Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Uzņēmumu ienākuma nodokļa nomaksas datu analīze telekomunikācijas jomā Baltijas valstīs”
Nosaukums angļu valodā “Analysis of Corporate Income Tax Payments Data on the Telecommunication Level in the Baltic Countries”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs I.Mogorite, RTU lektore
Recenzents V.Gurkovska, RTU docente (prakt.), Mg.oec.
Anotācija Diplomdarba tēma: Uzņēmumu ienākuma nodokļa nomaksas datu analīze telekomunikācijas jomā Baltijas valstīs. Darba mērķis ir izpētīt uzņēmumu ienākuma nodokļa sistēmas un to ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi telekomunikācijas jomā Baltijas valstīs. Mērķa sasniegšanai ir nepieciešams veikt sekojošus galvenos uzdevumus: veikt uzņēmumu ienākuma nodokļa (turpmāk tekstā UIN) sistēmas salīdzinošo analīzi Baltijā un izpētīt nodokļa sistēmas ietekmi uz telekomunikācijas uzņēmumu attīstību un mijiedarbību ar saimnieciskās darbības rādītājiem. Darba pētījuma objekts uzņēmumu ienākuma nodoklis, pētījuma priekšmets ir telekomunikācijas uzņēmumu darbība Baltijas valstīs. Duplomdarbs sastāv no 3 pamatdaļām. Pirmā daļa ir bakalaura darba teorētiskā bāze. Tajā, izpētot Latvijas, Lietuvas un Igaunijas likumus uzņēmumu ienākuma nodokļa jomā, ir veikta UIN sistēmas salīdzinošā analīze pēc tādiem kritērijiem kā nodokļa darbības principi, likmes un to realizācijas mehānismi. Otrajā darba daļā tiek veikta uzņēmējdarbības vides analīze un noteikti to ietekmējošie faktori, kā arī aplūkoti kopējo uzņēmumu UIN nomaksas dati un to dinamika. Trešajā darba daļā ir izpētīta uzņēmumu ienākuma nodokļa sistēmas mijiedarbība ar lielāko telekomunikācijas uzņēmumu saimnieciskās darbības rezultātiem, aprēķinot finanšu rādītājus. Teorētiskais pētījuma nozīmīgums veicot nodokļu sistēmas salīdzinošo analīzi Baltijas valstīs, novērtēt UIN sistēmas labvēlīgumu uzņēmējiem, izmantojot nodokļa elementus. Bakalaura darba praktiskais nozīmīgums autore piedāvā valdībai UIN sistēmas attīstības variantus, kā arī ar autores piedāvāto risku un finanšu analīzes palīdzību, telekomunikācijas uzņēmumi var veikt sava uzņēmuma risku analīzi un vadīt tos, sekojot līdzi uzņēmumu finanšu stāvoklim. Par diplomdarba tēmu ir publicēti 2 zinātniskie raksti recenzējamos zinātniskos izdevumos, kā arī autore piedalījās 2 starptautiskajās konferencēs. Bakalaura darba apjoms ir 75 lappuses, t.sk., 13 tabulas, 49 attēli un 10 pielikumi. Ir izmantoti 43 literatūras avoti. Darbs rakstīts latviešu valodā.
Atslēgas vārdi Uzņēmumu ienākuma nodoklis, nomaksas dati, telekomunikācijas joma, Baltijas valstis
Atslēgas vārdi angļu valodā Corporate Income Tax, tax payments data, Telecommunication level, Baltic countries
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 14.05.2012 01:17:32