Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums Nano betona ūdens nacaurlaidības pētījumi
Nosaukums angļu valodā Research on Nano-Concrete Waterproofing
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs Doc.Genādijs Šahmenko
Recenzents Baiba Gaujiena
Anotācija Autora izvēlētā maģistra darba tēma ir „Nano betona ūdens necaurlaidības pētījumi”. Darba mērķis ir veikt nano betona ūdensnecaurlaidības pētījumus, kā rezultātā iegūt nano betona plānsienu konstrukciju ar augstu ūdensnecaurlaidību. Maģistra darba analītiskajā daļā ir apskatītas nano betona īpašības un tā atsevišķās sastāvdaļas, kas ietekmē ūdens necaurlaidību. Kā arī raksturoti augstas veiktspējas betona (UHPC) izmantošanas priekšnosacījumi, priekšrocības un trūkumi. Atsevišķi ir apskatītas UHPC stiepes īpašības, kas bāzētas uz šķiedru orientāciju. Eksperimentālā daļā ir veikta plānsienu konstrukcijas prototipa izstrāde, kas praktiski demonstrē UHPC pielietošanu konstrukcijās ar augstu ūdensnecaurlaidību. Papildus tam tiek veikti atsevišķo betona sastāvu fizikālo un mehānisko īpašību pētījumi. Pētījuma informatīvo bāzi veidoja izmantotās literatūras un datu avotu grupas: publikācijas laikrakstos un žurnālos, interneta resursi un cita publicētā un nepublicētā informācija. Maģistra darba struktūra un apjoms: Maģistra darbs izstrādāts latviešu valodā. Darba apjoms ir 59 lpp, tas sastāv no 3 nodaļām, kurās iekļauti 31 attēli un 9 tabulas. Atslēgas vārdi: Nano betons, augstas veiktspējas betons, ūdensnecaurlaidība, betons ar disperso stiegrojumu, augsta izturība, augsta veiktspēja, metāla škiedras.
Atslēgas vārdi Nano betons, augstas veiktspējas betons, ūdensnecaurlaidība, betons ar disperso stiegrojumu, augsta
Atslēgas vārdi angļu valodā Nano concrete, high-performance concrete, waterproofing, concrete with dispersed reinforcement, high
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 20.06.2012 09:22:34