Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Ārpakalpojumu uzņēmuma darbības uzlabošanas projekts
Nosaukums angļu valodā Outsourcing company’s performance improvement project
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Mg.oec., lekt. I.Andersone
Recenzents Dr.oec., doc. R.Greitāne
Anotācija Diplomprojekta tēma ir „Ārpakalpojuma uzņēmuma darbības uzlabošana projekts”. Diplomprojekts sastāv no 5 daļām. Diplomprojekta kopējais apjoms 62 lapas. Iekļauti 16 attēli, 26 tabulas, 5 pielikumi Diplomprojektā analītiskajā daļā tiek analizēta informatīvo zvanu centru nozare un vispārējā ārējā vide Latvijā, SIA Transcom Worldwide Latvia saimnieciskā darbība un tās rezultāti. Projekta aprēķinu daļā, pamatojoties uz analītiskajā daļā iegūtajiem rezultātiem aprakstīti 3 priekšlikumi uzņēmuma darbības uzlabošanai: 1) apmācību programmas un darbinieku integrēšanas procesa pilnveidošana; 2) darbinieku motivācijas sistēmas pilnveidošana; 3) pasākumu klientu lojalitātes paaugstināšanai organizēšana. Tehnoloģiskajā daļā tiek pamatota uzņēmuma mājas lapas nepieciešamība komunikācijai ar klientiem un darbiniekiem. Izveidots un aprakstīts SIA Transcom Worldwide Latvia mājas lapa paraugs. Darba un dabas aizsardzības daļā aprakstīta darba vides risku novērtēšanas nozīme un ieguvumi, veikta uzņēmuma risku faktoru noteikšana un to novērtēšana. Rezultātā tika sastādīts darba aizsardzības pasākumu plāns un ar to saistīto izmaksu aprēķins.
Atslēgas vārdi kontaktu centrs, zvanu centrs, Transcom
Atslēgas vārdi angļu valodā call center, Transcom, contact center
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 03.01.2013 20:34:23