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Anna Borisova
726. Renārs Ronis 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts Dmitrijs Rusovs
727. Sandeep Damarla 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Andris Skrastiņš
728. Vishnu Shankar Venkataperumal 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Andris Skrastiņš
729. Margarita Matuļenko 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Jānis Spīgulis
730. Artjoms Ragozins 25500 Transporta institūts Aleksandrs Rumjancevs
731. Lelde Stāmere 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Uldis Kamols
732. Sanda Andersone 25100 Aeronautikas institūts Aloizs Lešinskis
733. Monta Megre 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Kristīne Gorbunova
734. Amina Latroche 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Mārīte Kirikova
735. Gustavs Mārtiņš Liepiņš 01B00 Rīgas Biznesa skola Jānis Grēviņš
736. Matīss Vaivods 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Jurijs Dehtjars
737. Arta Puķīte 02600 RTU Liepājas filiāle Guna Ciemleja
738. Marina Baranova 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Vladimirs Šatrevičs
739. Praveen Francis 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Dmitrijs Rusovs
740. Krista Akmene 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Irina Voronova
741. Midhun Karatte Bharathan 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Egils Ginters
742. Zane Kārklevalka 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Ieva Andersone
743. Artis Mihailovs 13100 Telekomunikāciju institūts Toms Salgals
744. Jānis Simsons 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments I.Steiks
745. Edgars Vilks 25500 Transporta institūts Gundars Zalcmanis
746. Edgars Barovskis 25500 Transporta institūts Pāvels Gavrilovs
747. Laimis Tolvaisa 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments J.Kreicbergs
748. Ņikita Turavins 25500 Transporta institūts Guntis Strautmanis
749. Roberts Ščetiņins 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Pāvels Rusakovs
750. Balaji Natarajan 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Ņikita Kočanovs
751. Aiga Gvozdeva 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Gints Jēkabsons
752. Edvīns Skrebelis 25500 Transporta institūts Ēriks Vonda
753. Maksims Deņisovs 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Jānis Grundspeņķis
754. Vunders Zitāns 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts Vladimirs Jemeļjanovs
755. Ramona Svirska 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts Jānis Bērziņš
756. Oghenero Utomudo Omogha 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Mārīte Kirikova
757. Oghenero Utomudo Omogha 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Mārīte Kirikova
758. Justs Placāns 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Raimundas Matulevičius
759. Kaspars Šaumanis 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts Guntars Laukazīle
760. Aleksandrs Šelgunovs 25500 Transporta institūts Iļja Korago
761. Dmitrijs Koļesnikovs 25500 Transporta institūts Mareks Mezītis
762. Thomas Shajan 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Vladislavs Jevstigņejevs
763. Eglons Raudziņš 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Viesturs Bražis
764. Andris Bankovs 25500 Transporta institūts Nataļja Ivaškovska
765. Vladislavs Korņilovs 25500 Transporta institūts Jeļena Stepanova
766. Voldemārs Baroniņš 25500 Transporta institūts Aleksandrs Rumjancevs
767. Dmitrijs Nataļjins 25500 Transporta institūts Aleksandrs Rumjancevs
768. Umid Nizamov 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Dmitrijs Rusovs
769. Ingmārs Daniels Meļķis 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Jurijs Čižovs
770. Ervīns Jansons 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Agris Ņikitenko
771. Stefan Dayneko 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Agris Ņikitenko
772. Aļona Poteškina 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Inese Poļaka
773. Naveen Andrew 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Ali Arshad
774. Antons Šidlovskis 25100 Aeronautikas institūts Ilmārs Ozoliņš
775. Daniels Levickis 25500 Transporta institūts Māris Gailis
776. Beāte Karmena Bāliņa 26000 Arhitektūras fakultāte Marts Švēde
777. Asnāte Kļava 26000 Arhitektūras fakultāte Edgars Bondars
778. Sergejs Fedotovs 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts Iveta Puķīte
779. Mihir Ajaykumar Parikh 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Tatjana Tambovceva
780. Daņiils Derevščukovs 22501 IEVF Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas un vadīšanas katedra Laimdota Šnīdere
781. Jānis Hertmanis 22501 IEVF Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas un vadīšanas katedra Kristīne Fedotova
782. Valdis Lesiņš 22501 IEVF Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas un vadīšanas katedra Ineta Geipele
783. Aivars Graikstis 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts Ineta Geipele
784. Kristaps Ziediņš 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts Iveta Puķīte
785. Anna Ieva Bukolde 22501 IEVF Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas un vadīšanas katedra Armands Auziņš
786. Džessika Sirbu 22501 IEVF Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas un vadīšanas katedra Armands Auziņš
787. Krists Kārlis Dāvids 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts Antra Kundziņa
788. Igors Daņilovs 12200 Datorvadības,automātikas un datortehnikas institūts Viktors Ajevskis
789. Daiga Pauzere 12200 Datorvadības,automātikas un datortehnikas institūts Andrejs Matvejevs
790. Elvijs Gravāns 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Astra Auziņa-Emsiņa
791. Elza Marta Pildere 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Uldis Kamols
792. Jānis Striks 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Rita Greitāne
793. Artjoms Formuļevičs 12200 Datorvadības,automātikas un datortehnikas institūts Oksana Pavļenko
794. Reinis Pakulis 26000 Arhitektūras fakultāte Edgars Bondars
795. Annija Kreislere 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts Baiba Pļaviņa
796. Mursals Kerimovs 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts Romāns Andrijauskas
797. Divyaben Kantilal Patel 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Anastasija Žiravecka
798. Anete Kirilova 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Sandra Jansone
799. Normunds Taurītis 25100 Aeronautikas institūts Viktors Feofanovs
800. Mārtiņš Ļuļļa 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Aleksejs Kataševs
801. Vineta Vanaga 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Aleksejs Kataševs
802. Antons Harlamovs 25100 Aeronautikas institūts Sergejs Bratarčuks
803. Mairita Zālīte 25100 Aeronautikas institūts Margarita Urbaha
804. Marta Ozerska 25100 Aeronautikas institūts Aloizs Lešinskis
805. Matīss Dūviņš 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts Kristīne Fedotova
806. Lauris Bullis 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts Jānis Pošeiko
807. Rimants Jeļinsks 02700 RTU Ventspils filiāle Rahims Geidarovs
808. Santis Vanags 02700 RTU Ventspils filiāle Rahims Geidarovs
809. Intars Grinbergs 02700 RTU Ventspils filiāle Anna Mutule
810. Jevgeņijs Grahoļskis 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments Oļegs Linkevičs
811. Kristaps Rossinskis 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Viesturs Bražis
812. Vladimirs Manukjans 25100 Aeronautikas institūts Viktors Feofanovs
813. Oļegs Gedzjuns 25500 Transporta institūts Māris Gailis
814. Monta Taube 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Natālija Prokofjeva
815. Mareks Vjaksa 11200 Enerģētikas institūts Nikolajs Breners
816. Aleksandrs Borisovs 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments Laila Zemīte
817. Mikus Puriņš 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Māris Turks
818. Aigars Šmuksts 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments Pēteris Apse-Apsītis
819. Andris Zemke 02700 RTU Ventspils filiāle Andrejs Podgornovs
820. Armands Krūmiņš 25500 Transporta institūts Jānis Rudzītis
821. Nikhil Chenginimattam Thomas 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Deniss Stepins
822. Jānis Orols 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Viesturs Bražis
823. Dāniels Stuģis 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Svetlana Jurenoka
824. Anastasija Šaitore 02700 RTU Ventspils filiāle Josifs Survilo
825. Pāvels Survilo 25500 Transporta institūts Mihails Gorobecs
826. Raimonds Leitāns 25500 Transporta institūts Ēriks Vonda
827. Roberts Teivāns-Treinovskis 25500 Transporta institūts Iļja Korago
828. Monta Pļiskova 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Māra Pudāne
829. Reinis Znotiņš 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Māra Pudāne
830. Arnis Gustins 12200 Datorvadības,automātikas un datortehnikas institūts Sintija Petroviča
831. Glorija Baliniškīte 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Egons Lavendelis
832. Edirimuni Samanthi Silva 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Astra Auziņa-Emsiņa
833. Jurijs Gržibovskis 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts Tatjana Survilo
834. Kaspars Freimanis 22501 IEVF Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas un vadīšanas katedra Iveta Amoliņa
835. Kristīne Rubene 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts Inese Vilcāne
836. Līga Jupatova 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts Inese Vilcāne
837. Valts Ulmanis 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Uldis Kamols
838. Rihards Bigis 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments Aldis Greķis
839. Satyanarayana Patibandla 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Oļģerts Belmanis
840. Reinis Sadovskis 01B00 Rīgas Biznesa skola Jānis Grēviņš
841. Sandijs Šifers 01B00 Rīgas Biznesa skola Jānis Grēviņš
842. Varun Sundaresan 01B00 Rīgas Biznesa skola Jānis Grēviņš
843. Toms Raikstiņš 01B00 Rīgas Biznesa skola Jānis Grēviņš
844. Laura Antra Grikke 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Toms Kusiņš
845. Roberts Šķiliņš 13100 Telekomunikāciju institūts Sandis Spolītis
846. Ludmila Maksimova 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts Inesa Bušovska
847. Henrijs Avotiņš 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Nataļja Lāce
848. Vladislavs Kiveļevs 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Aleksejs Jurenoks
849. Ksenija Fortūna 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dagnija Loča
850. Marija Gadžimuradova 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Daina Kalniņa
