Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Informācijas tehnoloģija
Nosaukums Datu bāzes vadības sistēmas atjaunināšanas procesa izstrāde programmatūras konfigurācijas un laidienu vadības kontekstā
Nosaukums angļu valodā Design of Upgrade Process of Database Management System in the Context of Software Configuration and Release Management
Struktūrvienība 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts
Darba vadītājs Dr. sc. ing. Andrejs Romānovs
Recenzents Dr. sc. ing. Sergejs Paršutins
Anotācija Maģistra darba mērķis ir izstrādāt Datubāzes vadības sistēmas atjaunināšanas procesu konfigurācijas, relīžu un izmaiņu pārvaldības kontekstā, bāzējoties uz ITIL metodoloģiju ar DB pieejamību 24x7. Mērķa sasniegšanai tiek veikta ITIL IT pakalpojumu pārvaldības koncepcijas izpēte, tiek analizēti ITIL izmaiņu, konfigurāciju un relīžu pārvaldības procesi. Analizētas Oracle jaunināšanas metodes, izstrādāts datu bāzu jaunināšanas process izmantojot vienu no piemērotākām jaunināšanas metodikām, kas atbilsts nosacījumam, ka sistēmai ir jāstrādā 24x7. Tiek korelēts izstrādātais process konkrētai IT struktūrvienībai. Darbs ir izstrādāts, pamatojoties uz zinātniskās literatūras izpēti, kā arī uz autora praktiskās pieredzes datu bāzes administrēšanas jomā. Darba izstrādes gaitā iegūtie rezultāti ir formulēti secinājumos. Maģistra darba pamatteksts ir izklāstīts uz 81 lappusēm un paskaidrots ar 23 attēliem un 14 tabulām, literatūras sarakstā ir iekļauti 28 nosaukumi.
Atslēgas vārdi atjaunināšanas process, datubāzes vadības sistēma
Atslēgas vārdi angļu valodā upgrade process, database management system
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 30.05.2012 14:11:28