Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums „Eiropas Savienības fondu ietekme lauksaimniecības attīstībā Latvijā”
Nosaukums angļu valodā ” Impact of EU funding on the development of agriculture in Latvia”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Mg.oec., lekt. U.Kamols
Recenzents Dr.oec., doc. I.Judrupa
Anotācija ANOTĀCIJA Bakalaura darba autors: Andis Siliņš Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Mg.oec., lektors. U.Kamols Bakalaura darba temats: „Eiropas Savienības fondu ietekme lauksaimniecības attīstībā Latvijā” Bakalaura darba apjoms: 52 lpp, 5 tab., 6 att. Bakalaura darbā izmantotie materiāli: Izmantota akadēmiskā literatūra, interneta resuri, informatīvie matreāli par ES. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Darbā izanalizēti, dotie dati par ELFLA darbību, kas attainoti dažādos griezumos. Tiek izpētīts ,cik lielu finansējumus Latvijā ir apgūts, iesniegto projektu daudzumus, pasākumu tendences, ELFLA programmas ietvaros. Tiek doti argumenti, par investīciju piesaistes aktivitāti laika posmā 2007-2013 gadam. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: : Siliņš A. „Eiropas Savienības fondu ietekme lauksaimniecības attīstībā”: Bakalaura darbs / Zinātn. vadītājs Kamols U. – Datorsalikums. – Rīga: RTU, 2012. – 52 lpp.
Atslēgas vārdi ELFLA, projekti, 4 asis, finansejums
Atslēgas vārdi angļu valodā EAFRD projects, 4 axes funding for
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 11.01.2013 08:57:23