851. Matīss Zuteris 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Agnese Stunda-Zujeva
852. Aleksandrs Čmiļs 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Hermanis Sorokins
853. Navya Pati 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Deniss Stepins
854. Edgars Kukulis 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments Ingars Steiks
855. Sergejs Lepeškins 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments V.Haritonovs
856. Roberts Freibergs 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Vineta Zemīte
857. Roberts Freibergs 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Aldis Balodis
858. Nauris Rihards Penigs 25100 Aeronautikas institūts Sergejs Kuzņecovs
859. Bekzod Bababekov 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Vladimirs Šestakovs
860. Marietta Belitskaya 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Irina Voronova
861. Germans Gusarevs 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts Sabīne Upnere
862. Monta Vikštrema 26000 Arhitektūras fakultāte Uģis Bratuškins
863. Anna Dārija Roze 26000 Arhitektūras fakultāte Ieva Miķelsone
864. Jurijs Eisaks 26000 Arhitektūras fakultāte Edgars Bondars
865. Ilona Šmatko 14D00 Dizaina tehnoloģiju institūts Baiba Lukaševiča
866. Eleonora Vežane 23200 ETHF Lietišķās valodniecības institūts Larisa Iļinska
867. Maksims Plohuta 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Olita Medne
868. Rihards Meisters 25100 Aeronautikas institūts Margarita Urbaha
869. Andis Šeršņovs 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments Māris Kalvāns
870. Mahesh Chandupatla 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Dmitrijs Rusovs
871. Sandis Millers 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Jānis Grabis
872. Sergejs Batenko 12200 Datorvadības,automātikas un datortehnikas institūts Viktors Ajevskis
873. Kristina Garkušina 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Valdis Kampars
874. Jānis Vilks 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Solvita Bērziša
875. Kristīne Krasnopjorova 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Henrihs Gorskis
876. Edijs Ozols 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Vita Šakele
877. Jānis Brēde 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments Oļegs Linkevičs
878. Mārtiņš Goldbergs 11100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts Jānis Zaķis
879. Chul Hwan Cho 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Pēteris Šķēls
880. Kristaps Zvirgzds 14D00 Dizaina tehnoloģiju institūts Jānis Kalniņš
881. Igors Nerušs 25500 Transporta institūts Mihails Gorobecs
882. Vladimirs Kuzmins 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Inese Poļaka
883. Ilvija Ulmane 12200 Datorvadības,automātikas un datortehnikas institūts Viktors Ajevskis
884. Muhammed Shifil Tirundikkal 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Vladislavs Jevstigņejevs
885. Felix Babu 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Vladislavs Jevstigņejevs
886. Artjoms Ņefjodovs 25100 Aeronautikas institūts Māris Hauka
887. Līga Dolotova 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Lauma Jokste
888. Avinash Narisetty 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Sigurds Jaundālders
889. Lauris Klēfelds 02700 RTU Ventspils filiāle Oļegs Sļiskis
890. Aleksandra Pavlova 14D00 Dizaina tehnoloģiju institūts Ilze Gūtmane
891. Ramona Horsta 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts Normunds Balabka
892. Kristīna Timofejeva 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Marina Romanova
893. Māris Ozoliņš 25500 Transporta institūts Jānis Rudzītis
894. Santa Krukovska 25500 Transporta institūts Oksana Iščuka
895. Aigars Ūdris 25500 Transporta institūts Viktors Ivanovs
896. Valērija Agurjanova 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Nadežda Semjonova
897. Sai Srinivas Chowdary Komatineni 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Dmitrijs Rusovs
898. Ivan Bolshakov 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Vladimirs Šatrevičs
899. Rihards Šimkus 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts Ņikita Kočanovs
900. Tatjana Glazova 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments Mihails Gorobecs
901. Anna Zabello 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments Atis Zariņš
902. Jana Repše 26000 Arhitektūras fakultāte Alisa Koroļova
903. Andris Naudiņš 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments Jānis Markus
904. Paula Žaunere 14D00 Dizaina tehnoloģiju institūts Inese Ziemele
905. Viktorija Iļjiniha 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Maija Šenfelde
906. Anita Romanovska 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Ieva Andersone
907. Elgars Līpenīts 02064 BALTECH studiju centrs Mārīte Kirikova
908. Mayank Jain 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Aleksandrs Januševskis
909. Elija Paeglīte 01B00 Rīgas Biznesa skola Jānis Grēviņš
910. Jevgēnijs Šašins 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Sintija Petroviča
911. Madara Kristiāna Glinka 26000 Arhitektūras fakultāte Alisa Koroļova
912. Paula Kalniete 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Vitālijs Boļšakovs
913. Jūlianna Kostina 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Jelena Pečerska
914. Roberts Lapsiņš 25100 Aeronautikas institūts Igors Smirnovs
915. Ieva Stradiņa 26000 Arhitektūras fakultāte Anita Antenišķe
916. Arvis Bērziņš-Bērzītis 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Kaspars Plotka
917. Andris Tjuļins 25300 Mašīnbūves tehnoloģiju institūts Irīna Boiko
918. Akhror Norkulov 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Sabīne Upnere
919. Rūdolfs Cīrulis 26000 Arhitektūras fakultāte Dace Kalvāne
920. Natalya Sineva 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Jelena Pečerska
921. Viktoryia Bulyha 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Jelena Pečerska
922. Paula Čvikova 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Tatjana Tambovceva
923. Aleksandra Maria Gasiorowska 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Renāte Strazdiņa
924. Pāvels Grjozs 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Jānis Eiduks
925. Canberk Urkup 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Gundars Alksnis
926. Anastasija Vasiļjeva 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Lauma Jokste
927. Chandu Dilhara Rupasinghe Madurapperuma Arachchige 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Inga Eriņa
928. Vladimirs Krasnogorskis 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts Artis Kromanis
929. Sandra Nonberga 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Svetlana Jurenoka
930. Anastasija Pestova 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Egons Lavendelis
931. Anastasiya Yan 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Alla Anohina-Naumeca
932. Kristers Fišers 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Jānis Pekša
933. Annija Luīze Pole 01B00 Rīgas Biznesa skola Jānis Grēviņš
934. Jānis Raščevskis 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Inese Upīte
935. Elīna Leiba-Lipsne 14D00 Dizaina tehnoloģiju institūts Andra Ulme
936. Tatjana Kuzņecova 13100 Telekomunikāciju institūts Oļģerts Belmanis
937. Agnese Poiša 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Kristīne Gorbunova
938. Lauma Zaiga Treimane 22501 IEVF Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas un vadīšanas katedra Jānis Vanags
939. Shaykhzod-Alibek Rakhmonov 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Nadežda Koleda
940. Manivannan Srinivasan 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Sigurds Jaundālders
941. Aija Maure 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments Vitālijs Lūsis
942. Abdul-Khaliq Mohammed 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Aleksejs Jurenoks
943. Abdul-Khaliq Mohammed 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Aleksejs Jurenoks
944. Sherimol Jose 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Jūlija Bistrova
945. Ruslans Sudņiks 13100 Telekomunikāciju institūts Andris Skrastiņš
946. Zaiga Vaišļa 13100 Telekomunikāciju institūts Andris Skrastiņš
947. Oskars Platacis 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Jānis Grabis
948. Ņikita Filipčenko 13100 Telekomunikāciju institūts Jānis Braunfelds
949. Juliāna Vangovska 13100 Telekomunikāciju institūts Jānis Braunfelds
950. Alise Zandersone-Narvaiša 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Jānis Grabis
951. Rihards Ošiņš 01B00 Rīgas Biznesa skola Raimonds Lieksnis
952. Jekaterina Gruzdova 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Nadežda Semjonova
953. Rihards Kohs 25500 Transporta institūts Māris Gailis
954. Anatolijs Lukaševičs 25500 Transporta institūts Viktors Ivanovs
955. Katrīna Sadovska 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts Raja Kočanova
956. Elīza Sekace 22501 IEVF Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas un vadīšanas katedra Jānis Viesturs
957. Edgars Grigorjevs 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Ieva Andersone
958. Michel Daniel Wettstein 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Ervīns Butkevičs
959. Armands Rieba 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments Mārtiņš Vilnītis
960. Sabīna Bušmane 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts Baiba Pļaviņa
961. Kārlis Ozols 01B00 Rīgas Biznesa skola Aldis Greitāns
962. Signe Melkina 26000 Arhitektūras fakultāte Dace Kalvāne
963. Justīne Iesaliņa 23200 ETHF Lietišķās valodniecības institūts Marina Platonova
964. Alvis Vilcāns 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Jana Eriņa
965. Dairis Jakubovskis 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Jana Eriņa
966. Komronbek Azimkhodjaev 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Jana Eriņa
967. Roshan Thapa 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Vladimirs Šatrevičs
968. Santa Gruzniņa 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts Inesa Bušovska
969. Reinis Petkus 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Inesa Bušovska
970. Valērija Anševica 25500 Transporta institūts Jeļena Stepanova
971. Baiba Kliemane 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Juris Lauznis
972. Ruslans Šilenkovs 25100 Aeronautikas institūts Viktors Feofanovs
973. Ineta Irbe 25100 Aeronautikas institūts Kristīne Carjova
974. Kosmas Andreadis 01B00 Rīgas Biznesa skola Jānis Grēviņš
975. Mairis Mušperts 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments Aldis Lojāns
976. Aleksandrs Gupalo 02700 RTU Ventspils filiāle Anna Mutule
977. Gopala Krishnan Perumal 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Oļģerts Belmanis
