Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija
Nosaukums "Plūsmas vājināšanas metode pret grunts izskalojumiem pie ūdens ņemšanas būvēm"
Nosaukums angļu valodā "Flow altering method against scour at water intake structures"
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs B.Gjunsburgs
Recenzents J.Govša
Anotācija Šī darba mērķis ir izpētīt kā mainās izskalojuma dziļums pie inženiertehniskām būvēm, izmantojot plūsmas vājināšanas metodi. Lai sasniegtu darba mērķi ir jāveic sekojoši uzdevumi: veikt laboratorijas pētījumus un noteikt sienas raupjuma ietekmi uz izskalojuma dziļumu pie ūdens ņemšanas būvēm; salīdzināt abos mēģinājumos iegūtos rezultātus, kā arī salīdzināt vidējos rezultātus starp abiem eksperimentiem; novērot kā mainās izskalojuma bedres ģeometrija, mainoties sienas raupjumam; novērot izskalojuma bedres evolūciju pie sienas modeļa laikā; ik pēc noteiktiem laikiem veikt izskalojuma bedres šķērsgriezumu un garengriezumu mērījumus; no iegūtajiem datiem izveidot trīs-dimensiju un topogrāfiskus izskalojuma bedres attēlus pie dažādiem eksperimenta laikiem; grafiski attēlot sanešu kustību vektorus un sanešu koncentrāciju pie dažādiem eksperimenta laikiem; salīdzināt izskalojuma bedres evolūciju laikā starp abiem eksperimentiem un izvēlēties optimālo sienas modeļa variantu; salīdzināt izskalojuma bedres šķērsgriezumus un garengriezumus starp abiem eksperimentiem dažādos eksperimenta laikos; noteikt izskalojuma bedres slīpuma leņķus abos eksperimentos un tos salīdzināt; iegūt fenomenoloģiskas sanešu kustības mehānikas pazīmes. Kopumā tika veiktas divas eksperimentālas kampaņas, katra kampaņa sastāvēja no diviem mēģinājumiem. Pirmajā kampaņā tika izmantots neaizsargāts sienas modelis. Otrajā kampaņā sienas modelis tika pārveidots ar taisnstūra elementiem, lai vājinātu galvenā virpuļa spēku. Eksperimentu laikā ik pēc noteiktiem laika sprīžiem tika veikti kanāla apsekojumi un mērīti izskalojuma dziļumi dažādos punktos. Tas tika darīts, lai iegūtu datus par izskalojuma bedres formu, pēc tam šī informācija tika izmantota, veidojot kanāla šķērsgriezuma, garengriezuma un trīsdimensiju attēlus. Mērījumi tika veikti ar lāzera ierīci, kas uzrādīja izskalojuma dziļumu attiecīgajā punktā, bet vizualizācijas testi tika veikti, izmantojot kameru. Attēli, kas tika iegūti vizualizācijas testos tika apstrādāti, lai no tiem varētu iegūt informāciju par, piemēram, daļiņu kustību koncentrāciju un sanešu plūsmu. Pēc tam, izmantojot īpašu programmatūru tika iegūti daļiņu kustības vektoru, koncentrācijas un sanešu plūsmas attēli. Izmantojot Frūda modelēšanas metodi un eksperimentos iegūtos datus, laboratorijas modelis tika modelēts uz reālās pasaules prototipu. Šajā darbā 1. nodaļa ir ievads, kurā izskaidroti sanešu kustības un plūsmas lauka pamati. Nodaļā nr. 2 ir informācija par vietējiem izskalojumiem, plūsmas apstākļiem un faktoriem, kas ietekmē vietējos izskalojumus, veicot aprēķinos. Nodaļā 3 ir aprakstītas un parādītas vietējo izskalojumu pretpasākumu metodes. 4. nodaļa sniedz informāciju par ūdens ņemšanas būvēm. 5. nodaļā ir dota informācija un aprēķinu metodes par to kā veiksmīgi modelēt laboratorijas modeli uz reālās pasaules prototipu. 6. nodaļā ir izskaidrota daļiņu kustības identifikācijas metode. 7. nodaļa ir eksperimentālās kampaņas iestatīšana, kur atrodama informācija par eksperimentālo kanālu, nogulumiežiem, plūsmu, mērierīcēm un eksperimentālo procedūru. 8. nodaļa satur informāciju par eksperimentālajām kampaņām ar sienas modeli, tādējādi visa informācija un rezultāti no eksperimentiem ir uzskaitīta šajā nodaļā. 9. nodaļā ir diskusija par iegūtajiem datiem un rezultātiem starp abiem eksperimentiem. Darbs noslēdzas ar secinājumiem. Darbs sastāv no: ievada, 9 nodaļām, secinājumiem, 63 literatūras avotiem, 125 attēliem, 6 tabulām un kopā 119 lappusēm.
Atslēgas vārdi vietējie izskalojumi, ūdens ņemšanas būves, saneši
Atslēgas vārdi angļu valodā local scour, water intake structures, sediments
Valoda eng
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 25.05.2012 10:42:56