Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Medicīnas inženierija un fizika
Nosaukums Ar gamma starojumu apstarotu ZrO2:PbS nanostruktūru dozimetriskās īpašības
Nosaukums angļu valodā Dosimetric Characteristics of ZrO2:PbS Nanostructures Irradiated with Photon Beam
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs Profesors Jurijs Dehtjars
Recenzents Lada Bumbure
Anotācija Maģistra darba mērķis ir izpētīt, vai ar fotonu starojumu apstarotu PbS nanodaļiņu, kas iestrādātas ZrO2 matricā, fotoemisijas spektros atrodamas izmaiņas atkarībā no apstarošanas dozas. Literatūras apskatā apkopota informācija par PbS nanodaļiņu optiskajām īpašībām. Eksperimentālajā daļā pētīti 3 paraugu veidi ZrO2:10%PbS, ZrO2:20%PbS un ZrO2. Paraugi tika apstaroti ar fotonu starojumu ar 6 dažādām dozām. Apstarotajiem paraugiem tika veikta fotoelektronu spektroskopija, iegūti fotoemisijas spektri. Datu apstrāde un rezultāti apkopoti tabulās un ilustrēti attēlos, veikta rezultātu analīze. Maģistra darba izstrādes rezultātā ir izpētīti paraugu ZrO2:PbS plēvīte stikla pamatne fotoemisijas spektri atkarībā no saņemtās fotonu starojuma dozas. Maģistra darbs uzrakstīts latviešu valodā, tā apjoms ir 50 lapaspuses. Darbs satur 7 tabulas un 35 attēlus, tā izstrādē izmantoti 18 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi PbS nanodaļiņas, PbS nanodaļiņu optiskās īpašības, nanodozimetrija
Atslēgas vārdi angļu valodā PbS nanoparticles, optical properties of PbS nanoparticles, nanodosimetry
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 29.05.2012 22:29:40