978. Klāvs Galenieks 26000 Arhitektūras fakultāte Sandra Treija
979. Rūdolfs Jānis Štāls 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Jānis Ločs
980. Alise Leite 26000 Arhitektūras fakultāte Edgars Bondars
981. Alise Vabiščeviča 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts Jānis Kaņeps
982. Staņislavs Ļisovenko 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts Mārtiņš Baltmanis
983. Andrejs Rečs 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Andrejs Romānovs
984. Adrians Kuzmins 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts Edgars Kovals
985. Poļina Ņižņika 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Inese Poļaka
986. Anna Kokoreviča 14D00 Dizaina tehnoloģiju institūts Gunta Zommere
987. Justīne Janaite 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Kaspars Plotka
988. Priya Karthikeyan 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Jurijs Dehtjars
989. Mārcis Āboliņš 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Sergejs Paršutins
990. Jahn Haldorsen 01B00 Rīgas Biznesa skola Jānis Grēviņš
991. Anastasija Novotočinova 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Ludmila Kasperoviča
992. Ilze Migliniece 12200 Datorvadības,automātikas un datortehnikas institūts Andrejs Matvejevs
993. Kristīne Damškalne 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Rita Greitāne
994. Shokhrukh Turaev 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Jana Eriņa
995. Berta Beketova 26000 Arhitektūras fakultāte Uģis Bratuškins
996. Ēriks Vaikulis 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Katrina Boločko
997. Madars Ozoliņš 02700 RTU Ventspils filiāle Josifs Survilo
998. Andrejs Graudiņš 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts Dzintars Cvilikovskis
999. Anete Veidele 02600 RTU Liepājas filiāle Vladimirs Šatrevičs
1000. Kirils Koroļovs 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts Kristīne Gorbunova
1001. Linda Jakovicka 02600 RTU Liepājas filiāle Ieva Andersone
1002. Dmitrijs Mihailovs 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Pāvels Rusakovs
1003. Dmitrijs Čornobiļs 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Pāvels Rusakovs
1004. Gatis Tikiņš 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts Jānis Ieviņš
1005. Maksims Korabovskis 22501 IEVF Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas un vadīšanas katedra Raja Kočanova
1006. Lauma Meimere 22501 IEVF Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas un vadīšanas katedra Raja Kočanova
1007. Pēteris Ceplis 25500 Transporta institūts Gundars Zalcmanis
1008. Maksims Šeļakovs 01B00 Rīgas Biznesa skola Andrejs Dzedons
1009. Sunnatilla Abdullaev 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Olga Kononova
1010. Evija Muceniece 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Ieva Andersone
1011. Roberta Fišere 26000 Arhitektūras fakultāte Marts Švēde
1012. Krishnaben Harshadkumar Patel 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Ingars Steiks
1013. Sintija Kiršnere 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Jānis Grundspeņķis
1014. Shokhrukhbek Muratov 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Oļegs Jakovļevs
1015. Sabīne Garkāja 14D00 Dizaina tehnoloģiju institūts Inga Dāboliņa
1016. Elīna Bistrova 23200 ETHF Lietišķās valodniecības institūts Marina Platonova
1017. Kristīne Zariņa 14D00 Dizaina tehnoloģiju institūts Agrita Krieviņa-Siliņa
1018. Kristaps Ciguzis 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Aleksejs Jurenoks
1019. Sergey Charikov 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Vladimirs Šestakovs
1020. Luīze Eglīte 26000 Arhitektūras fakultāte Sandra Treija
1021. Raimonds Ronis 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Astra Auziņa-Emsiņa
1022. Laura Sārta 01B00 Rīgas Biznesa skola Raivis Lucijanovs
1023. Rasuljon Sayfullaev 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Inga Eriņa
1024. Dhruv Shaileshkumar Gurjar 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Sigurds Jaundālders
1025. Helmuts Nežborts 26000 Arhitektūras fakultāte Guntis Grabovskis
1026. Arturs Dankovs 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts Jānis Lungevičs
1027. Vladislavs Budovskis 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments Mārtiņš Vilnītis
1028. Artis Mičulis 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments Ēriks Vonda
1029. Sergejs Morozs 25500 Transporta institūts Mareks Mezītis
1030. Marina Gromova 25500 Transporta institūts Fjodors Mihailovs
1031. Kristīne Bruzgule 25100 Aeronautikas institūts Aloizs Lešinskis
1032. Dainis Turkins 25100 Aeronautikas institūts Mārtiņš Kleinhofs
1033. Viktorija Frolova 22501 IEVF Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas un vadīšanas katedra Jānis Vanags
1034. Pratheepan Karthikeyan 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Aleksejs Jurenoks
1035. Tigran Tumanyan 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Kaspars Plotka
1036. Anda Dručka 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Tatjana Tambovceva
1037. Dāniels Klinge 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Natālija Prokofjeva
1038. Daniils Bobrovs 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts Ivo Vaicis
1039. Sergejs Čehs 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments Elena Ketnere
1040. Irina Puriņa 23200 ETHF Lietišķās valodniecības institūts Larisa Iļinska
1041. Aldis Reinfelds 22501 IEVF Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas un vadīšanas katedra Kristīne Fedotova
1042. Evelīna Čipuštanova 26000 Arhitektūras fakultāte Egons Bērziņš
1043. Elza Muraševa 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts Mārtiņš Upītis
1044. Lauma Rateniece 14D00 Dizaina tehnoloģiju institūts Edgars Kirilovs
1045. Raitis Bērziņš 13200 Radioelektronikas institūts Guntars Balodis
1046. Srinivasa Manoj Mungamuri 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Jurijs Grizāns
1047. Sandeep Reddy Thumu 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Jānis Mazais
1048. Ilze Kaugija 02064 BALTECH studiju centrs Jānis Mazais
1049. Arkādijs Zvaigzne 01B00 Rīgas Biznesa skola Andrejs Koliškins
1050. Kristiāns Melnis 02064 BALTECH studiju centrs Jānis Grabis
1051. Alise Miezāne 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Jana Eriņa
1052. Artemijs Ščeglovs 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Kristīne Šalma-Ancāne
1053. Rolando Huapaija-Delgado 01B00 Rīgas Biznesa skola I.Jākobsone
1054. Abdoul Razaq Dahood 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Ģirts Zariņš
1055. Mārcis Urbāns 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Natālija Prokofjeva
1056. Sushanth Srinivasan 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Edgars Pudzis
1057. Aleksandrs Štefaņuks 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts Vladimirs Jemeļjanovs
1058. Reinis Moisejs 25500 Transporta institūts Jānis Rudzītis
1059. Armands Meirāns 01B00 Rīgas Biznesa skola J.Ulmanis
1060. Daniels Cjaputa 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Tatjana Survilo
1061. Lāsma Luža 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Maija Šenfelde
1062. Artūrs Baumanis 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts Māris Ziemelis
1063. Laura Romanova 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Remigijs Počs
1064. Edgars Eisons 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Kārlis Briņķis Dr.sc.ing.
1065. Dainis Siliņš 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Ieva Markoviča
1066. Dāvids Isakovs 01B00 Rīgas Biznesa skola Jānis Grēviņš
1067. Rolands Dzenis 01B00 Rīgas Biznesa skola Jānis Grēviņš
1068. Aleksandrs Drobovs 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments Jānis Kaminskis
1069. Jānis Pēkmanis 25100 Aeronautikas institūts Viktors Feofanovs
1070. Gatis Upenieks 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments Nikolajs Breners
1071. Elīna Aļeiņikova 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Ingūna Jurgelāne-Kaldava
1072. Jekaterina Kabinkova 25100 Aeronautikas institūts Viktors Feofanovs
1073. Lauris Lauža 01B00 Rīgas Biznesa skola Jānis Grēviņš
1074. Sintija Kalderauska-Altenburga 26000 Arhitektūras fakultāte Jānis Krastiņš
1075. Madara Alksne 26000 Arhitektūras fakultāte Jānis Krastiņš
1076. Shavkat Ibragimov 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Inga Eriņa
1077. Miķelis Hartmanis 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Natālija Prokofjeva
1078. Aivis Panovs 13100 Telekomunikāciju institūts Jurģis Poriņš
1079. Rūta Karlīne Kiršfelde 14D00 Dizaina tehnoloģiju institūts Dana Beļakova
1080. Roberts Sūna 25300 Mašīnbūves tehnoloģiju institūts Natālija Mozga
1081. Ernests Rudzītis 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts Ivo Vaicis
1082. Darja Dudkina 23200 ETHF Lietišķās valodniecības institūts Oksana Ivanova
1083. Baiba Romanovska 23200 ETHF Lietišķās valodniecības institūts Larisa Iļinska
1084. Aleksandrs Konoševičs 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Ludmila Aleksejeva
1085. Jevģenijs Novickis 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Ludmila Aleksejeva
1086. Yury Voronin 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Sergejs Kuzņecovs
1087. Maksims Stepanovs 25100 Aeronautikas institūts Valerijs Muhins
1088. Kaspars Launags 25100 Aeronautikas institūts Vitālijs Pavelko
1089. Rhythm Bawa 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Vladislavs Jevstigņejevs
1090. Andrey Kan 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Vladimirs Šestakovs
1091. Rihards Juris Bērziņš 25100 Aeronautikas institūts Mārtiņš Kleinhofs
1092. Maksims Dragans 25100 Aeronautikas institūts Mārtiņš Kleinhofs
1093. Aļina Aksjonova 14D00 Dizaina tehnoloģiju institūts Ilze Gūtmane
1094. Pēteris Ozoliņš 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Gusts Linkevičs
1095. Renārs Ņikitins 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments Ivars Raņķis
1096. Undīne Ģemze 26000 Arhitektūras fakultāte Sandra Treija
1097. Kristaps Šins 25100 Aeronautikas institūts Mārtiņš Kleinhofs
1098. Saravanan Singaram 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Andrejs Romānovs
1099. Nora Patrīcija Fausta 14D00 Dizaina tehnoloģiju institūts Inga Dāboliņa
1100. Armands Dzenis 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments Mārtiņš Vilnītis
1101. Marta Arta Ostrovska 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Solvita Bērziša
1102. Rūdolfs Georgs Markovskis 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Remigijs Počs
1103. Mārtiņš Vizulis 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Normunds Kante
1104. Ēriks Vorobjovs 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Aleksejs Jurenoks
