Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Latvijas muitas attīstības stratēģiskie risinājumi”
Nosaukums angļu valodā “Solutions for Latvian Customs Strategic Development”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs K.Ketners, Dr.oec., RTU profesors
Recenzents V.Andrējeva, AS „Olainfarm” padomes priekšsēdētāja
Anotācija Maģistra darbs ir izstrādāts Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomiekas un vadības fakultātes Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūta Muitas un nodokļu katedrā par tēmu Latvijas muitas attīstības stratēģiskie risinājumi profesionālā maģistra grāda iegūšanai. Maģistra darba apjoms ir 90 lapaspuses. Darbs sastāv no ievada daļas, četrām daļām, divpadsmit nodaļām, secinājumu un priekšlikumu daļas un bibliogrāfiskā saraksta. Darba bibliogrāfiskajā sarakstā ir 99 vienības. Maģistra darba ievada daļā tiek pamatota darba aktualitāte, tēmas teorētiskā un praktiskā nozīme, tiek izvirzīts pētījuma mērķis un uzdevumi, tiek noteiktas pētījuma robežas, kā arī tiek norādīts darba metodoloģiskais un teorētiskais pamats. Pirmajā daļā Latvijas muitas modelis ir izpētīta muitas veidošanās Latvijas teritorijā vēsture un tās attīstības problemātiskie aspekti. Otrajā nodaļā Krievijas muitas modelis veikta Latvijas un Krievijas muitas salīdzinošā analīze gan vēsturiskajā, gan mūsdienu aspektā. Trešajā daļā Nīderlandes muitas modelis veikta Latvijas un Nīderlandes muitas salīdzinošā analīze Eiropas Savienības Muitas ūnijas izvirzīto uzdevumu administrēšanas kontekstā. Ceturtajā daļā Muitas darbības starpdisciplinaritāte Eiropas Savienības kontekstā veikta muitas sadarbības modeļu analīze resora ietvaros, ar privāto tiesību juridiskajām personām, ārpusresora publisko tiesību personām un starptautiskām organizācijām Eiropas Savienības Muitas ūnijas izvirzīto uzdevumu administrēšanas kontekstā. Maģistra darba ietvaros veiktais pētījums palīdz ieinteresētajām pusēm labāk orientēties, izstrādājot un pamatojot sarežģītos muitas organizatoriskās struktūras un vadības modeļa izvēles jautājumus.
Atslēgas vārdi Latvijas muitas attīstības stratēģiskie risinājumi
Atslēgas vārdi angļu valodā Solutions for Latvian Customs Strategic Development
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 18.12.2012 15:29:13