Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Liepājas speciālās ekonomiskās zonas attīstības projekts
Nosaukums angļu valodā Development project for Liepāja Special Economic Zone
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec., prof. V.Jurēnoks
Recenzents Mg.oec., lekt. K.Marinska
Anotācija Diplomprojekta autors: Kristaps Kovaļevskis Diplomprojekta vadītājs: Vitālijs Jurēnoks, RTU prof., Dr. oec. Diplomprojekta temats: Liepājas speciālās ekonomiskās zonas attīstības projekts Diplomprojekta apjoms: Darbs sastāv no ievada, 5 daļām, secinājumiem un priekšlikumiem. Darba apjoms ir 80 lpp., tajā iekļauti 32 attēli, 41 tabulas, 14 formulas. Diplomprojektā izmantotie materiāli: Latvijas Republikas likumdošana un normatīvie akti, statistikas dati, ES struktūrfondu normatīvie dokumenti, vispārējā un speciālā literatūra, interneta resursi, Liepājas SEZ pārvaldes gada pārskati un nepublicētie materiāli, kā arī pētījumu rezultātā iegūtā informācija. Bibliogrāfiskajā sarakstā iekļauti 33 literatūras avoti. Diplomprojekta mērķis ir izstrādāt konkrētus, realizējamus priekšlikumus Liepājas speciālās ekonomiskās zonas turpmākajai attīstībai. Diplomprojektā tika veikti šādi analītiski pētījumi: ● Izanalizēta Liepājas SEZ un Liepājas ostas darbība kopumā; ● Izanalizēti Liepājas SEZ gada pārskati vairāku gadu periodā; ● Izanalizēta uzņēmējdarbības vide kopumā Liepājas SEZ teritorijā; ● Izvērtēta ekonomiskā situācija; ● Izpētītas tirgus tendences; ● Izpētītas Liepājas SEZ stiprās un vājās puses, iespējas un draudi. Pētījumu rezultātā tika atklātas problēmas un iespējas, kā uzlabot Liepājas SEZ darbību un konkurētspēju. Tika izstrādāti 3 priekšlikumi Liepājas SEZ turpmākajai attīstībai: Konteineru kravu piesaistes projekts, Liepājas ostas akvatorijas padziļināšanas projekts un mārketinga aktivitāšu izstrāde. Diplomprojekta bibliogrāfiskais apraksts: Kovaļevskis. K. Liepājas speciālās ekonomiskās zonas attīstības projekts: Diplomprojekts / Vadītājs Jurēnoks V. – Datorsalikums. – Liepāja: RTU, 2012. – 80 lpp.
Atslēgas vārdi Liepājas speciālās ekonomiskās zonas attīstības projekts
Atslēgas vārdi angļu valodā Development project for Liepāja Special Economic Zone
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 29.05.2012 20:55:14