Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transportbūves
Nosaukums "Grunšu izmantošana zemes klātnes izbūvē"; inženierprojekts "Tranzīta ielas rekonstrukcija Valdemārpilī"
Nosaukums angļu valodā "Utilization of Soil for Building Subgrade"; Engineering Design Project "Reconstruction of Transit Street in Valdemārpils"
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs A.Strežs
Recenzents
Anotācija Arī Latvijas ceļu būvniecībā parādās jaunas tehnoloģijas, kuru pielietojums varētu ievērojami palielināties. Šīs jaunās tehnoloģijas ir nesaistīto materiālu nostiprināšana ar dažādām ķīmiskām saistvielām. Šīs saistvielas izraisa ķīmisku reakciju ar minerālo materiālu daļiņām veidojot blīvu un izturīgu konstruktīvo kārtu. Raksturīgākās gruntis Latvijā, vāju grunšu izmantošana zemes klātnes izbūvē. Bakalaura darba mērķis ir noskaidrot grunšu izmantošanu zemes klātnes izbūvē, vāju grunšu stabilizācijas metodes, noteikt to priekšrocības un trūkumus. Mērķa sasniegšanai izvirzītie uzdevumi: 1. Kādas ir visbiežāk sastopamās gruntis Latvijā; 2. Kādas ir grunšu fizikāli mehāniskās īpašības; 3. Vāju grunšu izmantošana zemes klātnes izbūvē, grunšu stabilizācija; Inženierdarbā izstrādāts būvprojekts Tranzīta ielas rekonstrukcija Valdemārpilī. Projektēšanas darbi izpildīti ar mērķi uzlabot satiksmes drošību rekonstruējamā posmā visiem satiksmes dalībniekiem atbilstoši nākotnes prasībām, nodrošinot perspektīvajai satiksmes intensitātei un sastāvam atbilstošu satiksmes drošības līmeni, komfortu un slodžu izturību. Pēc rekonstrukcijas Tranzīta ielai Valdemārpilī pilnībā jāatbilst satiksmes intensitātes un satiksmes drošības prasībām. Tranzīta ielas rekonstrukcijas projektēšanas laikā tika izmantoti jaunākie autoceļu projektēšanai nepieciešamie standarti, specifikācijas, tehniskie dokumenti un citi palīgmateriāli. Darba kopējais apjoms ir uz 110 lapaspusēm, kur ir ietverts paskaidrojuma raksts, darbu daudzumu saraksti, aprēķini un specifikācijas, kā arī 15 tabulas, 28 attēli. Projektā ietilpst 9 rasējumi, izmantotā literatūra 23 vienības.
Atslēgas vārdi Grunšu izmantošana zemes klātnes izbūvē
Atslēgas vārdi angļu valodā Utilization of Soil for Building Subgrade
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 01.06.2012 00:25:28