Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Mikrouzņēmuma nodokļa piemērošanas problēmas Latvijā”
Nosaukums angļu valodā “Microenterprise Tax Application Problems in Latvia”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs T.Vanaga, Audita firmas SIA „Tilders” valdes locekle
Recenzents K.Ketners, RTU profesors, Dr.oec.
Anotācija Darba tēmas „Mikrouzņēmuma nodokļa piemērošanas problēmas Latvijā” aktualitāte ir tāda, ka šīs nodoklis ir diezgan jauns un ir aktuāls maziem uzņēmumiem un iedzīvotājiem. Darbā tiek aprakstīta Valsts ieņēmumu dienesta administrējamie nodokļi un pienākumi, kam ir tiesības, un kādi ir nosacījumi, lai kļūtu par mikrouzņēmumu nodokļa maksātāju, kādus nodokļus ietver mikrouzņēmumu nodoklis un kā tie tiek sadalīti valsts budžetā, kas notiek ja tiek pārkāpti mikrouzņēmumu nodokļa nosacījumi, mikrouzņēmumu nodokļa priekšrocības un trūkumi un statistiskie dati. Darba apjoms ir 72 lpp. Darbā ir 3 nodaļas. Darbā ir iekļautas 14 tabulas, 10 attēli un 2 pielikumi. Darba izstrādei izmantoti 54 informācijas avoti. Diplomdarba mērķis ir izpētīt mikrouzņēmuma nodokli no teorētiskās puses, aplūkot tajā esošās problēmas, izvērtēt cik izdevīgs ir mikrouzņēmumu nodoklis un izstrādāt priekšlikumus mikrouzņēmumu nodokļa uzlabošanai. Lai izpildītu izvirzīto mērķi ir nepieciešams veikt sekojošus uzdevumus: • raksturot Valsts ieņēmumu dienestu, tā pienākumus, uzdevumus un administrējamos nodokļus; • teorētiski analizēt mikrouzņēmumu nodokli; • izpētīt ārvalstu vienoto nodokli; • izpētīt mikrouzņēmumu statistiskos datus; • izanalizēt mikrouzņēmumu nodokļa priekšrocības un trūkumus; • izstrādāt priekšlikumus mikrouzņēmumu nodokļa uzlabošanai. Pētījuma priekšmets – mikrouzņēmumu nodoklis. Pētījuma objekts – mikrouzņēmumu nodokļa piemērošanas problēmas. Mikrouzņēmumu nodoklis ir izdevīgs, bet nav izdevīgs tirdzniecības un ražošanas uzņēmumiem, kur lielāko daļu pamatizmaksu veido preču un ražošanas izejvielu iepirkšana, jo tad uzņēmumam var rasties vairāk izdevumu nekā ieņēmumu.
Atslēgas vārdi Mikrouzņēmuma nodokļa piemērošanas problēmas Latvijā
Atslēgas vārdi angļu valodā Microenterprise Tax Application Problems in Latvia
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 14.05.2012 10:52:35