Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Apģērbu un tekstila tehnoloģija
Nosaukums Apģērbu loģistika
Nosaukums angļu valodā Clothing Logistic
Struktūrvienība 01T00 Arhitektūras un dizaina institūts
Darba vadītājs Dr.sc.ing., Inese Ziemele
Recenzents SIA "Solutions" valdes locekle Ginta Ozoliņa
Anotācija Mūsdienās eksistē liels daudzums apģērbu plašražošanas uzņēmumu, taču ražošanas process tiek apgrūtināts augstās konkurences, ekonomiskās krīzes un modes sfēras straujo izmaiņu dēļ. Uzņēmuma panākumi ir atkarīgi no pasūtījumu daudzuma un nepieciešamā laika šo pasūtījumu izpildei, tādēļ vadībai un plānošanai ir liela nozīme. Dotais darbs ir veltīts sieviešu virsģērbu plašražošanas uzņēmuma procesu izpētīšanai, pasūtījumu grafiku izveidošanai un minimālo pasūtījumu izpildes laiku aprēķināšanai sortimenta pamatveidiem. Darba teorētiskā daļa balstās uz N.Sprancmanis; J. Merkurjeva; I. Matisonnes; I. Blumfeldes, I. Slavinskas, J. Romancēvičas, A. Purviņa, V. Praudes, U. Baltutisa u.c. atziņām par loģistikas nozīmi uzņēmuma darbībā, loģistikas būtību un tās pamatveidiem. Darba praktiskajā daļā ir pētīta apģērbu ražošanas uzņēmuma konstruktīvi-tehnoloģisks process un izveidoti Ganta grafiki ražotiem apģērbu pamatveidiem ar SmartDraw programmas palīdzību. Bakalaura darba autora veikto pētījumu rezultāti tika nolasīti 6. International Textile, Clothing & Design Conference- Magic world of textile. 2012 Dubrovnik, Croatia. (Dubrovnika, Horvātijā). Bakalaura darbs satur ievadu, 5 nodaļas, secinājumus, literatūras sarakstu (32 avoti), 18 attēlus, 19 tabulas, 5 pielikumus, kopā 67 lppuses.
Atslēgas vārdi Apģērbu loģistika
Atslēgas vārdi angļu valodā Clothing logistic
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 15.06.2012 14:35:15