1105. Delvin Karippai Paul 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Gaļina Merkurjeva
1106. Ramona Dūrena 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Inna Juhņeviča
1107. Artūrs Jašins 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Aldis Balodis
1108. Vitalijs Oļeščuks 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments Guntars Balodis
1109. Krista Volodina 14D00 Dizaina tehnoloģiju institūts Agrita Krieviņa-Siliņa
1110. Ulvis Roberts Bebris 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts Ivo Vaicis
1111. Ernests Jēkabs Beigarts 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts Sigurds Jaundālders
1112. Klāvs Korņejevs 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Jānis Kuškins
1113. Ksenija Tkačova 25500 Transporta institūts Mihails Gorobecs
1114. Ruslan Abdurrahimov 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Irina Voronova
1115. Stanislav Firsov 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Andrejs Romānovs
1116. Alimzhan Assiltayev 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Mareks Mezītis
1117. Germans Smirnovs 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Vitālijs Boļšakovs
1118. Uldis Požarskis 25100 Aeronautikas institūts Aleksandrs Urbahs
1119. Toms Blūms 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Antons Patļins
1120. Arturs Laizāns 25500 Transporta institūts Pāvels Gavrilovs
1121. Anta Štāle 13100 Telekomunikāciju institūts Ingrīda Lavrinoviča
1122. Siva Reddy Varikuti 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Vjačeslavs Bobrovs
1123. Shiva Narayana Uppu 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Vjačeslavs Bobrovs
1124. Sagar Prakashbhai Tailor 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Guntis Ancāns
1125. Justīne Jakuševa 14D00 Dizaina tehnoloģiju institūts Dana Beļakova
1126. Ksenija Gluško 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Natālija Prokofjeva
1127. Pāvels Novosads 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments Mihails Gorobecs
1128. Kārlis Bulmers 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Mg. sc. ing. Artūrs Blese
1129. Pramod Banjara 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Artūrs Bartusevičs
1130. Zane Feodorova 13100 Telekomunikāciju institūts Toms Salgals
1131. Nanija Kūma 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Vladislavs Minkevičs
1132. Niks Ertmanis 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Ilze Andersone
1133. Roberts Birkants 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Anastasija Špakova
1134. Kārlis Rudāks 12200 Datorvadības,automātikas un datortehnikas institūts Jolanta Goldšteine
1135. Azizakhon Alimova 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Larisa Iļinska
1136. Santa Krasauska 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Rita Greitāne
1137. Sendija Rakova 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Ieva Andersone
1138. Ritvars Mežiels 02064 BALTECH studiju centrs Deniss Ščeulovs
1139. Nodirjon Karimov 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Vladimirs Šatrevičs
1140. Eltaj Babazade 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Inga Eriņa
1141. Kamil Adam Zaborowski 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Vitālijs Boļšakovs
1142. Lauris Leimanis 13100 Telekomunikāciju institūts Nikolajs Bogdanovs
1143. Rose Marie Charuvil Elizabeth 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Agnese Stunda-Zujeva
1144. Toms Olands 12200 Datorvadības,automātikas un datortehnikas institūts Nataļja Budkina
1145. Kashif Ali Tariq 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Vitālijs Beresņevičs
1146. Lauris Jākobsons 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Jānis Grabis
1147. Emīls Brics 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Agris Ņikitenko
1148. Kintija Čukure 02600 RTU Liepājas filiāle Irina Voronova
1149. Katrīna Bērziņa 14D00 Dizaina tehnoloģiju institūts Uģis Briedis
1150. Eva Raudziņa 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Jurijs Čižovs
1151. Evita Cucure 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Mg. s. ing. Baiba Blumberga
1152. Fazliddin Ismailov 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Oksana Ivanova
1153. Reinis Rozenbergs 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Jānis Grabis
1154. Aleksandrs Avdejevs 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Jānis Grabis
1155. Raimonds Survila 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts Egils Liepiņš
1156. Raimonds Kraulis 02700 RTU Ventspils filiāle Laila Zemīte
1157. Kristaps Freijs 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Matīss Stunda
1158. Arnis Vinters 02700 RTU Ventspils filiāle Renāta Varfolomejeva
1159. Manditha Kuruppu Appuhamilage 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Inga Eriņa
1160. Efeja Glinska 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Jana Eriņa
1161. Sandris Puķe 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments Anatolijs Borodiņecs
1162. Ļubava Popova 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Maija Šenfelde
1163. Laura Balode 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Nataļja Lāce
1164. Roberts Krastiņš 25100 Aeronautikas institūts Emma Šidlovska
1165. Demija Tijāre 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Jana Eriņa
1166. Krists Pētersons 25300 Mašīnbūves tehnoloģiju institūts Oskars Liniņš
1167. Edvards Rutkis 01B00 Rīgas Biznesa skola Jānis Grēviņš
1168. Ērika Jasvina 13100 Telekomunikāciju institūts Sandis Spolītis
1169. Ksenija Osadcuka 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Jānis Pekša
1170. Gustavs Slūtiņš 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Anastasija Špakova
1171. Signe Dambiņa 14D00 Dizaina tehnoloģiju institūts Gunta Zommere
1172. Romāns Ostrovskis 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts Valdis Dzērve
1173. Igors Kristiāns Medvedevs 02600 RTU Liepājas filiāle Dmitrijs Ļitvinovs
1174. Emīls Bolmanis 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Oskars Grīgs
1175. Aleksandrs Razuvajevs 02600 RTU Liepājas filiāle Andris Priževaitis
1176. Arvīds Vāvere 13100 Telekomunikāciju institūts Jānis Braunfelds
1177. Dmitrijs Prigunovs 13100 Telekomunikāciju institūts Jānis Braunfelds
1178. Rajapaksha Pathirannahelage Chanuka Rajapaksha 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Klinta Vilcāne
1179. Mārtiņš Lukjaņenoks 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts Andris Molotanovs
1180. Elvijs Lankovskis-Ķeķis 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts Jeļena Malahova
1181. Ziming Wang 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Aleksejs Jurenoks
1182. Nikita Ponomarjovs 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Oksana Ņikiforova
1183. Antra Kalniņa 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Mārīte Kirikova
1184. Agija Stanke 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Valdis Kampars
1185. Illa Klabe 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts Guntars Bāliņš
1186. Laura Ogorceva 02600 RTU Liepājas filiāle Inga Eriņa
1187. Gundega Līva Lonska 13100 Telekomunikāciju institūts Alīna Stafecka
1188. Agnese Priedīte 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Dace Grauda
1189. Artūrs Ķempelis 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Pāvels Rusakovs
1190. Einārs Leckis 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Jānis Eiduks
1191. Raghwendra Kumar 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Gundars Alksnis
1192. Raghwendra Kumar 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Gundars Alksnis
1193. Anna Lavrivjaņeca 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Marina Romanova
1194. Liene Kirķe 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts Normunds Balabka
1195. Renārs Žeļezkins 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts Iveta Uka
1196. Vagif Bakhshaliyev 01B00 Rīgas Biznesa skola Jānis Grēviņš
1197. Gvido Kleins 25300 Mašīnbūves tehnoloģiju institūts Jānis Kaņeps
1198. Manish Rajeshbhai Sevak 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Ingars Steiks
1199. Ritvars Freimanis 11500 Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts Andra Blumberga
1200. Roberta Aina Kaspare 14D00 Dizaina tehnoloģiju institūts Silvija Kukle
1201. Beāte Zavadska 26000 Arhitektūras fakultāte Sandra Treija
1202. Jolanta Graudone 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Pēteris Apse-Apsītis
1203. Arturs Kušins 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Marina Uhanova
1204. Krišjānis Pinka 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Jānis Kampars
1205. Vusal Orujlu 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Oksana Ņikiforova
1206. Anete Brenčuka 12200 Datorvadības,automātikas un datortehnikas institūts Agris Ņikitenko
1207. Justīns Petinens 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Māris Buiķis
1208. Herta Vītuma 26000 Arhitektūras fakultāte Egons Bērziņš
1209. Alise Rūja 14D00 Dizaina tehnoloģiju institūts Agrita Krieviņa-Siliņa
1210. Anastasija Ribaka 14D00 Dizaina tehnoloģiju institūts Agnese Nagle
1211. Artūrs Grullis-Drullis 02600 RTU Liepājas filiāle Andris Priževaitis
1212. Kristaps Zembergs 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Mārtiņš Bonders
1213. Armands Kazia 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Jānis Veliks
1214. Aivars Skridulis 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Kārlis Laiviņš
1215. Katrīna Buravcova 12200 Datorvadības,automātikas un datortehnikas institūts Jolanta Goldšteine
1216. Rolands Neimanis 25500 Transporta institūts Juris Kreicbergs
1217. Amanda Pipare 01B00 Rīgas Biznesa skola Jānis Grēviņš
1218. Anda Andersone 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Laura Celmiņa
1219. Endijs Jurbergs 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Laura Celmiņa
1220. Rūdolfs Ērkšķis 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts Edgars Kovals
1221. Rama Rao Thakkala Pally 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Oļģerts Belmanis
1222. Igors Suharevskis 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Aldis Balodis
1223. Laura Karabuluta 26000 Arhitektūras fakultāte Edgars Bondars
1224. Gints Bērziņš 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Jānis Grabis
1225. Umesh Haribhai Vavaliya 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Jānis Vība
1226. Raivis Jānis Mucenieks 26000 Arhitektūras fakultāte Marts Švēde
1227. Elmārs Timoškāns 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Jurijs Čižovs
1228. Armands Kozlovskis 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Vitālijs Boļšakovs
