Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums „Eiropas Savienības līdzfinansēto projekta īstenošana ūdenssaimniecības attīstībai Ventspilī”
Nosaukums angļu valodā „Implementation of EU cofinanced project for developing water management system in Ventspils”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Mg.oec.,lekt. U.Kamols
Recenzents Mg.oec., lekt. I.Judrupa
Anotācija Bakalaura darba autore: Agnese Atvare Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Mg.oec., lektors U.Kamols Bakalaura darba temats: Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu īstenošana ūdenssaimniecības attīstībai Ventspilī Bakalaura darba apjoms: Darbs uzrakstīts latviešu valodā uz 71 lpp. Darbā ir izveidotas 8 tabulas, 5 attēli un pievienoti 5 pielikumi Bakalaura darbā izmantotie materiāli: Darbā izmantotas 51 bibliogrāfiskās norādes Bakalaura darba galvenie rezultāti: Darba mērķis ir veikt pētījumu par ūdenssaimniecības attīstību Latvijā un Ventspilī, aplūkot vienu no Eiropas Savienības investīciju fondiem Kohēzijas Fondu un analizēt ūdenssaimniecības projekta ieviešanu Ventspilī piesaistot Kohēzijas Fondu. Pirmajā daļā autore ir apkopojusi un analizējusi dažādus literatūras avotus par ūdenssaimniecību un tās attīstību Latvijā un Ventspilī. Papildus ir apskatīta Ventspils pašvaldības SIA "ŪDEKA" darbība un struktūra, kā arī izpētīts viens no Eiropas Savienības fondiem Kohēzijas Fonds. Darba otrajā daļā, pamatojoties uz pirmajā daļā analizēto informāciju, ir pētīta ūdenssaimniecības projekta ieviešana un uzraudzība Ventspilī, kā arī uzskaitīti iespējamie riski ar ko jāsaskaras projekta ieviešanas laikā. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Atvare A. Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu īstenošana ūdenssaimniecības attīstībai Ventspilī: Bakalaura darbs/Mg.oec., lektors Kamols U. Datorsalikums. Rīga: RTU, 2012. 71 lpp.
Atslēgas vārdi Ūdenssaimniecība, Kohēzijas Fonds, projekti, PSIA "ŪDEKA"
Atslēgas vārdi angļu valodā Water management, Cohesion Fund, projects, municipal Ltd. UDEKA
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 27.05.2012 18:06:40