Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Visaptverošā kvalitātes vadība
Nosaukums "Valsts SIA "Nacionālā rehabilitācijas centra "Vaivari" struktūrvienības pakalpojumu kvalitātes pilnveide"
Nosaukums angļu valodā "Improvement of Service Quality in Department of "The National Rehabilitation Center Vaivari" State Ltd"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Mg.oec. Maira Sapata
Recenzents Mg.oec. Jānis Pildavs
Anotācija Nelsone L. Valsts SIA Nacionālā rehabilitācijas centra Vaivari struktūrvienības pakalpojumu kvalitātes pilnveide: Bakalaura darbs / L. Nelsone, M. Sapata. Rīga: RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģijas katedra, bakalaura profesionālo studiju programma Visaptverošās kvalitātes vadība, 2012 70.lpp. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 70.lpp., tajā iekļauti 14 attēli, 1 tabula. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 23 avoti latviešu valodā. Darbam pievienots 1 pielikums. Darba mērķis ir izstrādāt priekšlikumus Vaivaru tehnisko palīglīdzekļu centram pakalpojuma kvalitātes pinveidei. Pirmajā daļā tiek apskatīta teorija par kvalitātes vadību, pakalpojumu kvalitāti, klientu apkalpošanu, klientu apmierinātību un par pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanu pilnveidošanu /uzlabošanu. Otrajā daļā tiek aprakstīts valsts SIA Nacionālā rehabilitācijas centrs Vaivari, struktūrvienība Vaivaru tehniskā palīglīdzekļa centrs un tā mērķauditorija, Vaivaru tehniskā palīglīdzekļu centra struktūras shēma un metodoloģija par datu iegūšanu. Tiek analizēti anketas dati un klientu iesniegumi, kā arī tiek apkopotas un analizētas klientu sūdzības. Trešajā daļā tiek aprakstīta anketas izveidošana un klientu anketēšana, apkopoti klientu neapmierinātības cēloņi un tiek izveidoti iespējamie risinājumi pakalpojuma kvalitātes pilnveidei. Nozīmīgi secinājumi un secinājumi Vaivaru tehniskais palīglīdzekļu centrs darbojas saskaņā ar MK noteikumiem nr.1474. Ir nepieciešams pievērst vairāk uzmanību klientu vajadzībām un darbinieku izglītošanai klientu apkalpošanas jomā, jo cilvēkiem ar īpašam vajadzībām ir citas kvalitātes vērtības, kam tie pievērš uzmanību.
Atslēgas vārdi Kortess
Atslēgas vārdi angļu valodā dog
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 11.06.2012 15:17:01