1229. Anandh Shankar 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Vjačeslavs Lapkovskis
1230. Zarina Begulova 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Nataļja Lāce
1231. Dāgs Putniņš 12200 Datorvadības,automātikas un datortehnikas institūts Jegors Fjodorovs
1232. Ahmad Hassan 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Artūrs Āboltiņš
1233. Laura Skladova 13100 Telekomunikāciju institūts Sandis Spolītis
1234. Viktorija Rupato 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Ludmila Kasperoviča
1235. Ivonna Mūrniece 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Iveta Pokromoviča
1236. Amanda Zelča 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Aleksandra Mihņenoka
1237. Elza Taube 26000 Arhitektūras fakultāte Sandra Treija
1238. Daniils Gončarovs 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Natālija Prokofjeva
1239. Leonīds Perminovs 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Solvita Bērziša
1240. Muzeeb Ur Rehman - 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Ilze Andersone
1241. Deniss Bezuščonoks 13100 Telekomunikāciju institūts Jānis Braunfelds
1242. Ieva Kalniņa 22501 IEVF Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas un vadīšanas katedra Jānis Viesturs
1243. Raivis Bresis 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts Ineta Geipele
1244. Iveta Strazdiņa 22501 IEVF Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas un vadīšanas katedra Kristīne Fedotova
1245. Lelde Loze 22501 IEVF Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas un vadīšanas katedra Mstislavs Zubkovs
1246. Kristīne Balode 22501 IEVF Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas un vadīšanas katedra Iveta Stāmure
1247. Ligita Avsjukova 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts Jānis Bērziņš
1248. Ludmila Jakovļeva 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts Ivars Bekmanis
1249. Pāvels Dorohovs 13100 Telekomunikāciju institūts Jurģis Poriņš
1250. Sintija Miksone 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Ilze Valdovska
1251. Pavithra Gunasekaran 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Aleksejs Kataševs
1252. Vitālijs Visockis 25500 Transporta institūts Nataļja Ivaškovska
1253. Aleksandrs Idermans 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts Viktors Gutakovskis
1254. Anastasija Trizna 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Andris Ozols
1255. Beatrise Stūre 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Sergejs Gaidukovs
1256. Agne Simanoviča 01B00 Rīgas Biznesa skola Jānis Grēviņš
1257. Solveiga Krima-Dāve 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Ilze Judrupa
1258. Ģirts Orols 25100 Aeronautikas institūts Konstantins Savkovs
1259. Kristīne Safronova 02600 RTU Liepājas filiāle Guna Ciemleja
1260. Nirmal Tomy 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Arnis Lektauers
1261. Nirmal Tomy 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Arnis Lektauers
1262. Uģis Aramins 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Rita Greitāne
1263. Alberts Žagars 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Ainārs Auziņš
1264. Kirils Petrovecs 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts Egils Cēders
1265. Karolina Juganova 23200 ETHF Lietišķās valodniecības institūts Larisa Iļinska
1266. Vita Logina 23200 ETHF Lietišķās valodniecības institūts Oksana Ivanova
1267. Edgars Šturms 12200 Datorvadības,automātikas un datortehnikas institūts Dmitrijs Bļizņuks
1268. Linda Klindžāne 12200 Datorvadības,automātikas un datortehnikas institūts Jolanta Goldšteine
1269. Oskars Ugulis 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts Artis Kromanis
1270. Tatjana Ūdre 26000 Arhitektūras fakultāte Ieva Miķelsone
1271. Laila Ruža 26000 Arhitektūras fakultāte Dace Kalvāne
1272. Svetlana Muravjova 25500 Transporta institūts Jūlija Freimane
1273. Naleen Kumar Karuppasamy 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Vitālijs Boļšakovs
1274. Agnese Višņevska 13100 Telekomunikāciju institūts Andis Supe
1275. Kaspars Zaķis 13100 Telekomunikāciju institūts Andis Supe
1276. Sintija Logina 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Varis Karitāns
1277. Arnis Leitens 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Aldis Balodis
1278. Jānis Viesis 13100 Telekomunikāciju institūts Jānis Braunfelds
1279. Jeevan Kishore Jujjuvarapu 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Andis Supe
1280. Dmitrijs Andrejevs 13100 Telekomunikāciju institūts Andis Supe
1281. Aleksejs Mirnijs 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments Māris Zeltiņš
1282. Elvis Haritonovs 13100 Telekomunikāciju institūts Jānis Braunfelds
1283. Artūrs Ņikuļins 13100 Telekomunikāciju institūts Jānis Braunfelds
1284. Evita Pluce 13100 Telekomunikāciju institūts Jānis Braunfelds
1285. Artūrs Petrovičs 13100 Telekomunikāciju institūts Jānis Braunfelds
1286. Bobur Azizov 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Klinta Vilcāne
1287. Rolands Cāzers 13100 Telekomunikāciju institūts Klinta Vilcāne
1288. Anastasija Vologžaņina 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Skaidrīte Reihmane
1289. Madara Brice-Daukševiča 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts Georgijs Kiseļovs
1290. Didzis Lapsa 11100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts Kaspars Ozols
1291. Uvis Spole 01B00 Rīgas Biznesa skola Jānis Grēviņš
1292. Linda Roze 02600 RTU Liepājas filiāle Rita Greitāne
1293. Artūrs Jaunošāns 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Ludmila Kasperoviča
1294. Agnese Pidrika 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Jana Eriņa
1295. Olga Sisjuka 02600 RTU Liepājas filiāle Ieva Andersone
1296. Klāvs Rudzons 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts Ernests Jansons
1297. Vaira Monta Meldere 14D00 Dizaina tehnoloģiju institūts Inga Zotova
1298. Arturs Artemjevs 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Mārīte Kirikova
1299. Jūlija Spuriņa 23200 ETHF Lietišķās valodniecības institūts Tatjana Smirnova
1300. Evija Cibuļska 12200 Datorvadības,automātikas un datortehnikas institūts Katrina Boločko
1301. Armands Kļaviņš 12200 Datorvadības,automātikas un datortehnikas institūts Māris Ziema
1302. Raitis Šaripo 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Egils Ginters
1303. Heinrihs Kristians Skrodelis 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Antons Patļins
1304. Andrejs Rotmistrovs 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts Viktors Gutakovskis
1305. Artūrs Aleksandrovičs 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Jurijs Čižovs
1306. Ezozbek Yulchiev 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Vitālijs Beresņevičs
1307. Sergejs Muraško 25500 Transporta institūts Nataļja Ivaškovska
1308. Kārlis Millers 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Egons Bērziņš
1309. Lūkass Tomass Lukašēvics 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Liene Grigorjeva
1310. Lauma Trautmane 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Vladimirs Šatrevičs
1311. Edvīns Krūmiņš 25500 Transporta institūts Nataļja Ivaškovska
1312. Andrejs Ratuševs 25500 Transporta institūts Aleksandrs Rumjancevs
1313. Mihails Smirnovs 25500 Transporta institūts Aleksandrs Rumjancevs
1314. Maksims Princs 25500 Transporta institūts Aleksandrs Rumjancevs
1315. Andrejs Lavrinovičs 25500 Transporta institūts Ruslans Muhitovs
1316. Marta Dīce 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Rita Greitāne
1317. Lauris Ziemelis 22501 IEVF Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas un vadīšanas katedra Iveta Puķīte
1318. Valērijs Lomaka 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments Mihails Pudžs
1319. Diāna Tukāne 25100 Aeronautikas institūts Margarita Urbaha
1320. Jana Logunova 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Vitālijs Boļšakovs
1321. Jevgenijs Andersons 25500 Transporta institūts Pāvels Gavrilovs
1322. Amanda Strakša 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Kaspars Plotka
1323. Kaspars Fišers 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Inese Poļaka
1324. Laine Madelāne 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Tatjana Survilo
1325. Romāns Galaiko 01B00 Rīgas Biznesa skola Jānis Grēviņš
1326. Annija Lasmane 01B00 Rīgas Biznesa skola Jānis Grēviņš
1327. Laura Liepniece 26000 Arhitektūras fakultāte Marts Švēde
1328. Mārtiņš Lapiņš 01B00 Rīgas Biznesa skola Kārlis Jānis Ātrens
1329. Jūlija Topņikova 14D00 Dizaina tehnoloģiju institūts Inga Dāboliņa
1330. Chukwuma Victor Iheanacho 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Artūrs Āboltiņš
1331. Anete Heiberga 12200 Datorvadības,automātikas un datortehnikas institūts Andrejs Matvejevs
1332. Santa Elizabete Kārkliņa 12200 Datorvadības,automātikas un datortehnikas institūts Andrejs Matvejevs
1333. Daiga Keiša 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Iveta Ozoliņa-Ozola
1334. Karīna Hundadze 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Deniss Ščeulovs
1335. Vladlens Starovoitovs 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Eleonora Latiševa
1336. Ervīns Ainārs Balodis 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Elīna Gaile-Sarkane
1337. Sanita Bērziņa 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Sarmīte Gailīte
1338. Elza Seržante 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Sarmīte Gailīte
1339. Jekaterina Pankeviča 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Iveta Ozoliņa-Ozola
1340. Katrīna Godļevska 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Zane Rostoka
1341. Laura Feldmane 12200 Datorvadības,automātikas un datortehnikas institūts Andrejs Matvejevs
1342. Andra Lielkalne 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Sarmīte Gailīte
1343. Arsenijs Rogovs 01B00 Rīgas Biznesa skola Daiga Ērgle
1344. Edvards Kiruks 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Eleonora Latiševa
1345. Elza Priede 01B00 Rīgas Biznesa skola Claudio Andres Rivera
1346. Katrīne Otersone 13100 Telekomunikāciju institūts Valentīns Popovs
1347. Jānis Skuja 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments Inga Zicmane
1348. Danils Babašs 02700 RTU Ventspils filiāle Inga Zicmane
1349. Ahmed Gamal Ezzeldin Mohamed Ibrahim Mowafy 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Ingars Steiks
1350. Emīls Zalcmanis 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Ainārs Āboltiņš
1351. Agnese Katlapa 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Ainārs Āboltiņš
1352. Zigmārs Kalniņš 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Mārīte Kirikova
1353. Ilona Valdmane 01B00 Rīgas Biznesa skola Raimonds Lieksnis
1354. Bhargav Vegi 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Andrejs Romānovs
