Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums "Ražošanas uzņēmumu konkurētspējas modelis "
Nosaukums angļu valodā "Competitiveness model for manufacturing enterprises"
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Dr.oec., asoc.prof. I.Voronova
Recenzents Dr.oec., prof. J.Ķipsna
Anotācija RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE INŽENIEREKONOMIKAS UN VADĪBAS FAKULTĀTE Ražošanas un uzņēmējdarbības ekonomikas katedra Irina DOLGOVA RAŽOŠANAS UZŅĒMUMU KONKURĒTSPĒJAS MODELIS ANOTACIJA Virziens: Mārketings un tirdzniecības ekonomika Zinātniskā vadītāja: Irina Voronova, RTU Asoc.prof., Dr.oec. Recenzents: Jānis Ķipsna, RTU Profesors, Dr.oec. Rīga 2012 ANOTACIJA Maģistra darba autors: Irina Dolgova Maģistra darba vadītāja: Asoc.prof., Dr.oec. I.Voronova Maģistra darba tēma: Ražošanas uzņēmumu konkurētspējas modelis Maģistra darba apjoms: darbs sastāv no ievada, 3 daļām, secinājumiem un priekšlikumiem. Darba apjoms ir 101 lpp., tajā iekļauti 55 att., 31 tab., darbam pievienoti 19 pielikumi. Maģistra darba izmantotie avoti: bibliogrāfija 52 avoti no tiem: latviešu Valodā 32. Maģistra darba galvenie rezultāti: Maģistra darba temats Ražošanas uzņēmumu konkurētspējas modelis nosaka autores virzienu tālākai analīzei, kura ir saistīta ar konkurētspējas jēdziena izpēti, tās būtību, klasifikācijas un piemērošanas iespēju analīzi. Pamatojoties uz šo analīzi tiks izstrādāts ekonomisks modelis, kas var palīdzēt ražošanas uzņēmumam noteikt savu konkurētspēju gan valsts, gan ārvalsts tirgos. Darbā tika veikts statistikas pētījums, aptverot gan Latvijas un gan visas pasaules krīzes gadus, tāpēc analīzes gaitā bija vērojama globālas krīzes ietekme uz Latvijas ekonomiku, it īpaši uz ražošanu. Analizējot pasaules konkurētspējas indeksu dinamiku, tika izveidots priekšstats par Latvijas ekonomisko situāciju, salīdzinot to ar Baltijas un Skandināvijas valstīm. Apstrādes rūpniecībā Latvijā 2009.gadā bija vērojams straujākais izlaides kritums. Tāpēc šī perioda apstākļi samazināja uzņēmumu skaitu, ka arī veidoja kritisku situāciju palikušiem Latvijas tirgū uzņēmumiem, kas turpināja ražot un cīnīties par izdzīvošanu pēc krīzes gados. Līdz ar šo problēmu pastāv jautājums par uzņēmumu konkurētspēju gan Latvijas, gan ārvalsts tirgos. Latvijā 2010.gadā gan tekstilizstrādājumu ražošanā, gan apģērbu ražošanā 99% uzņēmumu pieder pie maziem un vidējiem, savukārt 92% no kopēja skaita attiecas pie mazajiem uzņēmumiem, kuros pēc ieteikuma 2003/316/EK strādā līdz 49 darbinieku. Ņemot vērā, ka ražošanas uzņēmumos, lielāka daļa darbinieku tiek iesaistīta tieši ražošanas procesā un daudziem uzņēmumiem nepastāv kvalificēts tirgus situācijas analīzes personāls, pastāv problēma konkurētspējas noteikšanai un aprēķināšanai. Maģistra darba bibliogrāfiskais apraksts: Dolgova, I. Ražošanas uzņēmumu konkurētspējas modelis: Maģistra darbs / Vadītāja Voronova I. Datorsalikums. Rīga: RTU, 2012. - 101 lpp.
Atslēgas vārdi Ražošanas uzņēmumu konkurētspējas modelis
Atslēgas vārdi angļu valodā Competitiveness model for manufacturing enterprises
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 30.05.2012 15:51:41