Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Vēja turbīnas kāta un pamatnes aprēķins"
Nosaukums angļu valodā "Wind Turbine Tower and Foundation Design"
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs K.Bondars
Recenzents N.Tirāns
Anotācija Diplomprojekta bakalaura daļā aplūkots skaitlisko plūsmas aprēķinu pielietojums būvju aerodinamisko problēmu risināšanai. Lai pareizi pielietot šo metodiku, darba sākuma daļā veikts pareiza plūsmas aprēķina modeļa izvēles pamatojums, un sniegts ieskats galvenajos plūsmas aprēķina režīmos. Aplūkoti arī galvenie plūsmu aprēķina analītiskie un skaitliskie principi. Darba uzdevums bija, pielietojot vienu no plūsmas skaitlisko aprēķinu datorprogrammām, veikt sarežģīta šķērsgriezuma formas ēkas aerodinamisko analīzi, un, balstoties uz analīzes rezultātiem, optimizēt ēkas šķērsgriezumu vēja plūsmas slogojumam. Pēc darba rezultātu izvērtēšanas, secināts, ka ar ēkas šķērsgriezuma optimizāciju vēja slogojumam iespējams samazināt aerodinamisko koeficientu vērtības par 30%. Aprēķinu gaitā tika novērots, ka katra šķērsgriezuma forma plūsmas laukā reaģē savādāk uz vienādiem optimizācijas efektiem, un pie zināmiem apstākļiem, nepareizi izvēloties optimizācijas metodi, iespējams iegūt pat negatīvu efektu. Inženierprojekta daļā veikts vēja turbīnas torņa un pamata aprēķins. Šādu būvju, kuru noteicošais slogojums ir vēja slodzes, galvenās aprēķina īpatnības ir saistītas ar precīzu vēja slogojuma modelēšanu un konstrukcijas mijiedarbības ar vēja slodzēm analīzi. Tā kā vēja slodzēm ir varbūtējs raksturs, tad ir izstrādātas vairākas vēja turbīnu konstrukciju aprēķina metodikas. Šajā darbā tika aplūkots Eirokodeksos izstrādātās metodikas pielietojums šādu būvju aprēķiniem. Tornis tika izvēlēts, kā čaulveida tērauda konstrukcija ar iekšējiem stinguma gredzeniem lokālās noturības nodrošināšanai, kā arī veikts torņa konstrukcijas bāzes mezgla aprēķins. Pie vienādiem ģeoloģiskajiem apstākļiem turbīnas tornim tika aprēķināti gan seklie, gan dziļie pamati, kā arī veikts to tehniski ekonomiskais salīdzinājums. Aplūkota arī vēja turbīnas būvdarbu organizācija. Galvenā uzmanība vērsta uz pareizas vēja turbīnas montāžas nodrošināšanu.
Atslēgas vārdi plūsmas skaitliskie aprēķini, plūsmas režīmi, Reinoldsa skaitlis, aerodinamiskie koeficienti
Atslēgas vārdi angļu valodā computational fluid dynamics, drag coefficient, aerodynamic, wind turbine, thrust coefficient
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 17.01.2012 20:21:48