1355. Karolīne Kārkliņa 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Ingūna Jurgelāne-Kaldava
1356. Bharath Sugali Krishna Naik 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Arnis Lektauers
1357. Sanchu George 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Arnis Lektauers
1358. Pauls Jānis Auziņš 25500 Transporta institūts Māris Gailis
1359. Mihails Mišutkins 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts Jānis Kaņeps
1360. Monta Eglīte-Čižauska 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Iveta Ozoliņa-Ozola
1361. Mārtiņš Zernis 22501 IEVF Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas un vadīšanas katedra Iveta Puķīte
1362. Samanta Gavare 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Jurijs Čižovs
1363. Aleksandrs Matkevičs 11100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts Ivars Raņķis
1364. Dany Davis 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Egils Ginters
1365. Istemi Alp Kultigin Kose 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Linda Kauškale
1366. Olga Zīle 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments Viesturs Bražis
1367. Evita Zīle 14D00 Dizaina tehnoloģiju institūts Gunta Zommere
1368. Viktors Sidorovs 25500 Transporta institūts Pāvels Gavrilovs
1369. Kristaps Paļskis 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Aldis Balodis
1370. Normunds Krontāls 25100 Aeronautikas institūts Māris Hauka
1371. Ainārs Zībarts 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments Ingars Steiks
1372. Ņikita Grišmanovskis 25500 Transporta institūts Ļubova Kirillova
1373. Viktors Ananičs 13100 Telekomunikāciju institūts Andis Supe
1374. Nauris Bružuks 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Ieva Andersone
1375. Jānis Lakševics 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Remo Merijs-Meri
1376. Sandis Ziediņš 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Jurijs Ozoliņš
1377. Pāvels Tihomirovs 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments Aleksandrs Korjakins
1378. Aleksandrs Sergijenko 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Aleksejs Kataševs
1379. Emīlija Vija Ploriņa 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Aldis Balodis
1380. Iļja Sosunovs 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Aleksejs Kataševs
1381. Deniss Kiseļovs 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments Diāna Žalostība
1382. Semih Yoltan 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Mārīte Kirikova
1383. Sofja Batalova 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Kristīne Šalma-Ancāne
1384. Jānis Ruicēns 22501 IEVF Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas un vadīšanas katedra Jānis Zvirgzdiņš
1385. Jurģis Prikulis 26000 Arhitektūras fakultāte Renāte Čaupale
1386. Jānis Pohevičs 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments Ivars Raņķis
1387. Vinay Nannapaneni 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Ģirts Zariņš
1388. Dhana Srivalli Golukonda 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Ņikita Kočanovs
1389. Gusts Svarinskis 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts Vunders Zitāns
1390. Andris Kozinda 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts Jānis Uzulēns
1391. Tatjana Kolomenčikova 14D00 Dizaina tehnoloģiju institūts Gunta Zommere
1392. Kristīne Daņiļenko 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts Gunita Sudāre
1393. Ksenija Klementjeva 12200 Datorvadības,automātikas un datortehnikas institūts Oksana Pavļenko
1394. Andrejs Svetlovs 12200 Datorvadības,automātikas un datortehnikas institūts Andrejs Matvejevs
1395. Agnija Onukrāne 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Aleksejs Jurenoks
1396. Jānis Andersons 12200 Datorvadības,automātikas un datortehnikas institūts Dmitrijs Bļizņuks
1397. Imants Pulkstenis 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments Mihails Pudžs
1398. Matīss Cišs 25100 Aeronautikas institūts Deniss Brodņevs
1399. Darja Bistrova 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Vineta Minkēviča
1400. Giacomo Muraro 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Inga Eriņa
1401. Vladislavs Siņicins 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts Ineta Geipele
1402. Matīss Zemturis 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Jānis Grabis
1403. Sachin Pannegar 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Ģirts Zariņš
1404. Miķelis Gulbis 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Jānis Grabis
1405. Maksims Drozdovičs 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Māris Turks
1406. Yahya Abdulraheem Hamdan Alshwaily 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Oļegs Jakovļevs
1407. Regina Gaynulina 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Aleksandrs Fedotovs
1408. Andis Cīrulis 01B00 Rīgas Biznesa skola Raivis Lucijanovs
1409. Laura Sprudzāne 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts Jānis Bērziņš
1410. Sindija Balode 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Sarmīte Barvika
1411. Egils Zvejnieks 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments Aleksandrs Korjakins
1412. Rajanikanth Doddagadiganahalli Nage Gowda 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Dmitrijs Serdjuks
1413. Edijs Matīss 25100 Aeronautikas institūts Māris Hauka
1414. Arnis Šmidriņš 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments A.Dolgicers
1415. Ieva Elizabete Brudne 26000 Arhitektūras fakultāte Uģis Bratuškins
1416. Emma Moroza 25500 Transporta institūts Jānis Eiduks
1417. Alīna Ārenta 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Zane Ābelniece
1418. Vlada Gračova 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Hermanis Sorokins
1419. Elvija Vanaga 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Aleksandra Mihņenoka
1420. Anete Luste 26000 Arhitektūras fakultāte Agate Eniņa
1421. Ingus Mastiņš 01B00 Rīgas Biznesa skola Jānis Grēviņš
1422. Jānis Krūms 25100 Aeronautikas institūts Margarita Urbaha
1423. Anete Tauriņa 02600 RTU Liepājas filiāle Ieva Andersone
1424. Tatjana Sergeja 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Iveta Ozoliņa-Ozola
1425. Madara Ārente 14D00 Dizaina tehnoloģiju institūts Baiba Lukaševiča
1426. Parvizs Šihalijevs 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts Vladislavs Jevstigņejevs
1427. Arnita Spule 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Andris Šutka
1428. Sergejs Žizņevskis 13200 Radioelektronikas institūts Māris Zeltiņš
1429. Ralfs Osītis 25500 Transporta institūts Māris Gailis
1430. Miks Jātnieks 25100 Aeronautikas institūts Mārtiņš Kleinhofs
1431. Jānis Melders 26000 Arhitektūras fakultāte Egons Bērziņš
1432. Toms Mārtiņš Sīmanis 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Aleksejs Jurenoks
1433. Atis Žvagiņš 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments Mārtiņš Vilnītis
1434. Liene Pēkšēna 12200 Datorvadības,automātikas un datortehnikas institūts Andrejs Matvejevs
1435. Paula Dīriņa 02064 BALTECH studiju centrs Jānis Grabis
1436. Valters Gotlaufs 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts Jānis Lungevičs
1437. Raimonds Ratniks 11100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts Iļja Galkins
1438. Paula Mangule 01B00 Rīgas Biznesa skola Jānis Grēviņš
1439. Alīsija Kislicka 01B00 Rīgas Biznesa skola Jānis Grēviņš
1440. Valērija Kuranova 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts Inesa Bušovska
1441. Gundega Selga Horste 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Inesa Bušovska
1442. Mihails Šepeļevs 11100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts Aivars Pumpurs
1443. Aivars Gailis 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts Ineta Geipele
1444. Reinis Jānis Silavs 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Anita Finke
1445. Valters Veinbergs 22501 IEVF Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas un vadīšanas katedra Jānis Viesturs
1446. Ivars Buls 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts Ineta Geipele
1447. Indu Varma Lanke 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Edgars Pudzis
1448. Moahamad Salih Ali Khableel 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Edgars Pudzis
1449. Laura Kļava 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts Valentīna Urbāne
1450. Alise Ciema 02064 BALTECH studiju centrs Jānis Mazais
1451. Aleksis Pauls Lindemanis 25300 Mašīnbūves tehnoloģiju institūts Jānis Lungevičs
1452. Rinalds Puriņš 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Ingars Steiks
1453. Valdis Gavars 12200 Datorvadības,automātikas un datortehnikas institūts Katrina Boločko
1454. Krists Venterzutis 25300 Mašīnbūves tehnoloģiju institūts Natālija Mozga
1455. Elīna Ērgle 14D00 Dizaina tehnoloģiju institūts Inita Rudzīte
1456. Aleksandrs Repins 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Ansis Avotiņš
1457. Igors Jušanovs 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts Guntis Strautmanis
1458. Anna Kristiāna Dāve 26000 Arhitektūras fakultāte Egons Bērziņš
1459. Viktorija Verenkova 26000 Arhitektūras fakultāte Marts Švēde
1460. Džeina Kleina 02600 RTU Liepājas filiāle Konstantins Didenko
1461. Ņikita Kudrjaševs 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Vitālijs Boļšakovs
1462. Henrijs Vīgants 25100 Aeronautikas institūts Margarita Urbaha
1463. Madara Marcinkus 26000 Arhitektūras fakultāte Edgars Bondars
1464. Gatis Jaunzems 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments Oskars Krievs
1465. Agita Melne 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Uldis Kamols
1466. Kaspars Zaķis 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts Ineta Tērauda
1467. Muthu Sankar Venkatachalam 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Oksana Ņikiforova
1468. Jānis Krūmiņš 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments S.Rubene
1469. Dmitrijs Balackis 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments B.Gaujēna
1470. Evija Biseniece 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments S.Rubene
1471. Lasha Koniashvili 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Genādijs Šahmenko
1472. Vitālijs Rudkovskis 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts Artis Kromanis
1473. Aleksejs Umanskis 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Alla Anohina-Naumeca
1474. Jānis Melnis 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments Verners Straupe
1475. Alexander Bykov 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Vitālijs Boļšakovs
1476. Tatjana Zaharova 25100 Aeronautikas institūts Aloizs Lešinskis
1477. Sandra Šlara 25100 Aeronautikas institūts Igors Smirnovs
