Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Nekustamā īpašuma pārvaldība
Nosaukums Ieņēmumus nesošu nekustamo īpašumu vērtēšana
Nosaukums angļu valodā Valuation of income - bearing real estate
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Mg.oec., SIA "Rīgas audits", Jānis Mežiels
Recenzents Dr.oec., prof. Jānis Vanags
Anotācija Diplomprojekta temats: Ieņēmumus nesošu nekustamo īpašumu vērtēšana. Diplomprojekta apjoms ir 70.lpp., t.sk. 21tabula, 13 attēli,2 pielikumi. Diplomprojekta izstrādes metodoloģija ir vietējo un ārvalstu autoru speciālā mācību literatūra par ieņēmumus nesošu nekustamo īpašumu vērtēšanu, to īpatnībām, vērtēšanas problēmām, kas saistītas ar diskonta un kapitalizācijas likmju noteikšanu, dažādi preses izdevumi, tai skaitā, žurnāli, laikraksti, dažādi interneta resursi, kā arī likumdošanas akti un nepublicētie materiāli par ieņēmumus nesošu nekustamo īpašumu vērtēšanas metodoloģiju. Kā statistiskā bāze ekonomiskajai analīzei tiek izmantota Latvijas Republikas Centrālās statistikas pārvaldes, Latvijas bankas, Valsts zemes dienesta, Zemesgrāmatas publicētā informācija. Diplomprojekta galvenie rezultāti: veiktsieņēmumus nesoša nekustamā īpašuma vērtējums, kas salīdzināts ar esošu vērtējumu nekustamajam īpašumam. Salīdzinot rezultātus analizēti atšķirīgie rezultāti un iespējamie cēloņi, kas noveduši pie šādiem rezultātiem. Autors piedāvā risinājumus, kas varētu uzlabot vērtējuma precizitāti. Diplomprojektamērķis ir novērtēt diskonta un kapitalizācijas likmes ietekmi ieņēmumus nesošu nekustamo īpašuma vērtēšanā apzinot vērtēšanas aspektus, kurus ir iespējams uzlabot. Diplomprojekts sastāv no četrām daļām. 1.daļā ir teorētiskā materiāla apkopojums un izklāsts, kas saistīts ar ieņēmumus nesošo nekustamo īpašumu vērtēšanu, pētīta nekustamā īpašuma tirgus attīstība no 2007.gada līdz 2011. gadam. 2.daļā ir veiktsieņēmumus nesoša nekustamā īpašuma vērtējums un tā salīdzinājums ar citu vērtējumu. 3.daļā veikta sensitivitātes analīze diskonta un kapitalizācijas likmju, diskonta termiņa un nekustamā īpašuma noslodžu izmaiņām. Tāpat paskaidroti svarīgākie informācijas iegūšanas avoti.4.daļā apkopoti galvenie regulējošie normatīvi biroju/tirdzniecības telpām un auto remontdarbnīcai. Parādīta nepieciešamā emisijas izplūdes punkta augstuma aprēķina gaitas metodika. Diplomprojekta izstrādāšanai pielietoti dažādi paņēmieni, analīzes veidi un metodes, no kurām galvenās ir analītiskās, ekonomiskās analīzes, statistiskās salīdzināšanas metodes (salīdzināšana, grupēšana, vidējo un relatīvo lielumu aprēķināšana), kā arī faktoru noteikšanas metode, kā arī dažādas grafiskās metodes.
Atslēgas vārdi Nekustamais īpašums, vērtēšana, ieņēmumus nesoši īpāšumi, naudas plūsma, diskonta likme
Atslēgas vārdi angļu valodā Real estate, valuation, income-bearing real estate, cash flow, discount rate
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 03.01.2012 12:46:24