Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Cilvēku resursu vadīšana
Nosaukums „SIA „DDT” personālvadības sistēmas pilnveidošanas projekts”
Nosaukums angļu valodā „Project for improving the personnel management system in the company “DDT Ltd"”
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Mg.psih., lekt. S.Gailīte
Recenzents Dr.oec., prof. E.Gaile-Sarkane
Anotācija ANOTĀCIJA Diplomprojekta bibliogrāfiskais apraksts: Piebalga Grīna I., SIA DDT personālvadības sistēmas pilnveidošanas projekts: Diplomprojekts/ Vadītāja: Gailīte S., Datorsalikums. Rīga: RTU, 2012. 78 lpp. Diplomprojekta apjoms: 78 lapas; darbā iekļautas 12 tabulas, 8 attēli, 5 formulas; darbam pievienoti 16 pielikumi. Diplomprojektā izmantotie materiāli: darba izstrādāšanas gaitā izmantoti 33 literatūras avoti. t.sk. LR normatīvie akti, interneta resursi personāla adaptācijas jautājumā, profesionālā literatūra personāla vadīšanā un personāla lietvedībā, lekciju nepublicētie materiāli, kā arī uzņēmuma nepublicētie materiāli. Diplomprojekta galvenie rezultāti: darba analītiskajā daļā raksturots uzņēmums, tā personāls un organizācijas struktūra, veikta personāla vadības funkciju analīze. Teorētiskajā daļā analizēti amata apraksta izstrādāšanas, darba līguma pilnveidošanas un adaptācijas programmas izveidošanas teorētiskie aspekti un labās prakses piemēri personāla vadīšanas jomā. Projekta aprēķinu daļā izstrādāti trīs projekti uzņēmuma personālvadības sistēmas pilnveidošanai: 1. Amata apraksta izstrādāšanas projekts, 2. Darba līguma pilnveidošanas projekts, 3. Adaptācijas programmas izstrādāšanas projekts.
Atslēgas vārdi amata apraksta izstrādāšana, darba līguma pilnveidošana, adaptācijas programmas izveidošana
Atslēgas vārdi angļu valodā the job description development, improvement of the employment contract , adaptation programs
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 04.01.2013 17:18:33