1478. Oskars Kroniņš 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments Juris Smirnovs
1479. Rathish Mariappan 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Dmitrijs Rusovs
1480. Aigars Lagzdiņš 02700 RTU Ventspils filiāle Laila Zemīte
1481. Vladislavs Šiškins 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Jānis Zaķis
1482. Daina Baumane 13100 Telekomunikāciju institūts Toms Salgals
1483. Dāvis Kokins 12200 Datorvadības,automātikas un datortehnikas institūts Matīss Eriņš
1484. Reinis Rītiņš 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Henrihs Gorskis
1485. Ojārs Stūre 01B00 Rīgas Biznesa skola D.Auers
1486. Anna Oļha 26000 Arhitektūras fakultāte Guntis Grabovskis
1487. Liene Siliņa 14D00 Dizaina tehnoloģiju institūts Inga Dāboliņa
1488. Anrijs Rode 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Aleksejs Jurenoks
1489. Alla Dzevaltovska 22501 IEVF Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas un vadīšanas katedra Iveta Stāmure
1490. Anna Korvena Kosakovska 02064 BALTECH studiju centrs Jeļena Titko
1491. Deepak Tumkur Shivanandaiah 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Gundars Alksnis
1492. Signe Zommere 14D00 Dizaina tehnoloģiju institūts Gaļina Terļecka
1493. Mārtiņš Vilhoviks 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments Ēriks Vonda
1494. Ints Gruzītis 25500 Transporta institūts Ēriks Vonda
1495. Asghar Khan 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Igors Smirnovs
1496. Raivis Kalniņš 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts Tatjana Survilo
1497. Santa Bērziņa 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Māris Turks
1498. Arjun Mohan 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Dmitrijs Rusovs
1499. Yuliya Bazhenava 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts Guntis Strautmanis
1500. Varunkumar Pandiarajan 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Jurijs Merkurjevs
1501. Rūta Zariņa 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Kristaps Rubenis
1502. Lelde Svarāne 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts Armands Leitāns
1503. Anta Guzika 25100 Aeronautikas institūts Sergejs Kuzņecovs
1504. Vladimirs Ankudovičs 25500 Transporta institūts Jeļena Stepanova
1505. Mārtiņš Mukāns 25500 Transporta institūts Viktors Ivanovs
1506. Arnolds Kadiķis 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts Jānis Bērziņš
1507. Nithin Chakravarthi Nadella 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Edgars Pudzis
1508. Andris Bačkurs 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Irina Voronova
1509. Agnete Zanda Dzirkale 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Uldis Kamols
1510. Nigar Ayyubova 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Ieva Andersone
1511. Roberts Pozņaks 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Eleonora Latiševa
1512. Roberts Grunte 25100 Aeronautikas institūts Mārtiņš Kleinhofs
1513. Olga Švecova 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Olga Bogdanova
1514. Austris Bogdanovs 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Ansis Avotiņš
1515. Kristens Raščevskis 25300 Mašīnbūves tehnoloģiju institūts Oskars Liniņš
1516. Dmitrijs Kuzņecovs 25500 Transporta institūts Vladimirs Iriškovs
1517. Natālija Korņeva 25100 Aeronautikas institūts Viktors Feofanovs
1518. Dmitrijs Siņica 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts Guntis Strautmanis
1519. Viktorija Ivanova 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Astra Auziņa-Emsiņa
1520. Diāna Reinfelde 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Tatjana Survilo
1521. Elvita Krista Gailīte 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Valērijs Skribans
1522. Raitis Kols 22501 IEVF Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas un vadīšanas katedra Jānis Vanags
1523. Jeļizaveta Bikovska 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Juris Lauznis
1524. Everita Glazīrina 14D00 Dizaina tehnoloģiju institūts Inese Ziemele
1525. Kristīne Viktorija Kūle 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts Irīna Boiko
1526. Mārtiņš Nābels-Šneiders 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Jurijs Dehtjars
1527. Dana Šelkovņikova 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Inese Poļaka
1528. Deins Alksnis 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Valdis Kokars
1529. Agnese Miksone 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Iveta Ozoliņa-Ozola
1530. Agate Kauliņa 01B00 Rīgas Biznesa skola Andrejs Dzedons
1531. Anna Marija Zīdere-Laizāne 01B00 Rīgas Biznesa skola Andrejs Dzedons
1532. Evija Matjuka 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Jānis Kuškins
1533. Arsenijs Mamikoņans 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Pāvels Rusakovs
1534. Elizabete Liene Šterna 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Jānis Bicāns
1535. Edgars Mežvēvers 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts Valentīna Urbāne
1536. Valērija Križanovska 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Solveiga Grīnberga
1537. Bhumika Vallabhbhai Dobariya 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Vitālijs Lūsis
1538. Sarankarthik Parthiban 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Vitālijs Lūsis
1539. Aleksejs Šomins 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments Vitālijs Lūsis
1540. Daniils Aleksandrovs-Moisejs 13100 Telekomunikāciju institūts Toms Salgals
1541. Viktors Proščenko 25500 Transporta institūts Valentīns Popovs
1542. Armands Ostrovskis 13100 Telekomunikāciju institūts Jānis Braunfelds
1543. Jevgēnijs Koņevs 13100 Telekomunikāciju institūts Vjačeslavs Bobrovs
1544. Aleksandrs Ostapenko 25500 Transporta institūts Ļubova Kirillova
1545. Marks Ivanovs 25500 Transporta institūts Oksana Iščuka
1546. Pjotrs Borisenko 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts Edgars Ēķis
1547. Richard Stanley - 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Igors Smirnovs
1548. Kristofers Dmitruks 25100 Aeronautikas institūts Deniss Brodņevs
1549. Shaban Aslam 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Deniss Brodņevs
1550. Shokhbos Mukhamedov 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Māris Hauka
1551. Mārtiņš Lisovs 25100 Aeronautikas institūts Deniss Brodņevs
1552. Haralds Rukmanis 25100 Aeronautikas institūts Pjotrs Trifonovs-Bogdanovs
1553. Ēvalds Jasāns 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts Ineta Geipele
1554. Islombek Nazarov 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Gaļina Merkurjeva
1555. Valentīna Začiņajeva 14D00 Dizaina tehnoloģiju institūts Inese Ziemele
1556. Aleksejs Batenko 02064 BALTECH studiju centrs Uldis Cimdiņš
1557. Reinis Prockāns 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Irina Voronova
1558. Yosuman Makhadova 01B00 Rīgas Biznesa skola Jānis Grēviņš
1559. Alisher Urunov 01B00 Rīgas Biznesa skola Jānis Grēviņš
1560. Laima Kamzola 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Alla Anohina-Naumeca
1561. Dmitrijs Kuņicins 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Aleksandrs Okss
1562. Valters Veispals 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Aleksandrs Okss
1563. Ieva Viola Babre 23200 ETHF Lietišķās valodniecības institūts Inese Kočote
1564. Adrija Enrika Ēdele 23200 ETHF Lietišķās valodniecības institūts Marina Platonova
1565. Zayniddin Umarov 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Oksana Ivanova
1566. Andrejs Kučerjavijs 13100 Telekomunikāciju institūts Pēteris Gavars
1567. Melānija Ivulāne 13100 Telekomunikāciju institūts Irina Kļevecka
1568. Lauris Kūms 13200 Radioelektronikas institūts Guntars Balodis
1569. Reinis Graviņš 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Valdis Kampars
1570. Mārtiņš Arbidāns 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments Dmitrijs Serdjuks
1571. Ieva Stafecka 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Liene Plūduma
1572. Edgars Bariss 26000 Arhitektūras fakultāte Uģis Bratuškins
1573. Jokhongir Abdulakhatov 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Antra Roskoša
1574. Ksenija Vaškēviča 23200 ETHF Lietišķās valodniecības institūts Larisa Iļinska
1575. Sofja Pašina 23200 ETHF Lietišķās valodniecības institūts Marina Platonova
1576. Yashdeepsinh Pradhumansinh Vashi 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Sigurds Jaundālders
1577. Elīna Vilka 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Edžus Žeiris
1578. Ance Maija Kampe 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Aleksejs Jurenoks
1579. Ervīns Patmalnieks 12200 Datorvadības,automātikas un datortehnikas institūts Valerijs Zagurskis
1580. Artūrs Leškovskis 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Aivars Pumpurs
1581. Reinis Gaņģis 01B00 Rīgas Biznesa skola Jānis Grēviņš
1582. Emīls Dimitrovs 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Jānis Kampars
1583. Ņikita Burčeņa 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Natālija Prokofjeva
1584. Andars Lūkass 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Natālija Prokofjeva
1585. Alīna Platonova 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Arnis Kiršners
1586. Juris Indāns 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments Andris Paeglītis
1587. Rūdolfs Studāns 01B00 Rīgas Biznesa skola Jānis Grēviņš
1588. Jeļena Zubreviča 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Rita Greitāne
1589. Jānis Lielmanis 26000 Arhitektūras fakultāte Marts Švēde
1590. Oto Mārtiņš Cērps 25500 Transporta institūts Gundars Zalcmanis
1591. Junita Āriņa 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Guna Ciemleja
1592. Vladislavs Jasinskis 25500 Transporta institūts Vladimirs Iriškovs
1593. Aleksandrs Jasjukovičs 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments Nikolajs Breners
1594. Edgars Eiduks 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Jānis Kuškins
1595. Dmitrijs Kraiņiks 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Pāvels Rusakovs
1596. Sukhil Mundur Sudhakaran 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Arnis Lektauers
1597. Kristiāna Zvirbule 02600 RTU Liepājas filiāle Irina Voronova
1598. Vineta Haritonova 14D00 Dizaina tehnoloģiju institūts Toms Mūrnieks
1599. Daina Novikova 14D00 Dizaina tehnoloģiju institūts Agrita Krieviņa-Siliņa
1600. Līga Mašinska 25300 Mašīnbūves tehnoloģiju institūts Jānis Rudņevs
1601. Beate Zlaugotne 14D00 Dizaina tehnoloģiju institūts Inese Ziemele
1602. Andris Skerškāns 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments D.Serdjuks
1603. Chetan Sharma 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Jānis Vība
1604. Veronika Ņesteroviča 13100 Telekomunikāciju institūts Andis Supe
