Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana
Nosaukums Iekšējo inženiertīklu modernizācijas problēmas ilgtspējīgas pārvaldīšanas kontekstā
Nosaukums angļu valodā Internal engineering networks modernization problems in the context of sustainable management
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs LR VARAM, Dr.sc.ing., Aivars Jurjāns
Recenzents Asoc.prof. Dr.oec., T.Tambovceva
Anotācija ANOTĀCIJA Maģistra darba tēma: Iekšējo inženiertīklu modernizācijas problēmas ilgstspējīgas pārvaldīšanas kontekstā, mērķis - izstādāt priekšlikumus optimālai ēkas vadības sistēmas (BMS, Building management system) ierīkošanai, izvērtējot normatīvo, tehnisko un ekonomisko prasību aspektus. Pētījuma objekts: administratīvas ēkas, Rīgā Domu laukumā 6 vadības sistēma. Maģistra darba hipotēze - kvalitatīva ēkas vadības sistēma (BMS) uzlabo ēku pārvaldīšanu un nodrošina iekšējo inženierkomunikāciju darbības efektivitāti. Maģistra darba novitātes: 1. Ēkas (BMS) vadības sistēma nodrošina ēkas efektivitātes paaugstināšanos iekšējo inženiertīklu ekspluatācijā. 2. Ēkas vadības sistēmas ieviešana atvieglo administratīvo pārvaldīšanas un apsaimniekošanas procesu. Analītiskā daļa ietver ēkas iekšējo inženiertīklu sistēmu, veicamos uzdevumus un tehnisko izvietojumu ēkā. Iekšējo inženiertīklu pārvaldība ir svarīgākā joma nekustamajā īpašumā. Pārvaldītājiem un apsaimniekotājiem pienākums ir visā ēkas ekspluatācijas laikā nodrošināt ēkas iekšējo inženiertīklu uzraudzību. Nepieciešamību pēc efektīvas komercobjektu un dzīvojamo māju pārvaldīšanas nosaka ne vien pārmaiņas tirgū un globālajā ekonomikā, bet arī izmaiņas pašu ēku projektēšanā, būvniecībā un to infrastruktūrā. Teorētiskajā daļā tiek atspoguļots ēku iekšējo inženiertīklu ilgtspējīgas pārvaldīšanas process. Lai notiktu laba nekustamā īpašuma pārvaldīšana ir nepieciešamas jaunas koncepcijas visu iekšējo inženiertīklu apsaimniekošanai un ekspluatācijai, un pakalpojumu sniegšanā svarīgākās ir patērētāju intereses. Nekustamo īpašumu pārvaldībai, ir jābūt pilnvērtīgai un saistītai ar mūsdienu informācijas tehnoloģijas prasībām atbilstošiem tehniskajiem risinājumiem nekustamo īpašumu pārvaldības un apsaimniekošanas procesā. Praktiskā daļā ietverta ēkas, Rīgā, Domu laukumā 6 iekšējo inženiertīklu pārvaldīšanas un apsaimniekošanas modernizācija, kā arī ekspluatācijas izdevumus. Ēkas iekšējo inženiertīklu modernizācija un aprīkošana ar BMS sistēmu ceļ ēkas vērtību. Ēkas vadības sistēmas ierīkošanas rezultātā ēku iekšējo inženiertīkli kļuvuši modernāki un atvieglo ēkas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu, jo iespējams ir ekonomēt ar ēkas patērētājiem resursiem. Maģistra darba apjoms ir 85 lpp., tajās ietvertas 1 tabula un 23 attēli.
Atslēgas vārdi Iekšējie inženiertīkli
Atslēgas vārdi angļu valodā Internal engineering
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 23.05.2012 14:42:29