1605. Sergejs Seļaņins 02700 RTU Ventspils filiāle Oļegs Sļiskis
1606. Vladislavs Glugovskis 25100 Aeronautikas institūts Ilmārs Ozoliņš
1607. Mohamed Medhat Abdelrehim Mohamed Hussein 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Olga Kononova
1608. Arta Bite 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Ilze Judrupa
1609. Sumanth Chowdary Potturi 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Dmitrijs Rusovs
1610. Alīna Afanasjeva 22501 IEVF Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas un vadīšanas katedra Raja Kočanova
1611. Annija Sleže 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts Jānis Vaivods
1612. Deniss Nikandrovs 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Vladimirs Šatrevičs
1613. Laura Kudiņa 26000 Arhitektūras fakultāte Dace Kalvāne
1614. Diāna Puķīte 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts Kaspars Burbeckis
1615. Ivo Bendrats 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts Uģis Vējš
1616. Uldis Aizups 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts Guntars Bāliņš
1617. Normunds Feldbergs 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts Georgijs Kiseļovs
1618. Oskars Kurpnieks 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Oskars Grīgs
1619. Aleksandrs Koršunovs 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Ilze Andersone
1620. Andis Romanovs 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Ilze Judrupa
1621. Viktorija Rāviņa 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts Kaspars Plotka
1622. Sanda Kronberga 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Jurijs Dehtjars
1623. Mārtiņš Zālītis 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Jānis Kajaks
1624. Jēkabs Lielmanis 02064 BALTECH studiju centrs Jelena Pečerska
1625. Jānis Bremanis 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Agris Ņikitenko
1626. Jūlija Medvedeva 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts Irina Voronova
1627. Linards Čudars 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Ineta Geipele
1628. Farmonjon Akmalov 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Nadežda Koleda
1629. Svetlana Carenko 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Jānis Grabis
1630. Svetlana Carenko 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Jānis Grabis
1631. Anna Peiseniece 02064 BALTECH studiju centrs Uldis Cimdiņš
1632. Mijo Joseph Kannath 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Konstantins Kozlovskis
1633. Rihards Pranis 22501 IEVF Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas un vadīšanas katedra Jānis Vanags
1634. Kristiāns Spūlis 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Antons Patļins
1635. Mārcis Aizkalns 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Judīte Jakubāne
1636. Guna Lieģe 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Iveta Ozoliņa-Ozola
1637. Solvita Veisa 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Mg. oec., Laura Baltiņa
1638. Diāna Guste 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Normunds Balabka
1639. Santa Vīmane 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Mārtiņš Bonders
1640. Inga Rūķe 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Pāvels Rusakovs
1641. Iļja Sergejevs 25100 Aeronautikas institūts Māris Hauka
1642. Ligija Krasovska 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Līga Kamola
1643. Linda Vītoliņa 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Aleksejs Kataševs
1644. Diāna Mironova 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Larisa Zaiceva
1645. Aleksandrs Aksenovskis 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Natālija Prokofjeva
1646. Rūta Liflande 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Inese Suija-markova
1647. Andris Kitts 25100 Aeronautikas institūts Viktors Feofanovs
1648. Evita Zarkeviča 12200 Datorvadības,automātikas un datortehnikas institūts Jegors Fjodorovs
1649. Grigorijs Škuļteckis 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Aldis Balodis
1650. Matīss Broks 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Pāvels Rusakovs
1651. Sarmīte Kaupuža 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts Kristīne Gorbunova
1652. Marina Ogay 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Larisa Iļinska
1653. Azat Kalimbayev 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Olga Kononova
1654. Agneta Muceniece 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Mārīte Kirikova
1655. Laura-Jolanta Aberfelde 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Mārcis Dzenis
1656. Sabīne Krēgere 26000 Arhitektūras fakultāte Sandra Levāne
1657. Evija Reimane 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Edžus Žeiris
1658. Nauris Melnbārdis 02700 RTU Ventspils filiāle Inga Zicmane
1659. Kristīne Sviridjuka 02700 RTU Ventspils filiāle Renāta Varfolomejeva
1660. Roberts Sergijevskis 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts Ivo Vaicis
1661. Sanjay Rajni Vejanand 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Edgars Kovals
1662. Rūdolfs Duburs 02700 RTU Ventspils filiāle Renāta Varfolomejeva
1663. Zane Bērzkalne-Liepkalne 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Natālija Prokofjeva
1664. Veronika Godļevska 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts Inesa Bušovska
1665. Jēkabs Šmits 26000 Arhitektūras fakultāte Egons Bērziņš
1666. Mārtiņš Purmalis 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments Juris Smirnovs
1667. Ernests Stūriška 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Gundars Lācis
1668. Valters Vēciņš 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Agris Ņikitenko
1669. Diāna Balode 26000 Arhitektūras fakultāte Jānis Krastiņš
1670. Katerīna Ieva Nudiena 26000 Arhitektūras fakultāte Ilmārs Dirveiks
1671. Piyush Oswal 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Vitālijs Beresņevičs
1672. Aashi Kaushik 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Ivo Vaicis
1673. Renāts Tutiņš 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts Vladislavs Jevstigņejevs
1674. Kaspars Sproģis 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments Anatolijs Borodiņecs
1675. Andrejs Meteļica 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments Jānis Dirba
1676. Kirils Katanovs 25100 Aeronautikas institūts Mārtiņš Kleinhofs
1677. Aregaks Avetjans 26000 Arhitektūras fakultāte Alisa Koroļova
1678. Elvijs Vikštrems 26000 Arhitektūras fakultāte Uģis Bratuškins
1679. Aleksandrs Okss 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Pēteris Eizentāls
1680. Kārlis Šteinerts 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments Kristīna Bērziņa
1681. Kaspars Kalniņš-Kalnmalis 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments Ivars Raņķis
1682. Zanda Apīne 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts Jānis Uzulēns
1683. Amanda Brizga 25100 Aeronautikas institūts Vladislavs Ņesterovskis
1684. Dmitrijs Zaiko 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Antons Patļins
1685. Santa Odmiņa 25500 Transporta institūts Māris Gailis
1686. Pārsla Esmeralda Sietiņa 26000 Arhitektūras fakultāte Guntis Grabovskis
1687. Emīls Melders 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Jānis Grabis
1688. Genādijs Jeņičeks 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Aleksandrs Zaslavskis
1689. Arvīds Nātiņš 25500 Transporta institūts Jānis Rudzītis
1690. Imants Loškarevs 11100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts Ingars Steiks
1691. Laine Bogomazova 13100 Telekomunikāciju institūts Sandis Spolītis
1692. Harshilkumar Yogeshbhai Patel 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Jurģis Poriņš
1693. Vladislavs Kergets 13100 Telekomunikāciju institūts Toms Salgals
1694. Mārtiņš Lērums 13100 Telekomunikāciju institūts Toms Salgals
1695. Ineta Eversa 22501 IEVF Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas un vadīšanas katedra Iveta Puķīte
1696. Viesturs Dejus 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments Māris Kaļinka
1697. Vadims Romaņenko 25500 Transporta institūts Vladimirs Iriškovs
1698. Artūrs Galītis 25500 Transporta institūts Mareks Mezītis
1699. Edgars Stuļģis 25500 Transporta institūts Jeļena Stepanova
1700. Dmitrii Ivanov 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Viesturs Bražis
1701. Ģirts Cinkus 25100 Aeronautikas institūts Pjotrs Trifonovs-Bogdanovs
1702. Renāte Raubišķe 14D00 Dizaina tehnoloģiju institūts Inga Zotova
1703. Renāte Melngaile 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Jānis Veliks
1704. Jyothi Prasad Gandreddi 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Artis Kromanis
1705. Vamsi Andra 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Artis Kromanis
1706. Sarath Kumar Babu 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Aleksejs Tatarinovs
1707. Nursultonbek Akanov 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Jānis Grundspeņķis
1708. Linda Elksnīte 12200 Datorvadības,automātikas un datortehnikas institūts Katrina Boločko
1709. Līva Kalniņa 14D00 Dizaina tehnoloģiju institūts Baiba Lukaševiča
1710. Pengbo Cong 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Ali Arshad
1711. Irina Samoiļenko 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Kristaps Freimanis
1712. Agris Asups 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts Kristaps Kolbergs
1713. Sergejs Pokatovs 13100 Telekomunikāciju institūts Toms Salgals
1714. Oļegs Djačenko 13100 Telekomunikāciju institūts Elmārs Lipenbergs
1715. Didzis Otomers 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts Jurijs Grizāns
1716. Danilo Andreozzi 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Inga Eriņa
1717. Lucas Brandao Rodrigues 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Ali Arshad
1718. Amrinder Singh 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Ingars Steiks
1719. Miks Garjāns 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Matīss Stunda
1720. Sijo Jose 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Dmitrijs Rusovs
1721. Artjoms Semjonovs 02700 RTU Ventspils filiāle Josifs Survilo
1722. Sudhanbalaji Karthikeyan 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments Sandis Spolītis
1723. Beāte Krauze 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Inna Dovladbekova
1724. Alīna Reķēna 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Kristīne Veģere
1725. Una Īle 26000 Arhitektūras fakultāte Marts Švēde
1726. Mārtiņš Veisbārdis 01B00 Rīgas Biznesa skola Jānis Grēviņš
1727. Māris Ancāns 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Ēvalds Urtāns
1728. Artjoms Ščipanovs 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Marina Uhanova
1729. Dāvis Arājs 26000 Arhitektūras fakultāte Guntis Grabovskis